Rămâi conectat

Politică Administrație

Studiu pe bani europeni privind respectarea egalităţii de şanse dintre femei și bărbați la nivelul județului Alba

Publicat

în

egalitate femei barbatiConsiliul Judeţean Alba, în parteneriat cu Asociaţia Acţiuni Sociale prin Metode Educative Active (A.S.M.E.A), Ente Nationale Formazione e Addestramento Professionale (ENFAP) Marche – Ancona, Italia şi Primăria oraşului Ocna Mureş (UAT), implementează în perioada 24 aprilie 2014 – 24 octombrie 2015 proiectul „Egalitate şi acces pe piaţa muncii”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Regional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2013-2013 „Investeşte în oameni”.

Potrivit echipei de implementare “obiectivul general al proiectului constă în promovarea principiului egalităţii de şanse şi de gen în rândul societăţii civile, administraţiei publice locale şi centrale şi mass-media în Regiunea de Dezvoltare Centru – judeţul Alba, în vederea susţinerii accesului egal la ocupare.

În vederea realizării obiectivului general al proiectului mai sus menţionat, una dintre activităţile din proiect constă în realizarea unui studiu privind respectarea egalităţii de şanse şi gen la nivelul instituţiilor publice, mass-media şi organizaţiilor societăţii civile.”

Electrica Furnizare Discount

În vederea realizării studiului, echipa de implementare a proiectului transmite cititorilor, care își desfăoară activitatea în domeniul societăţii civile, administraţiei publice locale şi centrale şi mass-media, prin intermediul unui comunicat de presă, rugămintea de “a acorda puţin din timpul dumneavoastră pentru a ne sprijini să realizam acest studiu,  completând  chestionarul ataşat. Răspunsurile la chestionar sunt confidenţiale şi anonime. Este foarte important pentru relevanța studiului ca răspunsurile dumneavoastră să fie oneste şi directe.”

CHESTIONAR (copiați intrebarile intr-un document editabil, inainte de a îl completa)

Vă rugăm, să ne acordaţi câteva minute pentru a completa răspunsurile la întrebările următoare. Vă asigurăm că datele furnizate de dumneavoastră vor fi folosite numai la realizarea acetui studiu şi vor fi tratate strict confidenţial.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie fiecare întrebare şi să încercuiţi o singură variantă de răspuns.

I .1. Care este genul dumneavoastră?

Masculin ……………………………………… 1

Feminin ……………………………………….. 2

I.2. Care este vârsta dumneavoastră?

Între 20 și 29 de ani ………………………..1

Între 30 și 44 de ani …………………….… 2

Între 45 și 59 de ani ………………………. 3

I.3. Ce studii aveţi?

Superioare (facultate/masterat/doctorat) ……………………… 1

Medii (liceu, şcoală postliceală, şcoală profesională) ………… 2

Gimnaziale ………………………………………………………….3

I. 4. Unde locuiţi?

În mediul urban ………………………….1

În mediul rural ……………………………2

I.5. Care este ocupaţia dumneavoastră?

Manager în cadrul autorităţilor publice………………………………1

Personal angajat în cadrul autorităţilor publice…….………………. 2

Angajat în cadrul ONG…………………………………………………3

Expert/operator mass-media…………………………………………..4

Fără ocupaţie……………………………………………………………5

Altă situaţie………………………………………………………………6

 

II. 1. În opinia dumneavoastră, credeţi că femeile sunt egale cu bărbaţii, pe piaţa muncii?

Da ………………………………………….. 1

Nu ………………………………………….. 2

II.2. În opinia dumneavoastră, care dintre sexe credeţi că este predispus spre a fi şomer?

Femeile …………………………………………….. 1

Bărbaţii …………………………………………….. 2

II.3. Care credeţi că este cea mai importantă diferenţă dintre femei şi bărbaţi, pe piaţa muncii?

Salariul …………………………………………….. 1

Distribuţia responsabilităţilor ………………….… 2

Accesul la funcţii de conducere …………..…….. 3

Uşurinţa cu care se angajează ………..…………4

II.4. În opinia dumneavoastră, bărbaţii şi femeile ar trebui să aibă aceleaşi drepturi pe piaţa muncii?

Categoric nu ………………………………………….. 1

În mică măsură………………………….…………….. 2

În mare măsură ……………………………….……… 3

Categoric da ………………………………………..… 4

II.5. Dumnevoastră sunteţi de acord că unele locuri de muncă sunt exclusiv pentru bărbaţi şi altele exclusiv pentru femei.

Categoric nu ………………………………………….. 1

În mică măsură………………………………….…….. 2

În mare măsură ………………………………….…… 3

Categoric da ………………………………………….. 4

II.7. În opinia dumneavoastră, căruia dintre următoarele aspecte îi va acorda cea mai multă atenţie un angajator, atunci când va căuta să angajeze un bărbat, decât atunci când ar angaja o femeie?

Vârsta ……………….…………………………………………….…….. 1

Nivelul de calificare ………………………………….…………..…….. 2

Experienţa.…………….…………………………………..……….…… 3

Flexibilitatea în ceea ce priveşte programul de lucru ………………. 4

Aspectul fizic, înfăţişarearea ………….……………………………… 5

Faptul că are copii ………………………………..…………………….. 6

 

II.8. În ceea ce priveşte locul de muncă, preferaţi să aveţi colegi ?

Femei ………………………………………………………………………. 1

Bărbaţi …………………………….……………………………………….. 2

III. 1. În ceea ce priveşte familia, în general, credeţi că femeia are mai multe îndatoriri în ceea ce privește treburile casnice?

Da …………………………………………………….….. 1

Nu …………………………………………………….….. 2

Femeia şi bărbatul au îndatoriri egale ……………….. 3

III. 2. În ceea ce priveşte familia, în general, credeţi că femeia are mai multe îndatoriri în ceea ce priveşte creşterea copiilor?

Da …………………………………………………….….. 1

Nu …………………………………………………….….. 2

Femeia şi bărbatul au îndatoriri egale ……………..…. 3

III. 3. Sunteţi de acord cu afirmaţia potrivit căreia bărbatul este principalul susinător financiar al familiei?

Da …………………………………………………….….. 1

Nu …………………………………………………….….. 2

III. 4. Sunteţi de acord cu afirmaţia potrivit căreia bărbatul este capul familiei, cel care ia deciziile importante?

Da …………………………………………………….….. 1

Nu …………………………………………………….….. 2

III. 5. În mediul dumneavoastră familial, aţi avut posibilitatea să discutaţi serios despre egalitatea între femei şi bărbaţi?

Da …………………………………………………….….. 1

Nu …………………………………………………….….. 2

 

IV. 1. În opinia dumnevoastră, care credeţi că este cauza principală a inegalităţii dintre femei şi bărbaţi pe piaţa muncii?

Ideile preconcepute, prejudecăţile, în general, privind diferenţele dintre femei şi bărbaţi, care există în societatea noastră ………………………………………………………………….….. 1

Ideea că femeile nu se implică suficient în cariera profesională ………………..……….….. 2

Concepţia că femeile sunt inferioare bărbaţilor .……………………………………………… 3

IV. 2. În opinia dumnevoastră, de unde provine, cel mai frecvent, concepţia că femeia este inferioară bărbatului?

Din familie ………………………………………… 1

Din şcoală …………………………………………. 2

Din mass-media ………………….………….…… 3

Din religie …………………………………………..4

IV. 3. Răspundeţi la această întrebare, doar dacă aţi bifat 1 la întrebarea IV.2, altfel treceţi mai departe!

Dacă familia este originea concepţiei că femeia este inferioară bărbatului, care credeţi că este sursa ei principală?

Tatăl ……………………….……………………… 1

Mama ……………………..………………………. 2

Bunicul ………………………………………….… 3

Bunica …….………………………………………..4

IV. 4. Răspundeţi la această întrebare, doar dacă aţi bifat 2 la întrebarea IV.2, altfel treceţi mai departe!

Dacă şcoala este originea credinţei că femeia este inferioară bărbatului, care credeţi că este sursa ei principală?

Profesorii ……………………….……………………… 1

Conţinutul predat şi manualele ………………..……. 2

Colegii ………………………………………………… 3

IV. 5. Răspundeţi la această întrebare, doar dacă aţi bifat 3 la întrebarea IV.2, altfel treceţi mai departe!

Dacă mass-media este originea concepţiei că femeia este inferioară bărbatului, care credeţi că este sursa ei principală?

Conţinutul anumitor programe radio şi TV…………………..…..…… 1

Conţinutul publicităţii şi reclamelor……..……………………….……. 2

Conţinutul ştirilor ………….…………………………………………… 3

Conţinutul ziarelor ………..…….………………………………………..4

 

IV. 6. Răspundeţi la această întrebare, doar dacă aţi bifat 4 la întrebarea IV.2, altfel treceţi mai departe!

Dacă religia este originea concepţiei că femeia este inferioară bărbatului, care credeţi că este sursa ei principală?

Ritualurile şi practicile religioase ………….……………………… 1

Învăţăturile / perceptele religioase …………….………..….……. 2

Faptul că preoţi sunt doar bărbaţi …..…………….……………… 3

V.1. În opinia dumneavoastră, mass-media promovează suficient, în România, principiul egalităţii de şanse şi al egalităţii dintre femei şi bărbaţi?

Da ……………………….……………………… 1

Nu ….…………………..………………………. 2

V.2. În opinia dumneavoastră, ONG-urile promovează suficient, în România, principiul principiul egalităţii de şanse şi al egalităţii dintre femei şi bărbaţi?

Da ……………………….……………………… 1

Nu ….…………………..………………………. 2

V.3. Dumneavoastră personal, cunoaşteţi să existe în România instituţii ale statului care au ca scop promovarea principiul egalităţii de şanse şi al egalităţii dintre femei şi bărbaţi?

Da ……………………….……………………… 1

Nu ….…………………..………………………. 2

V.4. Dumneavoastră personal, cunoașteți să existe în România ONG-uri care au ca scop promovarea principiul egalităţii de şanse şi al egalităţii dintre femei şi bărbaţi?

Da ……………………….……………………… 1

Nu ….…………………..………………………. 2

V.5. Dumneavoastră personal, cunoaşteţi să existe în România legi care să protejeze femeile și bărbaţii împotriva discriminărilor pe piaţa muncii?

Da ……………………….……………………… 1

Nu ….…………………..………………………. 2

VI.1. Dumneavoastră personal, aţi fost vreodată supusă/supus discriminării pe motiv de gen, pe piaţa muncii?

Da ……………………….……………………… 1

Nu ….…………………..………………………. 2

VI.2. Dumneavoastră personal, ştiţi să fi existat alte cazuri de discriminare pe piaţa muncii din motive de gen, în cadrul grupului dumneavoastră de cunoscuţi?

Da ……………………….……………………… 1

Nu ….…………………..………………………. 2

VI.3. Ştiaţi că pentru muncă de valoare egală, femeile și bărbaţii au dreptul la salariu egal?

Da ……………………….……………………… 1

Nu ….…………………..………………………. 2

VI.4. Ştiaţi că orice anunţ prin care se solicită angajare doar pentru femei sau doar pentru bărbaţi este ilegal?

Da ……………………….……………………… 1

Nu ….…………………..………………………. 2

VI.5. Ştiaţi că este ilegal să fii refuzat la angajare pe motiv că eşti bărbat sau femeie?

