Rămâi conectat

Ştirea zilei

O nouă licitație pentru reabilitarea și modernizarea a două școli din Blaj: Investiție de peste 4.2 milioane lei

Publicat

în

Primăria Blaj scoate din nou la licitație reabilitarea și modernizarea structurilor școlare ”Petru Pavel Aaron” și ”Ion Micu Moldovan” din cadrul Școlii Gimnaziale ”Simion Bărnuțiu”. Prima licitație din octombrie a fost anulată.

Primăria municipiului Blaj a lansat joi, 5 februarie, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru achiziția lucrărilor de construcții, inclusiv echipamente cu montaj și montaj aferent pentru obiectivul de investiție “Extindere, reabilitare și dotare Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu, structura I M Moldovan și structura P P Aaron. Valoarea totală estimată a investiției este de 4.291.021,62 lei, fără TVA.

Structura ”Ion Micu Moldovan”

Corpul de clădire a Structurii I M Moldovan în care se desfășoară actul educațional a fost construită înainte de anii 1990, având funcțiunea de școala.

Corpul 1 de clădire al Școlii Gimnaziale Simion Bărnuțiu din municipiul Blaj, str. Păcii, nr. 144 a avut o comportare relativ buna în timp, apărând dificultăți și deformări în zona planșeului din lemn care nu mai asigura o rigiditate suficienta, respectiv starea tehnica necorespunzătoarea a șarpantei, atât din punct de vedere al elementelor din lemn cât și al conexiunii cu zidăria. Cu toate acestea vârstă construcției generează o stare de uzura fizica și morala a construcției, fiind oportune lucrări de modernizare și reabilitare.

Pentru asigurarea funcționarii scolii conform cerințelor de calitate și a standardelor și normativelor în vigoare se impune realizarea unor lucrări care să prevină avansarea degradărilor, inclusiv asigurarea siguranței în exploatare.

Dintre lucrările urgente de intervenție amintim:

o Desfacerea învelitorii din țigla ceramica, demontarea/montare șarpanta noua din lemn.

o Consolidarea planșeului elastic din lemn;

o Reabilitări termice cu sisteme termoizolante a fațadelor, a plăcii pe sol, înlocuirea tâmplăriei exterioare cu o tâmplărie termoizolanta dotata, după caz, cu dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spatilor, refunctionalizarea spațiului pentru adaptarea acestuia la nevoile persoanelor cu dizabilități locomotorii prin realizarea unor rampe.

o Realizarea unei termoizolații din polistiren extrudat de 8 cm sub placa pe sol, având în vedere că se demolează și se vă reface.

Publicitate

o Soclul vă fi dispus cu strat de hidroizolație și termoizolație în strat de 6 cm.

o Pereții exteriori ce formează anvelopa clădirii vor fi placați cu sistem termoizolant într-un strat cu grosimea de 10 cm, conform variantei recomante din cadrul auditului energetic.

o Se vor realiza reparații asupra tencuielilor interioare și exterioare. Zugrăvelile se vor reface în culorile indicate pe planșe.

o Paldoselile prevăzute se vor executa din parchetlaminat de tafic intens, PVC neinflamabil și gresie antiderapanta, în funcție de destinația sălilor și incaperior.

o Se vă realiza trotuar de garda din beton slab armat, în jurul clădirii, având panta înspre exteriorul clădirii.

o Vor fi prevăzute balustrade cu înălțimea de 90 cm, în zona scărilor și a rampelor de scara, conform pieselor desenate.

o Se vor înlocui jgheaburile și burlanele cu unele noi din tabla zincata vopsita în camp electrostatic.

o Conform nevoii și necesarului ce decurg din situația de a beneficia de un spațiu educațional modern și la nivelul standardelor actuale se propune reamenajarea spatiilor disponibile prin re compartimentare și desființarea unor pereți interiori și de asemenea prin umplerea unor goluri de uși/ferestre și redispunerea acestora în zonele cele mai convenabile.

o Toate spatiile prevăzute activităților de studiu și activităților de rutina a personalului și a elevilor vor fî dotate cu echipamente, instalații și aparatura pentru buna funcționare și realizare a activităților de studiu.

