Simulare evaluare națională și bacalaureat 2018: Capitole și subiecte din care NU vor fi testați elevii. Calendarul simulărilor la EVALUAREA NAȚIONALĂ și BACALAUREAT

Capitolele și subiectele din care NU vor fi testați elevii la simularea evaluarării naționale și la simluarea bacalaureatului 2018 •  Calendarul simulărilor la EVALUAREA NAȚIONALĂ și BACALAUREAT 2018.

Simularea Evaluării Naționale 2018 începe în data de 5 martie, cu testarea elevilor de clasa a VIII-a la Limba și literatura română. Liceenii din clasele terminale vor începe simularea BAC-ului pe 19 martie. Ministerul Educației a publicat în 15 februarie, în Monitorul oficial, Calendarul simulării Evaluării Naționale și a Bacalaureatului, precum și capitolele din materia pe care elevii trebuie să o pregătească. Elevii de clasa a VIII-a nu vor fi testați din capitolul Funcții și nu vor avea nici probleme care se rezolvă cu ajutorul inecuațiilor.

ELIT

Monitorul Oficial a publicat în 15 februarie, Ordinul nr. 3.109 privind organizarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2017-2018.

Ministerul Educației organizează pentru al cincilea an consecutiv, la nivel național (testările se desfășoară la aceeași dată în toate școlile, cu aceleași subiecte de rezolvat), simularea examenelor de Bacalaureat și Evaluare Națională. „Sunt așteptați să participe cei aproape 500.000 de elevi din clasele a VIII-a, a XI-a și a XII-a”, au precizat reprezentanții Ministerului.

Obiectivele simulării sunt familiarizarea elevilor cu rigorile examenelor pe care le vor susține la finalul celor două cicluri de învaățământ, stabilirea nivelului real de pregătire atins în această etapă, precum și optimizarea pregătirii în vederea obținerii unor rezultate satisfăcătoare la examenele propriu-zise”, susține MEN.

ADEZIUNE PLUS ALBA

Rezultatele pe care le vor obține elevii la simulări „sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învaățământ în care s-au desfășurat aceste simulări, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare”, se arată în ordinul publicat în Monitor.

Evaluare Nationala – Calendar Simulari 2018 – Clasa a VIII-a
5 martie 2018        Simulare – Limba si literatura romana – proba scrisa
6 martie 2018        Simulare – Matematica – proba scrisa
7 martie 2018        Simulare – Limba si literatura materna – proba scrisa
16 martie 2018      Afisarea rezultatelor

Bacalaureat – Calendar Simulari 2018 – Clasele a XI-a si a XII-a
19 martie 2018
        Simulare – proba scrisa – Limba si literatura romana
20 martie 2018        Simulare – proba scrisa – Limba si literatura materna
21 martie 2018        Simulare – proba scrisa – Proba obligatorie a profilului E)c)
22 martie 2018        Simulare – proba scrisa – Proba la alegere a profilului si specializarii E)d) / Se organizeaza numai pentru elevii clasei a XII-a
30 martie 2018        Afisarea rezultatelor

Simulare Evaluarea Nationala 2018

Lista continuturilor pentru simularea sustinuta de elevii clasei a VIII-a

Limba si literatura romana
Subiectele de simulare vor respecta programa pentru disciplina Limba si literatura romana, valabila pentru Evaluarea Nationala. Vor fi exceptate de la simulare urmatoarele continuturi:

 • procedee de expresivitate artistica in textele studiate (figuri de stil: alegoria)
 • trasaturi specifice genului dramatic in opere literare studiate sau in texte la prima vedere
 • trasaturi ale speciilor literare: romanul, balada populara
 • complemente circumstantiale si propozitii subordonate circumstantiale corespunzatoare (de loc, de timp, de mod, de cauza, de scop, conditionala, concesiva, consecutiva)

Matematica

Pentru simularea examenului de Matematica, sunt exceptate urmatoarele teme din Programa pentru disciplina matematica, valabila pentru evaluarea nationala:

 • din capitolul Numere reale: Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere; operatii cu acestea (adunare, scadere, inmultire, impartire, ridicare la putere)
 • capitolul Functii
 • din capitolul Ecuatii, inecuatii si sisteme de ecuatii: ecuatii de forma ax+by+c=0, unde a, b, c sunt numere reale, a si b diferite de 0.
 • sisteme de ecuatii de forma:


 • probleme care se rezolva cu ajutorul inecuatiilor si al sistemelor de ecuatii
 • din capitolul Proiectii ortogonale pe un plan: calculul unor distante in interiorul corpurilor studiate
 • capitolul Calcularea de arii si volume

Simularea BACALAUREAT 2018

Capitolele exceptate de la Simulare, pentru elevii clasei a XI-a

Limba si literatura romana

Pentru simularea examenului de Limba si literatura romana sunt exceptate din programa de examen urmatoarele continuturi:

 • reguli ale monologului, reguli si tehnici de construire a dialogului, stiluri functionale adecvate situatiei de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale si nonverbale in comunicarea orala
 • textul dramatic postbelic
 • limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, limbajul muzicii
 • simbolismul, prelungiri ale romantismului si clasicismului, perioada interbelica, perioada postbelica
 • interpretari si judecati de valoare exprimate in critica si in istoria literara
 • autorii canonici: George Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Camil Petrescu, Liviu Rebreanu, George Calinescu, Eugen Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stanescu, Marin Sorescu.

Matematica programa Mate-info

Pentru simulare, sunt exceptate din programa de bacalaureat urmatoarele teme:

 • din capitolul Sisteme de ecuatii liniare: sisteme liniare cu cel mult 4 necunoscute; sisteme de tip Cramer, rangul unei matrice
 • studiul compatibilitatii si rezolvarea sistemelor: proprietatea Kroneker-Capelli, proprietatea Rouche, metoda Gauss
 • capitolul Derivabilitate
 • capitolul Reprezentarea grafica a functiilor

Matematica programa stiintele-naturii

Continuturile pentru simulare corespunzatoare claselor a IX-a, a X-a si a XI-a sunt cele prevazute in programa de bacalaureat, potrivit ordinului de ministru. Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele teme:

 • sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceala a unui sistem liniar
 • metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare
 • capitolul Functii derivabile
 • capitolul Studiul functiilor cu ajutorul derivatelor

Matematica programa Tehnologic

Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:

 • sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceala a unui sistem liniar
 • metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare
 • capitolul Functii derivabile
 • capitolul Studiul functiilor cu ajutorul derivatelor

Matematica programa Pedagogic

Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:

 • Structuri algebrice: inel, corp

ISTORIE

Elevii claselor a XI-a trebuie sa se pregateasca din urmatoarele capitole, pentru testare:

Popoare si spatii istorice
Europa si lumea in secolul XX – Probleme de atins: Europa contemporana (unitate, diversitate, integrare); Cultura romana – cultura europeana; Romania si Europa in secolul al XX-lea

Oamenii, societatea si lumea ideilor
Economie si societate in lumea postbelica – Probleme de atins: Ocupatii si statute profesionale; Viata privata si viata publica; Economie rurala – economie urbana in Romania.
Stiinta si societatea – Probleme de atins: Impactul tehnologiei asupra vietii cotidiene si a mediului; Noile tehnologii si timpul liber.

Statul si politica
Statele in perioada contemporana – Probleme de atins: Forme de organizare statala; Idei si regimuri politice.

NOTA: Continuturile de mai sus fac parte din Programa scolara pentru istorie – clasa a XI-a, fara a fi incluse in programa pentru examenul de bacalaureat national. Competentele evaluate sunt cele prevazute in programa pentru examenul de bacalaureat national, formate/dezvoltate pana la data sustinerii simularii, precizeaza Ministerul Educatiei.

Bacalaureat – Capitolele exceptate de la Simulare pentru elevii clasei a XII-a

Limba si literatura romana

Continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:

 • reguli ale monologului, reguli si tehnici de construire a dialogului, stiluri functionale adecvate situatiei de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale si nonverbale in comunicarea orala
 • textul dramatic postbelic
 • limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, limbajul muzicii
 • perioada postbelica
 • autorii canonici: Marin Preda, Nichita Stanescu, Marin Sorescu.

Matematica programa Mate-info

Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:

 • capitolul Inele de polinoame cu coeficienti intr-un corp comutativ
 • capitolul Aplicatii ale integralei definite

Matematica programa Stiintele-naturii

Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:

 • capitolul Inele de polinoame cu coeficienti intr-un corp comutativ
 • capitolul Aplicatii ale integralei definite

Matematica programa Tehnologic

Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:

 • capitolul Inele de polinoame cu coeficienti intr-un corp comutativ
 • capitolul Aplicatii ale integralei definite

Matematica programa Pedagogic

Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:

 • sisteme de ecuatii liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceala a unui sistem liniar
 • metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare;
 • aplicatii: ecuatia unei drepte determinate de doua puncte distincte, aria unui triunghi si caracterizarea coliniaritatii a trei puncte in plan

Istorie

Domenii de continut /continuturi (clasa a XII-a)

 • A. POPOARE SI SPATII ISTORICE – 1. Romanitatea romanilor in viziunea istoricilor.
 • B. OAMENII, SOCIETATEA SI LUMEA IDEILOR – 1. Secolul XX – intre democratie si totalitarism. Ideologii si practici politice in Romania si in Europa. 2. Constitutiile din Romania.
 • C. STATUL SI POLITICA – 1. Autonomii locale si institutii centrale si in spatiul romanesc (secolele IX-XVIII). 2. Statul roman modern: de la proiect politic la realizarea Romaniei Mari (secolele XVIII-XX)

Biologie

 • Varianta B1. BIOLOGIE VEGETALA SI ANIMALA – clasele a IX-a si a X-a: toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat;
 • Varianta B2. ANATOMIE SI FIZIOLOGIE UMANA, GENETICA SI ECOLOGIE UMANA – clasele a XI-a si a XII-a: toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.
 • Pentru simulare este exceptata tema Ecologie umana.

Fizica
Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.

Chimie
Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.

Informatica
Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.

Geografie

A. EUROPA SI ROMANIA – ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZA
1. Spatiul romanesc si spatiul european
2. Elemente fizico-geografice definitorii ale Europei si ale Romaniei:
– relieful major (trepte, tipuri si unitati majore de relief)
– clima (factorii genetici, elementele climatice, regionarea climatica)
– hidrografia – aspecte generale; Dunarea si Marea Neagra
– invelisul biopedogeografic
– resursele naturale
3. Elemente de geografie umana ale Europei si ale Romaniei:
– harta politica a Europei; Romania ca stat al Europei
– populatia si caracteristicile ei geodemografice
– sistemul de orase al Europei
– activitatile economice – caracteristici generale
– sisteme de transport
4. Mediu inconjurator si peisaje
5. Regiuni geografice in Europa si in Romania:
– caracteristici ale unor regiuni geografice din Europa si din Romania
– studiu de caz al unei regiuni geografice – Carpatii
6. Tarile vecine Romaniei

Logica, Comunicare si Argumentare
Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.

Psihologie
Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.

Sociologie
Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.

Economie
Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.

Filosofie

Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:
Teorii politice moderne si contemporane;
Drepturile omului
Cunoasterea
Filosofia

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

MESAJE de Sfântul Ion HAIOASE. Idei de SMS -uri pentru prietenii glumeţi dar şi pentru cei îndrăgostiţi, care îşi aniversează astăzi onomastica

Mesaje de Sfantul Ioan haioase. Urărări și felicitări de Sfantul Ion hazlii care poti fi trimise prin SMS.  Texte amuzante… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Mesaje creștine de Sfântul Ion. Urări pe care le puteți trimite prin SMS celor care își sărbătoresc onomastica

Mesaje creștine de Sfântul Ioan 2021 • Urări și felicitări creștine care le puteți trimite prin SMS celor care își… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

CODUL BUNELOR MANIERE: Cum să te comporți dacă ești invitat la o nuntă

CODUL BUNELOR MANIERE: Cum să te comporți dacă ești invitat la o nuntă Prilej de bucurie și emoție, atât pentru… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

MESAJE de ziua MAMEI, 8 MARTIE. Ce urări, SMS-uri şi felicitări emoţionante îi poţi transmite mamei tale de Ziua Femeii

MESAJE de 8 MARTIE 2021 pentru MAMA • Texte cu SMS- uri, felicitări şi urări creștine de  Ziua Mamei • FELICITARI… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Mesaje de Sfântul Ioan amuzante. URĂRI şi FELICITĂRI haioase pentru prietenii care își sărbătoresc onomastica

Mesaje amuzante şi hazlii de Sfântul Ion 2021 • Urări şi felicitări haioase de Sfântul Ioan. SMS de Sfântul Ioan… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Mesaje de SFÂNTUL IOAN religioase: Urări și FELICITĂRI pe care le puteți trimite prin SMS de Sf Ioan Botezătorul

Mesaje de SFÂNTUL IOAN religioase: Urări și FELICITĂRI pe care le puteți trimite prin SMS de Sf Ioan Botezătorul Creştinii… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

1 comentariu

REZULTATELE la Olimpiada de LIMBI MODERNE clasele VII-XII, etapa LOCALĂ, în Alba Iulia, înainte de contestații | Ziarul Unirea 20 februarie 2018 at 7:42

[…] Vezi și: Simulare evaluare națională și bacalaureat 2018 […]

Comentariile sunt oprite