Ziarul Unirea

Recensământul General Agricol 2010

1. Cadrul legislativ, scop şi obiective:
Având în vedere calitatea de stat membru al Uniunii Europene şi acquis-ul comunitar în domeniul statisticii agricole, România trebuie să efectueze Recensământul General Agricol cu an de referinţă 2010.
Cadrul legislativ pentru efectuarea Recensământului General Agricol 2010 din România este:
lRegulamentul (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1166/2008 privind anchetele referitoare la structura exploataţiilor agricole;
lLegea nr. 153/2008 privind efectuarea Recensământului General Agricol din România;
lHotărârea Guvernului nr.1370/2009 privind organizarea şi efectuarea Recensământului General Agricol din România.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 153 din 11 iulie 2008, privind efectuarea Recensământului General Agricol din România, art. 1, alin 3, scopul acestei cercetări statistice de interes naţional este de a asigura date statistice pentru fundamentarea politicilor naţionale în domeniul agricol, în concordanţă cu acquis-ul statistic comunitar, comparabile la nivel internaţional, necesare procesului de participare a României la Politica Agricolă Comună.
Recensământul General Agricol are ca obiectiv principal culegerea datelor şi obţinerea informaţiilor privind principalele caracteristici ale exploataţiilor agricole, cum sunt: identificarea în teritoriu a exploataţiilor agricole şi statutul juridic al acestora, utilizarea suprafeţelor agricole pe forme de administrare, suprafeţele agricole cultivate, efectivele de animale, maşinile şi echipamentele agricole, personale care desfăşoară activităţi agricole, dezvoltarea rurală, agricultura ecologică, etc.
Efectuarea recensământului va conduce la îmbogăţirea datelor şi informaţiilor statistice din domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, puse la dispoziţia societăţii pentru a servi la fundamentarea politicilor economice şi sociale româneşti, într-un context omogen, va dezvolta capacitatea de absorbţie, de către România, a fondurilor comunitare din domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale.
2. Principii organizatorice şi metodologice:
În vederea realizării lucrărilor de organizare şi efectuare a recensământului în teritoriul potrivit Legii nr. 153 din 11 iulie 2005 şi a H.G. 1370/2009 s-au organizat comisia judeţeană sub coordonarea prefectului precum şi comisiile municipale, orăşeneşti şi comunale, sub coordonarea primarilor.
În acest scop comisia judeţeană şi cele locale au asigurat implementarea şi monitorizarea activităţilor de pregătire şi efectuare a recensământului în toate localităţile de pe raza judeţului acţionând pentru:
– întocmirea listelor cu exploataţiile agricole;
– împărţirea unităţilor administrativ-teritoriale în sectoare şi secţii de recensământ;
– selectarea, recrutarea şi instruirea personalului de recensământ (recenzori, recenzori-şefi, recenzori coordonatori).
Unitatea statistică pentru care se culeg date la recensământul general agricol este exploataţia agricolă, definită ca o unitate tehnico-economică de sine stătătoare şi care desfăşoară activităţi agricole prin utilizarea suprafeţelor agricole şi/sau creşterea animalelor, fie ca activitate principală, fie ca activitate secundară. Se recenzează atât exploataţiile agricole individuale (gospodăriile populaţiei) cât şi cele cu personalitate juridică, reprezentate de poziţiile din Registrul agricol, înregistrarea realizându-se la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale unde se găsesc suprafeţele agricole utilizate şi/sau efectivele de animale.
Pe baza listelor exploataţiilor agricole, în cadrul judeţului Alba, cele 122.504 exploataţii agricole individuale estimate au fost distribuite în 747 sectoare de recensământ şi 125 secţii.
Instruirea personalului antrenat la această cercetare statistică de amploare s-a efectuat în perioada 17 – 24 noiembrie a.c. în 9 centre de instruire.
Înregistrarea datelor se efectuează de către recenzor prin intervievarea unei persoane competente din cadrul exploataţiei agricole fără personalitate juridică de preferinţă capul gospodăriei agricole sau un alt membru adult al acesteia, care are capacitate deplină de exerciţiu. Culegerea datelor la Recensământul General Agricol din România se efectuează în perioada 2 decembrie 2010-31ianuarie 2011.
Conform prevederilor Legii nr. 153/2008 pentru efectuarea Recensământului General Agricol din România, datele individuale înscrise în formularele de înregistrare sunt confidenţiale şi sunt utilizate numai în scopuri statistice; orice abatere de la această normă, referindu-ne aici şi la folosirea datelor de observare în vederea stabilirii obligaţiilor fiscale ale cetăţenilor, intră sub incidenţa legii şi atrage răspunderea contravenţională sau penală în funcţie de gravitate. Aceeaşi lege, la art. 7, alin 1, prevede faptul că persoanele fizice au obligaţia de a furniza recenzorilor date şi informaţii corecte şi complete.
Conform Hotărârii Guvernului nr. 1370/2009 constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenzi următoarele fapte:
a) împiedicarea în orice mod a persoanelor implicate în acţiunea de recensământ în efectuarea înregistrărilor;
b) refuzul furnizării informaţiilor prevăzute în chestionarul de recensământ;
c) furnizarea de date şi informaţii eronate şi incomplete.
Pornind de la exigenţele care decurg din finanţarea acţiunii din fonduri comunitare, dar şi de la importanţa realizării cercetării în condiţii optime pentru a asigura informaţii reale despre resursele şi activităţile agriculturii româneşti, ne bazăm pe înţelegerea şi interesul tuturor persoanelor, atât ale celor antrenate la înregistrarea datelor, cât şi ale celor chemate să răspundă la întrebările conţinute de formularele de înregistrare. În acest fel se va asigura premisa constituirii unei documentaţii bine alcătuite în vederea formulării viitoarelor decizii economice şi politice la nivel naţional şi european în domeniul agriculturii.
Vicepreşedinte,
Ana TOPÂRCEANU
Comisia Judeţeană
pentru RGA

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

ADEZIUNE PLUS ALBA

Te-ar putea interesa și:

Declarația pe propria răspundere pentru părinți va fi ELIMINATĂ. Anunțul ministrului Educației despre începerea școlii

Conform ultimelor informații, declarația pe propria răspundere pentru părinți va fi eliminată din normele pentru începerea școlii, anunță ministrul Educației… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

FOTO| Optsprezece elevi din Teiuș cu rezultate deosebite au fost felicitați și premiați cu stimulente financiare

Astăzi, optsprezece elevi din Teiuș cu rezultate deosebite au fost felicitați și premiați cu stimulente financiare. Într-un mesaj postat pe… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Pe 10 septembrie, școlile vor propune SCENARIILE pentru fiecare unitate. Declarația pe propria răspundere pentru părinți NU va mai exista

Începând din data de 7 septembrie Institutul Național de Sănătate publică va face publică evaluarea fiecărei unități administrativ teritoriale, a… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Untold este primul festival din lume care lansează un NFT

Organizatorii festivalului UNTOLD se pregătesc să lanseze primul NFT (NON FUNGIBLE TOKEN). Fanii festivalului, și nu numai, vor avea șansa… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Mai mult de jumătate dintre părinții din România vor ore FIZICE pentru copii lor. Câți dintre ei își doresc învățământ online

Mai mult de jumătate (55%) dintre părinții elevilor români doresc revenirea la cursurile față în față, acordând cel mai crescut… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

VAMAFEST – primul festival digital al unei trupe din România

VAMA, una din cele mai iubite trupe pop-rock din România, va susține primul festival digital din România – un maraton… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Copiii de la grădiniță, până la 5 ani, NU vor purta mască. Anunțul ministrului Educației

“Din 10 septembrie, Consiliile de Administrație ale școlilor vor prezenta comitetelor județene, Direcțiilor de Sănătate Publică (DSP-urilor) și Inspectoratului școlar… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Peste 1.000 de tablete şi laptopuri, cu abonament de internet, cumpărate de Primăria Blaj pentru elevi

Curând, autorităţile din Blaj vor achiziţiona 933 de tablete şi 111 laptopuri, cu abonament de internet, conform necesarului solicitat de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

2 Comentarii

BLAJAN 2 decembrie 2010 at 13:51

PENTRU RECRUTAREA RECENZORILOR LA COMUNA VALEA LUNGA AU FOST RESPECTATE PREVEDERILE ART 6 ALINIAT 1 DI HG 1370/2009? PARCA ACEST ACT NORMATIV PREVEDE CA RECENZORII SA AIBA STUDII SUPERIOARE SAU MEDII DAR IN NICI UN CAZ SCOALA PROFESIONALA, SAU PRIMARUL A RECRUTAT OAMENI CARE SA NU-I DEPASEASCU NIVELUL LUI DE PREGATIRE. BRAVO VOUA! ASA CAP ASA PICIOARE.

Corelator 11 decembrie 2010 at 22:41

În prezent, pământul lucrat aparţine în majoritate marilor societăţi agricole, ceea ce nu înseamnă că e mult. Mult este pământul nelucrat, pământul naţional pârloaga. Mai avem şi pământ vândut celor aduşi de vânt, dar cu teschereaua plină. Pământul acesta – repet, vândut – dă roade, dar nu pentru români. Ce strâng, ia calea exportului, iar noi mâncăm „chimicale orientale”.
Revin şi zic, aşa că prostu, că s-a ales prafu din ştiinţa noastră agricolă, ajutată fiind, cu mult sârg de politicienii noştri nepricepuţi, considerarea mea, de prost cu studii superioare, vine din istorie şi am mai spus-o, la cârma acestui minister blestemat, aproape toţi politicienii (că specialişti au fost puţini) n-au rezistat mai mult de doi ani. Nu mă credeţi? Uitaţi-vă pe placa de la intrarea principală a Ministerului Agriculturii. Şi dacă tot este vorba de plăci comemorative, vă mai sugerez să citiţi pe cea din holul mare al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Siseşti” şi veţi vedea altă gogomănie politică – citez din memorie „ÎNTÂIUL AGRICULTOR AL ROMÂNIEI REGELE CAROL AL II- LEA”. Şi în acea vreme eram aşa-zişii GRÂNARI AI EUROPEI. Da, exportăm tot, iar ţăranii mâncau mămăligă şi mureau de pelagră. Răul şi în prezent a fost făcut din lăcomie şi prostie cu „restituirea în totalitate”, ce a contat că după război s-au făcut împroprietăriri celor care au luptat pe front??? Nimic!!! Stai că dăm că ţara este bogată. Cum dracu să nu fie bogată, că de peste două mii de ani se fură şi încă mai este ce.
Domnilor politicieni, uitaţi-vă peste gard la vecinii noştri din Ungaria şi întrebaţi-vă de ce ei nu şi-au vândut pământul agricol??? Şi dacă tot vorbim de Ungaria, iată că îşi promovează vinul lor în România, iar noi şi mă refer la marii producători, stăm cu mâinile încrucişate sau precum corbul cu caşcavalul în cioc sau că ardeleanul al cărui câine i-a furat slana şi n-o s-o mănânce cu brişca de la stăpân.
Am început cu Unirea… Satele sunt pustiite, tinerii s-au dus spre apus să-şi caute un rost, pământul a rămas şi rămâne nelucrat. Care pământ??? Eu aici scriu despre pământul României, că baci Gheorghe ori dada Veta îşi iau pe lumea cealaltă din pământ doar cât încape coşciugul, restul rămâne românului. Spuneţi că românul nu vrea să muncească, Da, hai să fiu de acord. Dar tot românul spune că peştele de la cap se împute. Dacă aşa-zişii DOMNI POLITICIENI ar munci o lecuţă cu neuronii ar găsi soluţii pentru ca pământul romanilor să rodească şi să aducă bani. Dumnealor, însă, umblă după tunuri, din agricultură nu ies milioanele imediat. Aşa e că nu vă place să munciţi, domnilor politicieni? Cine întreabă?… ca de obicei, cel ce semnează: … UN PROST CU STUDII SUPERIOARE

Comentariile sunt oprite