Spălătoriile auto şi vulcanizările din judeţ, luate la control de ITM Alba

De curând, inspectorii ITM Alba au derulat controale la unităţi la care au mai fost depistate persoane muncind fără forme legale, dintre care amintim spălătoriile auto şi vulcanizările. Astfel, la cele 22 de unităţi controlate în domeniul relaţiilor de muncă s-au constatat 124 de nereguli, 17 angajatori fiind sancţionaţi cu 21 avertismente şi două amenzi în valoare de 6.000 de lei pentru două persoane care munceau la negru. Dintre deficienţele depistate de inspectori amintim: primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor; dosarele personale ale salariaţilor nu conţineau actele necesare angajării; registrul general de evidenţă a salariaţilor nu se păstra la sediul societaţii; nu s-a făcut dovada achitării drepturilor salariale către angajaţi; regulamentul intern nu conţinea categoriile de dispoziţii prevăzute de lege; nu au fost stabilite atribuţiile fiecărui post, prin fişa postului etc. Aşa cum ne-a informat Horaţiu Puiu, inspectorul şef al ITM Alba, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, la cele 22 de societăţi verificate au ieşit la iveală 201 nereguli, motiv pentru care angajatorilor respectivi le-au fost aplicate 25 de sancţiuni: 23 de avertismente şi două amenzi în valoare de 6.000 lei. Dintre neconformităţile constatate de inspectori amintim: fişele individuale de instruire nu aveau ataşate fişele de aptitudine ale lucrătorilor; neutilizarea echipamentului individual de protecţie; lipsa semnalizărilor de securitate la locurile de muncă; manometrele de măsurare a presiunii erau defecte; neefectuarea verificării prizelor; efectuarea necorespunzătoare a instruirii de securitatea muncii; lipsa apărătorilor de protecţie la polizoare; lipsa examenului medical periodic al lucrătorilor etc.
Controalele ITM Alba au vizat şi 16 baruri, restaurante şi săli de jocuri din municipiul Sebeş. În două situaţii, angajatorii nu au transmis la ITM Alba modificările din registrul general de evidenţă a salariaţilor, referitoare la încadrarea în muncă a două persoane, fiind aplicate două amenzi în valoare de 4.000 de lei. (A.D.T.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419