Ședință la Consiliul Județean Alba, cu aproape 20 de proiecte: Aprobarea de licențe pentru transportul în comun pe trasee importante, pe ordinea de zi

Consilierii județeni din Alba se întrunesc, în 31 mai, în ședință ordinară, urmând să supună la vot un număr de 19 proiecte, între care o parte vizează aprobarea de licențe pentru transportul în comun pe mai multe trasee.

Proiectul ordinii de zi:

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier judeţean atribuit doamnei Şarlea Iuliana, declarat supleant pe lista Partidului Național Liberal la alegerile locale din data de 5 iunie 2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Alba

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Alba

PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la modificarea componenței nominale a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba

PROIECT DE HOTARARE cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Judetului Alba in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea „Drumuri si Poduri Locale Alba” SA

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încetarea dreptului de administrare instituit în favoarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba asupra bunului imobil situat administrativ în Oraşul Abrud, str. Cuza Vodă, nr. 9, judeţul Alba şi trecerea bunului imobil din domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul public al Orașului Abrud și administrarea Consiliului local al Orașului Abrud

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea chiriei şi prelungirea perioadei de închiriere pentru spaţiul în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba – proprietate privată a Judeţului Alba

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului – monument istoric, situat în municipiul Alba Iulia, str. Traian, nr. 28A, judeţul Alba, înscris în CF nr. 92241 Alba Iulia cu nr. top. 1817

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea chiriei şi prelungirea perioadei de închiriere pentru două bunuri – spaţii, în suprafaţă utilă totală de 29 mp, situate la subsolul imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba – proprietate privată a Judeţului Alba

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, a unor spaţii în suprafaţă utilă de 2 mp, din imobilele în care funcţionează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi Centrul de Servicii Comunitare „Arnsberg” Alba Iulia, proprietate publică a Judeţului Alba

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor procese verbale de vecinătate

PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 105/26 aprilie 2018 privind aprobarea documentaţiei cadastrale de dezlipire a imobilului înscris în CF nr. 71740 Cugir, situat administrativ în oraşul Cugir, str. Victoriei, nr. 9, judeţul Alba – proprietate publică a Judeţului Alba

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Direcţiei Județene de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Alba

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Ocna Mureş – Sebeş, operatorului de transport rutier Flamingo Travelling SRL

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Aiud – Sebeş, operatorului de transport rutier Flamingo Travelling SRL

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia – Sebeş, operatorului de transport rutier Flamingo Travelling SRL

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică a Judeţului Alba, asupra unor tronsoane din drumul judeţean DJ 107A

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 107K

 

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...