Da ……………………….……………………… 1

Nu ….…………………..………………………. 2

VI.6. Ştiaţi că, indiferent de sex, femeile şi bărbaţii au drepturi egale privind promovarea, salarizarea, programele de pregătire profesională?

Da ……………………….……………………… 1

Nu ….…………………..………………………. 2

 

 

VII.1. Dumneavoastră personal, aţi participat, în ultimul an, la vreo acţiune de caritate dedicată femeilor?

Da ……………………….……………………… 1

Nu ….…………………..………………………. 2

VII.2. Dumneavoastră personal, aţi participat, în ultimul an, la vreo dezbatere privind rolul femeii în societate?

Da ……………………….……………………… 1

Nu ….…………………..………………………. 2

VII.3. Dumneavoastră personal, aţi participat, în ultimul an, la vreo acţiune de sensibilizare privind problemele femeilor din România?

Da ……………………….……………………… 1

Nu ….…………………..………………………. 2

Trimiteţi chestionarul completat pe adresa de e-mail: [email protected],  până marţi, 5 august 2014. Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta echipa responsabilă de realizarea acestui studiu la telefon: 0749-056465

Publicitate

Politică Administrație

COMUNICAT DE PRESĂ| Mircea Hava: „Timp PIERDUT pentru România în negocierea Acordului de Parteneriat și programelor operaționale!”

Publicat

în

COMUNICAT DE PRESĂ| Mircea Hava: „Timp PIERDUT pentru România în negocierea Acordului de Parteneriat și programelor operaționale!”

Mă uit, cu tristețe, la unele dintre figurile de ceară din fruntea țării pentru care manoșele ceasurilor au înțepenit, atunci când vine vorba de proiecte importante pentru România. Se străduiesc să nu întârzie la vreo întâlnire de partid sau eveniment, în rest nu-și pun problema ce se întâmplă dacă în privința fondurilor europene ieșim din termene și cine va deconta asta.

Pur și simplu nu le pasă de întârzierile majore ce vor pune o presiune uriașă pe beneficiarii publici și privați care vor frâna absorbția banilor în economia națională. O comunitate și o țară intrate într-o relație onestă și conștientă cu „timpul” sunt capabile să se dezvolte. Iar noi, în privința angajamentelor respectate la timp, n-am înțeles că la Comisia Europeană, sau alte instituții, nu există o intrare, cu un turnichet la capăt, ce se deschide pentru ca întârziații să poată alerga singuri pe un culoar și să recupereze ce-au pierdut.

Electrica Furnizare Discount

Am adresat Comisiei Europene, recent, în calitate de membru al Parlamentului European, un set de întrebări ce vizează situația și progresul negocierii de către reprezentanții României și Comisia Europeană în privința Acordului de parteneriat 2021–2027 și a tuturor programelor operaționale (exclusiv al celor 8 programe operaționale regionale), pentru care există variante de lucru pe site-ul ministerului de resort, datate din luna octombrie 2020.

Am vrut să aflu, de asemenea, stadiul negocierilor pe condițiile favorizante solicitate de Comisie, României, pentru implementarea corespunzătoare a tuturor programelor operaționale.

De puține zile și pentru o foarte scurtă perioadă de timp, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat o variantă la zi în consultare publică. Sunt consternat de lipsa de transparență și simulacrul de consultare la care forul ministerial competent expune public documente programatice care vizează cheltuirea a miliarde de euro pentru investiții cruciale pentru modernizarea României.
Comisarul european pentru coeziune, reforme și politică regională, Elisa Fereirra, mi-a confirmat că suntem într-o întârziere de 1 AN în pregătirea absorbției banilor din Acordul de Parteneriat și programelor operaționale.

Cu alte cuvinte, după prima rundă a negocierilor cu ministrul Ioan Boloș, reprezentanților României le-a luat un an întreg să vină cu o variantă actualizată care să fie analizată adecvat de Comisie. Toate astea pentru că singura preocupare a autorităților, în dauna celorlalte programe de finanțare europeană, a fost PNRR-ul.
Fără o corelare cu pregătirea la timp a restului surselor de finanțare europeană specifice politicii de coeziune sau politicii agricole comune și nici cu considerarea responsabilă a alocărilor bugetare din finanțări naționale precum Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Chiar și așa, am fost printre ultimii semnatari ai PNRR iar, în actualele condiții și ritm de lucru, vom ajunge să fim probabil printre ultimii semnatari și în cazul Acordului de Parteneriat și programelor operaționale.

Nici azi, cei interesați de noua perioadă de programare, nu suntem mai lămuriți nici referitor la progresul măsurilor ce contribuie la îndeplinirea condițiilor favorizante restante, la finalul lunii octombrie, asumate prin Memorandum guvernamental, și pentru care trebuia să avem documente de dialog și negociere cu Comisia încă de la începutul acestui an.

Mai bine mai târziu decât niciodată, zice o vorbă din popor. Dar mai bine făcute la timpul lor, aș prefera eu. E un adevăr care ne urmărește la fiecare pas și în fiecare domeniu, pentru că suntem țara în care totul e decalat și făcut cu întârziere, de la autostrăzi și până la reforma instituțiilor, la politicieni care se duc la școală la anii pensiei, de la mersul trenurilor și până la implementarea oricărui proiect asumat.

Poate că mai avem de tras până când să ajungem în punctul lucrului făcut la timp. Pentru a ajunge acolo, însă, trebuie să renunțăm la a uita, la a fi deranjați doar pentru moment. În privința aspectelor menționate mai sus, ar fi cazul ca toate aceste negocieri să fie date în sarcina unuia sau mai multor profesioniști, cu tot cu ministerul aferent.

Acum, rapid, URGENT, pentru a nu compromite definitiv șansele de a lua acești bani, folosind aceeași metodă meschină de a apărea la televizor și de a le spune, mereu, oamenilor: suntem pregătiți.

Trag un semnal serios de alarmă! Banii politicii de coeziune și cei ai politicii agricole comune sunt nerambursabili, sunt mai mulți decât PNRR și suntem în marea întârziere în pregătirea aducerii lor în România.

Nu este cinstit ca Guvernul să recupereze întârzierile pe umerii beneficiarilor, nici să îi tratăm peste câțiva ani drept vinovații de serviciu ai absorbției deficitare.

Citește mai mult

Politică Administrație

COMUNICAT DE PRESĂ| Mircea Hava: Nu putem rata șansa unică de a beneficia de fondurile europene. Intrăm, împreună, în stare de dezvoltare!

Publicat

în

COMUNICAT DE PRESĂ| Mircea Hava: Nu putem rata șansa unică de a beneficia de fondurile europene. Intrăm, împreună, în stare de dezvoltare!

Experiența de peste 20 de ani, ca primar, mi-a demonstrat că banii europeni sunt cei care pot schimba, din temelii, un oraș. Se vede la Alba Iulia, se vede și în alte locuri unde s-a înțeles că absorbția de fonduri este cheia în care trebuie înțeleasă dezvoltarea pe termen mediu și lung. România se poate schimba localitate cu localitate iar programe precum PNRR și POR ne pot aduce lângă țările dezvoltate ale Europei. Ca om de administrație cu vastă experiență și ca eurodeputat PPE, rămân atent la felul în care statul român reacționează în privința banilor europeni și sprijin orice comunitate care dorește să cunoască și să acceseze fondurile însemnate care pot fi transpuse în proiecte pentru cetățeni.

Prosperitate pentru fiecare comunitate. În asta trebuie să credem și pentru asta trebuie să ne pregătim cu toții. Sunt și voi rămâne un om al faptelor, tocmai din acest motiv voi fi aici pentru oricine crede că are nevoie să înțeleagă mai bine cum se poate transforma România cu banii de la Uniunea Europeană. Și eu, și colegii mei din PPE suntem aici pentru a-i ajuta pe toți cei care vor să transforme banii lichizi în dezvoltare solidă.

Electrica Furnizare Discount

Din experiență, dar și ținând cont de specificul instrumentelor și programelor de finanțare PNRR sau POR, vă invit să primiți cu încredere câteva sugestii esențiale, utile pentru mobilizarea la timp și cu eficiență maximă. În afară de instituții și legislație care să ușureze munca beneficiarilor, la rândul lor, aceștia trebuie să-și crească șansa de a câștiga și implementa proiecte ținând cont de câteva repere:

– gestionați serviciul datoriei publice și obțineți creditele necesare pentru susținerea cofinanțărilor și nevoii de lichidate financiară până când guvernul va fi capabil să dea banii înapoi beneficiarilor;

– solicitați prefinanțări și permiteți plata de avansuri spre constructori contra unor garanții solide;

– urmăriți și fiți atenți la alocarea resurselor umane care lucrează la proiecte: cu referire la oamenii care scriu pentru PNRR și pentru perioada de programare 2021-2027, dar mai ales cei care trebuie sa finalizeze șantierele perioadei de programare 2014 – 2020

– acolo unde nu sunt departamente de scriere și implementare de proiecte, trebuie angajați consultanți cu experiență dovedită și să fie acolo atunci când se lucrează, în implementare, nu doar la început, cu CV-uri

– trebuie clarificate urgent situațiile juridice, cadastrale sau de proprietate în cazul investițiilor ce privesc mobilitate, clădiri publice, zone de regenerare, patrimoniu cultural-istoric și altele

Nu putem rata șansa unică de a beneficia de aceste fonduri. Depinde doar de noi să fim pregătiți, indiferent de componența guvernului, să ne facem treaba și să dovedim oamenilor că responsabilitatea și priceperea, munca în echipă și specialiștii sunt rețeta ce va transforma România și fiecare comunitate.

Mircea HAVA eurodeputat PNL

Membru al PPE

Citește mai mult

Politică Administrație

Ședință de URGENȚĂ la Guvern: Premierul Nicolae Ciucă a convocat toți miniștrii. Se va discuta despre noua tulpină OMICRON

Publicat

în

Ședință de URGENȚĂ la Guvern: Premierul Nicolae Ciucă a convocat toți miniștrii. Se va discuta despre noua tulpină OMICRON

În ședință se va discuta despre noua tulpină, dar și despre situația românilor aflați în Africa de Sud, după ce zborurile din și către această țară au fost anulate.

În Europa, un singur caz asociat variantei Omicron a fost descoperit în Belgia, un caz suspect a fost raportat în Germania şi un altul în Republica Cehă. Şaizeci şi una de persoane care au fost testate pozitiv la întoarcerea lor din Africa de Sud stârnesc îngrijorări şi în Ţările de Jos, însă, pentru moment, medicii olandezi nu putut să confirme dacă ele sunt purtătoare ale noii variante virale.

Electrica Furnizare Discount

Varianta Omicron a fost identificată şi în Malawi, Israel – la o persoană venită din Malawi -, Botswana şi Hong Kong.

Într-un comunicat, compania AstraZeneca a anunţat că a „dezvoltat, în strânsă colaborare cu Universitatea Oxford, o platformă vaccinală ce permite o reacţie rapidă la noile variante care pot să apară”. Compania farmaceutică anglo-suedeză a precizat că „desfăşoară deja cercetări în zonele în care noua variantă a fost detectată”.

Producătorii de vaccinuri anti-COVID-19 Pfizer-BioNTech, Moderna şi Novavax s-au declarat şi ei încrezători în capacitatea serurilor lor de a combate eficient varianta Omicron.

sursa: dcnews.ro

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare