Rămâi conectat

Actualitate

Totul despre acordarea venitului minim garantat şi a ajutoarelor de urgenţă

Alexandra Mates

Publicat

în

Pentru că foarte mulţi cetăţeni nu cunosc sau nu sunt la curent cu prevederile legale cu privire la acordarea unor ajutoare de asistenţă socială din partea statului, prezentăm în cele ce urmează cele mai importante prevederi legislative în acest sens, informaţii ce ne-au fost puse la dispoziţie de către reprezentanţii AJPIS Alba.

„Acordarea venitului minim garantat în anul 2012 şi prezentarea modificărilor legislative referitoare la venitul minim garantat

 Venitul minim garantat (VMG), este unul din cele mai importante programe de promovare a incluziunii sociale şi de combatere a sărăciei. Actul normativ, care reglementează acest program, este Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată.

Elit - Gustul Desăvârșit

Potrivit acestei legi, venitul minim garantat se asigură prin acordarea unui ajutor social lunar, pe baza unei cereri şi a unei declaraţii pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile membrilor acesteia, cerere care se înregistrează la primăria localităţii din raza de domiciliu.

Valoarea ajutorului social lunar se calculează ca diferenţă între nivelul venitului minim garantat prevăzut de lege şi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.

în anul 2012, a fost plătită suma de 10.576.192 lei pentru un număr mediu de 4.957 de beneficiari, persoane singure sau familii. Faţă de anul 2011, se constată o creştere cu 6,5% a numărului de beneficiari şi cu 8% a sumelor plătite cu acest titlu. în ceea ce priveşte debitele constatate şi recuperate, precizăm că în anul 2012 au fost constituite debite în valoare totală de 346.876 lei şi au fost recuperate debite în valoare totală de 253.170 lei, soldul contului, la sfârşitul anului 2012, fiind de 93.706 lei, pentru 124 de beneficiari. Aceste situaţii se află în procedură de recuperare, protrivit Codului Fiscal.

Tot în anul 2012, au fost suspendate 2.781 de dosare şi încetate 1.719 dosare, motivele fiind, în ambele cazuri, neîndeplinirea prevederilor legale privind eligibilitatea acordării dreptului.

 Legislaţia privind acordarea acestui beneficiu de asistenţă socială, s-a modificat, în anul 2012, după cum urmează:

 A. Prin legea nr. 166 din 9 octombrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenta sociala

 1. La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia alocaţiei pentru susţinerea familiei, a bugetului personal complementar pentru persoanele cu handicap, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 aprobată prin Legea nr. 74/2010, a burselor de studiu si a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar «Bani de liceu.

 2.   Titularul ajutorului social are obligaţia de a depune, din 3 în 3 luni, la primăria localităţii, o declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, iar primarii au obligaţia să dispună efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie.»”

în situaţia în care beneficiarii de ajutor social sunt şi beneficiari ai alocaţiei pentru susţinerea familiei ancheta socială se efectuează o singură dată, pentru ambele beneficii de asistenţă socială .

 3.   Pentru menţinerea dreptului la ajutorul social, familiile şi persoanele singure beneficiare, cu drepturi stabilite de cel puţin 6 luni, au obligaţia să îşi achite impozitele şi taxele faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate.

Verificarea îndeplinirii obligaţiei prevăzute se realizează anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, pentru obligaţiile de plată către bugetul local aferente anului anterior, în caz contrar, prin dispoziţia primarului, dreptul la ajutorul social se suspendă pe o perioadă de 5 luni, începând cu drepturile aferente lunii aprilie.

Achitarea obligaţiilor legale faţă de bugetul local în perioada de 5 luni, atrage reluarea, prin dispoziţia primarului, a dreptului la ajutorul social, începând cu luna următoare celei în care s-a achitat obligaţia, inclusiv pentru drepturile cuvenite în perioada suspendării.

Dacă după termenul de 5 luni, nu a fost îndeplinită obligaţia, dreptul la ajutorul social încetează prin dispoziţia primarului.

 4.   Autorităţile administraţiei publice locale pot aproba scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări la obligaţiile de plată faţă de bugetele locale, pentru beneficiarii drepturilor prevăzute de prezenta lege. Termenele de mai sus vor fi prelungite corespunzător cu perioada eşalonată.

 5. Plata ajutorului social se poate suspenda începând cu luna următoare constatării, numai prin decizie a directorului executiv, în următoarele situaţii:

* în situaţia în care agenţia teritorială constată, că s-a stabilit un cuantum eronat al ajutorului social;

* 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale;

*  în urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanţi ai Curţii de Conturi a României s-au constatat date eronate cu privire la componenţa familiei sau a veniturilor beneficiarilor.

După verificare, drepturile neridicate de către titular se achită acestuia, după caz, în acelaşi cuantum sau în cuantum modificat, pe bază de cerere înregistrată la agenţia teritorială, dacă cele constatate nu conduc la încetarea dreptului.»

Modificările aduse prin această lege se aplică drepturilor stabilite începând cu cu luna octombrie 2012, inclusiv pentru persoanele ale căror drepturi au fost stabilite până la această dată.

B. Prin HG nr. 1291 din 18 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011

 Modificările aduse Normelor metodologice au fost de natură a le armoniza cu dispoziţiile Legii nr.416/2001. S-au adus modificări noi sub următoarele aspecte:

 1. Pe perioada suspendării dreptului la ajutor social, beneficiarii nu au obligaţia de a efectua acţiunile sau lucrările de interes local prevăzute de lege.

La reluarea acordării dreptului, orele aferente acţiunilor şi lucrărilor de interes local se repartizează proporţional de către primar, astfel încât efectuarea lor să fie finalizată în termen de maximum 3 luni de la reluarea plăţii.

 2. Privitor la ajutoarele de urgenţă, acestea se acordă pentru acoperirea nevoilor de bază ale familiei sau ale persoanei singure aflate în situaţiile prevăzute la art. 28 alin. (1) din lege, în vederea susţinerii acestora.

Pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă agenţiile teritoriale transmit ANPIS anchetele sociale efectuate, pe bază de borderou, care cuprinde numele beneficiarului, adresa de domiciliu/reşedinţă, situaţia pentru care se propune ajutorul de urgenţă şi suma propusă cu titlu de ajutor de urgenţă.

Pe baza borderourilor menţionate, ANPIS transmite MMFPSPV situaţia centralizatoare privind propunerile de ajutoare de urgenţă.

 3.   Referitor la asigurarea locuinţelor, pentru locuinţele aflate în proprietatea
persoanelor beneficiare de ajutor social, asigurarea obligatorie împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor se plăteşte de către ANPIS, prin agenţiile teritoriale. Plata primelor de asigurare calculate la cursul valutar stabilit de BNR pentru ziua în care acestea realizează fundamentarea de credite bugetare, se face de către agenţiile teritoriale direct în contul Societăţii Comerciale «Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale» – S.A. Contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor este valabil pe o perioadă de 12 luni, cu începere de la ora 0,00 a zilei următoare celei în care agenţiile teritoriale virează sumele în contul PAID.”


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Actualitate

14 noiembrie 2022, COVID-19 în Alba. 2 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ

Suciu Andra Ioana

Publicat

în

14 noiembrie 2022, COVID-19 în Alba. 2 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ

La nivelul județului Alba, luni, 14 noiembrie 2022, s-au înregistrat 2 noi infectări cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba.

În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Alba, nu a fost înregistrat niciun deces în rândul persoanelor bolnave de COVID-19.

Elit - Gustul Desăvârșit

Atfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 59523 de persoane confirmate, 58300 persoane vindecate, 1.311 decese.

Duminică, în județul Alba au fost prelucrate în total 71 de teste, 23 PCR, 48 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 502792 mai exact, 365726 de teste PCR și 137066 de teste rapide.

De unde provin cazurile:

SEBEȘ – 1

Reinfectări:

ALBA IULIA – 1

ORAŞ CUGIR 21
CUT 1
CETATEA DE BALTĂ 2
ROŞIA DE SECAŞ 1
CERGĂU 1
BUCERDEA GRÂNOASĂ 1
MUNICIPIUL BLAJ 9
MUNICIPIUL SEBEŞ 14
ŞIBOT 1
METEŞ 1
MUNICIPIUL AIUD 8
SĂSCIORI 2
ŞONA 1
MUNICIPIUL ALBA IULIA 15
ORAŞ CÂMPENI 1
ORAŞ ZLATNA 1
ORAŞ OCNA MUREŞ 1
ALBAC 0
ALMAŞU MARE 0
ARIEŞENI 0
AVRAM IANCU 0
BERGHIN 0
BISTRA 0
BLANDIANA 0
BUCIUM 0
CÂLNIC 0
CENADE 0
CERU-BĂCĂINŢI 0
CIUGUD 0
CIURULEASA 0
CRĂCIUNELU DE JOS 0
CRICĂU 0
DAIA ROMÂNĂ 0
DOŞTAT 0
FĂRĂU 0
GALDA DE JOS 0
GÂRBOVA 0
GÂRDA DE SUS 0
HOPÂRTA 0
HOREA 0
IGHIU 0
ÎNTREGALDE 0
JIDVEI 0
LIVEZILE 0
LOPADEA NOUĂ 0
LUNCA MUREŞULUI 0
LUPŞA 0
MIHALŢ 0
MIRĂSLĂU 0
MOGOŞ 0
NOŞLAC 0
OCOLIŞ 0
OHABA 0
ORAŞ ABRUD 0
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 0
ORAŞ TEIUŞ 0
PIANU 0
POIANA VADULUI 0
PONOR 0
POŞAGA 0
RĂDEŞTI 0
RÂMEŢ 0
RIMETEA 0
ROŞIA MONTANĂ 0
SĂLCIUA 0
SĂLIŞTEA 0
SÂNCEL 0
SÂNTIMBRU 0
SCĂRIŞOARA 0
SOHODOL 0
ŞPRING 0
STREMŢ 0
ŞUGAG 0
UNIREA 0
VADU MOŢILOR 0
VALEA LUNGĂ 0
VIDRA 0
VINŢU DE JOS 0

 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

ITM Alba: 4 amenzi de 7.500 de lei și zeci de avertismente în perioada 7-11 noiembrie 2022

Suciu Andra Ioana

Publicat

în

ITM Alba: 4 amenzi de 7.500 de lei și zeci de avertismente în perioada 7-11 noiembrie 2022

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2022, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Activitatea zilnică  a  inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate săptămînal, către Inspecţia Muncii.

Elit - Gustul Desăvârșit

În perioada 07.-11.11.2022 s-a desfășurat in județul Alba, Campania națională de identificare și combatere a muncii nedeclarate și subdeclarate precum și privind respectarea reglementărilor legale in cadrul relațiilor de muncă, in unitățile din domeniul transporturilor cod CAEN 4931 și 4941. Au fost controlate 22 de societăți comerciale cu activitate in domeniul transporturilor auto, fiind verificați 115 conducători auto in colaborare cu inspectorii din cadrul I.S.C.T.R. Alba.S-au aplicat 6 sancțiuni contravenționale, din care 2 amenzi și 4 avertismente și au fost dispuse 66 de măsuri pentru intrarea in legalitate.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 07.11.- 11.11.2022, în  activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate:  50

Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 1.697

                  Din care – femei : 362

Număr deficienţe constatate:    114

          Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor : 9

                              -din care:          –    5 avertismente;

                                                          –    4 amenzi in valoare de 7.500 lei ;

Principalele deficienţe constatate în controale :

 • neplata salariilor la data stabilită în contractele individuale de muncă;
 • nu a fost eliberată adeverinta de vechime la încetarea activitatii;
 • nu se conduce corect evidența timpului lucrat;
 • contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
 • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
 • neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
 • nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
 • neconducerea corectă a evidenţei timpului lucrat;
 • dosarele personale nu conțin actele necesare angajării;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate:   29

Număr deficienţe constatate:  53

Număr de măsuri dispuse  :     53

Angajatori sancționați:            28

          Nr. sancţiuni aplicate: –    53    din care

                                               –  53  avertismente;

            Nr.evenimente în curs de cercetare :     1

Nr. actiuni de informare/constientizare angajatori : 1

Principalele deficienţe stabilite în controale :

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

ACCIDENT rutier la Aiud: Un pieton care traversa neregulamentar a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină

Suciu Andra Ioana

Publicat

în

ACCIDENT rutier la Aiud: Un pieton care traversa neregulamentar a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină

La data de 13 noiembrie 2022, în jurul orei 13,20, un bărbat de 68 de ani, din municipiul Aiud, s-a angajat în traversarea străzii Gării din Aiud, prin loc nepermis, împrejurare în care a fost acroșat de un autoturism care era condus de un tânăr de 26 de ani, din Aiud.

ti acc

În urma accidentului, pietonul a suferit leziuni corporale ușoare și a fost transportat la spital.

Elit - Gustul Desăvârșit

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2022 Ziarul Unirea