„Vânzarea de animale fără documente a făcut neeligibil proiectul”

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

În virtutea dreptului la replică şi pentru o informare corectă a cititorilor publicaţiei dumneavoastră, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit prin reprezentantul la nivel local – OJPDRP Alba, face următoarele precizări faţă de afirmaţiile şi acuzaţiile din articolul „Un cetăţean dintr-o zonă defavorizată şi-a ars dosarul pentru fonduri europene în faţa Direcţiei Agricole”, semnat de către domnul jurnalist Ioan HĂNŢULESCU şi apărut în ziarul local independent UNIREA în data de 9 februarie 2011.
Cererea de finanţare depusă de solicitantul CRIŞAN AURELIA CAMELIA, pentru Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri”, în data de 27. 09.2010 a fost declarată neconformă. Motivul pentru care a fost declarată neconformă a fost lipsa unor documente obligatorii pentru solicitarea sprijinului.
Cererea de finanţare a fost redepusă în data de 28.09.2010, fiind declarată conformă, după această etapă continuându-se verificarea documentară pentru eligibilitate.
În data de 27.01.2011, OJPDRP a luat legătura cu solicitanta pentru stabilirea datei vizitei pe teren pentru 28.01.2011, ora 12.00. Menţionăm că la numărul de telefon la care a fost apelată solicitanta, ne-a răspuns tatăl, numitul Crişan Ieronim, care ne-a confirmat data vizitei pe teren, reprezentând-o pe fiica sa, în baza unei procuri notariale.
În cursul verificării pe teren de către experţii OJPDRP Alba, din data de 28.01.2011, s-au constatat diferenţe faţă de cele scrise în Cererea de finanţare, în sensul că din efectivul de animale lipseau: 7 vaci de lapte, 3 scroafe pentru reproducţie de peste 50 kg, 2 porci de alte categorii şi un mascul bovin cu vârsta de sub 2 ani. Animalele de reproducţie (vacile de lapte şi scroafele) erau cuprinse în calculul dimensiunii exploataţiei şi în planul de producţie al acesteia, iar lipsa lor afectând realizarea şi implementarea proiectului.
Precizăm că mişcările de animale cauzate de motive de necesitate (boli, mortalităţi, accidente, vânzări) dovedite cu documente justificative eliberate de către medicul veterinar de circumscripţie sunt luate în calcul la realizarea verificărilor experţilor APDRP, cu obligativitatea de a fi înlocuite pentru întregirea exploataţiei şi respectarea Planului de afaceri.
În extrasul din Registrul exploataţiilor eliberat de către Direcţia Sanitar -Veterinară pentru solicitanta Crişan Aurelia Camelia, în dreptul precizării – mai multor animale se menţionează: „vânzare fără documente”.
Ca urmare a acestei situaţii, nereguli în întocmirea Fişei de verificare a condiţiilor minime de acordare a sprijinului şi constatarea că solicitantul nu respectă condiţiile descrise în cererea de finanţare, solicitarea de sprijin a fost declarată neeligibilă.
Prezentând aceste fapte reprezentantului solicitantei, acesta a depus cu numărul de înregistrare 1/28.01.2011 – Cererea de renunţare la finanţare, întrerupându-se astfel conform procedurilor APDRP, continuarea verificărilor, cu recomandarea de a se rezolva lipsurile constatate şi de a se redepune Cererea de finanţare în prima sesiune din anul acesta.
Lista beneficiarilor Măsurii 112 din judeţul Alba, mai exact, 324 de fermieri, cu o valoare totală a alocării financiare de 6,5 milioane Euro, este postată pe site-ul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (www.apdrp.ro), număr care situează judeţul Alba în primele locuri din ţară. Menţionăm că din totalul de 471 cereri de finanţare depuse pentru Măsura 112, un număr de 20 proiecte au fost declarate neeligibile, motivele regăsindu-se în Rapoartele de selecţie postate pe aceeaşi pagină de internet.
Rezultatele pozitive înregistrate la nivelul judeţului Alba sunt cel mai bun argument al seriozităţii şi disponibilităţii angajaţilor OJPDRP Alba, care, deşi în condiţiile unui personal insuficient şi al unui volum foarte mare de muncă, reuşesc să asigure implementarea cu succes a PNDR în judeţ şi să atragă fonduri europene semnificative ca valoare din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.
Sperăm ca toate aceste argumente prezentate mai sus şi care sunt susţinute cu date clare şi verificabile, să vă ofere informaţiile necesare pentru a vă putea edifica şi publica un drept la replică pentru informarea corectă a cititorilor publicaţiei dumneavoastră.
Carmen Maria MORARIU
director adjunct

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT
PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Must de Jidvei

1 comentariu

Neam aranjat bine 18 februarie 2011 at 10:49

Stimata doamna ,speram sa dormiti bine noaptea deoarece,
spuneti povesti,astea sunt cazuri izolate care le-ati putut argumenta
in favoarea dv.
Spuneti adevarul celalalt,despre toate masurile,cata lume renunta
ca nu exista finantare din partea bancilor,si birocratia la dv. Cautati nod in papura ca amarti sa nu poata lua fonduri. Parca nu ati lucra pt. Romania.
Am experienta cu traumatizantele anchete facute de institutia la care lucrati.
Hantulescu nu scrie fara a avea dovada la ce scrie. O fi el dificil si …dar ce a scris e adevar a scris adevarul adevarul doare???

Comentariile sunt oprite