Proprietarii de ARO – uitaţi de guvernanţi!

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Autoturismele ARO au ajuns o pacoste pentru cei care le deþin. Asta pentru cã de la 1 iulie 2010 impozitele pe care trebuie sã le plãteascã proprietarii de ARO s-au dublat, ajungând sã depãºeascã 40 de milioane de lei vechi pe an. În plus, cei care deþin maºinile ARO mai trebuie sã scoatã din buzunar încã 7 milioane de lei vechi pentru a-ºi achita asigurarea obligatorie. Deºi am mai scris în urmã cu câteva luni despre aceastã problemã, acum alþi proprietari de ARO ne-au vizitat la redacþie pentru a-ºi manifesta nemulþumirea faþã de impozitul prea mare pe care trebuie sã-l plãteascã. Ei spun cã sunt nevoiþi sã-ºi vândã maºinile ca sã scape de birul mult prea mare. Nicolae Voicu din Alba Iulia ne-a declarat cã ar vrea sã-ºi radieze ARO, dar tot e obligat la plata impozitului pentru cã maºina se aflã în proprietatea sa. „Îl dau la fier vechi ºi iau banii pe loc, mai mult decât aº primi dacã l-aº vinde, însã din pãcate nu pot apela la aceastã soluþie”. Mult prea „ocupaþi” cu alte probleme, guvernanþii nu mai au timp pentru oameni, pentru cei care i-au trimis în Parlament, îºi spun nemulþumiþi proprietarii de ARO. (A.D.T.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419