Rămâi conectat

Actualitate

Totul despre acordarea venitului minim garantat şi a ajutoarelor de urgenţă

Publicat

în

Pentru că foarte mulţi cetăţeni nu cunosc sau nu sunt la curent cu prevederile legale cu privire la acordarea unor ajutoare de asistenţă socială din partea statului, prezentăm în cele ce urmează cele mai importante prevederi legislative în acest sens, informaţii ce ne-au fost puse la dispoziţie de către reprezentanţii AJPIS Alba.

„Acordarea venitului minim garantat în anul 2012 şi prezentarea modificărilor legislative referitoare la venitul minim garantat

 Venitul minim garantat (VMG), este unul din cele mai importante programe de promovare a incluziunii sociale şi de combatere a sărăciei. Actul normativ, care reglementează acest program, este Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată.

Electrica Furnizare Discount

Potrivit acestei legi, venitul minim garantat se asigură prin acordarea unui ajutor social lunar, pe baza unei cereri şi a unei declaraţii pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile membrilor acesteia, cerere care se înregistrează la primăria localităţii din raza de domiciliu.

Valoarea ajutorului social lunar se calculează ca diferenţă între nivelul venitului minim garantat prevăzut de lege şi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.

în anul 2012, a fost plătită suma de 10.576.192 lei pentru un număr mediu de 4.957 de beneficiari, persoane singure sau familii. Faţă de anul 2011, se constată o creştere cu 6,5% a numărului de beneficiari şi cu 8% a sumelor plătite cu acest titlu. în ceea ce priveşte debitele constatate şi recuperate, precizăm că în anul 2012 au fost constituite debite în valoare totală de 346.876 lei şi au fost recuperate debite în valoare totală de 253.170 lei, soldul contului, la sfârşitul anului 2012, fiind de 93.706 lei, pentru 124 de beneficiari. Aceste situaţii se află în procedură de recuperare, protrivit Codului Fiscal.

Tot în anul 2012, au fost suspendate 2.781 de dosare şi încetate 1.719 dosare, motivele fiind, în ambele cazuri, neîndeplinirea prevederilor legale privind eligibilitatea acordării dreptului.

 Legislaţia privind acordarea acestui beneficiu de asistenţă socială, s-a modificat, în anul 2012, după cum urmează:

 A. Prin legea nr. 166 din 9 octombrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenta sociala

 1. La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia alocaţiei pentru susţinerea familiei, a bugetului personal complementar pentru persoanele cu handicap, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 aprobată prin Legea nr. 74/2010, a burselor de studiu si a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar «Bani de liceu.

 2.   Titularul ajutorului social are obligaţia de a depune, din 3 în 3 luni, la primăria localităţii, o declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, iar primarii au obligaţia să dispună efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie.»”

în situaţia în care beneficiarii de ajutor social sunt şi beneficiari ai alocaţiei pentru susţinerea familiei ancheta socială se efectuează o singură dată, pentru ambele beneficii de asistenţă socială .

 3.   Pentru menţinerea dreptului la ajutorul social, familiile şi persoanele singure beneficiare, cu drepturi stabilite de cel puţin 6 luni, au obligaţia să îşi achite impozitele şi taxele faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate.

Verificarea îndeplinirii obligaţiei prevăzute se realizează anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, pentru obligaţiile de plată către bugetul local aferente anului anterior, în caz contrar, prin dispoziţia primarului, dreptul la ajutorul social se suspendă pe o perioadă de 5 luni, începând cu drepturile aferente lunii aprilie.

Achitarea obligaţiilor legale faţă de bugetul local în perioada de 5 luni, atrage reluarea, prin dispoziţia primarului, a dreptului la ajutorul social, începând cu luna următoare celei în care s-a achitat obligaţia, inclusiv pentru drepturile cuvenite în perioada suspendării.

Dacă după termenul de 5 luni, nu a fost îndeplinită obligaţia, dreptul la ajutorul social încetează prin dispoziţia primarului.

 4.   Autorităţile administraţiei publice locale pot aproba scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări la obligaţiile de plată faţă de bugetele locale, pentru beneficiarii drepturilor prevăzute de prezenta lege. Termenele de mai sus vor fi prelungite corespunzător cu perioada eşalonată.

