Ședință la Consiliul Local Sebeș: Burse pentru elevi, ajutoare pentru săraci și aprobare regulament pentru asistență socială și spații de joacă

Consilierii locali din Sebeș se întrunesc, joi, de la ora 14.00, în sala festivă a Colegiului ”Lucian Blaga” Sebeș, în ședința ordinară a lunii august.

Proiectele de pe ordinea de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 2 din HCL nr. 193/2018 privind aprobarea schimbului terenului din proprietatea Municipiului Sebeş in suprafaţă de  771 mp situat administrativ in Sebeş, Cartier Valea Frumoasei, zona  sediului  Sucursalei Sebeş S.C.  Hidroconstrucţia S.A., inscris in CF 84319 Sebes nr. cad. 84319 cu Teren intravilan situat administrativ in Petresti-Sebes, str. Valea Sebesului inscris in CF 79548 Sebes proprietatea SC HIDROCONSTRUCTIA SA.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea  Anexei nr. 1 la HCL nr. 85/2017 privind stbilirea situațiilor deosebite, a metodologiei în vederea acordării ajutoarelor de urgență din bugetul local, persoanelor  singure sau familiilor din Municipiul Sebeș și a localităților  aparținătoare.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației  de parcelare  a imobilului situat administrativ în Sebeș – Petrești, str. Dobrogeanu Gherea ,nr. 10,înscris în CF nr. 84815 Sebeș,nr. top. 3585/1/2/2,3586/2/2,3593/3,3594/3.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Sebeș.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sebeș.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației U.Z. şi a R.L.U. proiect nr. 5/2017 „PLAN URBANISTIC ZONAL- „Construire Hale de Producție”, Sebeș , Extravilan, jud. Alba , Beneficiar: S.C. Orion Due S.R.L.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind  completarea  Inventarului  bunurilor  care aparțin  domeniului public  al Municipiului Sebeș .

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale  de primă înscriere  în sistemul integrat  de Cadastru și Carte Funciară a imobilului :,, Cartier Mihail Kogălniceanu ,, situat administrativ în intravilanul Municipiului Sebeș ,jud. Alba.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea  C.L.  nr. 86/2018 privind aprobarea  alimentării  cu gaze  naturale a locuinței – apartament  17, bloc 2, str. Progresului, loc.Petrești – Sebeș ,proprietate privată a Municipiului , locuință  ce formează obiectul Contractului  de închiriere nr. 100/29.07.2005, titular GROZAV  Anemaria – Bianca.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea Contractului de închiriere – cabinet medical nr. 122/28875/08.09.2018.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,, Sprijinirea măsurilor  referitoare la  prevenirea corupției  la nivelul  Municipiului Sebeș,, cod SIPOCA/MySMIS:436/118740.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Lancrăm str. Arini nr. 22, înscris în CF 75117 – nr. topo. 3273/31 parcela nr. 31 din folosinţa d-lui Pâclişan Nicolae-Emanuel   în folosinţa d-lui Balea Cristian- Vasile.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare  al Direcției de Asistență Socială Sebeș.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind  completarea  Anexei la H.C.L. nr.  171/2018 privind Regulamentul de Organizare și  Utilizare a spațiilor de joacă din Municipiul Sebeș.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de actualizare date cadastrale cât și alipire pentru imobilele înscrise în CF nr. 73665 și CF nr. 73666 a Municipiului Sebeș, imobile ce se identifică cu Școala Generală nr. 2 Sebeș.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții,, Extindere RED străzile  Bujorului, Tipografilor, Zambilelor, Trandafirilor,Crinului, Toporașilor, Tâmplarilor, Municipiul Sebeș, județul Alba ,, proiect  51/2017.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 40/2018 privind aprobarea numărului  de burse aferent semestrului II al anului școlar 2017 -2018 pentru elevii  din învățământul preuniversitar  de stat.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr. 51/12158/09.06.2004.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea Bugetului Local al Municipiului Sebeș.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Informarea nr.59973/10.07.2018 – petiția cetățenilor privind modificarea programului de funcționare a spațiului dedicat comercializării produselor lactate din piața Municipiului Sebeș.
 2. Informarea nr. 62073/23.07.2018 – adresa domnului Petru Daniel , Sebeș, str.Traian , nr. 2, jud. Alba.
 3. Informarea nr. 62783/26.07.2018 – adresa SC OLIMP SEBEȘ  SRL,Sebeș, str. Dorin Pavel, nr. 5, jud. Alba.
 4. Informarea nr. 62320/24.07.2018 – adresa domnului Bonța Rusalim, Sebeș , str. Lucian Blaga , nr. 4.
 5. Informarea nr. 63872/01.08.2018 – adresa domnului Macarie Vasile , Alba Iulia ,  Dr.Aurel Vlaicu, nr.33, jud. Alba.
 6. Informarea nr. 65176/07.08.2018 – adresa Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș.
 7. Informarea nr. 65544/08.08.2018 – adresa Platformei Unioniste Acțiunea 2012 – București
 8. Informarea nr. 65955/10.08.2018 – adresa doamnei Besoiu Delia, Sebeș , str Decebal , nr. 11, jud. Alba .
 9. Informarea nr. 66357/14.08.2018 – Raport privind serviciul  de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat de către firma S.C.LIVIO DARIO  R.L.  în baza contractului nr. 65/14.09.2015, pe perioada 01.01.2018 -30.06.2018.
 10. Informarea nr. 66986/21.08.2018 – Adresa  locuitorilor satului Răhău.
 11. Informarea nr. 64954/06.08.2018 – adresa SC PAȘI LIBERI SRL – D, Sebeș , str. Călărași, nr. 35, jud. Alba.
 12. Informarea nr. 67341/21.08.2018 – adresa SC PAȘI LIBERI SRL – D, Sebeș , str. Călărași, nr. 35, jud. Alba.
 13. Informarea nr. 65174/07.06.2018 –adresa SPAP Sebeș.

 

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

2 Comentarii

povestea 29 august 2018 at 17:48

Fel si fel de proiecte fanteziste, dar la solicitrarile cetatenilor, semnate de o strada intreaga, nu dati raspuns nici macar dupa un de la analiza in sedinta de consiliu. Se pare ca va doare undeva de ce vor cetatenii ! Ar fi posibil ca votantii sa nu va uite, sau chiar sa depuna plingerein contencios administravtiv pt ca nu le rapundeti in termenul legal prevazut !

Tudose Tudorel Traian 30 august 2018 at 17:42

Pe cand un Proiect de hotarare privind infintarea unui compartiment de sine statator DE PROTECTIA MEDIULUI SI ECOLOGIE URBANA?
Cand vor fi angajati la Primaria Sebes ININIERI SPECIALISTI IN INGINERIA MEDIULUI SI INGINERI SPECIALISTI IN ECOLOGIE URBANA?
In acest moment COMPETENTA TEHNICA SI STIINTIFICA PRIVIND POLUAREA CANCERIGENA A SEBESULUI ESTE ZERO BARAT LA PRIMARIA SEBES!!!!!
AVEM PESTE 300 DE SALARIATI LA PRIMARIE SI NICI 1 (UNU) NU ARE HABAR DE PROBLEMELE GRAVE DE POLUARE SI DE IMBOLNAVIRE DE KANCER…..RUSINEA RUSINILOR!!!
Apoi vom putea forta cumpararea Laboratorului de analiza a calitatii aerului. Dupa ce avem sopecialisti acreditati sa utilizeze acest laborator.
Se pare ca actualul primar DORIN NISTOR NU VREA SA INTREPRINDA NIMIC CONCRET PENTRU REDUCEREA POLUARII MASIVE A SEBESULU.
Primul semnal ca vrea sa faca ceva este infintarea Comparimentului de protectia mediului si ecologie urbana. In prezent exista Comprtimetul mixt de protectia mediului, controlul calitatii alimentelor, managemetul calitatii si ULM cu 1(unu ) singur angajat de profesie medic veterinar.

Comentariile sunt oprite