Rămâi conectat

Curier Județean

Vindecarea slăbănogului din Vitezda

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

în

Evanghelia din „Duminica Sl\b\nogului” ne descoper\ c\ „în Ierusalim era o Sc\ld\toare a Oilor, numit\ Vitezda, care avea cinci pridvoare. În acelea z\cea o mul]ime de bolnavi: orbi, [chiopi, usca]i, a[teptând mi[carea apei. C\ci îngerul Domnului se pogora la vreme în sc\ld\toare [i tulbura apa. {i cel ce intr\ cel dintâi, dup\ tulburarea apei, se f\cea s\n\tos de orice boala era st\pânit” (Ioan 5, 1-4). Din mul]imea celor afla]i în suferin]\, evanghelistul se opre[te asupra unui om, un paralitic. El suferea de acest\ boala de 38 de ani. Hristos îl întâlne[te [i îl întreab\ dac\ dore[te s\ se fac\ s\n\tos. Acesta îi r\spunde: „Doamne, om nu am c\, atunci când se tulbur\ apa, s\ m\ arunce în sc\ld\toare. Pân\ ce vin eu, coboar\ altul înaintea mea” (Ioan 5,7)
Am întâlnit de multe ori expresia „nu am om care s\ m\ arunce în sc\ld\toare”. Expresia nu f\cea aluzie la Biseric\, la dorin]a de vindecare, ci la reu[ita imediat\. Omul de ast\zi nu-[i mai pune problema în termeni de vrednicie sau nevrednicie. Pentru el nu mai este important s\ [tie dac\ este înzestrat s\ fac\ anumite lucruri. Se crede bun la toate. Pentru el este important s\ fie în „ap\ tulburat\” de omul împ\timit, nu de înger. S\ fie cât mai adânc înr\d\cinat în lume. El crede c\ e[ti om atât cât [tii s\ te descurci în societate, nu cât cuprins l\untric ai.
Asta e lumea în care tr\im. Spune-i unui [email protected] (pe ei îi cunosc mai bine), c\ ai o treab\ de rezolvat [i vei vedea c\ se va g\si cineva s\ se angajeze, f\r\ rezerve, în a te rezolva. E omul care „arunc\ în sc\ld\toare”. Ajuns în aceast\ sc\ld\toare, ajungi s\ „mergi” mai u[or prin lume. Paradoxul e urm\torul: cu cât te mi[ti mai u[or în lume în acest fel, cu atât e[ti mai în]epenit în a te mi[ca în Împ\r\]ia Cerurilor. De ce? Pentru c\ mersul din aceast\ lume e doar pentru a risipi [i a s\r\ci. Iar acest mod de mi[care nu-]i poate asigura „plimbarea” în lumea de dincolo. Nu întâmpl\tor se cânt\ în Biseric\ „toat\ grija cea lumeasc\ s\ o lep\d\m”.
A[a cum se spune despre Biserica Ortodox\ c\ este învechit\, c\ refuz\ noul, c\ nu vrea s\ se modernizeze, la fel este privit [i omul care intr\ într-o alt\ sc\ld\toare: în Biseric\. Acest om nu intr\ pentru a profita de ceilal]i, ci pentru a se vindeca [i astfel, ie[it în lume, el nu poate aduce decât t\m\duire. Dar acest om al Bisericii nu [tie s\ în[ele, s\ mint\, s\ fure. E un om incomod pentru cel scufundat în lume, c\ci nu las\ loc de înso]ire. Omul sc\ldat în grijile lumii, e omul care caut\ solu]ii. Cel coborât în via]a Bisericii nu mai are c\ut\ri, el a g\sit. El nu mai alearg\ printre ceilal]i. Dimpotriv\, dore[te s\ se odihneasc\ în ei.
Omul lumii se crede s\n\tos, nu are nevoie de tulburarea apei de c\tre înger. Î[i doarme lenea unui trup obosit de senza]ii tari. E omul stors de prezentul lipsit de sensuri. Ce va fi dincolo de sfâr[itul chipului acestei lumi, nu-l intereseaz\ pe acest om. Nevoia de a corespunde vremurilor l-a îndemnat s\ se scalde în lumea inutilului. El crede c\ totul poate fi adunat [i consumat. Ce trist! E totu[i bolnav, e sl\b\nogit, vine ve[nicia [i el nu va mai putea merge niciodat\. (A.C.)


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Curier Județean

LISTA de repartizare a locuințelor sociale în două blocuri de pe strada Marcus Aurelius din Alba Iulia, la vot în Consiliul Local

Ziarul Unirea

Publicat

în

LISTA de repartizare a locuințelor sociale în două blocuri de pe strada Marcus Aurelius din Alba Iulia, la vot în Consiliul Local

Consilierii locali din Alba Iulia vor vota în şedinţa de marți aprobarea Listei I pentru repartizarea locuințelor sociale disponibile de închiriat în anul 2023

Este vorba despre repartizarea a două locuințe sociale disponibile de închiriat în anul 2023, situate în blocurile A2 şi A3 de pe strada Marcus Aurelius.

Având în vedere că sunt două locuințe disponibile de închiriat formate din o cameră, iar lista de priorități cuprinde 13 solicitanți eligibili, s-a procedat la anunțarea solicitanților în ordine descrescătoarea a punctajului.

Elit - Gustul Desăvârșit

Persoanele din Lista de priorități pentru anul 2023, îndreptățite să primească locuință socială care au acceptat repartizarea celor două locuințe sunt Macarie Mariana Ioana și respectiv Cîndea Nicodim Dănuț. Celelalte persoane au refuzat locuința pe motiv de spațiu insuficient.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Curier Județean

Scutiri de impozit pe clădiri, în Alba Iulia, pentru mai multe asociații care prestează servicii sociale sau activități fără fond lucrativ: Proiect la vot în CL

Ziarul Unirea

Publicat

în

Scutiri de impozit pe clădiri, în Alba Iulia, pentru mai multe asociații care prestează servicii sociale sau activități fără fond lucrativ: Proiect la vot în CL

Consilierii locali din Alba Iulia vor avea de aprobat, în ședința din 28 martie, un proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plată unor persoane.

Prin proiectul de hotărâre supus spre dezbatere și adoptare Consiliului local al municipiului Alba Iulia, se propune scutirea/reducerea de la plata impozitului/taxei pe clădiri și a impozitului/taxei pe teren pentru clădirile/spațiile/terenurile folosite exclusiv pentru activități Iară scop lucrativ, precum și scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol, după cum urmează:

 • ASOCIAȚIA NEVĂZĂTORILOR DIN ROMÂNIA FILIALA JUDEȚEANĂ ALBA
  ASOCIAȚIA SM SPEROMAX ALBA
  ASOCIAȚIA „SFÂNTUL ANDREI” BĂRĂBANȚ
  ASOCIAȚIA NON-GUVERNALĂ MARIA BEATRICE
  FUNDAȚIA HOPE AND HOMES FOR CHILDREN ROMÂNIA
  FUNDAȚIA PAEM ALBA
  UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA
  MUNTEAN BOGDAN NICOLAE
  CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE ALBA
  FUNDAȚIA TRANSAVIA
  ASOCIAȚIA PENTRU CONSILIERE ȘI ASISTENȚĂ SPECIALIZATĂ (ACAS)
  ASOCIAȚIA CARITAS ALBA IULIA
  SC ALBATROS GOLD SRL
  FUNDAȚIA „CONGREGAȚIA SFÂNTUL IOSIF”
  SOCIETATEA DE AJUTORARE ’’DIAKONIA”
  UNIREA SCM
  SC ELISA MED SRL
  ȚÂRĂU MIHAI
  COLEGIUL FARMACIȘTILOR DIN ROMÂNIA, FILIALA ALBA
  DUȚU LUCREȚIA
  ASOCIAȚIA COSMINA „CENTRUL DE PROMOVARE A VALORILOR VIEȚII”
  BOLEA MARIA


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Curier Județean

SÂMBĂTĂ| ”Marșul pentru viață” 2023, la Alba Iulia, ediția a XIII-a: PROGRAMUL evenimentului

Ziarul Unirea

Publicat

în

Marșul pentru viață 2023 „Viitorul este pro-viață” va fi organizat sâmbătă, 25 martie 2023, în România și în Republica Moldova. În România, evenimentul ajunge anul acesta la cea de-a XIII-a ediție națională.

Marșul este dedicat prețuirii și ocrotirii vieții copiilor, încă din momentul concepției. Scopul acestuia este creșterea gradului de conștientizare a societății cu privire la umanitatea deplină a copiilor nenăscuți și la necesitatea de a sprijini femeile care se confruntă cu greutăți în perioada sarcinii, pentru ca ele să-și poată naște copiii cu încredere și în siguranță.

Elit - Gustul Desăvârșit

Activitatea la Alba Iulia va începe sâmbătă, 25 martie 2023, la ora 15:00, în fața Casei de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia.

Traseul: str. Vasile Goldiș – Bvd. Revoluției 1989 – Bvd. Transilvaniei – Trecere Pasaj – Piața Unirii – Bvd. 1 Decembrie 1918 – Strada Unirii, Monumentul Unirii – Podul de sticlă, Esplanada dintre Catedrala Încoronării și Catedrala Sf. Mihail.

În cadrul evenimentului va concerta corul de copii Theotokos. În aceeași zi va avea loc și premierea elevilor participanți la concursul școlar ”Fii vocea lor!”.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare