Rămâi conectat

Ştirea zilei

Pentru o Românie europeană ne trebuie o mentalitate europeană

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

în

Continuă să facă valuri adoptarea tacită de către Senat a legii privind reorganizarea administrativă a teritoriului României, lege propusă de UDMR. Întrucât opinia publică cunoaşte prea puţin argumentele unei asemenea iniţiative legislative de maxim interes pentru dezvoltarea ulterioară a ţării, venită nu numai din partea UDMR, ne-am adresat dlui senator Alexandru Pereş, vicepreşedinte al Senatului României.
– Dle senator, suntem de acord că statele trebuie să-şi modernizeze structura administrativă în funcţie de noua arhitectură social-economică şi istorică, iar criza economică abia parcursă a pus drastic pretutindeni problema restructurării cheltuielilor publice. Cum răspunde România acestui comandament?
– Vorbim des despre necesitatea reformei statului, înţelegând prin aceasta şi reorganizarea administrativă a teritoriului. Pentru mulţi subiectul este sensibil. Cel mai important este ca lucrurile să fie analizate şi receptate lucid, la rece, NU EMOŢIONAL. Trebuie să se ia în considerare un singur factor – interesul obiectiv al statului român, care este dezvoltarea sa economică şi socială. Iar pentru aceasta este nevoie de fonduri financiare chiar şi europene pentru că ţara nu are în prezent resurse corespunzătoare. Aceasta este esenţa problemei. De ce am accesat doar 5% din fondurile repartizate până acum când aceste resurse sunt nerambursabile iar nevoia de integrare rapidă în standardele de trai europene este covârşitoare? Am dat vina pe birocraţia excesivă dar s-a dovedit că nu aceasta este prima vinovată. Soluţia este reorganizarea administrativ-teritorială în regiuni mai mari, capabile să accelereze absorbţia acestor fonduri pentru că alocarea lor ţine seama de suprafaţa teritoriilor vizate pentru dezvoltare. Nu încap aici nici conceptele extremist-naţionaliste române, nici cele ale iredentismului maghiar. Ideile naţional-şoviniste şi revizioniste nu mai sunt funcţionale în UE şi Spaţiul Schengen. Lambert van Nistelrooij, şeful delegaţiei europarlamantare a arătat că sistemul împărţirii României în 41 de judeţe este o frână serioasă în calea atragerii de fonduri.
S-a încercat o primă corectare a situaţiei prin înfiinţarea actualelor 8 euroregiuni – Regiunea 7 Centru este chiar la Alba Iulia – plus Bucureştiul dar efectul, se vede, e total nesatisfăcător.
La fiecare din aceste euroregiuni sunt arondate câteva judeţe (asociere liberă prin voinţa consiliilor judeţene şi locale) şi atunci intervin permanent tot felul de conflicte de interese. Şi se pierd bani. Euroregiunile, corespondente nivelului NUTS-2 de diviziune ale UE, nu au capacităţi administrative, ele sunt folosite special pentru coordonarea proiectelor de dezvoltare regională.
– Avem totuşi o Constituţie, potrivit căreia teritoriul României e organizat, sub aspect administrativ, în comune, oraşe şi judeţe.
– Se au în vedere anumite schimbări în Constituţie, desigur, toate partidele sunt de acord cu acest lucru. Ultima reformă administrativ-teritorială majoră din România a avut loc în anul 1968 când s-a trecut de la împărţirea pe regiuni şi raioane (modelul sovietic introdus în 1950) la reîmpărţirea pe judeţe, desfiinţate de autorităţile comuniste. Comunele, oraşele şi judeţele sunt considerate unităţi administrativ-teritoriale, caracterizate printr-o „componentă teritorială” şi o „componentă demografică”, socio-economică, denumită simplu „colectivitate locală”. Vreau să spun că reformarea administrativă este un proces istoric continuu, nu am inventat-o noi acum. În urma Unirii Moldovei cu Ţara Românească din 1859 preşedintele primului guvern comun, Barbu Catargiu, a prezentat Adunării Legiuitoare, în 1862, întâiul proiect de organizare administrativă a teritoriului României dar abia în 1894 a fost adoptată Legea pentru consiliile judeţene ce acorda judeţelor personalitate juridică şi putere publică. Conceptul de „judeţ” provine cam de la 1400 în Ţara Românească şi de la 1500 în Moldova unde se numeau „ţinuturi”. Formarea statului unitar român în 1918, a determinat o altă organizare administrativă, consfinţită în 1926 când s-a ajuns la înfiinţarea a 71 de judeţe grupate în 10 ţinuturi împărţite în plăşi, oraşe, comune şi sate. Dimensionarea spaţială a judeţelor s-a făcut în funcţie de reţeaua căilor de comunicaţii cu centrele judeţene, de condiţiile oferite pentru desfăşurarea optimă a activităţilor sociale, culturale precum şi de necesitatea convieţuirii diferitelor naţionalităţi existente în zonă.
– Înţeleg că împărţirea teritorial-administrativă s-a făcut întotdeauna potrivit unor criterii socio-economice şi mai puţin politice?
– Exact. Şi acest lucru s-a întâmplat şi se întâmplă în întreaga Europă. Desigur, e necesară voinţa politică. Există întotdeauna un plan de amenajare a teritoriului naţional în funcţie de evoluţia anumitor factori. Unul dintre ei este „populaţia”, definită ca fiind totalitatea locuitorilor unei ţări. Al doilea factor este „teritoriul”. Statul ca societate umană organizată în interiorul unor frontiere permanente nu există fără populaţie. Aşa ajungem la conceptul de „naţiune”, ca suport al statului. Prin naţiune se înţelege un ansamblu de aşezări omeneşti între locuitorii cărora există o legătură de solidaritate cu un caracter particular. Membrii unei naţiuni sunt legaţi între ei prin comunitatea de origine, limbă, rasă, de obiceiuri. Se înţelege însă că a locui într-o arie geografică creează o puternică solidaritate între indivizi dar nu este destul pentru a da naştere unei naţiuni. Mai intervin o serie de factori spirituali, de aspiraţii precum şi voinţa de a trăi împreună. Pot da exemplul celor două state germane până la dărâmarea zidului Berlinului, sau chiar al românilor din Basarabia şi Bucovina de Nord care, împreună cu cei din România constituie un element etnic unic. Naţiunea presupune o incontestabilă unitate sociologică a populaţiei indiferent de rasă, limbă sau credinţă. Soluţia ideală – existenţa unor state-naţiuni care ar asigura cea mai profundă solidaritate în sânul populaţiei – este istoriceşte imposibilă. Ideea de stat naţional nu exclude existenţa pe teritoriul lui a unor populaţii de altă naţionalitate. De altfel, ştim cu toţii, Constituţia României garantează naţionalităţilor conlocuitoare dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase. Să nu uit, elementul esenţial care dă naştere statului este „puterea de stat” sau autoritatea publică. Adică un sistem de organisme care execută funcţii legislative, executive şi judecătoreşti. Am insistat asupra acestor aspecte ca să înţelegem mai bine multitudinea de factori care trebuie luaţi în considerare când propui o reorganizare administrativ-teritorială a unei ţări. Cât de hilare şi insignifiante par aici consideraţiile naţionalist-extremiste ale unora, care nu vor sau nu pot să înţeleagă necesitatea unui proces istoric obiectiv!
– Frumoasă lecţie, domnule senator. Lucrurile se leagă. Guvernului, ca de obicei, i-a lipsit COMUNICAREA. Ca şi politicienilor…
– Foarte adevărat. Dacă acest proiect de lege ar fi aparţinut altui partid şi nu UDMR probabil că nu s-ar fi făcut atâta caz. Până la începutul anului 2010 recomandările Uniunii Europene cu privire la unităţile statistice şi administrative (cinci nivele NUTS) au inspirat propuneri venite din partea comisiei prezidenţiale de specialitate, a diferitelor partide politice şi chiar din partea unor grupuri de contact cu preocupări economice şi politice. Propunerea UDMR este bazată pe 16 regiuni de dezvoltare, dintre care una cu majoritate etnică maghiară. De altfel o propunere asemănătoare a înaintat şi comisia prezidenţială. Cele 16 euroregiuni ar fi grupate în 5 macroregiuni statistice de nivel superior, NUTS 1. În fixarea acestora se ia în considerare şi factorul istoric. Să nu uităm că voievodatele corespundeau ducatelor din vestul Europei, nu regatului, şi ele reprezentau, ca şi judeţele mai târziu, fascicule de putere. Referitor la propunerea UDMR, să ne amintim că în 1952, prin comasări, în scopul reducerii cheltuielilor administrative, numărul regiunilor se reduce la 18 şi apare ca element de noutate Regiunea Autonomă Maghiară în zona Mureş-Harghita-Covasna. Deci ideea unei regiuni care să ţină cont, din considerente istorice şi economice obiective, şi de criteriul etnic, este veche. Şi susţinută ştiinţific. Regiunea Autonomă Maghiară a reprezentat o celulă economică importantă a României şi, trebuie să recunoaştem, nu a luat-o… peste graniţă. Nu o va face nici „Ţinutul Secuiesc”, dacă se va înfiinţa. Proiectul de regionalizare a ţării ţine cont de un singur factor: costuri-beneficii. Fostul ministru al Administraţiei şi Internelor Vasile Blaga atrăgea atenţia că avem în acest moment 3227 de bugete locale, iar din acestea, anul trecut, 2506 nu şi-au putut plăti din taxe şi impozite locale nici măcar salariile. Dar să mai facă şi investiţii!…
– Există voci care spun că pe unguri nu-i interesează decât autonomia pe criterii etnice, respectiv înfiinţarea „Ţinutului Secuiesc”.
– Cred că am argumentat până acum că doar criteriile economice stau la baza regionalizării şi, după cum am mai spus, aici nu încap considerentele naţionalist-extremiste. În Polonia s-a redus numărul voievodatelor de la 18 la 16, acestea fiind forme de administrare puternice, exact cum cere Bruxelles. În multe ţări europene – Germania, Elveţia, Italia, Anglia, Spania – există organizare federală în care dependenţa de centru este minimalizată. Autonomia economică este un lucru bun. Pe noi ne interesează să trăim mai bine şi pentru aceasta avem nevoie de banii europeni. Iar dacă vrem să îi primim, să ne integrăm – după cum o tot spunem – în familia europeană, trebuie să îi respectăm, ca toţi ceilalţi, regulile. Acolo unde există omogenitate istorică etnică, culturală şi chiar economică, dezvoltarea în comun a regiunii este benefică pentru întreaga ţară. Din păcate, tehnic, noul proiect de organizare teritorială nu va putea fi implementat mai devreme de 2016.
– Vă mulţumesc, trebuie să admit că pledoaria dvs. a fost interesantă. Probabil că trebuie să ne debarasăm de anumite mentalităţi şi să discutăm mai mult dacă vrem ca România să meargă înainte. Căci, până la urmă, esenţial este să trăim mai bine şi noi românii şi ungurii din România!
Gheorghe Ciul


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Ştirea zilei

A furat două telefoane mobile de la o pensiune din Alba. Hoțul s-a ales cu închisoare cu suspendare

Ziarul Unirea

Publicat

în

A furat două telefoane mobile de la o pensiune din Alba. Hoțul s-a ales cu închisoare cu suspendare

Un bărbat care a furat două telefoane mobile de la o pensiune din județul Alba s-a ales cu patru luni de închisoare cu executare, din partea Judecătoriei Câmpeni.

În rechizitoriu s-a reţinut că la data de 14.04.2022, intervalul 15:00-16:00, inculpatul s-a deplasat cu bicicleta din oraşul Câmpeni în Lupșa pentru a solicita sprijin financiar reprezentanţilor Mănăstirii Lupșa.

Elit - Gustul Desăvârșit

Ulterior, acesta s-a deplasat la localul Pensiunea Casa Apuseană, din comuna Lupșa, situat în vecinătatea Mănăstirii Lupșa, unde profitând de faptul că persoana vătămată, angajată ca ospătar la acel local se afla în bucătăria pensiunii, a sustras 2 telefoane mobile, respectiv un telefon mobil marca HUAWEI, model P10 Lite şi un telefon mobil marca HUAWEI, model Y7, care se aflau pe tejgheaua barului.

Pe traseul de întoarcere suspectul a scos cartela SIM care se afla în telefonul mobil marca HUAWEI, model P10 Lite şi a aruncat-o într-un şanţ de pe marginea Drumului Naţional 75.

În urma verificării imaginilor surprinse de camerele de supraveghere ale Pensiunii „Casa Apuseană” a rezultat faptul că în data de 14 aprilie 2022 ora 16:29 ( ora camerei 15:32:19) se observă o persoană de sex masculin care poartă un tricou închis la culoare , pantaloni sport pe care se află aplicate dungi albe verticale în partea inferioară , iar pe cap aceasta poartă o şapcă tip „baseball întoarsă”, care intră în pensiune , se deplasează spre „bar” se aplecă peste tejghea şi ulterior se deplasează spre partea din spate a barului, zonă unde se aflau cele două telefoane mobile pe care le sustrage şi apoi părăseşte localul pe acelaşi traseu, probându-se că este vorba de inculpat.

Audiat fiind, inculpatul a recunoscut în materialitatea sa comiterea infracţiunii.

Astfel, Judecătoria Câmpeni a hotărât faptul că „condamnă pe inculpat la pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt faptă prev. şi ped. de art. 228 alin. 1 din Codul Penal.

Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere a inculpatului de 2 (doi) ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri”.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

Femeie din Alba, condamnată după ce a furat un ghiul din aur, chiar din locuința victimei. Se va afla sub supraveghere timp de doi ani

Ziarul Unirea

Publicat

în

Femeie din Alba, condamnată după ce a furat un ghiul din aur, chiar din locuința victimei. Se va afla sub supraveghere timp de doi ani

O femeie din Alba, care a sustras un ghiul din aur, chiar din locuința unui bărbat, s-a ales cu patru luni de închisoare cu suspendare, din partea Judecătoriei Câmpeni.

La data de 16 ianuarie 2022, în jurul orei 11:30, în timp ce se afla în locuința persoanei vătămate și profitând de neatenția acesteia, inculpata a sustras de pe masa din bucătărie un inel bărbătesc de tip ghiul din aur. Prejudiciul cauzat prin comiterea faptei, astfel cum a fost evaluat de persoana vătămată, este de aproximativ 2.700 lei.

Elit - Gustul Desăvârșit

Cu ocazia audierii persoanei vătămate s-a stabilit faptul că, în jurul datei de 15 sau 16.01.2022 și-a dat jos de pe deget inelul de tip ghiul pe care îl deține și l-a lăsat în apartamentul în care locuiește.

Din aceeași declarație mai rezultă faptul că, în data de 20 ianuarie 2022 a vrut să își pună la loc inelul, însă nu l-a mai găsit în locul în care îl lăsase.

Persoana vătămată a precizat faptul că, în perioada de referință, în locuința sa a venit inculpata, care a rămas singură în holul apartamentului în perioada de timp în care el s-a dus până pe balcon.

Din procesul verbal din data de 14 februarie2022, încheiat de organele de cercetare penală, rezultă faptul că, cu ocazia unor verificări efectuate la o casă de amanet a fost identificat inelul ce aparține persoanei vătămate.

Din registrul de evidență al bijuteriilor amanetate rezultă faptul că persoana care a amanetat inelul a fost o martoră, cu ocazia audierii căreia stabilindu-se faptul că are inelul de la fiica ei, inculpata.

Cu ocazia audierii inculpatei, aceasta a recunoscut comiterea faptei și a precizat că a fost invitată de către persoana vătămată la aceasta în apartament pentru a-i da anumite produse alimentare și că, profitând de neatenția acesteia, a luat de pe masa din bucătărie un inel bărbătesc de tip ghiul din aur.

„În drept, fapta inculpatei, constând în aceea că, la data de 16 ianuarie 2022, în jurul orei 11:30, în timp ce se afla în locuința persoanei vătămate, a sustras de pe masa din bucătărie un inel bărbătesc de tip ghiul din aur, cauzând un prejudiciu de 2700 de lei, constituie infracțiunea de furt, prev. de art. 228 alin. 1 din C. pen.

Persoana vătămată s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 2700 de lei, reprezentând contravaloarea inelului sustras și nerecuperat”, se arată în motivarea instanței.

„Stabileşte pedeapsa de 4 luni închisoare în sarcina inculpatei, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii de furt, prev. de art. 228 alin. 1 din C. pen.; aplicarea pedepsei stabilite în sarcina inculpatei şi fixează termenul de supraveghere de 2 (doi) ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

Admite acţiunea civilă şi obligă inculpata să achite părţii civile suma de 2700 lei, cu titlu de daune materiale, reprezentând contravaloare inelului din aur sustras”, se arată în hotărârea Judecătoriei Câmpeni.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

Locul din ALBA unde femeile sunt interzise: Este „Athosul” din țara noastră

Ziarul Unirea

Publicat

în

Locul din ALBA unde femeile sunt interzise: Este „Athosul” din țara noastră

Într-o mănăstire din județul Alba, doar bărbaților le este permis să intre în ansamblu.

Locul din România unde femeile sunt interzise

Poate că nu te așteptai la așa ceva, însă în țara noastră există un loc în care femeile sunt interzise. Doar bărbații au acces în această zonă. Regulile sunt foarte stricte și trebuie respectate de absolut toată lumea, fără excepție. Această practică își are rădăcinile în tradiția și interpretarea religioasă.

Elit - Gustul Desăvârșit

În creștinismul ortodox, regula de a nu permite femeilor să intre în anumite biserici, mănăstiri sau zone din lăcașele sfinte își are rădăcina în practicile religioase. Unul dintre principalele motive pentru care s-a impus această normă are legătură cu menținerea sfințeniei bisericii sau a conceptului de puritate rituală.

Mănăstirea Ponor este locul în care femeile nu au voie să calce. Lăcașul religios se află în partea central-nordică a județului Alba, la o distanță de aproximativ 40 de km de Aiud. Accesul se face pe DJ 107 I – Transalpina de Apuseni, dinspre Aiud până în localitatea Ponor. Se continuă apoi încă 10 km pe DC 750C și DC 106.

Pe versantul unui munte se află Mănăstirea Ponor, supranumită și „Athosul românesc”. Ansamblul are forma unei cetăți dreptunghiulare, prezentând o singură intrare și având biserica în centru. Mai cuprinde un paraclis, o bucătărie, ateliere la parter și chilii la mansardă. Paraclisul este închinat Sfântului Nectarie, iar biserica poartă hramul Înălțării Domnului.

Ce reguli se respectă la Mănăstirea Ponor

Normele impuse la Mănăstirea Ponor, care îl are ca stareț pe părintele protosinghel Irineu Curtescu, sunt stricte. Femeile nu au voie să calce aici, accesul fiind permis doar bărbaților. Reprezentantele sexului frumos pot să meargă, în schimb, la mănăstirea de maici, unde accesul bărbaților este interzis. Tot părintele protosinghel Irineu Curtescu este stareț și aici.

În ambele mănăstiri, atât în cazul celei de călugări, cât și în cazul celei de maici, principalele activități care se practică sunt rugăciunea și o serie de ascultări simple. Aici, se mănâncă o dată pe zi, la ora 15:00.

Lunea, miercurea, vinerea și sâmbăta seară se face priveghere pe durata întregii nopți. După vecernia mică de la ora 17:00 urmează un program de odihnă până la ora 22:30. Ulterior, începe privegherea, care ține până a doua zi dimineața, în jurul orelor 07:00-08:00.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare