Rămâi conectat

Curier Județean

ANGAJĂRI în instituții din județul Alba. POSTURILE vacante la data de 29 iulie 2018, scoase la concurs. Condițiile de înscriere și calendarul examenelor

Publicat

în

Mai multe instituții din județul Alba organizează concursuri pentru posturi vacante. Candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii, vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante la data de 29 iulie 2018 şi condiţii de participare la concurs:

*Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Intervenţie în Regim de Urgenţă în Domeniul Asistenţei Sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.

Electrica Furnizare Discount

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie,asistenţă socială sau sociologie;
– studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 16 august 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
– 28 august 2018, ora 10:00: proba scrisă;
– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

*Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Evaluare Complexă Copii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie,asistenţă socială sau sociologie;
– studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 16 august 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
– 28 august 2018, ora 10:00: proba scrisă;
– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

*Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Blaj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de inspector principal – Compartiment Agricol, Birou Agricol.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de ştiinţă ingineria resurselor vegetale, cu domeniul de licenţă, agronomie, sau horticultura, sau zootehnie, sau în ramura de ştiinţă ştiinţe economice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercităm funcţiei publice – minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 14 august 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
– 27 august 2018, ora 10:00: proba scrisă;
– 29 august 2018, ora 14:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Blaj din Blaj, Piața 1848 nr. 16, Județul Alba, telefon 0258/710.110.

*Primăria Orașului Cugir organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante de şef birou în cadrul Centrului Cultural Cugir – Compartiment Biroul Financiar Contabil, Salarizare, Administrativ, Achiziţii Publice

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durară, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice;
– vechime în specialitatea studiilor minimum 15 ani;
– de preferință vechime în contabilitate minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 07 august 2018, ora 16:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
– 17 august 2018, ora 11:00: proba scrisă;
– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

*Primăria Municipiului Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei publice de execuție, temporar vacante, de inspector, clasa I, grad profesional principal, la Direcţia Cheltuieli – Compartiment transport, liberă iniţiativă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă (RSI): ştiinţe economice;
– vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 30 iulie 2018, ora 15:00: termen limită de depunere a dosarelor;
– 07 august 2018, ora 11.00: proba scrisă – la Centrul de resurse ,Academia Doamnelor“, Str. Gladiolelor nr. 3A, Alba Iulia;
– data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la Primăria Municipiului Alba Iulia, Calea Moţilor nr. 5A, județul Alba, telefon 0258.819.462.

*Primăria Municipiului Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie vacante, de consilier gradul profesional debutant – Compartiment Spaţiul Expoziţional „Principia“.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, în domeniul de licenţă (DL): geografie, specializarea: geografia turismului;
– vechime în specialitatea studiilor necesară;
– cunoştinţe de operare PC – nivel mediu;
– cunoştinţe de minim două limbi străine de circulaţie internaţională (engleză şi franceză) – nivel avansat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 06 august 2018, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
– 14 august 2018, ora 10:00: proba scrisă;
– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5 A, et. 2, telefon 0258 819462.

*Spitalul Municipal Aiud organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante, de asistent medical – Cabinet Diabet Zaharat Nutriţie şi Boli Metabolice – Ambulatoriul de specialitate.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
– certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. vizat 2017 şi adeverinţă pentru participare la concurs,conform H.G. nr. 35/2015;
– 6 luni vechime în activitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 03 august 2018, ora 15.00: termen limită de depunere a dosarelor;
– 20 august 2018, ora 10.00: proba scrisă;
– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se obțin la Spitalul Municipal Aiud, din localitatea Aiud, Str. Spitalului nr. 2, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.816, interior 192.

*Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, din cadrul Direcției de Asistență Socială, după cum urmează:

– consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Financiar, Salarizare, Contabilitate;
– consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Resurse Umane.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

*consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Financiar, Salarizare, Contabilitate:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință – Științe economice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani.

*consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Resurse Umane:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în una dintre următoarele ramuri de știință:
– ramura de știință – Științe economice;
– ramura de știință – Științe juridice;
– ramura de știință – Științe administrative – specializarea Administrație publică;
– ramura de știință – Sociologie – specializarea Resurse Umane;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 13 august 2018: data limită pentru depunerea dosarelor;
– 27 august 2018, ora 11.00: proba scrisă;
– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Aiud, situată în Aiud, Str. Unirii nr. 8A, telefon 0258.862.313, e-mail [email protected]

*Primăria Comunei Jidvei organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de asistent medical comunitar debutant.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– studii medii postliceale de asistent medical;
– cunoştinţe de baza în utilizarea calculatorului;
– disponibilitate program flexibil şi deplasare în teren;
– fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 14 august 2018, ora 10:00: proba practică;
– 14 august 2018, ora 12:00: proba scrisă.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Jidvei din Satul Jidvei, Județul Alba, str. Perilor nr. 15, telefon 0258/881.317.

*Primăria Comunei Ciugud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacantă, de Poliţist local, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Poliţie locală – 2 posturi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de ari. 54 din Legea nr, 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– sunt absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialităţile: drept/administraţie publică/poliţie locală;
– să fie apţi din punct de vedere psihic;
– deţin permis de conducere categoria B.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 08 august 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
– 21 august 2018 , ora 11.00: proba scrisă;
– 24 august 2018 , ora 11.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Ciugud, str. Principală, nr.141, judeţul Alba, telefon 0258/841.205, e-mail [email protected]

Publicitate

Curier Județean

VIDEO| Atelier pentru cei mici, la Noaptea Cercetătorilor 2021, la Muzeul Unirii: Copii au confecționat jucării din materiale reciclabile

Publicat

în

VIDEO| Atelier pentru cei mici, la Noaptea Cercetătorilor 2021, la Muzeul Unirii: Copii au confecționat jucării din materiale reciclabile

Evenimentul Noaptea Cercetătorilor Europeni din 2021 își propune să celebreze știința, ca erou ce a făcut posibilă deschiderea lumii. Gândit în jurul conceptului „Deschiderea științei”, evenimentul nostru va evidenția impactul pe care știința și cercetătorii l-au avut în procesul de deschidere din nou a lumii.

Niciodată în istoria umanității impactul științei asupra vieții noastre nu a fost mai clar și mai rapid. Conceptul va fi extins pentru a sublinia rolul cheie pe care îl va juca cercetarea într-o recuperare sustenabilă post-Covid, un proces care va permite societăților să avanseze către un viitor mai curat, mai durabil, neutru din punct de vedere al „amprentei carbonului”.

Încrederea publicului în știință vine cu o responsabilitate mai mare pentru cercetători: „Opening Up Science” va transmite, de asemenea, un mesaj cheie către comunitatea cercetătorilor care trebuie să se deschidă publicului. Folosind evenimentul nostru ca exemplu de bune practici, vom evidenția importanța angajamentului public și a educației științifice ca elemente vitale pentru a face știința cu adevărat mai deschisă în societate.

Electrica Furnizare Discount

Evenimentul este organizat de un consorțiu național, în mari orașe universitare românești (Iași, Timișoara, Craiova, Constanța și Sibiu, Alba Iulia), în colaborare cu partenerii lor tradiționali și autoritățile locale, alături de festivaluri științifice locale sau asociații științifice.

Flexibilitatea va fi principiul cheie în organizarea evenimentului anului 2021 – indiferent dacă revenim la interacțiunea față în față sau rămânem într-un format online, axat pe experimente mintale, evenimentul va valorifica experiența nou dobândită din 2020 care ne va permite o mai bună pătrundere în comunitățile izolate ale României.

Cu ocazia evenimentul organizat la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia celor mici le-a fost dedicat un atelier de creație unde au confecționat jucării din cutii de pizza și resturi textile, au pictat și au modelat bijuterii folosind apa, făină și sare.

 

Citește mai mult

Curier Județean

Primăria Municipiului Sebeș: ANUNȚ privind administrarea celei de-a treia doze de vaccin. Recomandări ferme pentru anumite categorii de persoane

Publicat

în

Primăria Municipiului Sebeș: ANUNȚ privind administrarea celei de-a treia doze de vaccin. Recomandări ferme pentru anumite categorii de persoane

Primăria Municipiului Sebeș aduce la cunoștința cetățenilor că din data de 28 septembrie 2021 începe administrarea celei de-a treia doze de rapel la Centrul de vaccinare Sebeș, situat la sediul Centrului de zi pentru persoane vârstnice Sebeș, în cartierul Aleea Lac, nr. 12. Programul de lucru al Centrului de vaccinare Sebeș a revenit la 12 ore/zi, în intervalul orar 08:00-20:00.

Doza a treia de vaccin este ferm recomandată următoarelor categorii:

– persoanelor cu risc mare de dezvoltare a unor forme severe (persoane vârstnice, cu boli cronice);

Electrica Furnizare Discount

– persoanelor cu risc mare de expunere, ex. personal medico-social, din învățământ etc.;

– persoane care au mai mult de 6 luni de la administrarea celei de a doua doze.

Doza de rapel se va efectua cu vaccinuri pe bază de ARN mesager, indiferent de doza inițială, astfel doza a treia se poate efectua cu serul produs de Pfizer-BioNTech sau Moderna. Având în vedere că imunizarea cu vaccinul Johnson & Johnson a început în luna mai, încă nu este necesară administrarea altei doze.

Persoanele interesate de vaccinare se pot programa prin intermediul platformei naționale de programare sau prin prezentarea directă la sediul Centrului de vaccinare din Sebeș.

Citește mai mult

Curier Județean

Acțiune a IPJ Alba: Elevii din Câmpeni și Sebeș au discutat despre siguranță, împreună cu polițiștii și specialiștii antidrog

Publicat

în

Acțiune a IPJ Alba: Elevii din Câmpeni și Sebeș au discutat despre siguranță, împreună cu polițiștii și specialiștii antidrog

În cursul acestei săptămâni, elevii din Câmpeni și Sebeș au discutat cu polițiștii și specialiștii din cadrul Centrului Regional de Prevenire și Consiliere Antidrog Alba referitor la siguranță. Pe parcursul anului școlar vor avea loc mai multe acțiuni informativ – preventice, în cadrul unităților de învățământ.

În săptămâna 20-24 septembrie 2021, poliţiştii Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba împreună cu polițiștii de proximitate din cadrul Poliției Orașului Câmpeni au desfășurat activităţi informativ – preventive la Colegiul Național „Avram Iancu” din Câmpeni, Școala Gimnazială Câmpeni și la Liceul Tehnologic Silvic din Câmpeni.

Electrica Furnizare Discount

Alături de specialiștii Centrului Regional de Prevenire și Consiliere Antidrog Alba, polițiștii de la prevenire au susținut lecția siguranței la Liceul Tehnologic Sebeș.

Elevii au fost provocaţi la dezbateri care au vizat prevenirea violenţei în unităţile de învăţământ şi în mediul intrafamilial, prevenirea pornografiei infantile și a traficului de persoane, prevenirea traficului şi consumului de droguri, prevenirea riscurilor din mediul online şi nu în ultimul rând siguranța rutieră.

Poliţiştii le-au oferit tinerilor explicaţii legate de bullying, modalităţile de prevenire a victimizării precum şi recomandări cu privire la comportamentul pe care trebuie să îl adopte într-o astfel de situaţie, atât de pe poziţia de victimă cât şi de pe cea de martor.

Siguranţa în şcoli rămâne prioritatea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, iar activităţile preventive vor continua pe durata întregului an școlar.

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare