Rămâi conectat

Economie

Anunt de intentie – procedura selectie POSDRU

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

în

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă.

Fundatia Transylvania Collage, cu sediul pe strada Băişoara, Nr. 2A, Cluj-Napoca, cod postal 400445 , anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea depunerii unei cereri de finanţare pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniul Major de Intervenţie (DMI) 1.1.

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerii pentru a fi selectati în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru viitorul proiect POSDRU sunt specificate în Ghidurile AMPOSDRU: Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale şi Condiţii Specifice (DMI) 1.1.

Elit - Gustul Desăvârșit

Activitătile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt activitătile eligibile mentionate în Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice, cât şi activitătile transversale, adică managementul proiectului, achizitiile publice şi măsurile specifice pentru informare şi publicitate pentru proiect.

Profilul partenerilor

Sunt aşteptate propuneri din partea organizaţiilor care respectă următoarele condiţii:

Condiţii generale de eligibilitate:

– Să aibă număr de înregistrare juridică (Asociatii, Fundatii, Federatii);

– Să fie acreditati pentru desfăsurarea activitătilor relevante pentru acest Domeniu Major de Interventie;

– Specificatii cu privire la rolul partenerului în proiect;

– Furnizarea unor informatii financiare: număr mediu de angajati, cifra de afaceri/venituri din activităti fără scop patrimonial);

– Detalierea istoricului finantărilor anterioare.

Condiţii specifice de eligibilitate:

– Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative,publici şi privaţi;

2. Parteneri sociali din învăţământul preuniversitar (ex. organizaţii sindicale);

3. Consorţii cu relevanţă în domeniul educaţiei şi formării profesionale;

4. Alte organizaţii legal constituite care desfăşoară activităţi relevante în cadrul

proiectului şi care demonstrează că au în obiectul de activitate al instituţiei şi

activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri.

Activitătile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt:

1. Elaborarea/ actualizarea/ revizuirea/ testarea/ implementarea instrumentelor,

metodologiilor şi sistemelor pentru recunoaşterea/ validarea/ certificarea învăţării

anterioare pentru dezvoltarea de curricule în sprijinul achiziţiilor de competenţe

cheie inclusiv pentru evaluarea achiziţiilor de competenţe cheie şi profesionale;

2. Dezvoltarea/implementarea/integrarea instrumentelor şi practicilor de educaţie

incluzivă, crearea/dezvoltarea de mecanisme care să sprijine creşterea accesului şi

participării la educaţia şi formarea profesională iniţială;

3. Elaborarea/dezvoltarea/actualizarea/revizuirea/testarea şi implementarea de

calificări şi standarde de pregătire profesională în învăţământul profesional şi tehnic;

4. Dezvoltarea/actualizarea/îmbunătăţirea/testarea şi implementarea instrumentelor de  orientare şi consiliere, precum şi servicii conexe;

5. Îmbunătăţirea/furnizarea serviciilor de orientare şi consiliere în învăţământul

preuniversitar;

6. Îmbunătăţirea/furnizarea serviciilor de mediere şcolară, servicii de sprijin şi servicii

conexe pentru elevi cu dizabilităţi, elevi de etnie romă şi din mediul rural, persoane

aparţinând altor grupuri vulnerabile;

7. Formarea şi perfecţionarea persoanelor aparţinând grupurilor ţintă (cu excepţia

grupului ţintă „elevi”) în vederea elaborării/ actualizării/ revizuirii/ testării/

implementării de metodologii, instrumente şi proceduri;

8. Dezvoltarea/actualizarea/îmbunătăţirea/testarea şi implementarea standardelor de  pregătire profesională şi a curriculei (inclusiv revizuire planuri de învăţământ,

programe şcolare, elaborare/revizuire auxiliare curriculare, elaborare material

didactic etc.) şi, după caz, dezvoltarea/actualizarea/îmbunătăţirea/testarea şi

implementarea standardelor de pregătire profesională;

9. Elaborarea/ actualizarea/ revizuirea/ testarea/ implementarea instrumentelor,

metodologiilor şi sistemelor pentru recunoaşterea/ validarea/ certificarea învăţării

anterioare, pentru dezvoltarea de curricule în sprijinul achiziţiilor de competenţe

cheie, inclusiv pentru evaluarea achiziţiilor de competenţe cheie şi profesionale;

10. Activităţi extracurriculare (doar în ceea ce priveşte educaţia nonformală şi informală,   în sprijinul achiziţiilor de competenţe cheie), inclusiv acţiuni inovatoare;

11. Introducerea şi extinderea utilizării TIC în activităţile de predare şi învăţare, 17

 management şi planificare în învăţământul preuniversitar;

12. Dezvoltarea şi implementarea soluţiilor/instrumentelor software pentru îmbunătăţirea  proceselor şi activităţilor educaţionale;

13. Realizarea de studii şi analize în sprijinul dezvoltării şi implementării instrumentelor/  mecanismelor/serviciilor pentru dezvoltare de curricule, adaptarea la nevoi de  formare ale grupurilor ţintă;

14. Înfiinţarea, dezvoltarea şi consolidarea de reţele şi parteneriate, reţele virtuale şi  comunităţi de practică pentru îmbunătăţirea educaţiei şi formării profesionale iniţiale,  inclusiv schimbul de bune practici şi integrarea acestora, vizite de studiu,

organizarea de seminarii, conferinţe;

15. Organizarea de evenimente pentru informarea, conştientizarea, valorificarea şi

diseminarea informaţiilor privind proiectul şi rezultatele acestuia;

16. Introducerea unor sesiuni/module specifice de formare care au ca tematică

egalitatea de gen, egalitatea de şanse, nediscriminarea şi respectul pentru

diversitate destinate grupurilor ţintă;

17. Integrarea principiului dezvoltării durabile în instrumentele şi metodologiile, procesele  de predare şi instruire şi activităţile dezvoltate, în vederea creşterii gradului de  conştientizare asupra problemelor de mediu, prevenirea poluării etc.;

18. Activităţi inovatoare, interregionale şi transnaţionale

Solicitantul doreste incheierea Acordului de Parteneriat si redactarea unei cereri de finantare in conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului.

Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune Fişa Partenerului completată şi Scrisoarea de intenţie, cu menţiunea: “Pentru selecţia de parteneri POSDRU 1.1” la sediul Fundatiei Transylvania College de pe strada Băişoara, Nr. 2A, Cluj-Napoca   în perioada 26.07.2013- 31.07.2013, zilnic în intervalul 09:00-16:00.

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi analizate și selectate de către comisia de evaluare numită în acest sens de către fundatie. Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în fişa partenerului. Lista finală a partenerilor selectaţi va fi publicată pe site -ul Fundatiei Transylvania College.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Economie

Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” – orașul Zlatna anunță începerea proiectului Construirea de insule ecologice digitalizate în orașul Zlatna

Andreea Ștefan

Publicat

în

Comunicat de presă

Orașul Zlatna anunță începerea proiectului cu titlul Construirea de insule ecologice digitalizate în orașul Zlatna, județul Alba, implementat de orașul Zlatna, conform contractului de finanțare nr. C3I1B0122000058 /27.02.2023, finanțat în cadrul componentei 3 – Managementul Deșeurilor a PNRR.

Elit - Gustul Desăvârșit

Proiectul se derulează pe perioada cuprinsă între  27.02.2023 și 31.12.2024.

Obiectivul proiectului îl reprezintă construirea de insule ecologice digitalizate în orașul Zlatna.

Rezultatele urmărite prin implementarea proiectului sunt următoarele:

  • 9 insule ecologice digitalizate înființate și operaționale;
  • 541,00 kg de deșeuri reciclabile colectate separat și reciclate;
  • 670,00 kg de deșeuri biodegradabile colectate separat și reciclate.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 442.755,00 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 84.123,45 lei.

Persoană de contact:

Negrea Alexandra Maria

www.primaria-zlatna.ro

[email protected]

0258.856.337

 


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Economie

(P) INTEK 2023 – platformă de inovare, business și networking pentru transformarea industrială

Andreea Ștefan

Publicat

în

TEHNIC MEDIA vă invită la prima ediție INTEK – singurul târg expozițional din România dedicat transformării proceselor industriale, organizat între 4 și 7 aprilie 2023, la Centrul de Evenimente Lux Divina, Brașov.

INTEK are ca scop aducerea în prim-plan a trendurilor internaționale în materie de automatizare, robotizare și digitalizare, cu un accent deosebit pe aplicațiile practice și soluțiile tehnologice, și va reuni branduri importante, lideri de piață la nivel global și furnizori locali de tehnologie, specialiști din diverse domenii și decidenți din mediul de afaceri.

Elit - Gustul Desăvârșit

Evenimentul include o expoziție, în care vor fi prezentate cele mai noi și inovative echipamente și tehnologii dedicate transformării industriale, și mai multe conferințe și prezentări susținute de experți din domeniu, de reprezentanți ai autorităților centrale și locale, ai mediului de afaceri și din învățământul universitar. În cadrul acestora se vor discuta subiecte importante referitoare la noile tehnologii și la impactul lor asupra afacerilor, industriei și societății în general.

INTEK este o oportunitate unică pentru evoluția afacerilor din industrie. Suntem încântați să aducem la Brașov un eveniment cu o tematică atât de presantă la nivel global: automatizarea, robotizarea și digitalizarea proceselor de producție. INTEK este o platformă excelentă ce oferă specialiștilor interesați acces la instrumente esențiale pentru dezvoltarea afacerilor. Este o ocazie unică pentru a întâlni și discuta cu experți din companiile de top din domeniu și de a explora împreună cu ei cele mai recente tendințe și inovații din domeniile automatizărilor, robotizării și digitalizării, singurele capabile să ajute firmele să rămână competitive și să-și îmbunătățească decisiv eficiența proceselor. Asimilarea în ritm accelerat a tehnologiilor emergente este singura șansă pentru viitorul afacerilor din industrie.”, declară Onuț ILIESCU, Director general TEHNIC MEDIA, organizator INTEK.

Companiile românești au acum oportunitatea, datorită fondurilor disponibile prin PNRR și prin Programele Regionale, să investească în digitalizarea și automatizarea proceselor, prin achiziția de soluții și sisteme care să le sprijine în creșterea eficienței, a productivității și a competitivității la nivel local și regional.

În acest context, INTEK oferă un cadru ideal pentru dezvoltarea de noi parteneriate de afaceri și pentru crearea unor rețele solide de colaborare, fiind un eveniment de referință pentru toți cei care doresc să-și dezvolte afacerile în mod eficient și sustenabil. (mai multe detalii, pe www.intek.ro)

Vino la INTEK, între 4-7 aprilie, la Brașov!

INTEK se bucură de sprijinul: Asociației Constructorilor de Automobile din România (ACAROM); Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane (AHK România), Camerei Franceze de Comerț și Industrie în România (CCIFER), Organizației Patronale din Industria Aeronautică Română (OPIAR), Camerei de Comerț Belgia Luxemburg România Moldova (BEROCC), Clubului Economic German Brașov (DWK), Clubului francofon de afaceri din Brașov (CFAB), Asociației Române de Logistică (ARILOG), Asociației Patronatul Român din industria Electrotehnică (APREL), Asociației Producătorilor de Mobilă din România (APMR), Camerei de Comerț și Industrie Brașov, ICEBERG, FIT – Digital Innovation Hub, EIT Manufacturing, EIT Urban Mobility, ALT Brașov – Cluster pentru inovare și tehnologie, TRANSILVANIA IT CLUSTER și TRANSILVANIA DIGITAL INNOVATION HUB.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Economie

Anunț începere proiect „REFACEREA CAPACITĂȚII DE REZILIENȚĂ A SOCIETĂȚII SPERANTA E.L. SRL”

Andreea Ștefan

Publicat

în

Comunicat de presă

Societatea SPERANTA E.L. SRL, cod de identificare fiscală 3704230, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1/112/1993, în calitate de Beneficiar, implementează începând cu data de 10.02.2023 proiectul cu titlul „REFACEREA CAPACITĂȚII DE REZILIENȚĂ A SOCIETĂȚII SPERANȚA E.L. SRL” , RUE 1484, Cod SMIS 160384, în baza contractului de finanțare nr. 973/POC/411/AS încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate.

Elit - Gustul Desăvârșit

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea poziției pe piață a firmei în domeniul transporturilor, dupa pierderea suferite în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19.

Rezultatele finale în urma implementării proiectului determinate de atingerea obiectivelor general și specifice sunt:

  1. Dotarea societății cu mijloace fixe performante, care vor asigura transportul în timpi optimi și la un nivel calitativ superior, optimizării procesului și asigurarea protejării mediului înconjurător în urma utilizării unor mașini prietenoase cu mediul prin reducerea emisiilor poluante.
  2. Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate.
  3. Menținerea locurilor de muncă existente la nivelul anului 2020 în vederea reducerii fluctuației de personal, având un impact pozitiv asupra activității societății deoarece îi oferă stabilitate.

Valoarea totală a proiectului este de 4.318.750,41 lei.

Valoarea totală a finanţării nerambursabile este în sumă maximă de 2.348.697,59 lei, formată din:FEDR/FC/FSE/ILMT: 1.967.409,69 lei și Buget național: 381.287,90 lei, echivalentă cu 65% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Perioada de implementare a proiectului de la data de 10.02.2023, data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 și până la data de 31.12.2023.

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Date de Contact

SPERANTA E.L. SRL

Sediu social: Str. Garii, FN, Localitatea Cetatea de Baltă, județul Alba, România

Reprezentant legal: Natanael NAGY

Telefon: 0744335776

E-mail: [email protected]

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Comunicat 17 martie 2023

Comunicat 18 martie 2023


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare