Noutăţi privind declaraţia unică

Categoriile de contribuabili care au obligaţia depunerii declaraţiei 112:
I – persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente, (rezultate în urma încheierii unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau alt statut special) atât pe perioada în care persoanele desfăşoară activitate, cât şi pe perioada în care acestea beneficiază de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate;
II. – orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor
III. – instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi, după caz, suportă, potrivit prevederilor legale, contribuţii sociale obligatorii, în numele asiguratului, cum ar fi: Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba, pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau alte drepturi de protecţie socială; Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Alba, pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului şi pentru copilul cu handicap; autorităţile administraţiei publice locale, pentru persoanele care beneficiază de ajutor social; Casa Judeţeană de Pensii Alba sau alte entităţi, pentru pensionarii cu venituri din pensii care depăşesc 740 lei, Casa de Asigurări de Sănătate Alba, pentru anumite persoane prevăzute în OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de sănătate; Ministerul Justiţiei, pentru persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate; Secretariatul de Stat pentru Culte, pentru personalul monahal al cultelor.
Începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011, contribuabilii care au personal angajat cu contract individual de muncă vor utiliza următoarele  cote de contribuţii de asigurări sociale: a) pentru contribuţia de asigurări sociale: 31,3% pentru condiţii normale de muncă, din care 20,8% pentru contribuţia datorată de angajator; 36,3% pentru condiţii deosebite de muncă, din care 25,8% pentru contribuţia datorată de angajator; 41,3% pentru condiţii speciale de muncă, din care 30,8% pentru contribuţia datorată de angajator. Contribuţia individuală de asigurări sociale este de 10,5% pentru toate condiţiile de muncă. b) pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate: 5,5% pentru contribuţia individuală; 5,2% pentru contribuţia datorată de angajator; c) contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate – 0,85%; d) contribuţia la bugetul asigurărilor de şomaj: 0,5% pentru contribuţia individuală; 0,5% pentru contribuţia datorată de angajator; e) contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, datorată de angajator: 0,15% – 0,85%; f) pentru contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, datorată de angajator – 0,25%. În cazul în care din calcul rezultă o bază de calcul mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, cota contribuţiei individuale de asigurări sociale se va aplica asupra echivalentului a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, pe fiecare loc de realizare al venitului. Informaţii pe această temă se pot obţine de la Biroul „Asistenţă contribuabili” al DGFP Alba, tel. 0258 819 825, coordonator Mirela Botaş. Informaţiile comunicate de DGFP Alba au fost publicate şi pe portalul ANAF, în spaţiul destinat DGFP Alba, la adresa www.anaf.ro, la categoria „Informaţii publice”. (A.D.T.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419