Cămin cultural, cabinete medicale și muzeu etnografic în Pâclișa: Proiect pe masa consilierilor locali

Proiectul prevede realizarea unei construcții noi în localitatea Pâclișa, municipiul Alba lulia, cu funcțiunile de cămin cultural, cabinete medicale si muzeu etnografic, deoarece clădirea care adapostea căminul cultural cu funcțiunile enumerate anterior era o clădire veche, in stare avansata de degradare conform raportului de expertiza tehnica la cerința esențiala A – Rezistenta si stabilitate. Valoarea aprobată a fost de 3.140.747,97 lei inclusiv TVA.

În anul 2014 a fost încheiat contractul de execuție cu SC FININVEST SRL din Alba lulia, in baza caruia s-a realizat intr-un procent de circa 75% structura de rezistență, o parte din închiderile perimetrale și parțial, din hidroizolatii. Deoarece execuția lucrărilor avansa greoi, nu au fost respectate termenele contractuale și având probleme din punct de vedere calitativ pentru lucrările efectuate Primăria Municipiului Alba lulia a decis, in anul 2016, rezilierea contractului de execuție, lucrările râmând in stadiul realizat până atunci. Lucrările neconforme nu au fost decontate, dar la această data trebuie remediate.

ELIT

Ulterior a fost realizată o expertiză tehnică a lucrărilor executate de către expert tehnic Alexa Pavel, care a generat o completare a documentației tehnice inițiale și obținerea unei noi autorizații de construire.

Deoarece au apărut noi modificări legislative pentru majorarea manoperei in construcții prin OUG Nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice iar prețurile de piață ale materialelor de construcții au crescut in ultimul timp, s-a procedat la actualizarea prețurilor la nivelul de piață actual, la recalcularea cantităților – rest de executat coroborate cu măsurile din expertiza tehnică actualizată, rezultând o valoare de investiție conform deviz general de 4.351.699,52 cu TVA, din care C+M 3.431.194,53 cu TVA.

Mihail David - 2020

Această valoare actualizată include si valoarea decontata in perioada 2012-2016. Pe lângă evaluarea cheltuielilor necesare realizării investiției de bază, potrivit HGR nr.907/2016 proiectantul a calculat si un procent de 15% cheltuieli neprevăzute care pot fi folosite în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuției ca reglementari tehnice in contextul in care se intervine pe o construcție existentă realizată parțial.

Valoarea reală a obiectivului va rezulta in urma contractării/receptionării lucrărilor și cuantificarea celorlalte plăți (comisioane, proiectare s.a.), toate estimările din devizul general care nu se justifica a fi plătite vor constitui economie la proiect adică vor reduce valoarea de investiție a obiectivului la nivelul plăților.

Durata de execuție estimată este de 12 luni. Suprafața desfășurată a clădirii prevăzute prin proiect este de 979,10 mp cu regim de inăltime:D1+D2+D3+P. Se propune continuarea lucrărilor la structura de rezistență, compartimentarea clădirii, finisaje interioare si exterioare, racordarea la utilităti și amenajari exterioare.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...