Primăria Sebeș, finanțare europeană nerambursabilă de peste 2.900.000 de lei pentru modernizarea și informatizarea sistemului de învățământ din municipiu și a sistemului de asistență socială

Primăria Municipiului Sebeș a obținut o finanțare europeană nerambursabilă în valoare de 2.932.887,21 lei pentru proiectul ”Administrație deschisă pentru cetățenii Municipiului Sebeș”, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Grație proiectului vor fi realizate, cu bani europeni, câteva măsuri legate de modernizarea și informatizarea sistemului de învățământ din municipiu și a sistemului de asistență socială, precum și de deschidere către cetățeni și simplificare a activităților autorității publice locale:

ELIT

– Realizarea unei platforme educaționale dedicată instituțiilor de învățământ preuniversitar (platformă educațională lecții interactive și catalog școlar virtual);

– Realizarea și implementarea unui sistem informatic pentru Direcția de Asistență Socială;

– Sistem de bugetare participativă prin care cetățenii Sebeșului vor propune și hotărî prioritățile de alocare a unor fonduri bugetare locale;

– Arhivarea electronică a documentelor mai vechi aflate în arhiva Primăriei Sebeș.

De altfel, obiectivul general al proiectului constă în simplificarea accesului la servicii pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale și în creșterea calității și eficienței serviciilor publice furnizate la nivelul Municipiului Sebeș, prin investiții integrate și complementare conform reglementărilor europene și naționale.
Prima măsură din cadrul proiectului este reprezentată de o platformă educațională dedicată școlilor și liceelor Sebeșului.

Este vorba de dotarea cu un sistem informatic de tip Catalog Virtual Școlar, care presupune realizarea unei platforme educaționale dedicată instituțiilor de învățământ preuniversitar (primar, gimnazial, liceal) din municipiul Sebeș. Cuprinde un sistem complet de notare (note, absențe, calcul automat al mediilor), comunicare (inspectorat-școală-elevi-profesori-părinți), instrumente de predare (materiale didactice, teme), organizare (avizier, calendar), notificare și informare (SMS, email) și poate fi configurat în funcție de nevoile școlilor, software educațional cu conținut pentru lecții interactive.

Obiectele de studiu acoperite de instrumentele educaționale vor fi : limbi străine, matematică, fizică, chimie, limba maternă, arte, geografie, istorie, mediu, tehnologie, muzică, biologie. Tot prin proiect se va realiza un sistem de supraveghere video pentru o clădire de învățământ în scopul îmbunătățirii siguranței elevilor și cadrelor didactice.

A doua subactivitate presupune realizarea și implementarea unui sistem pentru gestionarea procesului de acordare a diferitelor tipuri de beneficii și servicii sociale, facilitând gestionarea dosarelor înregistrate, generarea sumelor acordate și plata acestor sume beneficiarilor de asistență socială.

Sistemul informatic de asistență socială gestionează dosare corespunzătoare mai multor beneficii: ajutor social lunar, alocație de susținere a familiei, ajutor de încălzire (energie termică, gaze naturale, lemne, cărbuni și combustibili petrolieri), ajutor de urgență, cantină socială, asistenți personali, indemnizație pentru persoane cu handicap, alocație de stat, asistenți maternali, alocație lunară de plasament, tichete sociale, locuințe sociale, servicii sociale, gestionarea gratuităților acordate pentru transport diferitelor categorii de persoane, acordarea legitimațiilor de parcare, o bază de date pentru persoanele cu handicap (pe categorii: handicap ușor, mediu, accentuat, grav, grav cu asistent personal – copiii și adulți), monitorizarea copiilor cu părinți plecați în străinătate, monitorizarea situației copiilor minori în caz de divorț, situație burse sociale și tabere sociale, indemnizație de creștere copil 2-3 ani, servicii sociale – îngrijiri la domiciliu, asistență medicală comunitară, servicii de zi pentru vârstnici.

Cea de-a treia măsură este realizarea și punerea în funcțiune a unei platforme de bugetare participativă care va fi pusă la dispoziția cetățenilor municipiului Sebeș. Bugetarea participativă este un mecanism prin care cetățenii obișnuiți pot decide unde și cum se va aloca o parte din bugetul localității în care trăiesc. Procesul presupune identificarea, propunerea, dezbaterea și prioritizarea prin vot a modului în care vor fi cheltuiți banii publici prin intermediul unei platforme online.

Platforma de bugetare participativă va fi disponibilă prin intermediul internetului, cu o interfață prietenoasă, atât pe computer, cât și pe dispozitive mobile, fiind totodată compatibilă cu versiuni recente ale celor mai folosite browsere. Exercițiul de bugetare participativă se va desfășura în mai multe faze: depunerea proiectelor, analiza proiectelor, votarea proiectelor preferate de către cetățeni. Proiectele câștigătoare vor fi afișate pe platforma de bugetare participativă la încheierea votului final.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419