Ziarul Unirea

UPDATE Ședință CJ Alba: Finanțarea Sălii Polivalente din Blaj, salariile personalului contractual de la spitalele din Aiud și Alba Iulia și alte proiecte, aprobate

Consilierii județeni din Alba s-au întrunit, în 28 iunie, de la ora 11.00, în ședință ordinară, în sala  100 „Mihai Viteazu” (etaj I) a Palatului administrativ din municipiul Alba Iulia (Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1). Pe ordinea de zi au fost peste 30 de proiecte.

UPDATE: Toate proiectele au fost aprobate

ELIT

Citește și FOTO. Încep lucrările la Sala Polivalentă din Blaj. Consilierii județeni aprobă indicatorii tehnico-economici: CJ alocă jumătate din investiție – 16 milioane de lei

Citește și Salariile personalului contractual de la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Șef de secție sau serviciu, aproape 8.000 de lei

Citește și Valentin Ioan Frăcea – director interimar la Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Alba

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba;
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba;
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia;
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud;
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba

7. Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacantă – director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba de către domnul Valentin – Ioan FRĂCEA;
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militare a Județului Alba;
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Sebeş – Gâlceag, operatorului de transport rutier Art Reisen SRL;
Inițiator: Dumitru FULEA, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Alba

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia – Zlatna, operatorului de transport rutier Livio Dario SRL;
Inițiator: Marius Nicolae HAȚEGAN, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Alba

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Aiud – Alba Iulia, operatorului de transport rutier Livio Dario SRL;
Inițiator: Marius Nicolae HAȚEGAN, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Alba

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Blaj – Alba Iulia, operatorului de transport rutier Livio Dario SRL;
Inițiator: Marius Nicolae HAȚEGAN, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Alba

14. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra unor tronsoane din drumul judeţean DJ 107A;
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba

15. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 107K;
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba

16. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra unor tronsoane din drumul judeţean DJ 107Z;
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba

17. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 103E;
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba

18. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba asupra drumului judeţean DJ 704K;
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba

19. Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA–CTTA S.A. Alba;
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba

20. Proiect de hotărâre privind preluarea temporară a unui imobil – drum vicinal De 147, din administrarea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean Alba;
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de circulație pe un sector al drumului județean DJ 107H: Coşlariu Nou – Galda de Jos – Cricău – Ighiu – Şard – Gara Şard Ighiu (DN 74);
Inițiator: Marius Nicolae HAȚEGAN, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Alba

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliului Local al comunei Daia Română a tronsonului din drumul județean DJ 106 K: Sebeș (DN 1) – Daia Română – Ohaba – Secășel – DJ 107, aflat în intravilanul localității Daia Română, în vederea modernizării;
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliului local al comunei Doștat a tronsonului din drumul județean DJ141D: DJ106I (Drașov) – Boz – Doștat – limita jud. Sibiu, aflat în intravilanul localității Doștat, în vederea modernizării;
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800-2000 locuri” – Municipiul Blaj;
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între UAT – Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Fauna & Flora International SRL, județul Hunedoara, în vederea realizării activităților aferente Programului Managementul biodiversității și al peisajului, Subprogram 1.3 Pază şi implementare măsuri de conservare din Planul de management al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa;
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba

27. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 255/31 iulie 2017;
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile;
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba

29. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 32/1 februarie 2018 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba

30. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba  şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2018;
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea de taxe speciale pentru unele activități de stare civilă prestate de către Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba;
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba

32. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinare” a Consiliului Județean Alba din data de 31 mai 2018;
Redactat: Vasile BUMBU, secretarul Județului Alba

33. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinare” a Consiliului Județean Alba din data de 13 iunie 2018
Redactat: Vasile BUMBU, secretarul Județului Alba

34. Întrebări, interpelări, declaraţii politice.

Prezenta dispoziție se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, direcţiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.

Aducerea la cunoştinţă publică a prezentei dispoziţii se face prin intermediul Direcţiei juridice şi relaţii publice.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

Comunicat de presă Beniamin Todosiu, deputat USR-PLUS: În 2020 am declanșat revoluția bunei Guvernări. În 2021 continuăm să construim o Românie dreaptă, modernă și dezvoltată

Beniamin Todosiu, deputat USR-PLUS: În 2020 am declanșat revoluția bunei Guvernări. În 2021 continuăm să construim o Românie dreaptă, modernă… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Marcel Ciolacu, MESAJ de Anul Nou: ”Au vrut să subjuge România în 2020. Nu i-ați lăsat. Românii sunt adevărații eroi ai acestui an!”

Marcel Ciolacu, MESAJ de Anul Nou: ”Au vrut să subjuge România în 2020. Nu i-ați lăsat. Românii sunt adevărații eroi… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Klaus Iohannis, MESAJ de Anul Nou 2021:”Reîntoarcerea la normalitate este tot mai aproape!”

Klaus Iohannis, MESAJ de Anul Nou 2021:”Reîntoarcerea la normalitate este tot mai aproape!” Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro