S-a înfiinţat Serviciul Poliţia Locală a oraşului Cugir

Prin votul aleşilor locali, începând cu 1 februarie la Cugir va funcţiona Serviciul Poliţia Locală, instituţie publică de interes local cu personalitate juridică. Funcţionarea acestei structuri are la bază prevederile Legii nr. 155/2010 privind poliţia locală şi HG nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a acestui organism. Serviciul va fi în directa subordonare a primarului oraşului prin reorganizarea Poliţiei Comunitare a oraşului Cugir preluând atribuţii şi personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Poliţia Locală a oraşului Cugir se organizează şi funcţionează atât cu funcţionari publici care au calitatea de poliţişti locali, funcţionari publici care deţin funcţii publice generale şi personal contractual, respectiv paznici. Prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale, se stabilesc domeniile de activitate, atribuţiile personalului, mijloacele de dotare, drepturile şi recompensele ce se pot acorda poliţiştilor locali. (C.P.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419