ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 15 septembrie 2019. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 15 septembrie 2019. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 31 august 2019 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Proiecţia Copilului Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale, vacante, de muncitor calificat IV ( fochist) la Centrul de îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Baia de Arieș.

ELIT

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale sau medii;
 • certificat de calificare în meseria de fochist cu talon vizat pe anul în curs;
 • autorizație fochist I.S.C.I.R. pentru cazane clasa C – apă caldă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 septembrie 2019, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 03 octombrie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, din Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68, județul Alba, telefon 0258/818.266, interior 115 sau mobil 0755.069.660.

*Unitatea Militară 01585 din Petreşti, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției contractuale, vacante de șofer II – I, la grupa transport din plutonul deservire.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale/medii, în domeniu;
 • vechime în muncă – minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 septembrie 2019, ora 14:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 02 octombrie 2019, ora 11.00: proba scrisă;
 • 08 octombrie 2019, ora 11.00: proba practică;
 • 14 octombrie 2019, ora 11.00: proba interviu.

Relații suplimentare la sediul Unității Militare 01585 din Petreşti, str. Valea Sebeșului nr. 58, Județul Alba telefon: 0258/743.795, interior 106.

*Primăria Comunei Săliștea cu sediul în comuna Săliștea, str. Joseni nr. 447, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de muncitor calificat IV.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii generale absolvite cu certificat de absolvire;
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 octombrie 2019, ora 10.00 proba scrisă;
 • 04 octombrie 2019, ora 16.00 proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Săliștea. cu sediul în comuna Săliștea, str. Joseni nr. 447, județul Alba, tel. 0762201062.

*Spitalul Municipal Sebeş, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcțiilor contractuale, temporar vacante, de asistent medical generalist debutant.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare, de scurtă durată, postliceale;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 octombrie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
 • 03 octombrie 2019, ora 09.00: proba practică/interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Sebeş, str. Şurianu nr. 41, judeţul Alba, telefon 0258/731.712.

*Spitalul Municipal Sebeş, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, astfel:

 • 4 posturi de asistent medical generalist debutant, vacante, durată nedeterminată;
 • 1 post de fiziokinetoterapeut debutant, vacant, durată nedeterminată;
 • 2 posturi de îngrijitor de curăţenie, vacante, durată nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • pentru posturile de asistent medical generalist debutant:
  nivelul studiilor: superioare, de scurtă durată, postliceale
  vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime
 • pentru postul de fiziokinetoterapeut debutant:
  nivelul studiilor: superioare,
  vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime
 • pentru posturile de îngrijitor de curăţenie:
  nivelul studiilor: medii
  vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 octombrie 2019, ora 09.00/12.00: proba scrisă;
 • 03 octombrie 2019, ora 09.00/12.00: proba practică.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Sebeş, str. Şurianu nr. 41, judeţul Alba, telefon 0258/731.712.

*Primăria Comunei Lopadea Nouă, judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante de muncitor necalifîcat.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii generale;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 octombrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 03 octombrie 2019, ora 10:00: proba practică;
 • 03 octombrie 2019, ora 12:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se obţin la sediul Primăriei Comunei Lopadea Nouă, cu sediul în Lopadea Nouă nr. 283, judeţul Alba, telefon 0258/875.245.

*Unitatea Administrativ-Teritorială – Municipiul Sebeş, Județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie vacante, de consilier, gradul I din cadrul Compartimentului Relaţii Publice, Comunicare si Informatică, aparatul de specialitate al primarului.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile științe economice sau sociologie;
 • vechime în specialitatea studiilor – minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 octombrie 2019, ora 11.00: proba scrisă;
 • 08 octombrie 2019, ora 11.00: proba interviu.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Unitatea Administrativ-Teritorială – Municipiul Sebeş, Județul Alba, telefon 0258731318.

*Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 din Alba lulia, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de îngrijitoare – 0,5 normă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii,
 • minim doi ani de experiență intr-un post similar;
 • curs de noțiuni fundamentale de igienă;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
 • nu are cazier judiciar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 septembrie 2019, ora 13.00, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 23 septembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 24 septembrie 2019, ora 10.00: proba practică;
 • 25 septembrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Conținutul dosarului, bibliografia și alte relații suplimentare se pot obține la secretariatul grădiniței cu Program Prelungit Nr. 11 din Alba Iulia din str. Vasile Goldiș nr. 14B și la telefon 0258.834.395.

*Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza”, Ciumbrud, cu sediul în localitatea Ciumbrud, str. Vasile Lucaciu nr. 42, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de:

•numele funcției-administrator de patrimoniu – număr posturi – 1 normă

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare;
 • vechime – minimum 10 ani în specialitatea postului sau similare;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni;
 • cunoaște limba română scris și vorbit;
 • posesor permis de conducere categoria B.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 septembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 01 octombrie 2019, ora 10.00: proba practică;
 • 02 octombrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Relații suplimentare la sediul Liceului Tehnologic Agricol „Alexandru Borza”, Ciumbrud, persoană de contact – Kovacs Camelia, telefon 0258.866.002, fax 0258.866.002, e-mail lta.ciumbrud@isjalba.ro.

*Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza”, Ciumbrud, cu sediul în localitatea Ciumbrud, str. Vasile Lucaciu nr. 42, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de:

• numele funcției-îngrijitor-număr posturi – I normă

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii liceale;
 • vechime în muncă – minimum 10 ani;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni;
 • prezintă avantaj cunoașterea limbii maghiare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 septembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 01 octombrie 2019, ora 10.00: proba practică;
 • 02 octombrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Relații suplimentare la sediul Liceului Tehnologic Agricol „Alexandru Borza”, Ciumbrud, persoană de contact – Kovacs Camelia, telefon 0258.866.002, fax 0258.866.002, e-mail lta.ciumbrud@isjalba.ro.

*Școala Gimnazială Câlnic, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante de cadru didactic, în calitate de Partener din cadrul Proiectului „Resurse pentru Câlnic – creșterea accesului la resurse la nivelul întregii comunități”, Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 4 – „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectiv Specific 4.1. „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate” POCU/138/4/1/114930.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii absolvite cu diplomă;
 • experiență minimă < 5 ani, 0,5 normă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 septembrie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
 • 30 septembrie 2019, ora 12.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Școlii Gimnaziale Câlnic, județul Alba, telefon 0258/747.116 sau 0747/358.691.

*Primăria Comunei Câlnic, judeţul Alba, anunță organizarea unui concurs în vederea ocupării funcțiilor contractuale vacante din cadrul Proiectului „Resurse pentru Câlnic Creșterea accesului la resurse la nivelul întregii comunități”, Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 4 – „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectiv Specific 4.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate 44„ POCU/138/4/1/114930.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

1. pentru postul 1 de expert înființare și monitorizare antreprenoriat: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, experiența minimă <5 ani, timp parțial, 4 ore/zi;
2. pentru postul 2 de expert înființare și monitorizare antreprenoriat: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, experiența minimă <5 ani, timp parțial, 4 ore/zi;
3. pentru postul 3 de expert înființare și monitorizare antreprenoriat: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, experiența minimă <5 ani, timp parțial, 4 ore/zi.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 septembrie 2019, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 27 septembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 27 septembrie 2019, ora 13.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Câlnic din Câlnic, Str. Principală nr. 20, tel. 0747358691.

*Liceul „Dr. Lazăr Chirilă”, Baia de Arieș, cu sediul în Baia de Arieș, Str. 22 Decembrie nr. 41, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de administrator financiar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare;
 • vechime în cantabilitate minimum 5 ani;
 • vechime în sistemul bugetar 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 septembrie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
 • 30 septembrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul „Dr. Lazăr Chirilă”, Baia de Arieș, cu sediul în Baia de Arieș, Str. 22 Decembrie nr. 41, județul Alba, telefon 0258775001, fax 0258775778, e-mail: lic.baia@isjalba.ro.

*Liceul „Dr. Lazăr Chirilă”, Baia de Arieș, cu sediul în Baia de Arieș, Str. 22 Decembrie nr. 41, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de informatician.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii postuniversitare în domeniul informaticii sau tehnologia informației sau studii superioare în domeniul informaticii;
 • vechime în domeniul informaticii, debutant.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 septembrie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
 • 30 septembrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul „Dr. Lazăr Chirilă”, Baia de Arieș, cu sediul în Baia de Arieș, Str. 22 Decembrie nr. 41, județul Alba, telefon 0258775001, fax 0258775778.

*Primăria Municipiului Alba Iulia, județul Alba – Centrul Național de Informare și Promovare Turistică organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie, vacante, de consilier, gradul profesional debutant, cod COR – 242201.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul de licență (DL) limbă și literatură, specializarea: limba și literatura română sau în domeniul de licență (DL) științe ale comunicării, specializarea jurnalism;
 • vechime în specialitatea studiilor necesară: fără;
 • cunoștințe de operare PC – nivel mediu;
 • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională (engleză) – nivel avansat;
 • se poate adăuga – în combinație cu o limbă și literatură modernă/ clasică/literatură universală și comparată.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 septembrie 2019, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 25 septembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, telefon 0258/819.462.

*U.A.T. Alba prin Consiliul Județean Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de inspector de specialitate debutant la Compartimentul întreținere drumuri județene – Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri din cadrul Direcției Gestionarea Patrimoniului.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) – științe inginerești, ramura de științe (RSI) – ingineria civilă;
 • vechime în specialitatea studiilor: pentru ocuparea postului nu este necesară vechime în specialitatea studiilor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 septembrie 2019, ora 13.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 25 septembrie 2019, ora 10.00 – proba scrisă – bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68;
 • data și ora interviului și a probei practice vor fi comunicate ulterior.

Informații suplimentare se pot obține la sediul autorității, situat în Alba lulia, Piața Ion I.C. Brătianu nr. 1. la Biroul Resurse Umane, telefon 0731/560.763, fax 0258813325, email: cjalba@cjalba.ro.

*Primăria Municipiului Aiud, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de conducere, vacante, după cum urmează:

 1. arhitect-șef;
 2. director executiv al Direcției Economice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • arhitect-șef:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul arhitectură sau în domeniul urbanism cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, conform art. 36A1 lit b) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;
  • absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
  • atestat eliberat de Registrul Urbaniștilor din România;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
 • director executiv:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință – științe economice;
  • absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 septembrie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 octombrie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, Județul Alba, din str. Cuza Vodă, nr. 1, camera 22, telefon 0258/861.310, interior 1013.

*Primăria Avram Iancu, Judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție temporar vacante, din cadrul Proiectului „Comunitatea Moţilor Harnici”, Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014- 2020, Axa prioritară 4 – „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, Obiectiv Specific 4.1. „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate”, POCU/138/4/1/114866, după cum urmează:

 1. manager proiect: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, experiență <5 ani, timp parțial, 6 ore/zi;
 2. responsabil financiar: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, experiență <5 ani, timp parțial, 2 ore/zi;
 3. coordonator servicii comunitate: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat, experiență <5 ani, timp parțial, 4 ore/zi;
 4. expert supervizare lucrări de infrastructură; studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, experiență <5 ani, timp parțial, 2 ore/zi:
 5. asistent informare și publicitate: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, experiență <5 ani. timp parțial, 4 ore/zi;
 6. expert înființare și monitorizare antreprenoriat: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, experiență minimă <5 ani, timp parțial, 4 ore/zi.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 septembrie 2019: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 25 septembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 25 septembrie 2019, ora 13:00: proba orală (interviu).

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Avram Iancu, str. Cocești nr. 169, judeţul Alba, telefon: 0786/023.585.

*Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Alba, instituție publică, cu sediul în Alba Iulia, Calea Moților nr. 110, județul Alba organizează concurs de recutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie vacante, de pedolog.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • absolvent de studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență (pedologie, geografie, agronomie),
 • vechimea în specialitate-experiență – minimum 15 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 septembrie 2019, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 23 septembrie 2019, ora 10:00: proba practică;
 • 24 septembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Alba, instituție publică, cu sediul în Alba Iulia, Calea Moților nr. 110, județul Alba, telefon 0258826633.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...