 5. Plata ajutorului social se poate suspenda începând cu luna următoare constatării, numai prin decizie a directorului executiv, în următoarele situaţii:

* în situaţia în care agenţia teritorială constată, că s-a stabilit un cuantum eronat al ajutorului social;

* 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale;

*  în urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanţi ai Curţii de Conturi a României s-au constatat date eronate cu privire la componenţa familiei sau a veniturilor beneficiarilor.

După verificare, drepturile neridicate de către titular se achită acestuia, după caz, în acelaşi cuantum sau în cuantum modificat, pe bază de cerere înregistrată la agenţia teritorială, dacă cele constatate nu conduc la încetarea dreptului.»

Modificările aduse prin această lege se aplică drepturilor stabilite începând cu cu luna octombrie 2012, inclusiv pentru persoanele ale căror drepturi au fost stabilite până la această dată.

B. Prin HG nr. 1291 din 18 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011

 Modificările aduse Normelor metodologice au fost de natură a le armoniza cu dispoziţiile Legii nr.416/2001. S-au adus modificări noi sub următoarele aspecte:

 1. Pe perioada suspendării dreptului la ajutor social, beneficiarii nu au obligaţia de a efectua acţiunile sau lucrările de interes local prevăzute de lege.

La reluarea acordării dreptului, orele aferente acţiunilor şi lucrărilor de interes local se repartizează proporţional de către primar, astfel încât efectuarea lor să fie finalizată în termen de maximum 3 luni de la reluarea plăţii.

 2. Privitor la ajutoarele de urgenţă, acestea se acordă pentru acoperirea nevoilor de bază ale familiei sau ale persoanei singure aflate în situaţiile prevăzute la art. 28 alin. (1) din lege, în vederea susţinerii acestora.

Pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă agenţiile teritoriale transmit ANPIS anchetele sociale efectuate, pe bază de borderou, care cuprinde numele beneficiarului, adresa de domiciliu/reşedinţă, situaţia pentru care se propune ajutorul de urgenţă şi suma propusă cu titlu de ajutor de urgenţă.

Pe baza borderourilor menţionate, ANPIS transmite MMFPSPV situaţia centralizatoare privind propunerile de ajutoare de urgenţă.

 3.   Referitor la asigurarea locuinţelor, pentru locuinţele aflate în proprietatea
persoanelor beneficiare de ajutor social, asigurarea obligatorie împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor se plăteşte de către ANPIS, prin agenţiile teritoriale. Plata primelor de asigurare calculate la cursul valutar stabilit de BNR pentru ziua în care acestea realizează fundamentarea de credite bugetare, se face de către agenţiile teritoriale direct în contul Societăţii Comerciale «Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale» – S.A. Contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor este valabil pe o perioadă de 12 luni, cu începere de la ora 0,00 a zilei următoare celei în care agenţiile teritoriale virează sumele în contul PAID.”

Publicitate

Actualitate

Pompele funebre, printre cele mai profitabile afaceri în pandemie. Coronavirusul, o mană cerească pentru acestea

Publicat

în

Pompele funebre, printre cele mai profitabile afaceri în pandemie. Coronavirusul, o mană cerească pentru acestea

Granița de jumătate de miliard de lei ar putea fi trecută, în acest an, de către afacerile firmelor de pompe funebre, un nivel fără precedent în România.

Pandemia COVID a făcut ca investițiile în acest sector să crească semnificativ, iar numărul firmelor de profil să explodeze, arată o analiză Frames, realizată în baza unui studiu realizat pentru o firmă de profil.

Cifra de afaceri a firmelor de pompe funebre (cod CAEN 9603) a crescut spectaculos în ultimul deceniu, de la 62,8 milioane de lei în 2010 la 330,3 de milioane lei în 2020.

Electrica Furnizare Discount

Anul acesta, business-ul de profil va trece de 500 de milioane de lei, pe fondul creșterii numărului persoanelor decedate și urmare a scumpirii semnificative a serviciilor de pompe funebre.

Potrivit datelor financiare, comunicate de companii la Ministerul Finanțelor, profitul business-ului de pompe funebre a crescut cu mai mult de o treime în pandemie, de la 54,7 milioane de lei în 2019, la 86,8 milioane de lei în 2020. În 2021, analiza Frames estimează un profit de 100 de milioane de lei, de peste 30 de ori mai mare decât în urmă cu 10 ani.

Pandemia, o mană cerească

Pentru firmele de pompe funebre, pandemia a adus un plus semnificativ de activitate. Numărul mare de decese semnalate în 2020 și mai ales în 2021, la nivelul întregii țări, a determinat firmele să investească semnificativ în extinderea serviciilor, iar numărul angajaților a crescut la peste 2360 în 2020, față de 2326 în 2019 și numai 1032 în 2010.

”Vorbim de un business care s-a extins semnificativ în ultimii ani și care a ajuns să acopere tot spectrul de servicii funerare. Îmbălsămarea, coșciugul, casa mortuară, locul de veci sunt principalele repere. Există adevărate lanțuri economice care exploatează eficient întregul proces operațional. Atunci când cineva moare la spital sau acasă, cu siguranță apare reprezentantul unei firme care își oferă serviciile. Există inclusiv sisteme de creditare, cu plata în rate fără dobândă etc.”, arată analiza Frames.

”Pompele funebre reprezintă unul dintre business-urile ,,de perspectivă’’ din economie, având în vedere că niciodată nu va duce lipsă de clienți’’, afirmă Adrian Negrescu, managerul Frames.

Număr record de decese

România a înregistrat, în 2020, un număr record de decese, de 297.345, înregistrând cea mai mare creştere anuală , de 13,4% (nr.decese/1000 locuitori), a numărului de persoane decedate din 1990 încoace. În anii anteriori (din 1990 până în 2019) acest indicator demografic varia între 1 şi 3% de la an la an.

Din totalul numărului celor dededați în 2020, 158.506 au fost bărbați și 138.839 femei.

Cele mai multe decese, potrivit datelor de la INS, au fost cauzate de bolile ale aparatului circulator (162.780), urmate de tumori (49769), boli ale aparatului respirator (inclusiv COVID) – 38578 și boli ale aparatului digestiv (15318).

Cei mai mulți decedați aveau vârsta de peste 85 ani (73357) respectiv 80-84 ani (52250).
Din punct de vedere regional, cele mai multe decese au fost raportate, anul trecut, în București (25.777), Prahova (12490), Dolj (10141), Iași (9987), Bacău (9838), Constanța (9589) și Suceava (9473).

COVID face ravagii

Luna trecută, România se afla pe primul loc în lume la numărul de decese zilnice de Covid, dacă ne raportăm la populația ţării.

Potrivit datelor prezentate de Universitatea Oxford pe site-ul Our World in Data, România a ajuns la 16,6 decese la un milion de locuitori (ca medie din ultimele 7 zile calculată la 14 octombrie).

Pe 15 noiembrie, România se afla pe locul 9 la nivel mondial, la capitolul morți de COVID la 1 milion de persoane. În fața noastră se află Peru, Bulgaria, Bosnia și Herzegovina, Muntenegru, Ungaria, Cehia și Brazilia.

De la începutul pandemiei, în România au murit de COVID peste 53.000 de oameni, la 1,7 milioane de cazuri confirmate de infecție cu coronavirus.
Moartea, un business de succes

Un potențial identificat corect de către investitori, dovadă că numărul firmelor din domeniul pompelor funebre a crescut semnificativ, ajungând la 1.125 în 2020, faţă de numai 378 în anul 2010 şi 1.052 în 2019.

Potrivit datelor analizei, realizată la comanda unei companii de profil, cele mai multe firme de pompe funebre activează în București-Ilfov, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța și Brașov.

,,Prezența firmelor de pompe funebre în zona marilor aglomerări urbane trebuie pusă în legătură cu cererea de astfel de servicii. Dacă în mediul rural, înmormântările, pomenile și toate celelalte servicii de această natură sunt organizate mai mult pe cont propriu, în mediul urban firmele sunt cele care asigură, în principal, aceste servicii”, explică aceștia.

Evoluția semnificativă a cifrei de afaceri se explică, pe de altă parte, și prin fiscalizarea unor servicii care, până nu demult, se practicau fără forme legale.

”Nivelul evaziunii fiscale din piața serviciilor de pompe funebre s-a redus semnificativ în ultimii ani, iar rezultatele financiare vin să confirme această perspectivă. Asta nu înseamnă că nu există încă multe servicii care se prestează la negru, fără facturi și chitanțe, însă fenomenul s-a redus semnificativ”, arată analiza Frames.

Ultimele date statistice arată că, din totalul de 1025 de firme, 1107 sunt din zona micro-întreprinderilor. În România există doar 2 firme mari și 16 mici, semn că potențialul de dezvoltare este foarte ridicat.

”Investițiile în domeniu, mai ales în zona de franciză, pot aduce un potențial de câștig semnificativ celor care se încumetă să intră în această zonă de business. Cu un plan bine pus la punct de dezvoltare la nivel național și servicii coordonate, se poate dezvolta o afacere semnificativă în acest sector’’, afirmă analiștii Frames.

”Perspectivele în privința mortalității în România sunt, din păcate, negative. Numărul deceselor crește de la an la an pe fondul îmbătrânirii accentuate a populației, a creșterii numărului bolnavilor și, nu în ultimul rând, a obiceiurilor nocive ale românilor’’, spun experții.

Alimentația nesănătoasă, lipsa mișcării, consumul excesiv de alcool, automedicația practicată la scară amplă și lipsa de interes a unei mari părți a populației pentru controalele medicale preventive contribuie la accentuarea acestui fenomen.

Sursa: dcbusiness.ro

Citește mai mult

Actualitate

Părinții vaccinați anti-Covid-19 vor putea primi concediu să stea acasă cu copiii carantinați: Proiect de lege

Publicat

în

Părinții vaccinați anti-Covid-19 vor putea primi concediu să stea acasă cu copiii carantinați: Proiect de lege

Dacă la acest moment, doar părinții nevaccinați sau cei care au trecut prin boală pot intra în concediu de carantină, un proiect de lege înregistrat recent la Senat vrea să îndrepte situația din prezent.

Astfel, 43 de parlamentari propun ca de concediul de carantină să poată beneficia și părinții vaccinați, atât timp cât aceștia nu pot lucra de acasă, în regim de telemuncă.

„Reglementările actuale descurajează vaccinarea împotriva Covid-19 în rândul persoanelor adulte, întrucât cei afectați sunt părinții care s-au imunizat prin vaccinare”, scrie în nota de fundamentare anexată proiectului de lege.

Electrica Furnizare Discount

În plus, valoarea indemnizației în aceste cazuri ar urma să fie de 100% din baza de calcul, potrivit propunerii legislative care, pentru a intra în vigoare, trebuie să fie adoptată de Parlament și apoi promulgată prin decret prezidențial.

Sursa: alephnews.ro

Citește mai mult

Actualitate

91 de cauciucuri ale unor mașini din Austria au fost înțepate de un român. Era deranjat de zgomotul produs de vecini

Publicat

în

91 de cauciucuri ale unor mașini din Austria au fost înțepate de un român. Era deranjat de zgomotul produs de vecini

Un român a înțepat cauciucurile a 91 de mașini în districtul Bindermichl din orașul Linz, pentru că era deranjat de zgomotul produs de vecinii lui.

Atacurile au avut loc timp de șase luni, în perioada aprilie – octombrie 2021, pe opt străzi din cartierul în care locuiește și bărbatul român. El a înțepat unul sau mai multe anvelope ale fiecărei mașini.

Electrica Furnizare Discount

Bărbatul a fost reținut după ce a fost filmat de o cameră de supraveghere.

Peste 65 oameni au fost afectați de atacurile românului, unii chiar de mai multe ori. Autorul atacurilor alegea la întâmplare mașinile pe care le avaria.

Bărbatul a fost reținut și interogat de poliția austriacă, însă nu a recunoscut acuzațiile. Cu toate aceastea, a spus că era deranjat de zgomotul produs de vecinii lui și că nu-și găsea liniștea în propria locuință din Bindermichl. Cazul românului de 43 de ani a fost trimis procuraturii din Linz, a anunțat poliția austriacă duminică.

Pagubele produse de român se ridică la peste zece de mii de euro.

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare