Rămâi conectat

Curier Județean

Planul pentru gestionarea situațiilor de urgență, în sezonul de iarnă 2023-2024, aprobat de CJSU Alba: Cum sunt organizate acțiunile și măsurile

Ziarul Unirea

Publicat

în

Planul pentru gestionarea situațiilor de urgență, în sezonul de iarnă 2023-2024, aprobat de CJSU Alba: Cum sunt organizate acțiunile și măsurile

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba a adoptat luni, 13 noiembrie, Planul de măsuri pentru gestionarea situațiilor de urgență specifice sezonului de iarnă 2023-2024.

„Art. 1. Se aprobă ”Planul de măsuri pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului de iarnă 2023-2024”, prevăzut în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Secretariatul Tehnic Permanent va înainta structurilor din cadrul C.J.S.U. Alba şi Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă „Planul de măsuri pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului de iarnă 2023-2024 ”, pentru luare la cunoştinţă, conformare şi aplicare. De asemenea, prezenta hotărâre se transmite la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă și la Departamentul pentru Situații de Urgență de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al judeţului Alba. Totodată, hotărârea se va afișa pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Alba”, se arată în hotărârea adoptată de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba.

Citește și: NINSORILE din Apuseni: Un bărbat a rămas blocat în nămeți și a cerut ajutorul jandarmilor montani

OBIECTIVE

  • Menţinerea climatului de normalitate şi asigurarea unor măsuri pentru realizarea prevenirii populaţiei şi limitarea urmărilor potenţialelor fenomene negative ce se pot produce în sezonul de iarnă;
  • Intensificarea în domeniul de competenţă a activităţilor specifice de prevenire şi limitare a urmărilor evenimentelor cu consecinţe negative specifice sezonului;
  • Asigurarea măsurilor de supraveghere a riscurilor din zonele potenţial a fi afectate de situaţii de urgenţă şi fenomene specifice sezonului de iarnă;
  • Asigurarea măsurilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă în zonele şi locaţiile unde se vor desfăşura manifestări sociale şi culturale;
  • Realizarea unui parteneriat real între serviciile publice descentralizate şi deconcentrate, cu conducerile unor instituţii şi organizaţii nonguvernamentale, în vederea cunoaşterii situaţiei operative, pentru rezolvarea în comun a tuturor problemelor ce pot leza interesele populaţiei;
  • Asigurarea unei capacităţi optime de acţiune şi intervenţie pentru îndeplinirea sarcinilor specifice în situaţia producerii unor situaţii de urgenţă generate de incendii, fenomene hidrometeorologice periculoase (inundaţii, căderi masive de zăpadă, ger, polei, etc.), limitarea şi înlăturarea efectelor acestora prin intervenţii operative.

ORGANIZAREA ACŢIUNILOR ŞI MĂSURILOR

În scopul realizării obiectivelor propuse, premergător, pe timpul şi la încheierea sezonului de iarnă, se vor executa următoarele acţiuni şi dispune următoarele măsuri specifice:

A. PREMERGĂTOR SEZONULUI DE IARNĂ

1.Elaborarea de către instituţiile care fac parte din CJSU Alba, a Planurilor proprii de acţiune şi intervenţie în situaţii de urgenţă specifice sezonului rece 2023-2024, cu capacităţile de resurse tehnice şi umane avute la dispoziţie şi transmiterea acestora la Secretariatul Tehnic Permanent al CJSU Alba, din cadrul Centrului Operațional al ISUJ Alba;

2. Luarea în evidență a persoanelor dializate și a gravidelor aflate în zone cu risc de a rămâne izolate în cazul înregistrării unor căderi masive de zăpadă, în vederea asigurării transportului și internării lor preventive în caz de nevoie, la unități spitalicești.

3. Analizarea în cadrul şedinţelor comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă a zonelor preponderent dispuse înzăpezirilor, necesarul de materiale pentru intervenţie, stocurilor de combustibili pentru încălzire, avându-se în vedere inclusiv identificarea unor resurse tehnice, materiale şi umane disponibile la nivelul persoanelor fizice, operatorilor economici şi altor instituţii de pe raza teritoriilor administrative, pentru asigurarea intervenţiei operative la deszăpeziri şi alte situaţii de urgenţă specifice sezonului rece.

4. Verificarea sistemelor de înştiinţare pentru asigurarea alarmării în timp util a populaţiei asupra eventualităţii producerii unor fenomene hidrometeorologice periculoase, pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse în prognozele meteorologice transmise de instituţiile de specialitate.

5. Desfăşurarea de controale la operatori economici, instituţii şi localităţi, pentru remedierea defecţiunilor constatate şi asigurarea bunei funcţionări pe timpul sezonului rece a instalaţiilor şi sistemelor de încălzire, instalaţiilor de gaze, precum şi a sistemelor şi instalaţiilor de stingere a incendiilor şi mijloacelor tehnice de prevenire a incendiilor.

6. Acordarea asistenţei tehnice de specialitate agenţilor economici, în domeniul organizării şi funcţionării sistemelor de pază, protecţie şi alarmare în situaţii de urgenţă, prevenirea cauzelor specifice de incendiu, asigurarea evacuării şi menţinerea în funcţiune a mijloacelor de intervenţie şi stabilirea modalităţilor concrete de legătură cu forţele de intervenţie.

7. Pregătirea populaţiei în scopul participării active alături de forţele specializate la acţiunile întreprinse de autorităţi pentru normalizarea situaţiei în cazul căderilor masive de precipitaţii sub formă de zăpadă prin înlăturarea nămeţilor din zonele limitrofe amplasării gospodăriilor individuale, inclusiv la operaţiunile de deblocare a străzilor şi altor obiective de infrastructură care asigura accesul spre comunităţi.

8. Verificarea viabilităţii planurilor de intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă de la obiectivele unde va fi organizată sărbătorirea Crăciunului şi a Revelionului, precum şi în locurile unde se vor desfăşura manifestări culturale şi religioase cu public numeros şi zonele unde se înregistrează constant o mare afluenţă de turişti.

9.Verificarea si asigurarea funcţionării echipamentelor de comunicaţii şi informatică pentru conducerea structurilor proprii, inclusiv a celor necesare cooperării cu celelalte organisme implicate în apărarea vieţii, bunurilor şi a mediului.

10.Asigurarea aprovizionării unităţilor din reţeaua medicală cu rezervele de produse farmaceutice necesare continuităţii profilaxiei, prevenirii îmbolnăvirilor şi acordarea asistenţei medicale.

11.Identificarea, luarea în evidenţă şi sprijinirea în funcţie de necesităţi şi posibilităţi a persoanelor nevoiaşe pentru asigurarea condiţiilor minime de conform termic în scopul prevenirii deceselor datorate frigului.

12.Instruirea serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă în vederea pregătirii corespunzătoare a mijloacelor de intervenţie, pentru perioada sezonului rece precum şi asupra măsurilor specifice de comportament, protecţie şi prim ajutor pe timp de iarnă.

13.Informarea şi pregătirea populaţiei privind măsurile ce trebuie respectate pentru prevenirea incendiilor, a altor situaţii de urgenţă ce pot apare pe perioada de iarnă şi prevenirea îmbolnăvirilor. Realizarea de materiale informative şi transmiterea acestora la mass-media şi comitetele locale.

PE TIMPUL SEZONULUI DE IARNĂ

1. În cazul iminenței amenințării, al producerii situațiilor de urgență de amploare și intensitate deosebită, la ordin, la nivelul județului Alba se activează Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției (CJCCI), care își desfășoară activitatea la sediul ISU Alba.
În funcție de situație, CJCCI funcționează, pe faze de activare, încadrat cu personal din cadrul următoarelor instituții, serviciile publice deconcentrate/descentralizate de pe raza județului și/sau operatori economici:
a)galben – alertă – personal din cadrul ISU Alba;
b)portocaliu – activare parţială – personalul din faza precedentă, completat cu specialiști din cadrul ISU Alba, IPJ Alba, IJJ Alba, Instituția Prefectului – Județul Alba;
c)roşu – activare totală – personalul din faza precedentă, completat cu personal din cadrul DSP, UPU, SDN, Consiliul Județean Alba, APA CTTA, SDEE Alba, DEL Gaz – Grid, Garnizoana Militară, STPS, Inspectoratul Școlar Județean. La nevoie, în această fază, pot fi cooptați și specialiști din alte instituții, operatori economici, sau servicii publice deconcentrate/descentralizate.

2. Executarea unor activităţi de control la:
– operatorii economici cu specific de alimentaţie publică, angrenaţi în organizarea şi desfăşurarea Revelionului;
– spaţii de cazare din hoteluri, pensiuni turistice şi cabane montane amplasate izolat;
– lăcaşe de cult în perioada sărbătorilor de iarnă;
– operatori economici care comercializează materiale pirotehnice;
– complexe comerciale cu afluenţă mare de public.

3. Orientarea forţelor, mijloacelor şi materialelor pentru intervenţie, conform competenţelor, în funcţie de solicitări şi posibilităţi, pe perioada sezonului rece şi cu precădere pe timpul sărbătorilor de iarnă, pentru acoperirea întregului teritoriu al judeţului, punându-se accent îndeosebi pe zonele unde se înregistrează constant o mare afluenţă de turişti, în scopul prevenirii sau limitării efectelor blocajelor traficului rutier produse de polei, ceaţă sau căderi masive de zăpadă. Pregătirea rezervelor de forţe şi mijloace, pentru a desfăşura activităţi operative, destinate înlăturării urmărilor fenomenelor specifice sezonului de iarnă.

4. Efectuarea unei campanii de informare privind îndatoririle ce revin populaţiei pe timpul sezonului rece (înlăturarea ţurţurilor de gheaţă, deszăpezirea trotuarelor şi aleilor din apropierea locuinţelor).

5. Asigurarea colaborării şi sprijinului reciproc în executarea atribuţiilor specifice ce revin fiecărei instituţii/agent economic potrivit competenţelor, realizându-se totodată un schimb permanent de date şi informaţii cu privire la evoluţia situaţiei operative.

6. Asigurarea timpului optim de răspuns a structurilor de intervenţie în situaţia producerii unor evenimente, în zona de responsabilitate, prin cooperarea la acţiunile de intervenţie a forţelor şi mijloacelor în raport cu distanţa faţă de obiective şi/sau posibilităţile de acces la locul intervenţiilor.

7. Intensificarea verificărilor în perioada Crăciunului, a Anului Nou şi a celorlalte sărbători legale, în scopul stabilirii măsurilor pentru prevenirea producerii evenimentelor care pot perturba starea de normalitate.

8. Intervenţia operativă a personalului formaţiunilor de intervenţie de la instituţii publice, agenţi economici şi localităţi în situaţiile în care traficul rutier sau feroviar este îngreunat de căderi masive de zăpadă sau de alte fenomene meteorologice (polei, ceaţă)care pot afecta fluenţa circulaţiei rutiere, pe principalele artere de circulaţie, precum și pe calea ferată.

9. Dispunerea la nevoie a unor restricţii temporare, parţiale sau totale de circulaţie pe drumurile publice, în condiţii de polei sau căderi masive de zăpadă, în scopul desfăşurării lucrărilor necesare pentru împrăştierea materialului antiderapant sau de deszăpezire, ori în scopul evitării creării ambuteiajelor rutiere.

10.Informarea operativă a Centrului Operaţional Judeţean din cadrul ISU Alba şi a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, despre pericolul, ori producerea unor situaţii de urgenţă.

11.Solicitarea efectuării de zboruri de recunoaştere şi supraveghere, ori pentru transportul unor efective şi mijloace de intervenţie în cazuri de urgenţă, cu mijloacele Inspectoratului General de Aviaţie al M.A.I. şi ale M.Ap.N. în baza ordinelor şi dispoziţiilor în vigoare, a planurilor de cooperare aprobate de conducerea celor două ministere şi în funcţie de condiţiile şi starea vremii.

12.Controlul permanent şi analiza periodică a modului în care se desfăşoară activităţile planificate în Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă şi adaptarea planurilor în funcţie de situaţiile apărute.

C. LA ÎNCHEIEREA SEZONULUI DE IARNĂ

Comitetele locale, instituţiile publice şi operatorii economici cu funcţii de sprijin din cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă vor analiza modul în care s-a desfăşurat activitatea în perioada de referinţă şi vor înainta Secretariatului Tehnic Permanent sinteza acţiunilor desfăşurate, rezultatele obţinute şi propunerile pentru eficientizarea acestui segment de activitate, în vederea analizării lor în cadrul şedinţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.


 Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Curier Județean

Echipa de Robotică Xeo Unește România la Carolina Mall: Strângere de fonduri sub forma unei demonstrații cu roboți pentru a oferi cadouri de Crăciun copiilor nevoiași din oraș

Ziarul Unirea

Publicat

în

Echipa de Robotică Xeo Unește România la Carolina Mall! O strângere de fonduri, sub forma unei demonstrații cu roboți, va fi organizată la data de 1 decembrie, pentru a oferi cadouri de Crăciun copiilor nevoiași din oraș.

Echipa de robotică Xeo, formată din elevi ai Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan”, se afirmă ca un ambasador al educației STEM în Alba Iulia. Cu o tradiție de 7 ani în participarea la competiția internațională FIRST Tech Challenge, echipa Xeo aduce inovația și spiritul comunitar în prim-planul activităților sale.

Citește și: 1 DECEMBRIE 2023, la Alba Iulia. PROGRAMUL manifestărilor de ZIUA NAȚIONALĂ a ROMÂNIEI: Paradă militară, concerte și foc de artificii

Pe data de 1 decembrie 2023 în intervalul orar 10:00-18:00, echipa Xeo va demonstra nu doar abilitățile lor tehnice impresionante, ci și angajamentul lor față de comunitate. Sub deviza „Robotica unește Romania,” echipa va organiza o strângere de fonduri sub forma unei demonstrații cu roboți la Carolina Mall din Alba Iulia.

Printre activitățile amuzante și creative planificate la standul echipei Xeo, se numără și interacțiuni directe cu vizitatorii și joculețe distractive pentru toată lumea, oferindu-le o experiență captivantă. Cu zâmbetele pe buze și entuziasmul specific echipei, acești tineri pasionați vor transmite publicului fascinația lor pentru robotică și dorința de a face o România mai bună.

Citește și: MESAJE de ZIUA NATIONALA, 1 DECEMBRIE 2023. SMS-uri, felicitări, urări și mesaje pe care le puteți trimite prietenilor

Cu toate acestea, evenimentul este mai mult decât o simplă demonstrație tehnologică. Echipa Xeo are un obiectiv nobil: să strângă fonduri pentru a oferi cadouri de Crăciun copiilor nevoiași din oraș. Acest gest ilustrează angajamentul lor față de comunitate și dorința de a aduce bucurie și speranță în inimile celor mai puțin privilegiați în perioada sărbătorilor.

„Suntem mândri să fim parte din acest proiect și să contribuim la construirea unei comunități mai puternice și unite,” a declarat liderul echipei Xeo. „Credem că tehnologia nu ar trebui să fie doar un instrument, ci și un mijloc de a aduce schimbări pozitive în jurul nostru.”

Evenimentul de la Carolina Mall reprezintă o oportunitate pentru comunitatea locală să interacționeze cu viitorul tehnologic și să susțină inițiativele caritabile. Echipa Xeo invită pe toți cei interesați să li se alăture în această zi specială, contribuind la strângerea de fonduri pentru a lumina sărbătorile copiilor aflați în nevoi.

Pentru cei care doresc să susțină cauza echipei de robotică Xeo, donațiile pot fi făcute direct la standul lor în timpul evenimentului.


 Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Sport

Opinii Comentarii

Articole Similare