Pe Râul Mare şi Pârâul Boşorog vor fi construite 6 microhidrocentrale

Consiliul Local al oraşului Cugir este chemat să-şi dea acordul pentru realizarea unui Plan Urbanistic Zonal în vedere amenajării hidroenergetice – microhidrocentrale – pe Râul Mare şi Pârâul Boşorog – Cugir.
Pe baza demersurilor făcute vor fi construite şase microhidrocentrale pe cursurile Râul Mare şi Pârâul Boşorog Cugir, cu captări şi aducţiuni; 4 în aval de barajul Canciu, una pe pârâul Boşorog şi una pe cursul Râul Mare în amonte de barajul Canciu. Terenurile studiate sunt situate în extravilan şi au destinaţia de teren forestier, cursuri de apă şi drumuri existente. Drumurile se află în proprietatea publică, restul terenurilor îl constituie fondul forestier aflat pe proprietatea privată a statului.
Prin Planul Urbanistic Zonal se propune introducerea în intravilan a terenurilor în suprafaţă de 5.654,94 mp zona de industrie energetică şi terenurile aflate permanent sub ape. Prin Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal s-au stabilit şi amplasamentele construcţiilor, fiind obţinute avizele necesare unui asemenea demers.
De menţionat că în urmă cu trei luni legislativul local a aprobat un proiect de hotărâre al primăriei, asemănător, cu privire la amenajarea hidroenergetică a Râului Mic Cugir. (C.P.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419