Valentin Ioan Frăcea – director interimar la Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Alba (PROIECT)

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

Valentin Ioan Frăcea – director interimar la Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Alba (PROIECT).

Consilierii județeni din Alba vor supune la vot, în ședința ordinară din 28 iunie, un proiect de hotărâte privind exercitarea, pentru o perioadă de maximum șase luni până la organizarea unui concurs, a funcției publice de conducere vacantă director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba de către Valentin Ioan FRĂCEA 

USR - Alegeri parlamentare 2020

Potrivit proiectului, Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 158 din 13 iunie 2018 raportul de serviciu al directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba a încetat de drept ca urmare a îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare. Urmare acestei hotărâri funcția publică de conducere a devenit vacantă.

”Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 159 din 13 iunie 2018, pentru asigurarea conducerii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba au fost delegate atribuțiile directorului general al direcției, domnului Valentin – Ioan FRĂCEA, director general adjunct”, potrivit proiectului.

Pentru funcția publică de conducere – director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba responsabilitatea organizării concursului revine Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. În vederea demarării procedurii de concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere, prin adresa nr. 12090 din 18 iunie 2018, am solicitat Ministerului Muncii și Justiției Sociale, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. 5 lit. c din Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, un reprezentant în comisia de concurs și un reprezentant în comisia de soluționare a contestațiilor, aceasta fiind prima etapă în organizarea concursului.

Perioada estimată privind derularea procedurii de concurs este de 2-3 luni. De regulă, delegarea atribuțiilor unei funcții publice se face pentru o perioadă scurtă de timp deoarece pentru exercitarea anumitor atribuții din fișa postului, este obligatoriu ca funcția publică să fie exercitată cu caracter temporar sau ocupată definitiv. Din aceste considerente se impune exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director general până la ocuparea acestei funcții prin concurs.

”Măsura de exercitare cu caracter temporar se dispune pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic sau până la ocuparea acesteia prin concurs, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Prin adresa nr. 11790 din 13 iunie 2018 am solicitat Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici avizul pentru exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, de către Valentin- Ioan FRĂCEA”, potrivit proiectului de hotărâre.

Valentin – Ioan FRĂCEA ocupă în momentul de față funcția publică de conducere – director general adjunct în cadrul Direcției Publice Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea funcţiei publice și nu are o sancţiune disciplinară aplicată.

 

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419