Sisteme de supraveghere video și alarmare pentru 18 imobile de interes public din Alba Iulia: Proiect în Consiliul Local

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

Sisteme de supraveghere video și alarmare pentru 18 imobile de interes public din Alba Iulia: Proiect în Consiliul Local

Mai multe imobile de interes public din Alba Iulia vor fi dotate cu sisteme de supraveghere video și sisteme de alarmare astfel încât nivelul riscului de securitate fizică să fie acceptabil. Proiectul vă fi supus la vot în ședința Consiliului Local din 29 octombrie.

Proiectul a prevăzut identificarea vulnerabilităților de către un evaluator autorizat, determinarea nivelului de expunere la producerera unor incidente de securitate fizica și stabilirea masurilor de protecție necesare, astfel încât nivelul riscului de securitate fizica să fie acceptabil.

USR - Alegeri parlamentare 2020

În vederea îndeplinirii scopurilor propuse, activitatea de evaluare s-a defasurat pe doua paliere, în primul rând s-a făcut o evaluare a sistemelor de securitate existente în obiective la data efectuării inspecției, iar în al doilea rând prin compararea cerințelor minimale de securitate și mecanismele de securitate pentru sistemul implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic și operațional, obligatorii în conformitate cu art.81 din Anexa nr.1/HG nr.301/2012.

PMP - Alegeri parlamentare 2020

Luând în considerare Instrucțiunile nr.9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2002 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor s-au efectuat demersurile necesare pentru punerea în aplicare a masurilor de securitate stabilite de evaluator prin evaluările de risc întocmite.
întrucât normativele de proiectare în vigoare a sistemelor de supraveghere video și alarmare prevăd anumite cerințe cu privire la proiectul tehnic, în sensul avizării acestuia de către structurile din cadrul Ministerului Afacerilor de Interne, s-a considerat oportun că procesul de proiectare să fie pus în opera distinct fata de execuția lucrărilor.

Investiția propusa în urma evaluărilor de risc consta în realizarea sistemelor de supraveghere video și a sistemelor de alarmare pentru realizarea a 18 bucăți proiecte în Municipiul Alba lulia, de fapt ultima etapa în procesul de implementare a masurilor dispuse de evaluatorul la risc de securitate fizica.

Cele 18 obiective pentru care s-au stabilit masuri în vederea sporirii siguranței bunurilor și persoanelor sunt:

1.ZONA AGREMENT AMPOI 2
2.STADION OARDA
3.COMPLEX SPORTIV VICTORIA CETATE
4.SPAȚIUL DE RECREERE MAMUT
5.SEDIUL SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENTA
6.SEDIUL PRIMĂRIEI ALBA IULIA
7.SEDIUL SERVICIULUI POLITIEI LOCALE
8.PARC DENDROLOGIC DR IOAN VLAD
9.GRUP SANITAR CETATE
10.SEDIUL SERVICIUL ADMINISTRAREA ACTIVITĂȚILOR DOMENIULUI PUBLIC
11.SEDIUL SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT
12.DIRECȚIA VENITURI
13.SEDIUL DIRECȚIA PROGRAME
14.CENTRUL DE ZI PERSOANE VÂRSTNICE ȘI CANTINA DE AJUTOR SOCIAL
15.CĂMIN PERSOANE VÂRSTNICE
16.BAZIN OLIMPIC
17.ADĂPOSTUL DE CÂINI
18.CENTRUL DE RESURSE ACADEMIA DOAMNELOR

Finanțarea obiectivului se asigură din buget local și alte surse constituite conform legislației în vigoare. Durata estimata de realizare a investiției este de : 12 luni.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419