Selecție în Alba pentru participarea la Tabăra națională de comunicare și teatru pentru tineret, la Sibiu

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu organizează în perioada 13-19 august 2018, Tabăra Naţională „Jocul ca Teatru” – editia a VII-a, Tabăra naţionala de comunicare și teatru pentru tineret ce se va desfășura în Centrul de agrement RÂU SADULUI, județul Sibiu.

Tabăra va oferi tinerilor participanți accesul la ateliere, activități culturale, vizite, activități de descoperire a naturii într-un mod nonformal, agreabil, activități care vor dezvolta la participanți spiritul comunitar, lucrul în echipă, vor putea să se cunoască între ei, să lege noi prietenii, să stabileasca legături pe termen lung benefice și după plecarea din tabără.

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT

CRITERII DE ELIGIBILITATE. CRITERII ELIMINATORII

PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

Aplicanții trebuie :

 să fie elevi cuprinși într-o formă de învățământ, în clasele V-XII (inclusiv);

 să aibă vârsta cuprinsă între 10 și 20 de ani;

 să fie cetățeni români cu domiciliul în România;

 să fie apți din punct de vedere medical;

 să aiba acordul scris al părintilor, în vederea participării la tabară (în cazul minorilor);

 să nu mai fi participat în nici o altă tabără, organizată de Ministerul Tineretului și Sportului, sau de o directie din subordine, în anul 2018.

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE:
Înscrierea participanților pentru tabăra națională Tabăra Naţională Jocul ca Teatru – editia a
VII-a, Tabăra naţionala de comunicare și teatru pentru tineret se realizează în baza următoarelor
documente:
a) formular tip de inscriere (formular 1.3 anexat)
b) documentul de identitate (carte de identitate/certificat de nastere) – in copie
c) diplome / certificate / adeverinte / contracte de voluntariat / recomandari,etc – in copie
d) acordul scris al parintilor (model anexat).
Se completează formularul de înscriere tipizat şi se transmite către Direcţia Judeţeană pentru
Sport şi Tineret Sibiu, însoţit de documentele solicitate.
Aceste documente se vor transmite pâna în data de 30 iulie 2018, prin e-mail la
djtsibiu@yahoo.com, prin posta pe adresa DJST Sibiu, mun.Sibiu str.Dorului nr.20, corp B, et.I, ap.16,
jud.Sibiu, cod. Poştal 550352, cu mentiunea „Tabăra Naţională Jocul ca Teatru – editia a VII-a”.
Informații suplimentare d-na Ioana Bodea, tel. 0740-138049.
REGULAMENT:
 candidatii vor fi admiși în urma selecției în limita locurilor disponibile.Vor fi selectati doar
candidații care cumulează minim 50 puncte conform grilei de punctare;
 rezultatele selecției participanților la tabara națională, vor fi postate pe site-ul Directiei Județene
pentru Sport și Tineret Sibiu www.tineretsibiu.ro
și pe facebook DJST Sibiu https://www.facebook.com/djstsibiu/notifications/;
 vor fi contactați numai candidații admiși;
 în cazul în care un beneficiar selectat își anunță intenția de a renunța să participe, acesta va fii
înlocuit cu un alt beneficiar selectat, aflat pe listele de rezervă;
 masa și cazarea participanților sunt asigurate de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret
Sibiu, în cadrul Centrului de agrement de la RÂU SADULUI, iar transportul va fi asigurat de
către participanţi.
 fiecare participant poate depune un singur formular de înscriere;
 nu se iau în considerare formularele incomplete.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419