Obligaţii fiscale cu termen limită 15 februarie

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Potrivit calendarului elaborat de ANAF, pentru anul 2011 contribuabilii trebuie să îndeplinească mai multe obligaţii fiscale. Astfel, calendarul prevede până la 15 februarie: depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precedentă, de antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare; depunerea jurnalelor privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie, pentru luna precedentă, de antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare; depunerea situaţiei livrărilor de ţigarete, de antrepozitarii autorizaţi, operatorii înregistraţi/destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi pentru astfel de produse; depunerea situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precedentă, de destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali, pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile; depunerea situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite pentru luna precedentă, de operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final; depunerea situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precedentă, de operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final; depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă, de antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării; depunerea situaţiei cu privire la produsele accizabile, pentru luna precedentă, de antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare produse accizabile; depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută, Formular 390 VIES, de contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal. (A.D.T.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419