Rămâi conectat

Curier Județean

ANGAJĂRI LA STAT: Concursuri pentru ocuparea unor funcții în aparatul de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia

Publicat

în

ANGAJĂRI LA STAT: Concursuri pentru ocuparea unor funcții în aparatul de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia

Concursuri pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia, judeţul Alba

Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă în afara Agenţiei

Elit - Gustul Desăvârșit

Data de sustinere a probei scrise: 11.05.2022, ora 11:00

Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primariei municipiului Alba Iulia, Str. Calea Motilor, nr. 5A, Alba Iulia, judetul Alba

Stare concurs: Programat

Observaţii suplimentare: Giurgiu Mariana Consilier superior Tel: 0372/586 470 , Fax: 0372/586 473 e-mail : [email protected]

Data afişării: 07.04.2022, ora 08:00
Informaţii posturi scoase la concurs
Consilier
Clasa: I
Grad: superior

Tip compartiment: BIROU

Denumire compartiment: CONSTATARE, IMPUNERE PERSOANE FIZICE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA

Condiţii de participare

-Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta în ramura de ştiinţă (RSI) : Ştiinţe economice, Ştiinţe juridice sau Ştiinţe administrative;
-Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
Bibliografie concurs, atribuţii conform fişei postului și depunere dosare concurs
Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop.

Responsabilitatea privind legalitatea şi corectitudinea informaţiilor din conţinutul anunţului de concurs publicat pe site-ul Agenţiei şi încadrarea în temeiurile legale prevăzute de actele normative aparţin în exclusivitate autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

BIBLIOGRAFIE

Bibliografie generală:
– Constituţia României
– Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Bibliografie specifică:
– Legea nr. 207/2015 – Lege privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 227/2015 – Lege privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare:
– Titlul I – Dispoziţiigenerale
– Titlul IX – Impozite şi taxe locale;
– H.G. nr. 1/2016 – Hotărâre (Guvern) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Titlul IX – Impozite şi taxe locale.

TEMATICĂ

1. Constituţia României, republicată:
? Titlul I Principii generale, art. 1 – art. 14
? Titlu II Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale, art. 15 – art. 60
? Titlul III Autorităţíle publice. Capitolul V. Secţíunea 2 Administraţía publică locală;

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
? Capitolul II Dispoziţii speciale. Secţiunea I Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie art. 6 – art. 25;

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
– Capitolul II. Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii, art. 7 – art 13;
– Capitolul III. Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţíe, la sănătate, la cultură şi la informare, art. 14 – art. 20;

4. Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
? Titlul II Statutul funcţíonarilor publici:
– Capitolul I Dispoziíi generale art. 369 – art. 382
– Capitolul II Clasificarea funcţíilor publice. Categorii de funcţíonari publici
art. 383 – art. 393
– Capitolul V Drepturi şi îndatoriri art. 412 – art. 463
– Capitolul VI Cariera Funcţionarilor publici art. – 464 – art. 486
– Capitolul VIII Sancţiuni disciplinare şi răspunderea funcţionarului public
art. 490 – art. 501
– Capitolul IX Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu
art. 502 – art. 527.

– Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare:
– Titlul I – Dispoziţii generale
– Titlul IX – Impozite şi taxe locale;
– H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Titlul IX – Impozite şi taxe locale.

Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă în afara Agenţiei

Data de sustinere a probei scrise: 09.05.2022, ora 11:00

Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primariei municipiului Alba Iulia, Str. Calea Motilor, nr. 5A, Alba Iulia

Stare concurs: Programat

Observaţii suplimentare: Persoana de contact Toma Maria Diana Inspector superior Tel: 0372/586 473 , Fax: 0372/586 473 e-mail : [email protected]

Data afişării: 07.04.2022, ora 08:00

Informaţii posturi scoase la concurs

Consilier

Clasa: I

Grad: principal

Tip compartiment: BIROU

Denumire compartiment: CONSTATARE, IMPUNERE PERSOANE FIZICE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA

Condiţii de participare

-Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă (RSI) : Ştiinţe economice, Ştiinţe juridice sau Ştiinţe administrative;
-Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
Bibliografie concurs, atribuţii conform fişei postului și depunere dosare concurs
Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop.

Responsabilitatea privind legalitatea şi corectitudinea informaţiilor din conţinutul anunţului de concurs publicat pe site-ul Agenţiei şi încadrarea în temeiurile legale prevăzute de actele normative aparţin în exclusivitate autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

BIBLIOGRAFIE

Bibliografie generală:
– Constituţia României
– Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Bibliografie specifică:

– Legea nr. 207/2015 – Lege privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 227/2015 – Lege privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare:
– Titlul I – Dispoziţiigenerale
– Titlul IX – Impozite şi taxe locale;
– H.G. nr. 1/2016 – Hotărâre (Guvern) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Titlul IX – Impozite şi taxe locale.

TEMATICĂ

1. Constituţia României, republicată:
Titlul I Principii generale, art. 1 – art. 14
Titlu II Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale, art. 15 – art. 60
Titlul III Autorităţíle publice. Capitolul V. Secţíunea 2 Administraţía publică locală;

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
Capitolul II Dispoziţii speciale. Secţiunea I Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie art. 6 – art. 25;

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
– Capitolul II. Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii, art. 7 – art 13;
– Capitolul III. Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţíe, la sănătate, la cultură şi la informare, art. 14 – art. 20;

4. Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Titlul II Statutul funcţíonarilor publici:
– Capitolul I Dispoziíi generale art. 369 – art. 382
– Capitolul II Clasificarea funcţíilor publice. Categorii de funcţíonari publici
art. 383 – art. 393
– Capitolul V Drepturi şi îndatoriri art. 412 – art. 463
– Capitolul VI Cariera Funcţionarilor publici art. – 464 – art. 486
– Capitolul VIII Sancţiuni disciplinare şi răspunderea funcţionarului public
art. 490 – art. 501
– Capitolul IX Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu
art. 502 – art. 527.
– Legea nr. 207/2015 – Lege privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 227/2015 – Lege privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare:
– Titlul I – Dispoziţiigenerale
– Titlul IX – Impozite şi taxe locale;
– H.G. nr. 1/2016 – Hotărâre (Guvern) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Titlul IX – Impozite şi taxe locale.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Curier Județean

20 Ani cu Skepsis,  împliniți la Alba Iulia: Două spectacole aniversare la Casa de Cultură a Studenților

Publicat

în

20 Ani cu Skepsis,  împliniți la Alba Iulia: Două spectacole aniversare la Casa de Cultură a Studenților

Primul spectacol din cadrul evenimentului aniversar, intitulat în mod deloc întâmplător GENERAȚII, va avea loc Duminică, 29.05.2022, ora 19.00 – un spectacol în care vor păşi, pe scenă, rând pe rând, trei generaţii de tineri care activează în prezent în cadrul organizaţiei, prezentând trei episoade dramatice originale, inspirate de texte clasice și moderne semnate de Oscar Wilde și Matei Vișniec.

Vineri, 03.06.2022, ora 19.00, vă invităm la spectacolul de teatru OSCAR, după Claude Magnier, unul dintre cele mai bune spectacole de comedie din repertoriul grupului – un spectacol cu un comic spumos și un ritm susţinut, în care răsturnările de situaţie şi jocul personajelor captează imaginaţia publicului care asistă la o zi neobișnuită din viața unui multimilionar, o zi care ne amintește că nimeni nu este scutit de probleme şi că uneori nici măcar o mare avere nu te poate scoate uşor din încurcătură.

”Grupul Skepsis nu și-a propus niciodată să dovedească ceva, ci să descopere… să exploreze prin artă conexiuni profunde între noi și noi înșine, între noi și ceilalți. Celebrăm acum 20 de ani de la înființare cu două spectacole care subliniază faptul că grupul nostru are un trecut meritoriu, un prezent frumos și un viitor încrezător. Prin aceste spectacole mulțumim nu doar tuturor celor care au fost alături de noi ci și tuturor celor care s-au alăturat și se vor alătura nouă în lupta pentru ideea de Frumos, pentru cultură și educație prin artă.” – Viorel Cioflică, Coordonator.

Elit - Gustul Desăvârșit

Grupul Skepsis este o organizație artistică de tineret puternic implicată în viața socială și culturală a orașului, dezvoltată în jurul unei trupe de teatru născută în primăvara anului 2002 în mediul studențesc albaiulian și care în timp a crescut constant sub principiul teatrului de artă, atrăgând, formând și promovând constant tinere talente.

De-a lungul anilor trupa de teatru Skepsis s-a implicat în numeroase campanii umanitare și a reprezentat Alba Iulia la festivaluri și evenimente culturale dedicate trupelor tinere la nivel național (București, Iași, Cluj Napoca, Timișoara, Ploiești) și internațional (Germania, Cehia, Lituania, Rusia, Bulgaria, Grecia, Muntenegru), prestațiile trupei fiind răsplătite cu numeroase premii și distincții individuale la toate evenimentele cu caracter competitiv.

Seriozitatea și profesionalismul cu care își onorează angajamentele au făcut ca Grupul Skepsis să devină în timp un veritabil ambasador cultural al orașului, implicarea în dezvoltarea vieții culturale a comunității fiind subliniată prin importante proiecte culturale inițiate și organizate anual: Stagiunea cu Skepsis ; APOLLO – Festival Internațional de Teatru de Tineret ; ZILELE MEDIEVALE ALE BĂLGRADULUI – Festival de Artă Medievală

Evenimentul aniversar este organizat de Grupul Skepsis la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, instituție care găzduiește și susține grupul încă de la începuturile lui.

Biletele (20 lei pt adulți ; 10 lei pt studenți și pensionari ; 5 lei pt copii) pot fi achiziționate de la secretariatul Casei de Cultură a Studenților începând de Joi, 26.05.2022, între orele 09.00-15.00. Fondurile obținute astfel sunt direcționate spre susținerea proiectului cultural ”Stagiunea cu Skepsis 2022” desfășurat de Grupul Skepsis pentru Alba Iulia.

Evenimentul este prezentat în cadrul proiectului Stagiunea cu Skepsis 2022 – un proiect care urmăreşte implicarea tineretului în diversificarea ofertei cultural-artistice a oraşului şi participarea civică la viaţa socioculturală. Prin acest proiect Grupul Skepsis formează tineri actori, dezvoltă colaborări cu artişti din ţară şi din străinătate, pregăteşte şi oferă în mod riguros şi sistematic publicului albaiulian spectacole de teatru şi divertisment pe întreg parcursul anului.

Parteneri: Primăria Municipiului Alba Iulia; Casa de Cultură a Studenţilor Alba Iulia; Fundaţia „Inter-Art” Aiud; Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia; Muzeul Național al Unirii Alba Iullia


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Curier Județean

 30 mai – 1 iunie. Teatrul de Păpuși „Prichindel” celebrează, alături de cei mai dragi spectatori din județul Alba, Ziua Copilului 2022. Unde va ajunge Sărbătoarea lui Prichindel

Publicat

în

 30 mai – 1 iunie. Teatrul de Păpuși „Prichindel” celebrează, alături de cei mai dragi spectatori din județul Alba, Ziua Copilului 2022. Unde va ajunge Sărbătoarea lui Prichindel

 Teatrul de Păpuși „Prichindel”, prin programul PRICHINDFEST, proiectul Sărbătoarea lui Prichindel, celebrează, alături de cei mai dragi spectatori ai noștri, copiii, Ziua Internațională a Copilului.

Așa cum este firesc, ne bucurăm, de fiecare dată, să oferim copiilor poveștile noastre, povești vesele, antrenante, care să fie mai aproape de lumea minunată a copilăriei.

Elit - Gustul Desăvârșit

Așadar, programul nostru de 1 Iunie se derulează pe mai multe zile, din dorința de a ajunge în fața cât mai multor copii și în cât mai multe locuri:

– 30 mai 2022, de la orele 9:30 și 11:00 vom prezenta copiilor din Aiud spectacolul „Laboratorul veseliei”, regia Adam și Laura Boboc, în sala festivă a Colegiului Național „Bethlen Gábor”;

– 31 mai 2022, orele 12:00, spectacolul „Laboratorul veseliei”, regia Adam și Laura Boboc, va fi susținut pentru copiii din Valea Lungă;

– 1 iunie 2022, orele 12:00, la Sala 67 a Teatrului de Păpuși „Prichindel” va fi prezentat spectacolul „Micii mușchetari”, regia Teodora Popa;

– 1 iunie 2022, orele 18:00, veselia se mută în Piața Cetății Alba Carolina, unde va fi susținut spectacolul „Laboratorul veseliei”, regia Adam și Laura Boboc.

Copiilor din lumea întreagă le spunem La mulți ani!, dorindu-le să aibă cât mai multă bucurie în lumea lor minunată, lumea copilăriei.

Cristina Smadea,
Secretar literar


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Curier Județean

DOSAR PENAL pentru un „bărbat” din Câmpeni: Și-ar fi agresat soția, cu care se află în proces de divorț, la locul ei de muncă

Publicat

în

DOSAR PENAL pentru un „bărbat” din Câmpeni: Și-ar fi agresat soția, cu care se află în proces de divorț, la locul ei de muncă

Polițiștii din Câmpeni au emis un ordin de protecție provizoriu față de un bărbat care și-ar fi agresat soția. Bărbatul este cercetat pentru violență în familie.

La data de 24 mai 2022, în jurul orei 14.15, polițiștii din Câmpeni au fost sesizați, prin plângere, de către o femeie, de 36 de ani, din oraș, cu privire la faptul că ar fi fost agresată de soțul său, cu care se află în proces de divorț.

Elit - Gustul Desăvârșit

Din primele verificări efectuate de polițiști a rezultat faptul că, bărbatul, în vârstă de 53 de ani, din Câmpeni, s-ar fi deplasat la locul de muncă al soției sale, unde, în urma unor discuții în contradictoriu, ar fi agresat-o.

Față de bărbat, a fost întocmit dosar penal, pentru violență în familie, iar în urma aplicării formularului de evaluare a riscului, polițiștii au emis, față de acesta, un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare