Rămâi conectat

Ştirea zilei

Romanul întoarcerii în timp

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

în

~n acest 2010, pe drumul romanului contemporan, un cunoscut scriitor se `ntoarce cu nostalgie `n timpul copil\riei sale petrecute `ntr-un sat pierdut `n [email protected] [email protected]\. Romanul semnat de {tefan Dinic\, „Martor la facerea lumii” a ap\rut la Alba Iulia, ora[ul `nc\rcat de istorie care l-a adoptat ca fiu de credin]\. Este a noua sa construc]ie epic\ dup\: „Rude de gradul unu” (1986), „Linia de sosire” (1988), „Musafirul” (1989), „Unda de [oc” (1997), „Singur la masa t\cerii” (1998), „Dorna 16” (2005), „Neamuri de la ]ar\” (2008) [i „[email protected]\ la iubirea din toamn\” (2009).
Geneza romanului „Martor la facerea lumii” este [email protected] legat\ de cel precedent, ap\rut `n 2009, „[email protected]\ la iubirea din toamn\”, `n care scene din copil\ria petrecut\ `n satul Sili[tea Gume[ti din Teleorman izbucnesc prin rememorarea `ntr-un plan secundar, printre momentele intrigii `n care sunt implica]i cei doi protagoni[ti ai c\r]ii: Profesorul [i Larisa Simion, `ntr-o iubire [email protected], p\truns\ de lumina potolit\ [i binef\c\toare a toamnei. Cele [email protected] povestiri autobiografice i-au dat scriitorului certitudinea c\ ele pot sta ca un nucleu la baza viitorului s\u roman.
Universul satului [email protected] de [email protected] ni se dezv\luie dur `nc\ din primele pagini prin m\rturisirile angajate ale eu-lui narator: „De [email protected] zile tata suferea de stomac. St\tea lungit `n pat, sup\rat mai mult, pentru c\ afar\ era cald, era var\, vreme prielnic\ de lucru…” Cu toate c\ timpul istoric `mb\[email protected] satul cu [email protected]]iva ani, atmosfera e apropiat\ de cea `n care Nicolae Moromete o purta pe Bisisica la p\scut. Scena primar\ se `ntrege[te cu plecarea protagonistului c\r]ii – {tefan Minc\ – la ogoarele din P\[email protected], cu c\ru]a, `mpreun\ cu Virgil, fratele mai mare, s\ [email protected]\ pentru vite „iarb\, moor [i bolbur\”. Ajun[i `n [email protected], lini[tea de august e spart\ de strig\tul „Vin ru[ii!”. De parc\ s-ar fi dezl\n]uit r\zboiul [i la Sili[tea Gume[ti, femeile [i copiii fug `nnebuni]i de frica solda]ilor sovietici, iar c\ru]ele se `ntorc `n z\p\ceal\ spre satul abia p\r\sit. Vacarmul cre[te la apropierea coloanei ruse[ti. Ofi]erul rus „scund, cu uniforma mototolit\, cu [alele `n]epenite” face drum liber ma[inilor [i, treptat, spaima sili[tenilor se destram\ [email protected] v\d c\ nu se `[email protected]\ nicio agresiune.
Capacitatea scriitorului de a mi[ca mul]imea `ntr-un cadru principal este una dintre virtu]ile sale de romancier `nzestrat cu harul zugr\virii scenelor de mas\ pe care a [i dovedit-o `n alte scrieri. Prin dinamismul personajelor sale d\ autenticitate nara]iunii, transmite fluxul vie]ii adev\rate. Realismul pe care-l practic\ nu las\ loc idealiz\rii. Prin `ntregul spectacol, lumea copil\riei ce se deruleaz\ din aduceri aminte perfect `ntip\rite `n mintea [i `n inima sa ocup\ cea mai mare parte a spa]iului epic, lumea copil\riei dintotdeauna, a [email protected] universale, a purit\]ii care d\ piept, ca [i `n cea a lui Nic\ al lui {tefan a Petrei cu primele durit\]i ale vie]ii.
Apari]ia Armatei Ro[ii, care `n alte p\r]i s-a dovedit bestial\, abdicarea regelui receptat\ `n [coala din Sili[tea, declararea republicii, seceta din Moldova ajuns\ aici prin Petre, ]\ranul de o mare probitate moral\, constituie lumea lui {tefan Minc\ al\turi de fratele s\u Virgil de care e nedesp\r]it. E lumea, o alt\ lume nou\ [i grav\, care `ncepe a se na[te sub ochii lui, f\[email protected] martor la primele ei semne de gesta]ie.
La fel de dramatic\ se dovede[te `[email protected] `n care [email protected] [email protected] Stan Ciup\geanu `l love[te f\r\ mil\, `n cap, cu ciomagul, pe Mielu S\nduleasa care p\[tea vaca, al\turi de narator, pe miri[te. Totul luase atunci o `ntors\tur\ nea[teptat\ pentru c\ cel lovit g\sise puterea de a riposta, [i cu o lovitur\ grea de ciomag, `l ucide pe [email protected] cel sadic. Urmeaz\ drumul lui {tefan Minc\ la judec\toria din Turnu M\gurele, ca martor la proces [i un deznod\[email protected] care-l disculp\ pe n\p\stuitul Mielu. Introspec]ia [email protected]\ pe plan psihologic a personajelor puse `n situa]ii conflictuale existen]iale dovede[te calit\]ile de analist `n procesele de con[tiin]\ ale eroilor s\i.
Dramatismul romanului e sporit de scenele de la aria de treierat, cu securi[tii n\v\li]i `n ma[ini pentru a lua [email protected] oamenilor drept cot\ [i arestarea oamenilor care se opuneau. Apoi, `n iarn\, cu ofi]erul securist care caut\ `n gospod\ria lor cea mai mic\ urm\ de cereale [i replica tat\lui, asemenea lui Ilie Moromete cu foncierea: „Asta e situa]ia. Nu am, nu dau!”. Primirea cravatei de pionier face din [colari „Bolderii lui Stalin”. Scenele dure provocate de noua [email protected] sunt echilibrate `ns\ de bucuria [email protected] fericite, cu zilele s\rb\torilor de iarn\ [email protected] obiceiul colinde]elor n-a putut fi oprit de educa]ia comunist\ impus\ `n [coal\. Sosirea ursarilor cu animalele lor dresate aduce `n sat o raz\ de lumin\. Sau episodul avionului aterizat la marginea satului. Ultimul capitol al romanului se vrea o r\zbunare [i o speran]\, protagonistul [i ai s\i devenind martori la ceea ce a[teptau to]i [email protected], s\ aud\ izb\vitorul „A murit Stalin!”. {i replica plin\ de ironie dat\ de profesorul lor: „N-a murit. A `ncetat din via]\!”
Construit din amintirile copil\riei p\strate cu fidelitate `n memorie [i tratate cu mijloacele artei literare de aleas\ ]inut\, romanul „Martor la facerea lumii” adaug\ prin bagajul informa]ional [i prin stil o nou\ valoarea `n [email protected] crea]iilor epice recente.
Ion GEORGESCU