o Pentru că beneficiarii rezultatului final să își poată desfășură activitatea în condiții optime și cu prevederea spatiilor necesare, se propune construirea unui etaj parțial intre axele: (I-
C)-(2- 5)

Publicitate

o Se vor Închide unele ferestre în vederea limitării propagării focului în caz de incendiu.

o Datorita faptului că încălzirea se vă realiza sistematizat prin intermediul centralei termice, coșurile de fum existente vor fi eliminate.

o Comparativ cu situația existenta, se vor realiza pereți calcan după cum urmează: de-a lungul axului 12, în axul 10 intre axele A-E, în lungul axului A, intre axele 10-12, conform planului șarpanta.

o Șarpanta ce se înlocuiește vă fî realizata în mai multe ape, în timp ce șarpanta etajului parțial construit vă fî într-o singura apa, cu pănăta de scurgere în interiorul clădirii.

o Toate ușile de la casa scării vor fî dotate cu dispozitiv de autoinchidere.

o Spaletii se vor izola cu un start tormoizolator de polistiren de 2 cm.

o Se vor reface instalațiile sanitare interioare de alimentare cu apa calda, apa rece și instalația de canalizare a apei menajere. De asemenea se vor înlocui toate obiectele sanitare existente la acest moment și se vă dispune faianța în zona grupurilor sanitare, pe o înălțime de 1,8 m.

o Colectarea apelor uzate se vă face prin intermediul căminelor de canalizare proiectate care se vor racorda la reteau de canalizare

Structura ”Petru Pavel Aaron”

Corpul 1 al clădirii de Structura P P Aaron în care se desfășoară actul educațional a fost construit înaintea anilor 1990, având funcțiunea de școala.

Publicitate

Corpul 2 al clădirii de Structura P P Aaron este destinat că fiind o încăpere pentru depozitarea uneltelor, ustensileleor, materialelor și echipamentelor școlare, fiind construit în 1980.

Corpul 2 de clădire al Scolii Gimnaziale Simion Bărnuțiu din municipiul Blaj, str. Gheorghe Lazăr, nr. 1 a avut o comportare neadecvata în timp, apărând dificultăți și deformări în zona planșeului din lemn care nu mai asigura o rigiditate suficienta, respectiv starea tehnica necorespunzătoarea a șarpantei, atât din punct de vedere al elementelor din lemn cât și al conexiunii cu zidăria.

Corpul 3 al clădirii de Structura P P Aaron prevede adăpostirea centralei termice care fumizeara agentul termic al întregii clădiri, fiind construit în 1980.

Corpul 3 de clădire al Scolii Gimnaziale Simion Bărnuțiu din municipiul Blaj, str. Gheorghe Lazăr, nr. 1 a avut o comportare relativ buna în timp, Cu toate acestea vârstă construcției generează o stare de uzura fizica și morala a construcției, fiind oportune lucrări de modernizare și reabilitare.

Pentru asigurarea funcționarii scolii conform cerințelor de calitate și a standardelor și normativelor în vigoare se impune realizarea unor lucrări care să prevină avansarea degradărilor, inclusiv asigurarea siguranței în exploatare.

Dintre lucrările urgente de intervenție amintim:

Corp 1:

desfacerea învelitorii din țigla ceramica, demontarea/montare șarpanta noua din lemn, demontare/montare planșeu existent pe sol și termoizolarea acestuia, reabilitări termice cu sisteme termoizolante a fațadelor, a plăcii pe sol/planșeului peste etaj, înlocuirea tâmplăriei exterioare cu o tâmplărie termoizolanta dotata, după caz, cu dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spatilor, refunctionalizarea spațiului pentru adaptarea acestuia la nevoile persoanelor cu dizabilități locomotorii prin realizarea unei rampe.

Realizarea unei termoizolații din polistiren extrudat de 8 cm sub placa pe sol, având în vedere că se demolează și se vă reface.

Soclul vă fi dispus cu strat de hidroizolație și termoizolație în strat de 6 cm.

Publicitate

Izolarea pereților exteriori ce formează anvelopa clădirii, vor fi placați cu sistem termoizolant într-un strat cu grosimea de 10 cm, conform variantei recomandare din cadrul auditului energetic.

Se vor realiza reparații asupra tencuielilor interioare și exterioare, avandu-se în vedere că se vor elimina și ancadramentele exterioare prevăzute la ferestre. Zugrăvelile se vor reface în culorile indicate pe planșe.

Paldoselile prevăzute se vor executa din parchet, PVC neinflamabil și gresie antiderapanta, în funcție de destinația și funcțiunea sălilor și incaperior.

Se vă realiza trotuar de garda din beton slab armat, în jurul clădirii, având panta înspre exteriorul clădirii.

Vor fi prevăzute balustrade cu înălțimea de 90 cm, în zona scărilor și a rampelor de scara, conform pieselor desenate.

În urma modernizării corpului de clădire PP Aaron, a Scolii Gimnaziale Simion Bărnuțiu se vor Înlocui jgheaburile și burlanele cu unele noi din tabla zincata vopsita în camp electrostatic.

Conform nevoii și necesarului ce decurg din situația de a beneficia de un spațiu educațional modem și la nivelul standardelor actuale se propune reamenajarea spatiilor disponibile prin recompartimentare și desființarea unor pereți interiori și de asemenea prin umplerea unor goluri de uși/ferestre și redispunerea acestora în zonele cele mai convenabile.

Toate spatiile prevăzute activităților de studiu și activităților de rutina a personalului și a elevilor vor fi dotate cu echipamente, instalații și aparatura pentru buna funcționare și realizare a activităților de studiu.

Toate ușile de la casa scării vor fi dotate cu dispozitiv de autoinchidere.

Spaletii se vor izola cu un start tormoizolator de polistiren de 3 cm.

Publicitate

Instalația electrica vă fi refăcută în întregime. Vor fi înlocuite corpurile de iluminat, prizele, dozele și tablourile electrice.

Instalația de distribuție a agentului termic pentru Încălzire vă fi înlocuită. Se vă realiza instalația pentru apa calda menajera prin montarea unui boiler și de asemenea montarea unor panouri fotovoltaice.

Se vor reface instalațiile sanitare interioare de alimentare cu apa calda, apa rece și instaaltia de canalizare a apei menajere. De asemenea se vor Înlocui toate obiectele sanitare existente la acest moment și se vă dispune faianța în zona grupurilor sanitare, pe o Înălțime de 1,8 m.

Grupurile sanitare se vor recompartimenta pentru a se amenaja un grup sanitar pentru persoanele cu dizabilități, pe lângă cele destinate elevilor și personalului scolii, pe categorii

În sala de clasa dispusa intre axele 4-6 se vă prevedea un perete despărțitor pentru amenajarea unei săli profesorale.

Magazia existenta se vă muta în locul holului de lângă sălile de direcțiune și secretariat, accesul la aceasta facandu-se doar de pe casa scării, astfel ușa inițiala se vă muta pentru acces la casa scării.
Se vă prevedea un gol de ușa intre corpul Cl și C2 pentru a se face o legătură interioara dintre cele doua.

Corp 2:

desfacerea învelitorii din azbociment, demontarea/montare șarpanta noua din lemn, reabilitări termice cu sisteme termoizolante a fațadelor, plăcii pe sol și a planșeului, înlocuirea tâmplăriei exterioare cu o tâmplărie termoizolanta dotata, după caz, cu dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spatilor, refunctionali zarea spațiului pentru adaptarea acestuia la accesul sălii de mese, ce se vă face doar prin interiorul clădirii, dinspre corpul de școala CI.

Inițial, corpul C2 fiind depozit și accesul facandu-se din exteriorul clădirii, în viitor se vă elimina ușa exterioara și se vor amplasa 2 ferestre pe acea latura, intre axele: 5-6 și H-G.

Se vor realiza trotuare de garda în jurul clădirii din beton având panta înspre exteriorul clădirii.
Instalația electrica vă fi refăcută în Întregime. Vor fi înlocuite corpurile de iluminat, prizele, dozele și tablourile electrice.

Publicitate

Instalația de distribuție a agentului termic pentru încălzire vă fi înlocuită. Se vă realiza instalația pentru apa calda menajera prin montarea unui boiler.

Prepararea agentului termic pentru încălzire pentru cele doua corpuri 1 și 2, vă fi realizata atât de către cazanele murale.

În urma reabilitărilor/modernizărilor pe partea de instalații se vor reface finisajele atât la nivelul pereților interiori, (tencuieli unde este cazul și zugrăveli), cât și la nivelul pereților exteriori.

Corp 3 – CT:

desfacerea învelitorii din panou, realizarea unui planșeu din beton armat, realizare șarpanta noua și montare învelitoare noua din tabla dublu faltuta.

Se vor realiza trotuare de garda în jurul clădirii din beton având panta înspre exteriorul clădirii.
Instalația electrica vă fi refăcută în întregime. Vor fi înlocuite corpurile de iluminat, prizele, dozele și tablourile electrice.

În urma reabilitărilor/modernizărilor pe partea de instalații se vor reface finisajele atât la nivelul pereților interiori, (tencuieli unde este cazul și zugrăveli), cât și la nivelul pereților exteriori.

Publicitate

Ştirea zilei

Americanii și turiștii ar putea fi OBLIGAȚI să poarte măști de protecție, în spații închise, indiferent dacă sunt vaccinați sau nevaccinați

Publicat

în

Americanii și turiștii ar putea fi OBLIGAȚI să poarte măști de protecție, în spații închise, indiferent dacă sunt vaccinați sau nevaccinați

Casa Albă cere agenţiilor federale să impună obligativitatea purtării măştilor în spaţiile închise, pentru angajaţi şi vizitatori, indiferent dacă sunt vaccinaţi sau nu, în zonele unde transmiterea comunitară a Covid-19 este ridicată, potrivit unui email văzut de Reuters.

Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (CDC) a emis marţi recomandarea că persoanele vaccinate trebuie sp poarte măşti în spaţiile închise, în zonele cu transmitere ridicată a Covid-19, informează News.ro.

Într-un e-mail trimis marţi târziu tuturor agenţiilor federale, Jason Miller, directorul adjunct al biroului pentru buget şi management al Casei Albe (OMB), a declarat, în conformitate cu recomandările CDC, că ”în zonele cu transmitere comunitară substanţială sau ridicată, agenţiile trebuie să solicite tuturor angajaţilor federali, contractorilor şi vizitatorilor, indiferent de statutul de vaccinare, să poarte o mască în interiorul clădirilor federale. Începând de astăzi, aceasta include zona Washington, DC”.

Electrica Furnizare Discount

Acesta a adăugat că persoanele care nu sunt complet vaccinate trebuie să continue să se distanţeze fizic, în conformitate cu îndrumările CDC.

CDC a declarat marţi că cel puţin 63% din comitatele din SUA sunt considerate cu risc substanţial sau ridicat.

Administraţia preşedintelui Joe Biden a cerut luni ca tot personalul Afacerilor legate de Veterani să fie vaccinat, iar miercuri, Departamentul pentru Securitate Internă a anunţat într-o postare pe Twitter că toţi cei 240.000 de angajaţi ai săi, va trebui să poarte o mască în interior şi să respecte distanţarea fizică, imediat şi indiferent a stării de vaccinare.

Pe măsură ce varianta virulentă Delta a coronavirusului se răspândeşte prin părţi din Statele Unite şi imunizările întârzie, guvernul federal face din nou eforturi pentru a ţine sub control pandemia care a început acum mai bine de un an, în speranţa de a evita introducerea de restricţii la nivel naţional.

Sursa: stiripesurse.ro

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO| Inspecție pentru deschiderea nodului rutier Sebeș, conexiunea dintre autostrada A10 Sebeș-Turda și A1

Publicat

în

Inspecție pentru deschiderea nodului rutier Sebeș, conexiunea dintre autostrada A10 Sebeș-Turda și A1

În acest moment, se desfășoară inspecția tehnică pentru a verifica elemenele de siguranță pentru bretelele 3 si 4.

Astfel, potrivit informațiilor de la fata locului ale ziarulunirea.ro, se pare că, în acest moment, inspecția celor de la CNAIR a avut loc, urmând ca cei de la Poliția Rutieră a autostrăzilor să se pronunțe și ei cu privire la elementele de siguranță a traficului, pentru a putea fi deschis circulației.

Potrivit surselor ziarulunirea.ro, dacă și inspecția poliției va decurge normal, între 16:30-17:00, circulația va urma a fi deschisă.

Electrica Furnizare Discount
Citește mai mult

Ştirea zilei

Echipamente IT pentru învățământul online al elevilor de la Şcoala Gimnazială „Ioan Maiorescu” din Bucerdea Grânoasă: Licitația de peste 300.000 de lei, lansată în SEAP

Publicat

în

Echipamente IT pentru învățământul online al elevilor de la Şcoala Gimnazială „Ioan Maiorescu” din Bucerdea Grânoasă: Licitația de peste 300.000 de lei, lansată în SEAP

Primăria comunei Noșlac a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru achiziție, în cadrul proiectului „Asigurarea accesului elevilor la procesul de învăţare în mediul on-line prin dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei” în cadrul Şcolii Gimnaziale „Ioan Maiorescu” din Comuna Bucerdea Grânoasă. Valoarea totală estimată a investiției este de 332.307,70, fără TVA.

Având în vedere situaţia pandemică creată de răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2, încă de la începutul anului 2020, şi instituirea stării de urgenţă în întreagă ţară, s-a stabilit necesitatea desfăşurării activităţii educaţionale în mediul on-line, după posibilităţi. Aceasta experienţă a scos la iveală multe lipsuri existente, constatându-se astfel că majoritatea elevilor nu dispun de dispozitivele adecvate pentru participarea la cursurile online.

Astfel, având în vedere situaţia actuală, Primăria Comunei Bucerdea Grânoasă doreşte dotarea Şcolii Gimnaziale „loan Maiorescu” din Comuna Bucerdea Grânoasă cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informaţiei de tipul tabletelor şcolare, precum şi a altor echipamente/dispozitive electronice, astfel încât orele de pregătire din timpul activităţilor să se poată desfăşura on-line, şi în condiţii de siguranţă.

Echipamentele de tip IT sunt astfel necesare desfăşurării activităţilor didactice in mediul on-line, pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii si cu ceilalţi elevi, precum şi pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2, fapt care ar pune în pericol desfăşurarea în condiţii normale a tuturor activităţilor didactice necesare procesului de învăţământ.

Specificaţii tehnice: Tablete

Sistem operare – Android 10 certificat GMS (Google Mobile Services), cu suport oficial asigurat de producător pentru upgrade la cel puţin o versiune ulterioara
CPU – Quad-core 1.5 GHz, 64bit
Memorie – 16GB interna; 2GB RAM

Specificaţii tehnice: Laptopuri

CPU – Intel i3 generaţia 10 sau echivalent (scor minimum de 4.000 pe cpubenchmark.net)
Display – 15″-16″, HD.
Memorie RAM – minimum 8GB, DDR4
SSD – minimum 256GB,
Placă video – inclusă.
Cameră web – inclusă.
Conectivitate – wireless 802.11 ac, LAN 10/100/1000, bluetooth 4.2
Porturi – HDMI, USB 2.0, USB 3.0, RJ45, Audio jack combo
Greutate – mai mica de 2 Kg
Sistem de operare – Windows 10 sau echivalent

Specificaţii tehnice: Cameră web conferinţă

Video- Full HD 1080p 1920 x 1080 pixeli, autofocus, zoom minim lx HD
Unghi vizualizare minim – 75 grade diagonala
Microfon – distanta preluare minim 2,4m
Sunet – integrat si/sau extern
Codare – Codare H.264

Specificaţii tehnice: Proiectoare

Lumeni – 3000 ANSI mod normal şi 2000 ANSI economic
Rezoluţie nativă – 1280 x 800 pixeli
Contrast -15.000:1
Aspect imagine – 16:10
Conectori – VGA, HDMI, Composite video, USB

Specificaţii tehnice: Ecran proiecţie (perete)

Tip suport – perete
Diagonală – 2,5m
Telecomandă – da
Motor – da
Suprafaţa de proiectare – 150 x 200 cm

Produse solicitate

Tablete cu acces la internet – 103 bucăţi
Laptop – 25 bucăți
Cameră web conferinţă – 10 bucăți
Proiector – 10 bucăți
Ecran proiecţie (perete) – 10 bucăți

Publicitate
Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2021 Ziarul Unirea