Curtea de Justitie a Uniunii Europene caută traducători în limba română in vederea traducerii unor texte juridice

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

Firmele specializate și traducătorii cu diplomă de licență în drept si minimum un an de experiena profesionala in domeniul juridic sau ca traducator pot participa la licitația de oferte lansată recent de Curtea De Justitie a Uniunii Europene.

Instituția europeană a demarat o procedură de achizitii pentru incheierea de contracte-cadru in vederea traducerii unor texte juridice din anumite limbi oficiale ale Uniunii Europene in limba romana. Conditiile de participare, data limita pentru primirea ofertelor si procedura de atribuire a contractelor sunt cuprinse in anuntul de participare publicat in 07.03.2013, disponibil pe situl CURIA.

USR - Alegeri parlamentare 2020

Potrivit anuntului, se urmareste colaborarea cu traducatori externi pentru traducerea in limba romana a unor texte juridice din limbile sursa franceza si/sau engleza, germana, italiana, spaniola. Pe langa cunoasterea limbii romane si a limbii sursa, cerintele specifice de capacitate profesionala sunt urmatoarele :

PMP - Alegeri parlamentare 2020

-pentru limbile sursa franceza, engleza si italiana: diploma de licență în drept si minimum un an de experiena profesionala in domeniul juridic sau ca traducator/revizor de texte juridice din limba sursa in limba romana;

-pentru limbile sursa germana si spaniola: fie diploma de licență in drept , fie diploma de licența in alt domeniu si minimum doi ani de experiena profesionala ca traducator/revizor de texte juridice din limba sursa in limba romana.

Contractele-cadru se incheie pe o durata de un an, cu posibilitatea prelungirii pe inca trei perioade de un an.

Invitatia de a depune o ofera este permanenta; cererile de participare primite dupa data limia precizata in anuntul de participare, 26.4.2013, se evalueaza la intervale regulate si in limita numarului maxim de contractanti pe lot.

În cazul unui candidat persoană fizică se solicită:

— declaraţie în sensul că are statut de liber-profesionist în domeniul prestării de servicii care fac obiectul contractului de achiziţie în cauză;

— declaraţie cu privire la obligaţia de plată a TVA-ului.

Cererile trebuie redactate astfel încât să fie posibilă evaluarea completă, precisă şi cât mai rapidă a acestora, permiţând selectarea candidaţilor care vor fi invitaţi să depună ofertă. Cererile de participare ale candidaţilor pot fi respinse dacă aceştia nu au furnizat suficiente informaţii prin completarea formularului de înscriere obligatoriu (disponibil la adresa de internet precizată la punctul I.1) şi prin anexarea documentelor şi a probelor indicate.

Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile enunțate în caietul de sarcini, în invitația de prezentare a unei oferte sau de participare la negociere sau în documentul descriptiv

Bogdan PRESECAN

Email:bogdanpresecan@yahoo.com
Tel: 0734.771.136