// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

Ședință a Consiliului Județean Alba cu 24 de proiecte: Aprobarea regulamentului privind finanțarea sportului, pe ordinea de zi

Consilierii județeni din Alba se întrunesc, în 24 mai, în ședință ordinară, cu 24 de proiecte pe ordinea de zi, între care și aprobarea regulamentului privind finanțarea sportului județean.

Ședința va avea loc de la ora 11.00, în sala mare a Palatului Cultural al municipiului Blaj str. Piața 1848, nr. 7.

Proiectul ordinii de zi cuprinde:

Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 65/16 martie 2017 cu privire la constatarea încetării calității de membru în Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba a domnului consilier județean Uțiu Ioan și a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 67/16 martie 2017 privind constatarea încetării calității de membru în comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Alba ale consilierilor

județeni Feneșer Gheorghe și Uțiu Ioan

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre privind acordul referitor la actualizarea Planului parcelar aferent tarlalei „Mişca” din municipiul Blaj, care cuprinde şi imobilul teren înscris în CF nr. 71933 Blaj, proprietate publică a Judeţului Alba

Inițiator:

Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea Serviciului Public Județean Salvamont Salvaspeo Alba asupra unor bunuri imobile din domeniul privat al Județului Alba

Inițiator:

Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre pentru prelungirea aplicării prevederilor

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011 privind darea în administrare Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului – spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul I al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1 – 3, județul Alba – proprietate publică a Judeţului Alba

Inițiator:

Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de închiriere a două bunuri – spaţii, în suprafaţă utilă totală de 29 mp, situate la subsolul imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, județul Alba – proprietate privată a Judeţului Alba

Inițiator:

Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea asigurării

cadrului general pentru implementarea Planului de management integrat a siturilor ROSPA0043 Frumoasa şi ROSCI0085 Frumoasa

Inițiator:

Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alb

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii

Acordului – cadru de cooperare între Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, în vederea asigurării cadrului general pentru implementarea Planului de management integrat a siturilor ROSPA0043 Frumoasa şi ROSCI0085 Frumoasa

Inițiator:

Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului – cadru de asociere încheiat între Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi unitățile şcolare de pe raza unităților administrativ teritoriale Şugag, Săsciori, Pianu, Cîlnic, Gîrbova, Sebeş şi Cugir, aflate în arealul siturilor ROSPA0043 Frumoasa şi ROSCI0085 Frumoasa şi în zonele limitrofe acestora, din judeţul Alba

Inițiator:

Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba

Inițiator:

Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de Societatea Transgilyen SRL împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.131/14 aprilie 2017

Inițiator:

Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de S.C. Livio Dario S.R.L.

Inițiator:

Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Structurii organizatorice, Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

Inițiator:

Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA – CTTA S.A. Alba

Inițiator:

Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea trecerii unui bun imobil – teren situat administrativ în localitatea Lupșa, din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Județului Alba în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba și concesionarea acestuia către Societatea APA – CTTA S.A. Alba

Inițiator:

Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilulului teren intravilan – monument istoric situat în municipiul Alba Iulia, str. Dacilor, nr. 42D, judeţul Alba

Inițiator:

Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă din bugetul local al Judeţului Alba pentru activităţi non-profit de interes judeţean – domeniul Sport

Inițiatori:

consilierii județeni

Fulea Ioan,

Radu Călin,

Cherecheș Ioan Dan,

Mureșan Corneliu,

Sandea Dorin Gheorghe

 1. Proiect de hotărâre privind respingerea Plângerii prealabile formulată de doamna Pop Mioara împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 119/14 aprilie 2017

Inițiator:

Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării traseului și lungimii drumului județean DJ 704: DN 7 (Şibot) – Vinerea –

Cugir – Şureanu – Prigoana – Valea Mare – DN 67 C

Inițiator:

Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea radierii din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba a drumului

județean DJ 705G: limită judeţul Hunedoara – Cugir (DJ 704)

Inițiator:

Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea radierii din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba a drumului județean DJ 705F: limită județul Hunedoara – Cabana Prislop – Cugir (DJ 704)

Inițiator:

Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării și completării Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba

Inițiator:

Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a delegării operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba

Inițiator:

Cucui Alin Florin, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre cu privire la completarea Hotărârii Consiliul

ui Județean Alba nr. 14/26 ianuarie 2017 privind încetarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, asupra unui imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2, județul Alba – proprietate publică a Județului Alba și aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea Instituției Avocatul Poporului -Biroul Teritorial Alba

Inițiator:

Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Județean Alba din data de 14 aprilie 2017

Redactat:

Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba

 1. Întrebări, interpelări, declaraţii politice

 

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419