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Ştirea zilei

VIDEO| Festivalul coral de muzică sacră „Armonii serafice”, la Alba Iulia: Peste 350 de coriști interpretează un repertoriu larg de cântece religioase

Ziarul Unirea

Publicat

în

VIDEO| Festivalul coral de muzică sacră „Armonii serafice”, la Alba Iulia: Peste 350 de coriști interpretează un repertoriu larg de cântece religioase

Festivalul coral de muzică sacră „Armonii serafice” se desfășoară la Alba Iulia și la Târgu-Mureș, în perioada 9-11 iunie 2023, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu.

”Avem bucuria ca în Arhiepiscopia Alba Iuliei, în județele Alba și Mureș, să avem o activitate corală bogată, fiecare protopopiat din cele 10 are câte un cor preoțesc. De asemenea, școlile de teologie, Facultatea de Teologie din Alba Iulia și Seminarul Teologic, promovează muzica corală, având câte un cor.

Elit - Gustul Desăvârșit

Pe scena Catedralei Încoronării va fi prezentat un repertoriu Corala Sfânta Treime a Catedralei Reîntregirii, Corul Codex Apulum, cunoscut în Alba Iulia și care de câteva luni de zile și-a reluat în forță activitatea, dar și alte formații corale din Alba, Mureș și Cluj.

Invităm toți albaiulienii să participe în aceste zile să participe la acest eveniment de suflet, pentru a le bucura inima cu aceste armonii dumnezeiești, ieșite din vocile curate ale oamenilor care îl laudă pe Dumnezeu”, au transmis reprezentanții Arhiepiscopiei Alba Iulia.

Evenimentul este organizat de Arhiepiscopia Alba Iuliei în parteneriat cu cele zece protopopiate din județele Alba și Mureș, în contextul Anului comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești (psalți). În cadrul Festivalului, vor susține concerte de cântece religioase corurile preoțești ale protopopiatelor, corurile instituțiilor de învățământ teologic și patru corale mixte.

În fiecare din cele trei zile, după slujba Vecerniei, începând cu ora 19:00, în Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia și în Catedrala „Învierea Domnului” din Târgu-Mureș, formațiile corale înscrise la acest festival își vor prezenta repertoriul format din cântece religioase. Îi așteptăm cu multă bucurie pe toți credincioșii din Alba și Mureș să se bucure de frumusețea cântărilor corale, prin care Îl lăudăm pe Dumnezeu.

„Lăudați pe Domnul, că bine este a cânta; Dumnezeului nostru plăcută Îi este cântarea” (Psalm 146, 1)

Programul Festivalului coral de muzică sacră, la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia:

Sâmbătă, 10 iunie 2023, ora 19:00

Corul preoțesc „Laudate Dominum” al Protopopiatului Târgu-Mureș
Corul preoțesc „Eufonia” al Protopopiatului Blaj
Corul preoțesc „Reîntregirea” al Protopopiatului Alba Iulia

Duminică, 10 iunie 2023, ora 19:00

Corul „Sfânta Treime” al Catedralei Reîntregirii din Alba Iulia
Corul „Apulum” al Seminarului Teologic Ortodox din Alba Iulia
Corul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia
Corul „Codex Apulum” din Alba Iulia


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO| ”Sanitarii Pricepuţi”, la Alba Iulia: Școala Gimnazială Câmpeni va reprezenta judeţul Alba la Faza Naţională a concursului de educație pentru sănătate şi prim ajutor . Clasamentul etapei județene

Ziarul Unirea

Publicat

în

VIDEO| ”Sanitarii Pricepuţi”, la Alba Iulia: Școala Gimnazială Câmpeni va reprezenta judeţul Alba la Faza Naţională a concursului de educație pentru sănătate şi prim ajutor. Clasamentul etapei județene

Echipajul Şcolii Gimnaziale Câmpeni, coordonat de doamna profesoară Struţ Mihaela Rodica, a câştigat faza judeţeană a concursului Sanitarii Pricepuţi, la categoria şcoli gimnaziale, şi va reprezenta judeţul nostru la Faza naţională din perioada 24-28 iulie 2023.

Etapa naţională se organizează alternativ pentru fiecare ciclu de învăţământ, anul acesta fiind rândul elevilor de gimnaziu să reprezinte judeţul Alba la etapa naţională.

Elit - Gustul Desăvârșit

La categoria Licee, câştigătorii locului 1 au fost reprezentaţi de elevii Colegiului Militar Liceal „Mihai Viteazu” Alba Iulia, îndrumaţi de doamna profesoară Tudor Adela.

Anul acesta, la etapa județeană a concursului „Sanitarii pricepuţi”, organizată în data de 10 iunie la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, au participat aproximativ 200 de copii din întreg judeţul Alba.

Clasamentul final al concursului este următorul:

Gimnaziu

Locul I: Şcoala Gimnazială Câmpeni, prof. coordonator Struţ Mihaela Rodica

Locul II: Şcoala Gimnazială Singidava Cugir, prof. coordonator Predescu Stela

Locul III: Liceul de Muzică şi Arte Plastice „Regina Maria” Alba Iulia, prof. coordonator Incze Monica

Menţiune: Liceul Teologic Greco Catolic „Sf. Vasile cel Mare” Blaj, prof. coordonator Poptelecan Călin

Alte şcoli participante, în ordinea punctajelor obţinute:

Şcoala Gimnazială „Vasile Goldiş” Alba Iulia, prof. coordonator Turcu Iuliana
Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia, prof. coordonator Toma Ioana Maria
Liceul „Horea, Cloşca şi Crişan” Abrud, prof. coordonator Mardare Monica
Şcoala Gimnazială nr. 3 Cugir, prof. coordonator Stoica Mihaela
Şcoala Gimnazială „Aron Cotruş” Cergăul Mare, prof. coordonator Raşcovici Claudia şi Prişcă Rodica
Şcoala Gimnazială „Toma Cocişiu” Blaj, prof. coordonator Poptelecan Călin
Şcoala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia, prof. coordonator Maierescu Mariana Salomia
Şcoala Gimnazială Daia Română, prof. coordonator Brădilă Laura
Liceul cu program sportiv Alba Iulia, prof. coordonator Todoran Simona
Colegiul Naţional „I. M. Clain” Blaj, prof. coordonator Sabo Catalina
Şcoala Gimnazială „Ion Breazu” Mihalţ, prof. coordonator Clain Jeanine
Şcoala Gimnazială „Timotei Ovidiu Tarnu” Stremţ, prof. coordonator Berindei Valentina-Ioana
Şcoala Gimnazială Roşia de Secaş, prof. coordonator Springean Lucica; Şcoala Gimnazială „Nicolae Drăgan” Galda de Jos, prof. coordonator Clain Jeanine (punctaje egale)
Şcoala Gimnazială „Iosif Pervain” Cugir, prof. coordonator Stoica Mihaela
Şcoala Gimnazială „David Prodan” Săliştea, prof. coordonator Suciu Ionela Gabriela
Şcoala Gimnazială Blandiana, prof. coordonator Ţetcu Ionela

Liceu: 

Locul I: Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul” Alba Iulia, prof. coordonator Tudor Adela

Locul II: Colegiul Naţional „Titu Maiorescu” Aiud, prof. coordonator Costan Zamfira

Locul III: Liceul „Horea, Cloşca şi Crişan” Abrud, prof. coordonator Mardare Monica

Menţiune: Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” Blaj, prof. coordonator Goji Gyozo

Alte licee participante, în ordinea punctajelor obţinute:

Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureş, prof. coordonator Hosu Mihaiela
Liceul de Muzică şi Arte Plastice „Regina Maria” Alba Iulia, prof. coordonator Croitoru Ioana
Colegiul Naţional „I. M. Clain” Blaj, prof. coordonator Florea Emil

Concursul a constat într-o probă scrisă, urmată de o probă practică, în cadrul căreia elevii şi-au demonstrat abilităţile de acordare a primului ajutor. Competiţia a fost foarte strânsă, departajarea echipajelor participante fiind o adevărată provocare pentru cadrele medicale care au făcut parte din juriu.

Toţi elevii participanţi au fost răsplătiţi pentru eforturile lor, iar ocupanţii locurilor 1, 2 şi 3 au primit şi cupe şi medalii. Toate premiile au fost oferite de compania Star Assembly, sponsorul ediţiei de anul acesta a concursului şi partener principal al Crucii Roşii Române Filiala Alba în proiectele educaţionale, medicale şi sociale ale organizaţiei.

Ne bucură faptul că de la an la an concursul „Sanitarii pricepuţi” atrage tot mai mulţi participanţi, care sunt din ce în ce mai bine pregătiţi. Apreciem munca depusă de elevi şi de cadrele didactice care i-au îndrumat, îi felicităm pe toţi şi le dorim mult succes în continuare.

Aducem mulţumiri instituţiilor partenere pentru sprijinul acordat: DSP Alba, ISU Alba şi ISJ Alba. De asemenea, mulţumim Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia pentru găzduirea acestei competiţii.

Nu în ultimul rând, ne manifestăm profunda recunoştinţă pentru susţinerea primită din partea companiei Star Assembly în organizarea celui mai longeviv concurs care promovează sănătatea şi acordarea primului ajutor în rândul tinerilor.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

COD PORTOCALIU de FURTUNĂ în mai multe localități din Alba: Când scăpăm de ciclonul periculos care face prăpăd în România

Ziarul Unirea

Publicat

în

COD PORTOCALIU de FURTUNĂ în mai multe localități din Alba: Când scăpăm de ciclonul periculos care face prăpăd în România

ANM a emis o avertizare nowcasting cod portocaliu de furtună în Alba, valabil sâmbătă până la ora 17.30. Se vor semnala averse torențiale care vor acumula peste 35…40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie, grindină.

Localitățile vizate: Aiud, Ocna Mureș, Teiuș, Unirea, Galda de Jos, Mihalț, Lopadea Nouă, Stremț, Sântimbru, Lunca Mureșului, Mirăslău, Bucerdea Grânoasă, Noșlac, Hopârta, Rădești.

Elit - Gustul Desăvârșit

Instabilitatea atmosferică rămâne accentuată, iar ploi torențiale, însoțite de descărcări electrice și posibil grindină se vor semnala în Maramureș, Transilvania și la munte. Temperaturile vor atinge 31 grade Celsius în Muntenia și Moldova. De luni, vremea se răcește.

Sâmbătă, 10 iunie, conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vremea va fi în general instabilă în regiunile intracarpatice și la munte, unde mai ales în a doua parte a zilei vor fi înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și cu totul izolat grindină. „Ploile vor avea și caracter torențial, astfel în intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20-25 l/mp și izolat de peste 30-40 l/mp. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene se vor semnala pe arii mai restrânse și cu o probabilitate mai ridicată în Oltenia și nordul Moldovei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată asociate ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 23 și 31 grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în Muntenia și Moldova, iar cele minime se evor încadra între 8 grade Celsius în depresiunile Carpaților Orientali și 19 grade Celsius pe litoral”, anunță ANM.

Unde scad temperaturile

Duminică, 11 iunie, tot vreme capricioasă anunță meteorologii. Conform prognozei, instabilitatea atmosferică va fi pronunțată în jumătatea de nord a Moldovei, în Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat și Oltenia, unde mai ales în a doua parte a zilei și noaptea vor fi perioade cu înnorări temporar accentuate, averse torențiale și descărcări electrice. Va cădea grindină, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20-25 l/mp și izolat de peste 40-50 l/mp.

În celelalte regiuni vremea se va menține caldă, cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene vor fi pe arii mai restrânse îndeosebi în orele serii. Vântul va avea intensificări asociate ploilor, izolat vor fi și vijelii (rafale în general de 55-65 km/h), iar mai ales în a doua parte a intervalului se va intensifica temporar în est, sud-est și în extremitatea de vest. Temperaturile maxime mai scăzute față de ziua precedentă în nord și nord-est se vor încadra în general între 21 și 31 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 și 19 grade Celsius.

În Capitală, spre seară vor fi înnorări și condiții pentru averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 30 grade Celsius, iar cea minimă se va situa între 15 și 17 grade Celsius.

Vremea rea pune stăpânire pe România

Luni, 12 iunie, vremea va fi în general instabilă și va deveni răcoroasă în majoritatea regiunilor, chiar rece pentru a doua decadă a lunii iunie în nordul țării și în zonele deluroase din vest-sud-vest. Înnorările vor fi accentuate și va ploua pe arii extinse în Oltenia, Transilvania, sudul Banatului și vestul Munteniei, precum și în zona de munte unde se vor acumula cantități de apă importante, în medie de 25-35 l/mp și pe arii restrânse peste 40-50 l/mp.

În celelalte regiuni, cerul va fi temporar noros, ploile se vor semnala local și în cantități în general moderate (cu probabilitate mai mare în sud-estul și nord vestul teritoriului). Vor fi mai ales averse, pe alocuri se vor semnala descărcări electrice și izolat vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sud-estul țării și în extremitatea de vest, dar de scurtă durată, asociate averselor și în partea central-sudică a teritoriului.

Temperaturile maxime, în scădere față de ziua anterioară în toată țara, se vor încadra între 15 grade Celsius în nordul Moldovei și în Maramureș și 27 grade Celesius, izolat în Muntenia și vestul Dobrogei. Minimele termice vor fi cuprinse între 9 și 18 grade Celsius.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare