Rămâi conectat

Cultură Educație

Recensământul General Agricol 2010

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

în

Corneliu Mureșan - Locale 2024

1. Cadrul legislativ, scop şi obiective:
Având în vedere calitatea de stat membru al Uniunii Europene şi acquis-ul comunitar în domeniul statisticii agricole, România trebuie să efectueze Recensământul General Agricol cu an de referinţă 2010.
Cadrul legislativ pentru efectuarea Recensământului General Agricol 2010 din România este:
lRegulamentul (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1166/2008 privind anchetele referitoare la structura exploataţiilor agricole;
lLegea nr. 153/2008 privind efectuarea Recensământului General Agricol din România;
lHotărârea Guvernului nr.1370/2009 privind organizarea şi efectuarea Recensământului General Agricol din România.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 153 din 11 iulie 2008, privind efectuarea Recensământului General Agricol din România, art. 1, alin 3, scopul acestei cercetări statistice de interes naţional este de a asigura date statistice pentru fundamentarea politicilor naţionale în domeniul agricol, în concordanţă cu acquis-ul statistic comunitar, comparabile la nivel internaţional, necesare procesului de participare a României la Politica Agricolă Comună.
Recensământul General Agricol are ca obiectiv principal culegerea datelor şi obţinerea informaţiilor privind principalele caracteristici ale exploataţiilor agricole, cum sunt: identificarea în teritoriu a exploataţiilor agricole şi statutul juridic al acestora, utilizarea suprafeţelor agricole pe forme de administrare, suprafeţele agricole cultivate, efectivele de animale, maşinile şi echipamentele agricole, personale care desfăşoară activităţi agricole, dezvoltarea rurală, agricultura ecologică, etc.
Efectuarea recensământului va conduce la îmbogăţirea datelor şi informaţiilor statistice din domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, puse la dispoziţia societăţii pentru a servi la fundamentarea politicilor economice şi sociale româneşti, într-un context omogen, va dezvolta capacitatea de absorbţie, de către România, a fondurilor comunitare din domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale.
2. Principii organizatorice şi metodologice:
În vederea realizării lucrărilor de organizare şi efectuare a recensământului în teritoriul potrivit Legii nr. 153 din 11 iulie 2005 şi a H.G. 1370/2009 s-au organizat comisia judeţeană sub coordonarea prefectului precum şi comisiile municipale, orăşeneşti şi comunale, sub coordonarea primarilor.
În acest scop comisia judeţeană şi cele locale au asigurat implementarea şi monitorizarea activităţilor de pregătire şi efectuare a recensământului în toate localităţile de pe raza judeţului acţionând pentru:
– întocmirea listelor cu exploataţiile agricole;
– împărţirea unităţilor administrativ-teritoriale în sectoare şi secţii de recensământ;
– selectarea, recrutarea şi instruirea personalului de recensământ (recenzori, recenzori-şefi, recenzori coordonatori).
Unitatea statistică pentru care se culeg date la recensământul general agricol este exploataţia agricolă, definită ca o unitate tehnico-economică de sine stătătoare şi care desfăşoară activităţi agricole prin utilizarea suprafeţelor agricole şi/sau creşterea animalelor, fie ca activitate principală, fie ca activitate secundară. Se recenzează atât exploataţiile agricole individuale (gospodăriile populaţiei) cât şi cele cu personalitate juridică, reprezentate de poziţiile din Registrul agricol, înregistrarea realizându-se la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale unde se găsesc suprafeţele agricole utilizate şi/sau efectivele de animale.
Pe baza listelor exploataţiilor agricole, în cadrul judeţului Alba, cele 122.504 exploataţii agricole individuale estimate au fost distribuite în 747 sectoare de recensământ şi 125 secţii.
Instruirea personalului antrenat la această cercetare statistică de amploare s-a efectuat în perioada 17 – 24 noiembrie a.c. în 9 centre de instruire.
Înregistrarea datelor se efectuează de către recenzor prin intervievarea unei persoane competente din cadrul exploataţiei agricole fără personalitate juridică de preferinţă capul gospodăriei agricole sau un alt membru adult al acesteia, care are capacitate deplină de exerciţiu. Culegerea datelor la Recensământul General Agricol din România se efectuează în perioada 2 decembrie 2010-31ianuarie 2011.
Conform prevederilor Legii nr. 153/2008 pentru efectuarea Recensământului General Agricol din România, datele individuale înscrise în formularele de înregistrare sunt confidenţiale şi sunt utilizate numai în scopuri statistice; orice abatere de la această normă, referindu-ne aici şi la folosirea datelor de observare în vederea stabilirii obligaţiilor fiscale ale cetăţenilor, intră sub incidenţa legii şi atrage răspunderea contravenţională sau penală în funcţie de gravitate. Aceeaşi lege, la art. 7, alin 1, prevede faptul că persoanele fizice au obligaţia de a furniza recenzorilor date şi informaţii corecte şi complete.
Conform Hotărârii Guvernului nr. 1370/2009 constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenzi următoarele fapte:
a) împiedicarea în orice mod a persoanelor implicate în acţiunea de recensământ în efectuarea înregistrărilor;
b) refuzul furnizării informaţiilor prevăzute în chestionarul de recensământ;
c) furnizarea de date şi informaţii eronate şi incomplete.
Pornind de la exigenţele care decurg din finanţarea acţiunii din fonduri comunitare, dar şi de la importanţa realizării cercetării în condiţii optime pentru a asigura informaţii reale despre resursele şi activităţile agriculturii româneşti, ne bazăm pe înţelegerea şi interesul tuturor persoanelor, atât ale celor antrenate la înregistrarea datelor, cât şi ale celor chemate să răspundă la întrebările conţinute de formularele de înregistrare. În acest fel se va asigura premisa constituirii unei documentaţii bine alcătuite în vederea formulării viitoarelor decizii economice şi politice la nivel naţional şi european în domeniul agriculturii.
Vicepreşedinte,
Ana TOPÂRCEANU
Comisia Judeţeană
pentru RGA


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Cultură Educație

Cultură Educație

24 aprilie: Începe vernisajul „Materie și Icoană” la Muzeul Municipal „Ioan Raica”. Ateliere de pictare a icoanelor pentru elevi

Bogdan Ilea

Publicat

în

24 aprilie: Începe vernisajul „Materie și Icoană” la Muzeul Municipal „Ioan Raica”. Ateliere de pictare a icoanelor pentru elevi Din data de 24 aprilie până în 15 mai, sebeșenii dornici vor putea participa la vernisajul „Materie și Icoană”, organizat la Muzeul Municipal „Ioan Raica.” Se vor realiza mai multe ateliere pentru învățarea elevilor vechea tehnică […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea