// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');
ALBAFEST - 2019

Alba Iulia va avea o echipă mobilă pentru situaţiile urgente de violenţă domestică

Pe ordinea de zi a ședinței CL Alba Iulia, din 26 februarie, se află proiectul de hotărâre privind constituirea unei echipă mobile pentru situaţiile urgente de violenţă domestică.

Potrivit documentului ce va fi supus aprobării consilierilor locali, echipa va fi formată din: Ionescu Domninca – consilier – Centrul pentru adăpostirea victimelor violenţei în familie (coordonator); Moga Andrei Florin- consilier juridic -Compartiment juridic şi contencios; Vulcu Nicolae – psiholog Centrul de zi pentru persoane vârstnice; un reprezentant al Direcţiei Poliţia Locală; un reprezentant al Compartimentului Asistenţă Medicală Comunitară. Persoane de rezervă pentru coordonator sau membrii desemnaţi din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială: Cristescu Adela Tania director executiv al DAS şi Hașegan Olga Angela şef serviciu – Serviciul Programe şi Servicii Sociale al DAS.

Pentru deplasări vor fi puse la dispoziție două mașini, una de la Direcţia de Asistenţă Socială pentru intervalul orar 8.00 – 16.00, ia cealaltă de la Poliţia Locală Alba Iulia pentru a asigura transportul echipei mobile pentru intervenţiile de urgenţă între orele 16.00 – 8.00.

Echipa mobilă va avea următoarele atribuţii:

a) verifică semnalările de violenţă domestică efectuate prin intermediul liniilor telefonice ale instituţiilor publice abilitate, inclusiv al liniilor telefonice de urgenţă, altele decât numărul unic de urgenţă la nivel naţional (SNUAU) – 112;
b) realizează evaluarea iniţială a gradului de risc din perspectiva acordării serviciilor sociale, pe baza Fişei pentru evaluarea gradului de risc şi stabilirea măsurilor de siguranţă necesare pentru victimele violenţei domestice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură;
c) acordă informare şi consiliere victimelor violenţei domestice;
d) sprijină victimele violenţei domestice, prin orientarea acestora către serviciile sociale existente pe raza localităţii/judeţului, adecvate nevoilor acestora;
e) informează, consiliază şi orientează victima în ceea ce priveşte măsurile de protecţie de care aceasta poate beneficia din partea instituţiilor competente: ordin de protecţie provizoriu, ordin de protecţie, formularea unei plângeri penale, eliberarea unui certificat medico-legal etc.;
f) asigură măsurile de protecţie socială necesare pentru victime, minori, persoane cu dizabilităţi sau persoane cu nevoi speciale, vizate de ordinul de protecţie provizoriu sau ordinul de protecţie, şi păstrează confidenţialitatea asupra identităţii acestora;
g) colaborează cu serviciile de asistenţă medicală comunitară în situaţia în care identifică probleme medicale privind victimele şi/sau copiii lor;
h) realizează demersurile necesare pentru depăşirea riscului imediat, după caz, acestea putând consta în:
(i) transport la unitatea sanitară cea mai apropiată în situaţiile în care victima necesită îngrijiri medicale de urgenţă sau, după caz, sesizarea numărului unic pentru apeluri de urgenţă 112;
(ii) sesizarea organelor de urmărire penală, sesizarea organelor de poliţie pentru emiterea unui ordin de protecţie provizoriu, sesizarea instanţelor judecătoreşti în vederea emiterii ordinului de protecţie;
(iii) orientarea către SPAS sau, după caz, către furnizorii privaţi de servicii sociale, acreditaţi în condiţiile legii, în vederea găzduirii în centre rezidenţiale adecvate nevoilor şi aplicării managementului de caz pentru victime şi, după caz, pentru agresori;
i) intervine în cazurile de violenţă domestică, la solicitarea organelor de poliţie, atunci când prin ordinul de protecţie provizoriu s-a dispus măsura evacuării temporare a agresorului din domiciliu, iar acesta din urmă a solicitat, potrivit legii, cazarea într-un centru rezidenţial.

În Alba Iulia funcţionează Centrul pentru Adăpostirea Victimelor Violenţei în Familie din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială care are drept scop asigurarea de protecţie, găzduire, îngrijire, consiliere socială, psihologică şi consultanţă juridică victimelor, nevoite să recurgă la acest serviciu de asistenţă socială.

Centrul desfăşoară activităţi prin intermediul următoarelor componente:

1. Adăpost temporar, care asigură protecţia victimelor violenţei domestice în situaţii de urgenţă, prin găzduirea acestora pe o perioadă determinată, cuprinsă între 7 şi 60 de zile. Adăpostul are o capacitate de 6 locuri, 2 camere mobilate şi utilate cu tot necesarul. Adăpostul constituie un loc de refugiu în care femeile se pot simţi în siguranţă. în cadrul adăpostului se asigură servicii de consiliere victimelor pentru depăşirea situaţiilor de criză.

2. Birou de consiliere, cu adresă publică, în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, Bld Republicii, nr. 26, tel.0258/810325 în care se oferă consiliere de specialitate (socială, juridică, psihologică) victimelor violenţei domestice care nu sunt rezidente în adăpost. Activitatea biroului de consiliere permite o selecţie a femeilor care vor intra ulterior în Adăpost. în cadrul Biroului de consiliere, specialiştii Direcţiei Asistenţă Socială- asistent social, jurist, psiholog- oferă suport imediat, pentru depăşirea situaţiei de criză şi pe termen lung, pentru a sprijini femeile asistate să-şi dezvolte abilităţile necesare unei vieţi lipsite de violenţă.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419