Ziarul Unirea

Troiţa din satul Soharu (Abrud)

Marile sărbători, religioase îndeosebi, sunt respectate şi cinstite de sohăreni, ca fiind momente solemne de primă importanţă. Deşi populaţia din acest sat s-a micşorat foarte mult din cauza dispariţiei unor activităţi vitale din zonă, aşa cum a fost cea a mineritului particular de la Roşia Montană, Bucium, Zlatna, sprijinul material al credincioşilor pentru cheltuielile necesare întreţinerii bisericii şi a cultului religios de aici se menţine, remarcându-se şi unele completări în acest domeniu. Se remarcă în această privinţă introducerea iluminatului electric şi a încălzitului în această biserică. Asta, bineînţeles, pe lângă lucrările şi cheltuielile de întreţinere, de reparaţii, de consolidări ale terenului din amonte, cu ziduri de sprijin etc.
O realizare recentă aici este şi refacerea troiţei din zona de Vest a bisericii, ce fusese deteriorată de timp şi de intemperii. Prin bunăvoinţa şi munca unor săteni harnici şi credincioşi s-a putut reface această troiţă şi a se reda în foarte bune condiţiuni. Se remarcă în această acţiune munca tâmplarului Nicolae Felea, a zidarului Aurel Nariţa, cu fiul său Aurel şi nepoţii Nicolae şi Ioan Nariţa, ajutaţi fiind de Romulus Cioara, crâsnicul bisericii din Soharu. Şindrila din acoperişul troiţei a fost adusă de la Albac, de către conducătorul auto Tiberiu Vesa. Asta spre a se menţine tradiţia acoperirii şi cu şindrilă.
Pentru partea artistică – religioasă s-au lipit pe cruce copii după picturile „Botezul Domnului” de G.M. Tattarescu 1850 – şi „Răstignirea lui Iisus” după icoana de pe iconostasul bisericii, autor Simeon Saltan – 1864 –  donaţie Pavel Bidiga în anul 1931, bunicul meu după mamă.
Cheltuielile pentru manopera şi materialele necesare operaţiilor amintite s-au suportat în mare parte de către ing. Ioan Felea lui Ioan, originar din acest sat, precum şi de către cei menţionaţi. Lângă troiţă s-a reaşezat o masă rotundă din piatră rămasă de la moara bătrânului preot Anca, decedat în 1914 şi al cărui mormânt se află în cimitirul bisericii, hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” lângă peretele acesteia. Conform tradiţiei, în 6 ianuarie 2011, de Bobotează, s-a oficiat aici sfinţirea apei de către părintele Petru Corpade, parohul bisericii amintite, cu participarea a peste 40 de credincioşi.
Ioan FELEA, Cluj Napoca

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419