Rămâi conectat
PSD Alba - Alegeri Locale 2024

Actualitate

Gradație de merit 2024: Profesorii pot depune dosarele la secretariatele școlilor până pe 21 mai. Calendarul complet

Ziarul Unirea

Publicat

în

AUR - Alegeri Locale 2024

Gradație de merit 2024: Profesorii pot depune dosarele la secretariatele școlilor până pe 21 mai. Calendarul complet

Profesorii, directorii, dar și personalul didactic auxiliar care vor să ia gradația de merit, pentru o perioadă de 5 ani, pot depune dosarele la secretariatele școlilor în perioada 13-21 mai 2024, potrivit calendarului oficial. 

Pentru anul școlar 2024-2025, personalul didactic auxiliar nu apare în lista cu numărul de gradații, potrivit unui document al Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB). Este al doilea an consecutiv în care personalul auxiliar nu are nicio gradație acordată, deși în Legea învățământului preuniversitar nr. 198 din 2023 nicio categorie de personal nu este exceptată de la acest beneficiu salarial.

Cadrele didactice care participă la simulările examenelor naționale pot să primească 3 puncte în fișa de (auto)evaluare pentru gradația de merit 2024, conform unui ordin publicat în Monitorul Oficial.

Documentele pe care le au de pregătit profesorii pentru dosar sunt următoarele:

Art. 9 – „(1) Dosarul în vederea participării la concursul pentru acordarea gradației de merit se întocmește de către fiecare candidat și cuprinde următoarele documente, numerotate pe fiecare pagină și consemnate în opis:

a) opisul dosarului, în două exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnătura sa și a conducerii unității/instituției de învățământ, în care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente;

Citește și: Titularizare 2024: Au început înscrierile la concursul naţional de ocupare a posturilor vacante și rezervate din învățământul preuniversitar. CALENDAR

b) cererea-tip, elaborată de inspectoratul școlar, în care candidatul își precizează opțiunea;

c) adeverință/adeverințe cu calificativele din anii școlari evaluați;

d) adeverință de vechime în învățământ;

e) fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit elaborată de inspectoratul școlar la categoria de personal didactic la care candidează, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare;

f) raportul de activitate pentru perioada evaluată, ce trebuie să respecte ordinea criteriilor/subcriteriilor din fișa de (auto)evaluare și să conțină trimiteri explicite la documentele justificative din dosar;

g) declarația pe propria răspundere prin care candidatul confirmă că documentele depuse la dosar îi aparțin și că prin acestea sunt certificate activitățile desfășurate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta metodologie;

h) documentele justificative, grupate pe criteriile și subcriteriile din fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit, elaborată de inspectoratul școlar la categoria de personal didactic la care candidează.”

Calendarul pentru acordarea gradațiilor de merit 2024

4. Depunerea de către candidați a dosarelor la secretariatul unității/instituției de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică – Perioada: 13—21 mai 2024

5. Depunerea dosarelor care conțin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/ registratura inspectoratului școlar/Ministerului Educației, în cazul Palatului Național al Copiilor – Perioada: 22—23 mai 2024

6. Analiza dosarelor de către inspectorul școlar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, și elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate; verificarea dosarelor și acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit; aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea acestei liste la avizierul și pe site-ul inspectoratului școlar, respectiv la sediul și pe site-ul Ministerului Educației după aprobarea de către comisia de evaluare, în cazul Palatului Național al Copiilor – Perioada: 24 mai—12 iunie 2024

7. Depunerea/Transmiterea contestațiilor privind punctajul acordat și stabilirea numărului gradațiilor de merit ce pot fi redistribuite – Perioada: 13— 14 iunie 2024

8. Soluționarea contestațiilor de către comisia de contestații, validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea acestora la avizierul și pe site-ul inspectoratului școlar, respectiv la sediul și pe site-ul Ministerului Educației, în cazul Palatului Național al Copiilor – Termen: 17—28 iunie 2024

9. Înaintarea la Ministerul Educației a listelor cu personalul didactic din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, validat, precum și a listelor cu personalul didactic civil din unități militare de învățământ preuniversitar, validat, în vederea acordării gradației de merit – Termen: până la 4 iulie 2024

10. Emiterea ordinului ministrului educației pentru aprobarea listelor cu personalul didactic din învățământul preuniversitar de stat care beneficiază de gradație de merit – Termen: până la 9 august 2024

Cum se calculează gradația de merit, potrivit ordinului publicat în Monitorul Oficial
Art. 2. – (1) Numărul maxim de gradații care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul rezultat prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice auxiliare, respectiv a 16% din totalul posturilor didactice de predare, totalul posturilor de conducere și îndrumare și control ocupate în luna februarie 2024, conform programului EduSal, la nivelul județului/ municipiului București, comunicat de Ministerul Educației, se scade numărul de gradații acordate personalului didactic aflate în plată la 1 septembrie 2024, având în vedere că gradația de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani. La calcul nu se iau în considerare perioadele de suspendare a plății gradației de merit din motive neimputabile angajatului sau ca urmare a rezervării postului didactic/catedrei în baza prevederilor art. 184 alin. (1)—(7) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, și se respectă încadrarea în numărul maxim de gradații de merit aprobate la momentul revenirii pe post.

(2) Procentul de 16% se aplică, separat, fiecărei categorii de personal:

a) personal didactic de predare;
b) personal didactic de conducere, îndrumare și control;
c) personal didactic auxiliar.”
Art. 1 – „(3) Gradația de merit prevăzută de Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, se acordă prin concurs și reprezintă 25% din salariul de bază deținut, conform legii.

(4) Prin unități/instituții de învățământ, în sensul prezentei metodologii, se au în vedere unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, inclusiv unitățile conexe și inspectoratele școlare”, conform documentului publicat în Monitorul Oficial.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate
Click pentru a comenta

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Noi reguli pentru obținerea pașaportului: Ce prevede noua lege adoptată de Camera Deputaților

Bogdan Ilea

Publicat

în

Noi reguli pentru obținerea pașaportului: Ce prevede noua lege adoptată de Camera Deputaților Marți, 14 mai 2024, Plenul Camerei Deputaților a adoptat un proiect de lege care revizuiește condițiile pentru eliberarea pașaportului simplu temporar. Conform noilor reguli, acest tip de pașaport va putea fi emis doar în situații speciale. În cursul zilei de marți, 14 […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea