Ziarul Unirea

Raportările contabile pentru primul semestru se depun până la 15 august

PNL - Alegeri Locale Partiale - 27 iunie

Ministerul Finanţelor Publice a finalizat sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2011. Astfel, contribuabilii sunt obligaţi să depună raportările la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu la data de 15 august a.c. Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2011 este obligatoriu pentru operatorii economici care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 3055/2009 şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri peste echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro. Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, prevederile ordinului se aplică şi subunităţilor înregistrate în România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinatate, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii. Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2011, încadrarea în criteriul prevăzut mai sus se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de BNR, valabil la data încheierii exerciţiului financiar precedent. Raportările contabile la 30 iunie 2011 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora. Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2011, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2011 în condiţiile prevăzute de ordin se sancţionează conform prevederilor Legii 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Menţionăm că indicatorii din raportările contabile la 30 iunie sunt similari celor din situaţiile financiare anuale, deosebirea constând în aceea că în cazul raportărilor contabile la 30 iunie nu se aplică unele reguli contabile, cum sunt inventarierea obligatorie şi evaluarea tuturor elementelor bilanţiere, iar nivelul de detaliere al informaţiilor este mai redus. (A.D.T.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

Comunicat de presă – implementarea proiectului „Modernizare birou de topografie prin achiziționare de echipamente și tehnologii noi”

Comunicat de presă ”MODERNIZARE BIROU DE TOPOGRAFIE PRIN ACHIZIȚIONARE DE ECHIPAMENTE ȘI TEHNOLOGII NOI” ADY GEO TOP SRL, cu sediul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă finalizare proiect „Dezvoltare Dirom Intertrans SRL” din cadrul măsurii Granturi pentru capital de lucru

Comunicat de presă DIROM INTERTRANS SRL anunță finalizarea proiectul cu titlul „Dezvoltare Dirom Intertrans SRL” proiect  nr. RUE 2419 înscris… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Anunț demarare proiect – Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor pentru beneficiar SC OPAL DESIGN SRL

Comunicat de presă 06.01.2021 ANUNȚ DEMARARE PROIECT „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Anunț începere proiect „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru SC LUK DE LUX SRL

Comunicat de presă 04.01.2021 ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT  “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă: DIROM INTERTRANS SRL anunță lansarea proiectul cu titlul „Dezvoltare Dirom In-tertrans SRL” înscris în cadrul Măsurii „Granturi pentru capital de lucru”

Comunicat de presă 30.12.2020 Comunicat de presă demarare proiect DIROM INTERTRANS SRL anunță lansarea proiectul cu titlul ”Dezvoltare Dirom Intertrans… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă: Municipiul Alba-Iulia anunță începerea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din municipiul Alba Iulia – Lot 1.4

Comunicat de presă Comunicat de presă  18 Decembrie 2020 Municipiul Alba-Iulia anunță începerea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

ANUNȚ începere proiect Alba Doner Production SRL, măsura 2: “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”

Comunicat de presă 24.12.2020 ALBA DONER PRODUCTION S.R.L., cu sediul în ALBA, localitatea Alba Iulia, str. Str. LIVEZII, nr. 35… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro