Procedura ordonanţei de plată pentru recuperare datorii

Procedura ordonanţei de plată este o altă procedura specială, derogatorie de la dreptul comun şi este reglementată de noul Cod de procedura civilă în art. 1013-1024.

Această procedură specială se aplică creanţelor certe, lichide şi exigibile constând în obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract civil, inclusiv din cele încheiate între un profesionist şi o autoritate contractantă sau între profesionişti şi consumatori, constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătura ori în alt mod admis de lege.

ELIT

*Condiţii

Spre deosebire de procedura pentru cererile de valoare redusă, ordonanţa de plată specifică clar că priveşte doar creanţele, acestea trebuie să rezulte dintr-un contract, înscris, statut, regulament etc., şi bineînţeles, introduce condiţia caracterului cert, exigibil şi lichid al acestora.

*Somarea debitorului

Somarea debitorului constituie o ultimă încercare din partea creditorului de a-şi recupera creanţa evitând un proces. Somaţia se comunică prin executor judecătoresc sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu conţinut declarat.

Debitorul este somat să achite debitul în termen de 15 zile de la primirea somaţiei, în caz contrar creditorul fiind îndreptăţit să introducă cererea pentru ordonanţa de plată.

*Termen

Termenul de introducere a acţiunii este tot de 3 ani.

*Competenţa

Competenţa se determină atât după calitatea părţilor, sediu/domiciliu, cât şi după valoarea obiectului cererii.

*Timbrare

Taxa judiciară de timbru este fixă, având o valoare de 150 lei.

*Procedura de judecată

Obligatoriu, la cerere se anexează pe lângă înscrisurile doveditoare ale susţinerilor creditorului şi dovada comunicării somaţiei către debitor.

*Întâmpinarea

În ce priveşte întâmpinarea e foarte important de reţinut că întâmpinarea se poate depune cu cel puţin 3 zile înainte de prima zi de judecată, dar nedepunerea sa poate fi considerată de instanţă ca o recunoaştere a pretenţiilor creditorului. Totodată, doar prin întâmpinare poate contesta debitorul creanţă, propune probe şi invocă excepţii.

Aceste aspecte sunt utile de ştiut şi de către creditor care în cazul în care debitorul nu va depune întâmpinare, poate solicita instanţei să nu mai accepte probele sau excepţiile ulterioare invocate de debitor.

*Probele

Probele în materia ordonanţei de plată, nu sunt doar înscrisurile, părţile putând să dea explicaţii sau lămuriri instanţei cu privire la susţinerile lor, acestea fiind singurele probe admisibile.

În situaţia în care se consideră că trebuie administrate şi ar putea fi admise şi alte probe în afară de înscrisuri şi explicaţii ale părţilor, cererea va fi respinsă, iar reclamantul are la îndemână procedura de drept comun pentru a-şi valorifica pretenţiile.

*Termen de soluţionare

Termenul de soluţionare al cererii întemeiate pe această procedură nu poate depăşi 45 de zile, neintrand în calculul termenului perioada necesară pentru comunicarea actelor de procedura şi întârzierea cauzată de creditor, inclusiv că urmare a modificării sau completării cererii.

*Soluţiile instanţei

Instanţa poate respinge cererea creditorului sau o poate admite, caz în care emite ordonanţa de plată. Este  posibilă şi emiterea unei ordonanţe de plată parţiale, doar pentru o parte din creanţa.

În  situaţia emiterii ordonanţei de plată termenul în care debitorul este somat să-şi îndeplinească obligaţia de plată nu va fi mai mic de 10 zile, dar nici mai mare de 30 zile, decât dacă părţile convin pentru un alt termen.

Ordonanţa se va înmâna părţii prezente sau se va comunica fiecărei părţi de îndată, potrivit legii.

*Căile de atac

Calea de atac împotriva ordonanţei de plată este cererea în anulare şi se poate exercita în termen de 10 zile de la comunicare atât de către debitor, cât şi de creditor.

Cererea în anulare nu suspendă executarea, ordonanţa de plată fiind titlu executoriu. Cererea în anulare se soluţionează de către instanţă care a pronunţat ordonanţa de plată, în complet format din 2 judecători.

Se timbrează cu jumătate din taxa de timbru prevăzută pentru acţiunea principală, respectiv 75 lei. În situaţia promovării unei cereri în anulare, instanţă o poate respinge sau admite, iar hotărârea instanţei este definitivă.

av.COLTUC MARIUS, Cabinet de avocat Coltuc
www.coltuc.ro

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

CODUL BUNELOR MANIERE: Cum să te comporți dacă ești invitat la o nuntă

CODUL BUNELOR MANIERE: Cum să te comporți dacă ești invitat la o nuntă Prilej de bucurie și emoție, atât pentru… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

7 ianuarie: Crăciunul pe rit vechi. Cum sărbătoresc ortodocşii pe stil vechi Naşterea Mântuitorului

7 ianuarie: Crăciunul pe rit vechi. Cum sărbătoresc ortodocşii pe stil vechi Naşterea Mântuitorului Crăciunul era sărbătorit pe 7 ianuarie… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Mesaje creștine de Sfântul Ion. Urări pe care le puteți trimite prin SMS celor care își sărbătoresc onomastica

Mesaje creștine de Sfântul Ioan 2021 • Urări și felicitări creștine care le puteți trimite prin SMS celor care își… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Mesaje de Sfântul Ioan amuzante. URĂRI şi FELICITĂRI haioase pentru prietenii care își sărbătoresc onomastica

Mesaje amuzante şi hazlii de Sfântul Ion 2021 • Urări şi felicitări haioase de Sfântul Ioan. SMS de Sfântul Ioan… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

MESAJE de Sfântul Ion HAIOASE. Idei de SMS -uri pentru prietenii glumeţi dar şi pentru cei îndrăgostiţi, care îşi aniversează astăzi onomastica

Mesaje de Sfantul Ioan haioase. Urărări și felicitări de Sfantul Ion hazlii care poti fi trimise prin SMS.  Texte amuzante… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Mesaje de SFÂNTUL IOAN religioase: Urări și FELICITĂRI pe care le puteți trimite prin SMS de Sf Ioan Botezătorul

Mesaje de SFÂNTUL IOAN religioase: Urări și FELICITĂRI pe care le puteți trimite prin SMS de Sf Ioan Botezătorul Creştinii… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro