Venituri neimpozabile 2021: Care sunt sursele de venit care nu implică și o obligație de plată a impozitului

Venituri neimpozabile 2021: Care sunt sursele de venit care nu implică și o obligație de plată a impozitului

Deși pentru marea majoritate a veniturilor obținute de români aceștia trebuie să plătească impozit, există o serie de venituri exceptate de la acest impozit pe venit. Este vorba despre acelea care, din motive sociale sau pentru stimularea anumitor activități, de exemplu, nu implică și o obligație de plată a impozitului, în ceea ce le privește.

Citește și: Concediu medical în caz de carantină şi izolare din cauza COVID-19: Cum se eliberează. Calcul și plata concediului medical

Codul fiscal prevede că există o serie de venituri pentru care nu se datorează impozit. Totuși, această listă nu este una deschisă, ci este limitată la ce este exceptat, în mod expres, în cadrul Codului.

ELIT

Lunga listă a veniturilor pentru care nu trebuie plătit impozit e conținută de un singur articol din Codul fiscal, respectiv articolul 62.

Motivele pentru care unele venituri nu atrag și o obligație de plată a impozitului pe venit sunt variate. Astfel, pentru a înțelege mai ușor lista veniturilor exceptate de la plata impozitului menționat anterior, le voi separa în categorii.

În primul rând, sunt exceptate de la plata impozitului pe venit venituri care au un caracter social (de multe ori, cu scopul de a compensa anumite limitări). Astfel, sunt incluse aici:

ADEZIUNE PLUS ALBA

Citește și: Vechimea în muncă 2021: Ce tipuri de concedii sunt luate în calcul atunci când se stabilesc drepturile de pensie

– ajutoarele, indemnizațiile și alte forme de sprijin cu destinație specială, primite de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale și din alte fonduri publice sau colectate public, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum și cele de aceeași natură primite de la organizații neguvernamentale, potrivit statutelor proprii, sau de la alte persoane (aici intră, printre altele, alocația de stat pentru copii sau ajutorul pentru încălzirea locuinței);

– indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă acordate, potrivit legii, persoanelor fizice, altele decât cele care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor;

– indemnizațiile pentru: risc maternal, maternitate, creșterea copilului și îngrijirea copilului bolnav, potrivit legii;

– pensiile pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, pensiile acordate în cazurile de invaliditate sau de deces pentru personalul participant, potrivit legii, la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, pensiile acordate în cazurile de invaliditate sau de deces, survenite în timpul sau din cauza serviciului, personalului încadrat în instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță națională, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadrați în gradul I de invaliditate, precum și pensiile, altele decât pensiile plătite din fonduri constituite prin contribuții obligatorii la un sistem de asigurări sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative și cele finanțate de la bugetul de stat;

Citește și: Cumpărarea de vechime în muncă 2021: Două mecanisme pentru completarea stagiului de cotizare

– sumele reprezentând diferența de dobândă subvenționată pentru creditele primite în conformitate cu legislația în vigoare;

– subvențiile primite pentru achiziționarea de bunuri, dacă subvențiile sunt acordate în conformitate cu legislația în vigoare (deși, în acest caz, motivele ar putea fi și altele decât cele sociale – de exemplu, ar putea fi vorba de o subvenționare care să aibă rolul de a încuraja consumul de bunuri eficiente energetic);

– veniturile reprezentând avantaje în bani și/sau în natură, stabilite potrivit legii, primite de persoanele cu handicap, veteranii de război, invalizii, orfanii și văduvele de război, accidentații de război în afara serviciului ordonat, persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, persoanele care au efectuat stagiul militar în detașamentele de muncă din cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 și soțiile celor decedați, urmașii eroilor-martiri, răniții și luptătorii pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987, precum și persoanele persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice.

De asemenea, sunt exceptate de la plata impozitului pe venit venituri obținute cu titlu de despăgubire sau alte venituri asemănătoare. Practic, acestea au rolul de a înlocui o pierdere, ceea ce ar lăsa persoana despăgubită în dezavantaj, dacă ar datora impozit pe venit pentru acestea. Aici sunt incluse:

CITEȘTE ȘI: Bilete de tratament 2021 pentru pensionari: Aproape 60.000 de tichete vor fi distribuite la casele de Pensii din județe

– sumele încasate din asigurări de orice fel reprezentând despăgubiri, sume asigurate, precum și orice alte drepturi, cu excepția câștigurilor primite de la societățile de asigurări ca urmare a contractului de asigurare încheiat între părți, cu ocazia tragerilor de amortizare;

– despăgubirile în bani sau în natură primite de către o persoană fizică ca urmare a unui prejudiciu material suferit de aceasta, inclusiv despăgubirile reprezentând daunele morale;

– sumele primite ca urmare a exproprierii pentru cauză de utilitate publică, conform legii;

-sumele primite drept despăgubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamităților naturale, precum și pentru cazurile de invaliditate sau deces, conform legii.

Alte venituri exceptate de la plata impzitului pe venit sunt cele care au scop de stimulare a unor performanțe (sportive, academice etc.), inclusiv burse și sponsorizări:

-sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizare sau mecenat, conform legii;

-bursele primite de persoanele care urmează orice formă de școlarizare sau perfecționare în cadru instituționalizat;

-bursele, premiile și alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport, echipamente de lucru/protecție și altele asemenea primite de elevi pe parcursul învățământului profesional și tehnic și elevi/studenți pe parcursul învățământului dual preuniversitar/universitar, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale – cheltuielile făcute cu unităţile de învăţământ dual au devenit deductibile în noiembrie 2020;

Citește și: Românii vor fi puși să ALEAGĂ între pensie și salariul de la stat. Proiect de lege la Ministerul Muncii

-premiile obținute de sportivii medaliați la campionatele mondiale, europene și la jocurile olimpice/paralimpice;

-pe de altă parte, nu sunt venituri impozabile premiile, primele și indemnizațiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor și altor specialiști, prevăzuți în legislația în materie, în vederea realizării obiectivelor de înaltă performanță: clasarea pe locurile 1-6 la campionatele europene, campionatele mondiale și jocurile olimpice/paralimpice, precum și calificarea și participarea la turneele finale ale campionatelor mondiale și europene, prima grupă valorică, precum și la jocurile olimpice/paralimpice, în cazul jocurilor sportive;

-de asemenea, nu sunt venituri impozabile primele și indemnizațiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor și altor specialiști, prevăzuți de legislația în materie, în vederea pregătirii și participării la competițiile internaționale oficiale ale loturilor reprezentative ale României;

-au același regim fiscal primele acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor și altor specialiști, prevăzuți în legislația în materie, din sumele încasate de cluburi ca urmare a calificării și participării la competiții intercluburi oficiale europene sau mondiale;

-premiile și alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport și altele asemenea, obținute de elevi și studenți în cadrul competițiilor interne și internaționale, inclusiv elevi și studenți nerezidenți în cadrul competițiilor desfășurate în România.

Citește și: FOTO| Bătrâna de 76 de ani din Munții Apuseni cu pensie de doar 15 lei a primit o donație considerabilă. Tanti Fica va putea trece cu bine peste această iarnă

O altă formă de venituri neimpozabile se referă la cele obținute în urma unor activități care au efecte benefice asupra mediului. Astfel de venituri sunt:

-veniturile realizate din valorificarea, prin centrele de colectare, a bunurilor mobile sub forma deșeurilor care fac obiectul programelor naționale finanțate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;

-veniturile de orice fel, în bani sau în natură, primite la predarea deșeurilor din patrimoniul personal.

Există anumite venituri obținute de membrii corpurilor diplomatice/consulare (atât române, cât și străine), precum și cele obținute de membrii organizațiilor internaționale, care sunt exceptate de la plata impozitului pe venit:

– veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice și ai posturilor consulare pentru activitățile desfășurate în România în calitatea lor oficială, în condiții de reciprocitate, în virtutea regulilor generale ale dreptului internațional sau a prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte;

– veniturile nete în valută primite de membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și institutelor culturale ale României amplasate în străinătate, precum și veniturile în valută primite de personalul încadrat în instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță națională, trimis în misiune permanentă în străinătate, în conformitate cu legislația în vigoare;

– veniturile primite de oficialii organismelor și organizațiilor internaționale din activitățile desfășurate în România în calitatea lor oficială, cu condiția ca poziția acestora de oficial să fie confirmată de Ministerul Afacerilor Externe.

Citește și: VEȘTI PROASTE pentru bugetari: NU vor mai putea ocupa același post ani în șir. SPORURILE ar putea fi eliminate, iar creșterea veniturilor va fi legată de performanță

În același timp, anumite venituri obținute de cetățenii străini sunt exceptate de la plata impozitului pe venit:

-veniturile primite de cetățeni străini pentru activitatea de consultanță desfășurată în România, în conformitate cu acordurile de finanțare nerambursabilă încheiate de România cu alte state, cu organisme internaționale și organizații neguvernamentale;

– veniturile primite de cetățeni străini pentru activități desfășurate în România, în calitate de corespondenți de presă, cu condiția reciprocității acordate cetățenilor români pentru venituri din astfel de activități și cu condiția ca poziția acestor persoane să fie confirmată de Ministerul Afacerilor Externe.

Alte venituri care sunt exceptate de la obligația de plată a impozitului pe venit:

– recompense acordate conform legii din fonduri publice;

-veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile și mobile din patrimoniul personal, altele decât câștigurile din transferul titlurilor de valoare și/sau aurului de investiții prevăzute la cap. V (din Codul fiscal) – Venituri din investiții, precum și altele decât cele definite la cap. IX (din Codul fiscal) – Venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal;

-drepturile în bani și în natură primite de: (i) militarii în termen, soldații și gradații profesioniști care urmează modulul instruirii individuale, elevii, studenții și cursanții instituțiilor de învățământ din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională și de: (ii) personalul militar, militarii în termen, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, rezerviștii, pe timpul concentrării sau mobilizării;

Citește și: Plafonarea veniturilor pentru bugetari, anunțată de Florin Cîțu: „Nu sunt adeptul tăierii salariilor, nu vor fi tăiate salarii”

-sumele sau bunurile, inclusiv titluri de valoare și aur de investiții, primite cu titlu de moștenire ori donație – în 2020, sintagma „aur financiar” a fost înlocuită cu „aur de investiții”;

– prima de stat acordată pentru economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;

-alte venituri care nu sunt impozabile, astfel cum sunt precizate la fiecare categorie de venit.

Sursa: avocatnet.ro

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

Haos la Ministerul Sănătății: Un angajat a trimis spitalelor o somație greșită privind vaccinarea

Haos la Ministerul Sănătății după ce un angajat a trimis spitalelor o somație greșită privind vaccinarea. La câteva ore după… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Crește numărul românilor care se vaccinează anti-COVID: Vaccinul Pfizer BioNTech administrat unui număr de peste 76.000 de persoane până în prezent

Aproximativ 18.000 de cadre medicale din România au fost vaccinate împotriva COVID-19 în ultimele 24 de ore, acesta fiind cel… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

INFOTRAFIC: Restricții de circulație, vineri, pe Valea Oltului, pentru decolmatarea șanțurilor de aluviuni . Recomandări pentru șoferi

Traficul se va desfășura dirijat, vineri, 8 ianuarie, pe Valea Oltului, DN7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, între kilometrii 227 și… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Restricții mai DURE de intrat în Marea Britanie. Prezentarea testului COVID negativ și carantinarea, necesare

Începând cu săptămâna viitoare, este nevoie de prezentarea unui test COVID negativ efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Unii patroni anunță că nu îi vor primi la muncă pe cei nevaccinați. 5 milioane de angajați își așteaptă rândul la vaccinare

Angajatorii sunt cei care îi înscriu pe liste pe angajați, 5 milioane dintre aceștia își așteaptă rândul la vaccinare. Romania… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

România a depășit pragul de un milion de persoane vaccinate: O femeie de 86 de ani, vaccinată chiar de Valeriu Gheorghiță

România a depășit pragul de un milion de persoane vaccinate. Printre cei vaccinați astăzi, persoana cu numărul 1.000.000 este Valentina… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Simulările pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat vor avea loc și în acest an! Ministerul Educației: „Din simulări va rezulta nivelul cunoștințelor elevilor”

Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației, iar președintele Consiliului Național al Elevilor a declarat că propunerea acceptată de Minister… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro