Primăriile – atenţionate să ia măsuri pentru igienizarea cursurilor de apă

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

În ultima perioadă s-a constatat prezenţa în cursurile de apă, în jurul lacurilor de acumulare şi în zonele de protecţie a acestora, a deşeurilor menajere, vegetale, agricole, forestiere şi chiar industriale. Fenomenul s-a accentuat mai ales în localităţile din Apuseni. Au apărut cantităţi mari de ambalaje de hârtie, PET-uri, recipiente de aluminiu, deşeuri agricole şi forestiere, mase plastice şi chiar obiecte de uz casnic care sunt aruncate în râuri sau pe malul lor şi în lacurile naturale sau artificiale. Prin intermediul apelor de suprafaţă se transportă cantităţi importante de reziduuri rezultate din activitatea comunităţilor. Fenomenul s-a acutizat în special în zonele rurale, unde modul de implementare a regimului deşeurilor este greoi.
Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Mureş, în subordinea căreia se află şi Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba, susţine că autorităţile publice locale sunt direct responsabile de desfiinţarea depozitelor ilegale şi neorganizate de deşeuri aflate în imediata vecinătate a cursurilor sau acumulărilor de apă şi de menţinerea curăţeniei (igienizare) pe malurile şi în albiile cursurilor de apă. Aceste aspecte sunt reglementate de OUG 21/2002, art. 8, lit. c şi k (Legea nr. 515 din 2002) privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale. Reprezentanţii Administraţiei Apelor atenţionează primăriile să ia măsuri care vizează: desfiinţarea depozitelor ilegale şi necontrolate, organizarea serviciului public de salubritate, elaborarea programelor proprii de igienizare, care să cuprindă lucrări necesare pentru asigurarea stării de curăţenie corespunzătoare pe cursurile de apă din arealul administrat, conştientizarea agenţilor economici şi a cetăţenilor în privinţa efectului negativ al depozitării necorespunzătoare a gunoaielor şi informarea acestora în legătură cu zonele organizate pentru stocare. (A.D.T.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419