Ziarul Unirea

Precizări privind grupele de muncă, conform noii legi a pensiilor

Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii a adus nelinişte în rândul pensionarilor din judeţ. Pentru a lămuri o serie de neclarităţi cu care se confruntă pensionarii şi de care profită unele partide politice, CJP Alba a venit cu o serie de precizări. În judeţul nostru, din totalul celor aproape 94.000 de pensionari din sistemul public de pensii, circa 29.000 de persoane încadrate în grupele I şi II vor beneficia de majorare a pensiilor conform articolului 169 din noua lege a pensiilor. Datorită timpului scurt de lucru de la apariţia legii, în luna ianuarie 2011, pensiile în plată nu au cuprins şi majorarea prevăzută de noile prevederi legislative (Legea 263/2010). În februarie 2011, toţi beneficiarii de grupe de muncă vor primi pensii majorate conform legii, acestea urmând să cuprindă şi diferenţa pentru luna ianuarie 2011, neacordată. Urmează ca din luna martie 2011 aceşti pensionari să primească pensia  majorată potrivit prevederilor noii legi a pensiilor. Majorarea prevăzută de lege se va face centralizat şi nu e nevoie ca pensionarii vizaţi să depună la CJP Alba nici un document sau vreo cerere în acest sens. Potrivit declaraţiei directorului Casei Judeţene de Pensii Alba, Nicolae Nartea, instituţia pe care o reprezintă îşi cere scuze pensionarilor pentru întârzierea datorată timpului scurt de la promulgarea legii şi până la intrarea sa în vigoare. CJP Alba doreşte să lucreze eficient cu beneficiarii  şi nu-şi permite să comenteze acţiunile de pe scena politică, de oriunde ar veni acestea. Potrivit noii legi a pensiilor, care a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2011, pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I şi/sau a II-a de muncă beneficiază de o creştere a punctajelor anuale realizate în aceste perioade, după cum urmează: a) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I de muncă; b) cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă. De creşterea punctajelor anuale prevăzută mai sus beneficiază şi persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 aprilie 2001 – 2 noiembrie 2008 inclusiv, numai în situaţiile în care, potrivit legii, la determinarea punctajului mediu anual s-au utilizat stagiile complete de cotizare prevăzute de legislaţia în vigoare în perioada respectivă. Nu beneficiază de creşterea punctajelor anuale persoanele al căror punctaj mediu anual s-a determinat luându-se în calcul vechimea în muncă necesară deschiderii dreptului la pensie prevăzută de acte normative cu caracter special. Creşterea punctajelor anuale realizate se aplică prin acordarea diferenţei dintre creşterea punctajului mediu anual rezultată şi cea acordată conform OUG 100/2008 pentru completarea Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, aprobată prin Legea 154/2009. (A.D.T.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419