Rămâi conectat

Curier Județean

Pastorala Cardinalului Lucian, Arhiepiscop și Mitropolit de Alba Iulia și Făgăraș: „Taina lui Cristos nu se termină cu moartea Sa pe cruce”

Publicat

în

Pastorala Cardinalului Lucian, Arhiepiscop și Mitropolit de Alba Iulia și Făgăraș: „Taina lui Cristos nu se termină cu moartea Sa pe cruce”

Onoratului cler împreună slujitor, Cuvioşilor călugări şi călugăriţe, Iubiţilor credincioşi greco-catolici şi tuturor creştinilor iubitori de Dumnezeu

Iubiţi credincioşi,

„Dumnezeu L-a înviat pe Acest Isus, Căruia noi toţi suntem martori”. (Fapte 2, 32). Prin această mărturie, Sfântul Apostol Petru vesteşte un fapt nou şi nemaiauzit: Isus cel răstignit este viu şi se află printre noi. Aceasta este credinţa comunităţilor creştine, acesta este centrul şi fundamentul existenţei ucenicilor lui Isus şi al misiunii de evanghelizare: vestirea lui Cristos Cel Înviat.

Este realitatea care marchează pentru totdeauna un nou destin pentru omenirea întreagă şi începutul unui nou drum pentru fiecare creştin în toate timpurile şi în toate locurile. Ucenicul lui Isus devine astfel vestitor şi mărturisitor, iar Biserica continuă să proclame tuturor cu bucurie: Cristos a înviat!

Elit - Gustul Desăvârșit

Taina lui Cristos nu se termină cu moartea Sa pe cruce. Ar fi fost doar un eveniment istoric, cu finalităţi şi consecinţe limitate, ca oricare alt eveniment circumscris în timp şi spaţiu şi care nu ar mai avea nici o valoare pentru noi; ar fi fost o amintire fascinantă despre un model eroic de dăruire în favoarea semenilor, dar îndepărtată şi lipsită de puterea de a ne atinge şi de a ne schimba viaţa.

Moartea lui Cristos în schimb, îşi capătă valoarea şi sensul în Înviere, care o transformă în purtătoare de mântuire, o actualizează şi o face valoroasă pentru noi şi pentru fiecare creştin, devenind astfel parte esenţială a realizării Împărăţiei lui Dumnezeu. Moartea şi Învierea constituie un tot unitar, evenimentul definitiv al mântuirii şi expresia eminentă a iubirii lui Dumnezeu.

Apostolii, care fuseseră cuprinşi de frică şi de tăcere în Vinerea pătimirilor şi morţii Domnului, sunt pătrunşi până în cele mai intime fibre ale sufletelor lor de vestea Învierii, iar întâlnirea cu Isus Cel Înviat îi va schimba pentru totdeauna. Teama este alungată de bucurie, iar tăcerea este desfiinţată de freamătul inimilor şi de glasurile ce dau mărturie: Cel care era mort, condamnat pe cruce, este viu! Apostolii mărturisesc faptul că prezenţa şi lucrarea lui Isus, aparent distruse de moarte, de fapt sunt reluate tocmai de Cel care a fost răstignit:

„S-a înfăţişat pe Sine viu” (Fapte 1, 3). Isus din Nazaret a învins moartea. Plecând de la această biruinţă, activitatea lui Cristos, cuvintele Sale, faptele Sale şi răstignirea Sa îşi primesc adevăratul sens. Prin Înviere, Cristos devine contemporan cu fiecare dintre noi, se face prezent în sufletele celor care îl urmează cu credinţă, ne însoţeşte pe calea vieţii şi ne călăuzeşte spre mântuire. Datorită acestei prezenţe vii, cuvântul Său devine actual şi sfinţitor în sufletele noastre, nu este o simplă amintire, ci un Cuvânt dătător de viaţă pentru că El este Domnul vieţii.

Acest adevăr a fost afirmat cu tărie de Sfântul Apostol Pavel, care sublinia că roadele jertfei lui Cristos pe Cruce, adică harul, credinţa şi mântuirea, ajung la noi şi ne sunt accesibile în virtutea Învierii: „Dacă Cristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică şi credinţa voastră” (1Cor. 15, 14). Paştele trebuie să devină centrul vieţii noastre şi inima întregii Biserici. Doar astfel comunitatea creştină creşte, se dezvoltă şi misiunea ei devine lumină pentru lume.

Iubiţi fraţi întru Cristos,

Cristos a înviat din morţi cu moartea pe moarte călcând! Nu există o altă veste mai importantă şi mai dătătoare de speranţă decât aceasta! Învierea lui Cristos a schimbat total existenţa noastră, eliberându-ne de sclavia răului, a păcatului şi a morţii. Prin Înviere se realizează trecerea, exodul spre o nouă viaţă minunată învăluită de o lumină care acoperă întunericul şi puterea morţii. Suntem transformaţi şi transfiguraţi, precum Cristos, în făpturi libere şi însufleţite de o speranţă care nu poate fi sufocată de nimeni şi de nimic, care nu ne dezamăgeşte deoarece îşi are izvorul în iubirea lui Dumnezeu (Rm. 5,5).

Dar care este fundamentul victoriei asupra răului? Cu siguranţă, această victorie nu se datorează firii noastre slabe şi nici altei puteri omeneşti, ci lui Cristos, Cel care, acceptând moartea şi durerea cu disponibilitatea iubirii Sale infinite, pentru noi şi pentru a noastră mântuire, a învins odată pentru totdeauna puterea morţii. Cufundată în oceanul nesfârşit al vieţii Fiului lui Dumnezeu, moartea moare şi devine Viaţă. O Viaţă care continuă să ne fie oferită pentru a ne conduce şi pe noi la Înviere.

În felul acesta, moartea nu mai reprezintă ultimul cuvânt asupra vieţii noastre, încetează să mai fie o încheiere dramatică şi lipsită de sens a existenţei, devenind trecere spre viaţa veşnică. Sărbătoarea Învierii ne aduce astfel aminte de ceea ce este cu adevărat important pentru viaţa noastră, oferindu-ne prilejul de a redescoperi prezenţa lui Cristos în inimile şi în familiile noastre, dar şi de a ne redescoperi demnitatea umană în lumina Lui.

Jertfa pe Cruce ne arată măsura demnităţii fiecăruia dintre noi deoarece preţul plătit pentru răscumpărarea noastră din robia păcatului şi a morţii a fost însuşi preţul vieţii Fiului lui Dumnezeu, iar Învierea ilustrează înălţimea spirituală şi morală la care suntem chemaţi. Dragostea lui Dumnezeu ne înnobilează indiferent de starea noastră socială şi economică, fiind mai puternică decât moartea. Învierea lui Cristos ne-a trecut din sfera pământească din care facem parte în sfera cerească a măririi dumnezeieşti, devenind fii ai lui Dumnezeu îmbrăţişaţi de milostivirea Tatălui Ceresc. Ce mare har! Ce mare bucurie! Suntem fiii liberi ai lui Dumnezeu prin puterea Spiritului Sfânt. Datorită lui Cristos putem să cutezăm să îi spunem şi noi Tată.

Cristos cel Înviat ne încredinţează şi nouă, astăzi, Evanghelia mântuirii! Bucuria Maicii Domnului, a Mariei Magdalena şi a Sfinţilor Apostoli trebuie să inunde inimile şi sufletele noastre, iar dorinţa de a-L vedea pe Domnul trebuie să stăpânească peste vieţile noastre. Această bucurie de a-L vedea pe Dumnezeu o mărturisim şi noi de fiecare dată când ne împărtăşim cu Trupul şi Sângele Lui: „Văzut-am Lumina cea adevărata, luat-am Spiritul ceresc…”.

Să facem, aşadar, să răsune în fiecare suflet cu putere „Cristos a înviat! Adevărat a înviat!”, astfel încât să se aprindă în noi adevărata bucurie. Să ne bucurăm de triumful binelui asupra răului, al vieţii asupra morţii, al dragostei asupra urii, al harului divin asupra răutăţii păcatului. Împreună, aşa cum ne îndeamnă Sfântul Părinte Papa Francisc, să mergem şi să răspândim acest strigăt de bucurie pe toată faţa pământului care geme de suferinţă, pentru a dărui speranţa şi încrederea într-o fraternitate nouă între toţi oamenii, în comuniune cu Tatăl, cu Fiul şi cu Spiritul Sfânt.

Iar dacă misiunea pe care Cristos ne-a încredinţat-o poate fi adesea dificilă, întâmpinând greutăţi şi obstacole ce par să ne depăşească puterile, să ne reamintim cu credinţă promisiunea pe care El ne-a făcut-o după Înviere: „Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului” (Mat. 28,20). Alături de noi va fi întotdeauna Preasfânta Născătoare de Dumnezeu care, aşa cum a fost împreună cu Isus în ceasul supremei încercări şi i-a întărit pe apostolii înfricoşaţi, tot aşa ne însoţeşte astăzi şi ne mijloceşte harul dumnezeiesc pentru a transforma ispitele şi încercările în prilejuri de sfinţire şi de unire tot mai profundă cu Domnul.

Dragii mei,

În aceste săptămâni, constatăm cu toţii cum războiul din Ucraina marchează în mod dramatic existenţa locuitorilor acestei ţări, bulversează stabilitatea şi relaţiile internaţionale, dar totodată ne interpelează pe fiecare dintre noi sub aspectul umanităţii. Ororile şi suferinţele create de acest conflict ne cutremură şi se adresează conştiinţei noastre! Cuvintele Sfântului Părinte Papa Francisc se dovedesc a fi profetice şi de mare actualitate: „Fiecare război lasă lumea mai rea decât a găsit-o.

Războiul este un eşec al politicii şi al omenirii, o capitulare ruşinoasă, o înfrângere în faţa forţelor răului. […] Să ne îndreptăm privirea spre atâţia civili masacraţi ca «daune colaterale». Să întrebăm victimele. […] Să luăm în considerare adevărul acestor victime ale violenţei, să privim realitatea cu ochii lor şi să ascultăm relatările lor cu inima deschisă. Astfel, vom putea recunoaşte abisul răului în inima războiului” (Fratelli tutti, 261). Orice conflict armat este o degradare radicală umanităţii, o erupţie a urii şi a egoismului, care contrazice iubirea lui Dumnezeu şi desfigurează demnitatea persoanelor în numele ideologiilor şi al intereselor meschine.

Fraţii şi surorile noastre din Ucraina nu sunt singuri în suferinţa lor! Domnul nostru Isus Cristos este cu ei, îşi asumă durerile lor, se identifică cu ei şi îi întăreşte în aceste clipe de grea şi nedreaptă încercare. Alături de ei este şi Biserica Română Unită cu Roma, care cunoaşte prea bine ce înseamnă suferinţa impusă violent în spiritul ideologiilor contrare demnităţii umane.

Le mulţumesc tuturor preoţilor, călugărilor, călugăriţelor şi credincioşilor care l-au recunoscut pe Isus cel Înviat în chipul refugiaţilor care au intrat în România în această perioadă, primindu-i în casele lor şi ajutându-i cu generozitate. Bunul Dumnezeu să îi răsplătească pentru binele făcut iar celor care trăiesc drama războiului să le ofere mângâiere şi ocrotire, să le insufle speranţă şi tărie! Mulţi dintre ei sunt în mijlocul nostru şi împreună cu ei astăzi îl sărbătorim pe Isus cel Înviat. Ei fac parte din familia noastră şi îi primim ca fiind fraţii noştri. Împreună cu ei frângem pâinea durerilor, alături cu ei ard inimile noastre, precum ucenicilor din Emaus. Să-i însoţim cu rugăciunile noastre, având convingerea că Domnul nu îi părăseşte iar Preasfânta Fecioară Maria nu îşi uită fiii! Să-L rugăm pe Isus să-i lumineze şi pe cei care provoacă toate aceste suferinţe pentru a regăsi drumul păcii şi al pocăinţei!

Contemplându-L pe Isus cel Înviat prin ochii credinţei, îl vedem înfăţişându-Se apostolilor şi spunându-le: „Pace vouă!” (In. 20,19). Aceeaşi pace să cucerească astăzi inimile tuturor!

Împreună cu Preasfinţia Sa Cristian, Episcopul Auxiliar, Vă doresc tuturor Sărbători sfinte şi binecuvântate.

Cristos a înviat!
Adevărat a înviat!

Cardinal LUCIAN
Arhiepiscop şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Curier Județean

Câți bani vor primi profesorii și elevii din Alba Iulia pentru performanțele școlare: Aprobarea granturilor, pe masa consilierilor locali

Publicat

în

Câți bani vor primi profesorii și elevii din Alba Iulia pentru performanțele școlare: Aprobarea granturilor, pe masa consilierilor locali

Miercuri, 29 iunie, în cadrul ședinței Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, printre proiectele de pe ordinea de zi, se află și aprobarea metodologiei de acordare a granturilor pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat pentru stimularea procesului educațional și performanțelor școlare” si a modelului contractului de finanțare.

Granturile prevăzute în cadrul prezentei metodologii se vor acorda unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică de pe raza municipiului Alba Iulia, pentru stimularea procesului educațional în scopul participării cadrelor didactice de predare, cadrelor didactice de conducere, de îndrumare, control și cadrelor didactice auxiliare la programe de formare profesională și/sau achiziționării de carte școlară, laptopuri, tablete, licențe software, taxe participare simpozioane/conferințe, alte materiale didactice specifice și necesare domeniului de activitate și pentru performanțele școlare în scopul recompensării performanțelor individuale (sau de grup) ale elevilor și cadrelor didactice.

Elit - Gustul Desăvârșit

La nivelul municipiului Alba Iulia există un număr relativ important de unități de învățământ preuniversitar care au nevoie de o finanțare corespunzătoare pentru a garanta un serviciu public de învățământ de calitate.

Primăria dorește crearea unui cadru adecvat atingerii acestui scop pe termen scurt și lung, prin stabilirea unor criterii de acordare a unor granturi unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Alba Iulia.

Sumele de bani vor fi alocate anual prin Hotărâre de Consiliu local, pentru fiecare grant în parte, respectiv: pentru stimularea procesului educațional în scopul participării cadrelor didactice de predare, cadrelor didactice de conducere, de îndrumare, control și cadrelor didactice auxiliare la programe de formare profesională și/sau achiziționării de carte școlară, laptopuri, tablete, licențe software, taxe participare simpozioane/conferințe, alte materiale didactice specifice și necesare domeniului de activitate și pentru fiecare concurs de tip olimpiadă și competiții școlare, organizate de Ministerul Educației (faza națională), examenul de evaluare națională și examenul de bacalaureat, astfel:

 • Stimulent în valoare de 600 lei, proporțional cu norma didactică pentru fiecare cadru didactic de conducere, de îndrumare și control.
 • Stimulent în valoare de 300 lei, proporțional cu norma pentru fiecare cadru didactic auxiliar.
 • Premiul în valoare de 250 lei pentru fiecarea cadru didactic a cărui elev/elevi au obținut rezultate deosedite la concursuri de tip olimpiadă și competiții școlare, organizate de Ministerul Educației (faza națională).
 • Premiul în valoare de 500 lei pentru fiecarea cadru didactic a cărui elev/elevi au obținut media 10 la examenul de evaluare națională.
 • Premiul în valoare de 500 lei pentru fiecarea cadru didactic a cărui elev/elevi au obținut media 10 la examenul de bacalaureat.
 • Premiul în valoare de 400 lei pentru fiecare elev care a obținut locul I/premiul I (faza națională) la concursurile de tip olimpiadă și competiții școlare, aprobate anual prin ordin al Ministerului Educației.
 • Premiul în valoare de 300 lei pentru fiecare elev care a obținut locul II/premiul II (faza națională) la concursurile de tip olimpiadă și competiții școlare, aprobate anual prin ordin al Ministerului Educației.
 • Premiul în valoare de 250 lei pentru fiecare elev care a obținut locul III/premiul III (faza națională) la concursurile de tip olimpiadă și competiții școlare, aprobate anual prin ordin al Ministerului Educației.
 • Premiul în valoare de 200 lei pentru fiecare elev care a obținut mențiune/mențiune onoare/premiu special (faza națională) la concursurile de tip olimpiadă și competiții școlare, aprobate anual prin ordin al Ministerului Educației.
 • Premiul în valoare de 1000 lei pentru fiecare elev care a obținut media 10 la examenul de evaluare națională.
 • Premiul în valoare de 1000 lei pentru fiecare elev care a obținut media 10 la examenul de bacalaureat.

În situația în care un elev/cadru didactic a obținut rezultate la mai multe discipline, se va acorda un singur premiu, cel cu valoarea cea mai mare. În situația în care la rezultatele unui elev la o disciplină și-au adus aportul mai multe cadre didactice, fiecare cadru didactic va beneficia de premiul în bani, prevăzut la categoria respectivă.

Această măsură urmărește creșterea calității actului didactic al profesorilor prin finanțarea suplimentară a învățământului preuniversitar de la nivelul municipiului Alba Iulia, precum și încurajarea performanțele școlare individuale (sau de grup) ale elevilor și cadrelor didactice.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Curier Județean

2 iulie| ”Ziua Rozelor” 2022, la Aiud și Ciumbrud. Concert 3 Sud Est, ateliere și artificii. PROGRAM

Publicat

în

2 iulie| ”Ziua Rozelor” 2022, la Aiud și Ciumbrud. Concert 3 Sud Est, ateliere și artificii. PROGRAM

Sâmbătă, 2 iulie 2022, la Ciumbrud, de la ora 09:00 se va da startul Paradei Rozelor – În acordurile fanfarei, dansatori, zeci de biciclete, motociclete, mașini și trăsuri, purtând impresionante aranjamente florale, vor porni de de lângă Colegiul Național “Bethlen Gabor”, purtând spre Ciumbrud adieri parfumate. Noutatea acestei ediții constă în participarea Aiud Bikers RC la paradă.

Ca în fiecare an, nu vor lipsi cântecele şi dansurile populare românești și maghiare, dansurile ritmate ale majoretelor, atelierele de creație handmade cu tematică florală pentru copii, atelierele de pictură și de coafură, expozițiile de tablouri, concertul de muzică ușoară și, nu în ultimul rând, o tombolă cu premii.

Începând cu ora 20:00 vor avea loc două concerte de muzică, susținute de trupa „Transylvanium” și 3 SUD EST.

Elit - Gustul Desăvârșit

PROGRAM

 • 09.00 – Parada Rozelor – Aiud, Colegiul Național „Bethlen Gabor”- Ciumbrud Participă: Fanfara Județului Alba, majorete, dansatori, biciclete, trăsuri, motocicliști, mașini.
 • 10.30 – Fanfara Județului Alba. Povești de vacanță – majorete – Clubul sportiv Gimn Star Blaj
 • 10.45 – Deschiderea oficială
 • 11.00 – Vizitare standuri participante
 • 11.15-13.00 – ATELIERE DE LUCRU: Flower Power – atelier de creație pentru copii, Fir de trandafir în cosițe de domnițe – atelier de fire împletite, Pictură pe față, Dor de floare și culoare – atelier de pictură pentru copii
 • 11.00-12.30 – PROGRAM ARTISTIC: „Șezătoare pe Tarnave” – Liceul Tehnologic Jidvei Ansamblul „Codrișorul” Stremț, Asociația Top Dance 2007, Cercul de Folk – Marius Moga
 • 12.30 – Standul Rozelor premierea cultivatorilor de trandafiri
 • 13.30 – Trandafirul anului „Asociația Amicii Rozelor din România-Filiala Ciumbrud”
 • 14.00 – Tombola Rozelor – „Asociația Alba Afroda”.
 • 15.00-17.00 – Atelier de pictură pe față
 • 15.00-17.30 – Program artistic muzică populară susținut de: Ansamblurile folclorice: Doina Aiudului, Cununa Fărăului, Ansamblul folcloric Pipacs Ciumbrud și Ansamblul Prof.Monica Stan din Stremț
 • 20.00-20.50 – Concert trupa „Transylvanium”
 • 21.00-22.00 – Concert 3Sud Est
 • 22.00 – Foc de artificii

 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Curier Județean

Amenzi de peste 365.000 de lei pentru agenții economici din Alba în primul semestru din 2022: Ce sumă au colectat finanțele din județ până în mai

Publicat

în

Amenzi de peste 365.000 de lei pentru agenții economici din Alba în primul semestru din 2022: Ce sumă au colectat finanțele din județ până în mai

Marți 28 iunie, la sediul Instituției Prefectului – Județul Alba a avut loc ședința ordinară a Comisiei de Dialog Social. La întâlnire au participat dl. Francisc Oscar Gal – subsecretar de stat în cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, prefectul Nicolae Albu, subprefectul Andrei Vincze, manageri ai instituțiilor publice, reprezentanți ai organizațiilor patronale și sindicale din județul nostru.

Ordinea zi a ședinței a cuprins următoarele teme: informare privind gradul de realizare a programului de încasări la bugetul asigurărilor sociale din județul Alba, pe trimestrul I 2022: contribuabili care înregistrează mari datorii restante la bugetul asigurărilor sociale; informare privind rezultatele acțiunilor de control, pentru combaterea muncii nedeclarate, desfășurate de inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba, în perioada ianuarie – mai 2022.

În trimestrul I 2022 la nivelul Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba au fost înregistrați un număr de 111.244 contribuabili, din care:

Elit - Gustul Desăvârșit

1. 23.423 contribuabili persoane juridice:
2. 87.404 contribuabili persoane fizice, din care: 14.207 contribuabili persoane fizice autorizate și 73.197 contribuabili persoane fizice activități independente
3. 417 instituții publice.

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba a colectat în primul trimestru al anului 2022 venituri la bugetul asigurărilor sociale în sumă totală de 324.017.903 lei, cu 1.452.097 lei mai puţin decât programul repartizat de A.N.A.F ( rezultând un grad de realizare a programului de încasări de 99,56%) și cu 3.268.004 lei mai mult decât în primul trimestru al anului 2021, când veniturile încasate la bugetul asigurărilor sociale a fost în sumă de 320.749.899 lei, înregistrând o creștere de 1,02% raportat la acea perioadă.

Din analiza veniturilor bugetare încasate la bugetul asigurărilor sociale în trimestrul I 2022 comparativ cu trimestrul I 2021 se constată creșterea realizărilor la bugetul asigurărilor pentru șomaj cu 1.56% (cu 112.933 lei), bugetul asigurărilor sociale de stat cu 1,07% (cu 2.376.621 lei) și bugetul asigurărilor pentru sănătate cu 0,86% (cu 778.450 lei). Planul repartizat de A.N.A.F. la bugetul asigurărilor sociale pentru trimestrul I 2022 fost realizat în proporție de 99,56%.

Au fost verificați 868 de agenţi economici la care s-au dispus un număr de 2088 de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate şi intrarea în legalitate. Au fost identificate în lucru 12 persoane care desfăşurau activitate fără forme legale de angajare, la 7 angajatori dintre cei verificați.

Au fost aplicate 125 sancţiuni (62 amenzi în cuantum de 365700 lei+ 63 de avertismente) din care 7 de amenzi au fost pentru muncă nedeclarată, în cuantum de 240 000 lei, pentru primirea la munca a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. (1)

În perioada ianuarie – mai 2022 prin controalele efectuate s-a urmărit cu predilecție asigurarea unui control riguros şi superior calitativ, care să vină în sprijinul agenţilor economici controlaţi şi care să prevină derapajele de la legislaţia care reglementează domeniul relaţiilor de muncă. Au fost cuprinse în graficele lunare de control unităţi mai mari şi cu un număr semnificativ de lucrători.

În cea de-a doua parte a întâlnirii, participanții au ridicat diverse probleme cu care se confruntă în activitatea cotidiană, fiind dezbătute teme de interes specifice cum ar fi: măsuri în sprijinul antreprenorilor; propuneri privind fiscalitatea IMM-urilor; reanalizarea cuantumului taxei pe clădiri a persoanelor juridice, care sunt lăsate în prezent la hotărârea consiliilor locale și care influențează stabilitatea mediului de afaceri; modificarea noii legi a pensiilor, Legea nr.127/2019, care va intra în vigoare la 1 septembrie 2023; stabilirea unui cadru legal fiscal clar pentru PFA-uri; etc.
Totodată, reprezentanții organizațiilor sindicale și patronale au înaintat domnului subsecretar de stat în cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, Francisc Oscar Gal, o listă cu probleme cu care se confruntă, precum și propuneri pentru modificarea legislației în domeniu.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare