122 de cazuri de abuz asupra minorilor sau neglijență au fost reclamate la DGASPC Alba. 23 de copii au ajuns în plasament de urgență

În primul trimestru al anului 2020, la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba au fost înregistrate un număr de 122 sesizări privind cazuri/situaţii de abuz, neglijare, exploatare a copilului din care 84 de sesizări au fost confirmate, iar 38 de sesizări au fost infirmate.

În conformitate cu prevederile art. 89 alin. (1) a Legii nr. 272 din 21 iunie 2004(**republicată**) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului: ”Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva abuzului, neglijării, exploatării, traficului, migraţiei ilegale, răpirii, violenţei, pornografiei prin internet, precum şi a oricăror forme de violenţă, indiferent de mediul în care acesta se află: familie, instituţii de învăţământ, medicale, de protecţie, medii de cercetare a infracţiunilor şi de reabilitare/detenţie, internet, mass-media, locuri de muncă, medii sportive, comunitate etc.”, iar alin. (2) arată că: „Orice persoană fizică sau juridică, precum şi copilul pot sesiza autorităţile abilitate de lege să ia măsurile corespunzătoare pentru a-l proteja împotriva oricăror forme de violenţă, inclusiv violenţă sexuală, vătămare sau de abuz fizic sau mental, de rele tratamente sau de exploatare, de abandon sau neglijenţă.”

ELIT

La 1 iunie 2006,  un grup de iniţiativă format din politicieni, reprezentanţi ai instituţiilor responsabile de protecţia copilului, persoane publice, lideri de opinie, oameni de presă, a semnat Manifestul împotriva violenţei asupra copiilor, înaintând către Parlament un proiect de lege prin care ziua de 5 Iunie să fie declarată Ziua națională împotriva violentei asupra copilului în România, lege  adoptată de Parlamentul României în data de 28 decembrie 2006 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 16 din 10 ianuarie 2007.

Semnalarea oricărei situaţii de abuz, neglijare, exploatare şi a oricărei forme de violenţă se poate face de către: copil; membri ai familiei sau ai comunităţii; profesionişti din sistemul de sănătate publică (medici de familie, asistente medicale comunitare, mediatori sanitari, medici pediatri etc.) şi din sistemul de educaţie (educatori, învăţători, consilieri şcolari, profesori, psihopedagogi, mediatori şcolari etc.); preoţi; personal din alte instituţii / organizaţii care vin în contact cu copiii, inclusiv din serviciile organizaţiilor neguvernamentale; personalul SPAS (lucrători sociali comunitari, asistenţi sociali);  profesionişti din mass-media. Personalul DGASPC (asistenţi sociali, psihologi, etc.) se poate autosesiza ca urmare a vizitelor efectuate în zonele cu risc.

Mihail David - 2020

Sesizări la DGASPC Alba privind situaţii/cazuri de abuz, neglijare, exploatare a copilului

Sesizări la DGASPC privind situaţii/cazuri de abuz, neglijare, exploatare – făcute de:TipuriNumăr total de sesizăriNumăr de sesizări confirmate                                                       (nr. de cazuri)Număr de sesizări infirmate
1) Profesioniştia) Abuz  fizic550
 b) Abuz emoţional000
 c) Neglijare886028
Total (1)936528
2) Persoane fizicea) Abuz  fizic523
 b) Abuz sexual101
 c) Neglijare22166
Total (2)281810
3) Autosesizări (DGASPC)a) Abuz  fizic000
 b) Abuz emoţional110
Total (3)110
Total General (1+2+3)1228438

După mediul de provenienţă, din cele  84 de situaţii/cazuri  confirmate, 54 sunt din mediul urban şi 30 din  mediul rural, conform tabelului:

Tipuri de: CazuriUrbanRural
a) Abuz  fizic752
b) Abuz emoţional101
c) Neglijare764927
Total 845430

După distribuţia pe sexe, situaţia este următoarea:

Cazuri de:MasculinFeminin
a) Abuz  fizic25
b) Abuz emoţional10
d) Neglijare2650
Total 2955

Pentru toate sesizările, specialiştii DGASPC Alba au făcut verificări în vederea stabilirii veridicităţii aspectelor semnalate, întocmind un raport de evaluare iniţială, atât copilului cât şi familiei. În cazurile confirmate, în funcţie de gradul de pericol în care se afla copilul, s-a hotărât menţinerea copilului în familie şi acordarea unor servicii sociale (consiliere psihologică, asistență/consiliere juridică pentru inițierea urmăririi penale a agresorului, terapie comportamentală, reintegrare sau orientare şcolară, servicii medicale) sau instituirea unei măsuri de protecţie specială, respectiv pentru 9 copii s-a dispus plasamentul în regim de urgență prin dispoziția directorului general, iar pentru 14 copii s-a dispus plasamentul prin hotărârea Comisiei pentru Protecția Copilului Alba sau prin instanță.

Cazuri de:Total CazuriNumăr de copii rămaşi în familie (cu servicii oferite)Număr de copii pentru care directorul DGASPC a dispus plasamentul în regim de urgenţă (şi servicii cf. PIP)Număr de cazuri pentru care s-a iniţiat urmărirea penală a agresorului
a) Abuz  fizic7611
b) Abuz emoţional1100
c) Neglijare7654220
Total 8461231

Deși de multe ori invizibilă, violența împotriva copiilor este un fenomen destul de  răspândit, iar  unele forme de violență au crescut ca intensitate, iar altele sunt trecute cu vederea sau luate drept manifestări ale normalității.

Protejarea copiilor de orice formă de violență este un drept fundamental, garantat de Convenția 5 cu privire la Drepturile Copilului , precum și de alte tratate și standarde cu privire la drepturile omului, iar sesizarea/raportarea cazurilor de violență  este extrem de importantă pentru viața unui copil.

Un copil este ca o pasăre care dorește să își ia zborul spre imensitatea cerului, să fie liberă, nu închisă într-o colivie; îndată ce un copil este neglijat, abuzat, zborul lui nu mai poate să atingă înălțimile albastre, iar speranțele, dorințele, aripile îi vor fi frânte.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...