Ziarul Unirea

Obligaţii fiscale în luna august

Conform calendarului stabilit de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, contribuabilii trebuie să îndeplinească, în luna august, următoarele obligaţii fiscale. Termen 5 august: *să depună declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, formular 092. Au această obligaţie persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, efectuând achiziţii intracomunitare în luna iulie 2011; ele sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar. Termen 10 august: *depunerea declaraţiei de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010. Se depune de către persoanele juridice, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 de euro, la cursul Băncii Naţionale a României, de la data aderării la Uniunea Europeana – 3,3817 lei). *depunerea declaraţiei de înregistrare fiscală/declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070. Se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 euro, la cursul BNR de la data aderării la UE – 3,3817 lei). *depunerea declaraţiei de înregistrare fiscală/declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române, formular 020. Se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române, care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 de euro, la cursul BNR de la data aderării la UE – 3,3817 lei). Termen 16 august: *depunerea declaraţiei recapitulative privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare, formular 390 VIES, pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna iulie 2011. *depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2011, de către operatorii economici care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri peste echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro. Termen 25 august: *depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, formular 100, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii iulie 2011; *declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, formular 112, cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii iulie 2011; *depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată, formular 300, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii iulie 2011; *decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153, indice 1 din Codul Fiscal şi care au efectuat: achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, conform art. 125, indice 1, alin. (3), contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile. *depunerea declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate, obţinute de persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, formular 224, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii iulie 2011. (A.D.T.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419