Rămâi conectat

Ştirea zilei

Noutăți Pensii 2023. Toate modificările din legea pensiilor care afectează pensiile de la 1 ianuarie 2023

BONTEA Alexandru

Publicat

în

Noutăți Pensii 2023. Toate modificările din legea pensiilor care afectează pensiile de la 1 ianuarie 2023. Valoarea punctului de pensie. Pensia minimă. Indexare pensii militare 2023. Ajutoare acordate pensionarilor cu venituri mici

Anul 2023 vine cu o mulțime de schimbări care afectează pensiile începând cu data de 1 ianuarie, precum majorarea punctului de pensie, acordarea unui ajutor financiar pensionarilor sau indexarea pensiilor militare.

Valoarea punctului de pensie, a pensiei minime, cuantumurile ajutoarelor acordate unor pensionari, precum şi procentele cu care se indexează pensiile militare în anul 2023 sunt reglementate prin ordonanţă de urgenţă al executivului. Punctul de pensie ajunge la 1.785 de lei în anul 2023, iar pensia minimă – la 1.125 de lei.

Valoarea punctului de pensie şi cea a indemnizaţiei sociale pentru pensionari se majorează cu 12,5% în anul 2023 faţă de nivelurile avute în anul 2022.

Elit - Gustul Desăvârșit

Valoarea punctului de pensie va fi de 1.785 de lei în anul 2023, potrivit economica.net.

Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii se modifică şi se completează după cum urmează:
La articolul 86 alineatul (2) după litera b^1) se introduce litera b^2) cu următorul cuprins:
b^2) Valoarea punctului de pensie este de 1.785 de lei la data de 1 ianuarie 2023, se arată în proiectul de OUG consultat de Economica.net.

Pensii 2023: Valoarea punctului de pensie în anul 2023

Începând cu anul 2023, valoarea punctului de pensie de 1.785 de lei, prevăzută la litera b^2), se majorează cu rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, cunoscuţi în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică.

Majorarea şi data de acordare se stabilesc anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, reiese din noua formă a literei c) a alineatului (2) al articolului 86 din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, schimbată prin proiectul de OUG.

Pensia minimă – în valoare de 1.125 de lei în anul 2023.

Indemnizaţia socială pentru pensionari este de 1.125 lei începând cu 1 ianuarie 2023.

Ajutoare acordate unor pensionari cu venituri cumulate lunar din pensie şi salariu (dacă e cazul) de cel mult 3.000 de lei.

În anul 2023 se acordă un ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii, pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de Casele Teritoriale de Pensii, Casele de Pensii Sectoriale, ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 3.000 de lei, astfel:

– pensionarii cu venituri lunare de până la 1.500 lei inclusiv vor primi un ajutor financiar în cuantum total de 1.000 de lei pe parcursul anului 2023. Acest ajutor se plăteşte în două tranşe egale. Astfel că, în ianuarie 2023 şi în octombrie 2023, pensionarii cu venituri lunare cel mult egale cu 1.500 de lei vor primi câte 500 de lei.

– pensionarii cu venituri lunare cuprinse între 1.501 lei şi 2.000 lei inclusiv vor primi, în total, 800 de lei în anul 2023: jumătate din bani în ianuarie, iar restul în octombrie 2023.

– pensionarii cu venituri lunare cuprinse între 2.001 lei şi 3.000 de lei inclusiv vor obţine, în total, 600 de lei în anul 2023, în tranşe egale (300 de lei în ianuarie, respectiv 300 de lei în octombrie 2023).

Pensii 2023 – Precizări importante

Ajutorul financiar se acordă pensionarilor şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, care au domiciliul în România.

Pragurile de venit lunar în funcţie de care oamenii vor primi ajutoare, enumerate mai sus (1.500 de lei, 2.000 de lei, 3.000 de lei), se referă la veniturile cumulate din pensie şi din salarii, obţinute de pensionari:

– veniturile din pensii acordate în sistemul public de pensii, plătite în luna ianuarie 2023 respectiv în octombrie 2023;

– veniturile din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii, plătite în luna ianuarie 2023 respectiv în octombrie 2023;

– veniturile din indemnizaţia socială pentru pensionari;

– veniturile din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, cu excepţia veniturilor din indemnizaţiile acordate persoanelor prevăzute la alin. (2) al art. 4 și art. 18 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 341 din 2004 și a veniturilor din drepturile acordate persoanelor prevăzute de Legea nr. 49 din 1991 și plătite în luna ianuarie 2023 respectiv, octombrie 2023, prin Casele de Pensii;

– venituri din salarii şi asimilate salariilor, raportate în „Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, al cărei termen de depunere, conform art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este luna anterioară celei în care se efectuează calculul drepturilor aferente lunii în care se plăteşte ajutorul financiar.

Ajutorul financiar menţionat mai sus se plăteşte, din oficiu, în luna ianuarie 2023 respectiv, octombrie 2023, prin Casele Teritoriale de Pensii, Casele Sectoriale de Pensii şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetele Ministerelor Muncii, Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informaţii.

În cazul celor care beneficiază de pensie de urmaş, ajutorul financiar se acordă fiecărui urmaş în parte, dacă întruneşte condiţiile de eligibilitate.

Pentru pensionarii şi beneficiarii de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, care în luna ianuarie 2023 şi/sau în octombrie 2023 încasează diferenţe de drepturi băneşti, cuvenite şi neîncasate, aferente unor perioade anterioare lunii ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023, la determinarea plafonului de venit de 1.500, 2.000 de lei, respectiv 3.000 de lei nu se iau în considerare aceste drepturi restante.

Ajutorul acordat unor pensionari în 2023 nu se ia în calcul la stabilirea:

– plafonului prevăzut prin Hotărârea Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor, cu modificările şi completările ulterioare.

-contribuţiei băneşti individuale a asiguraţilor care beneficiază de bilete de tratament balnear, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice.

– contribuției de plată pentru centrele rezidențiale și pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice în condițiile Legii nr. 17/2000.

– contribuţiei lunare de întreținere datorată de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora, stabilită prin Ordinul ministrului muncii nr. 1887/2016 cu modificările și completările ulterioare, conform proiectului de OUG

Procentele cu care se indexează pensiile militare în anul 2023 scad pe măsură ce cuantumurile pensiilor cresc.

Începând cu 1 ianuarie 2023, pensiile militare de stat ale căror cuantumuri brute recalculate, stabilite şi/sau actualizate, după caz, conform prevederilor Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la sfârşitul anului 2017 și indexate ulterior, în acord cu legislația în vigoare, aflate în plată la 31 decembrie 2022, se indexează din oficiu, astfel:

• pensiile miliare mai mici sau egale cu 3.000 de lei se indexează cu 12,5%, fără să depăşească 3.256 lei lunar;

• pensiile militare cuprinse între 3.001 lei şi 4.400 lei inclusiv se indexează cu 8,5%, fără să depăşească 4.687 lei lunar;

• pensiile militare situate între 4.401 lei şi 5.800 de lei inclusiv se indexează cu 6,5%, fără să depăşească 6.103 lei lunar;

• pensiile militare cuprinse între 5.801 lei şi 7.200 de lei inclusiv se indexează cu 5,2%, fără să depășească 7.518 lei lunar;

• pensiile militare aflate între 7.201 lei şi 8.600 de lei inclusiv se indexează cu 4,4%, fără să depășească 8.902 lei pe lună;

• pensiile militare cuprinse între 8.601 lei şi 10.000 lei se indexează cu 3,5%, fără să depășească 10.000 lei lunar

Începând cu 1 ianuarie 2023, pensiile militare de stat stabilite conform Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu anul 2018 și indexate ulterior, aflate în plată la 31 decembrie 2022, se indexează din oficiu, astfel:

• pensiile militare de cel mult 3.000 lei se indexează cu 3,8%, fără să depășească 3.076 lei;

• pensiile militare cuprinse între 3.001 şi 4.400 de lei inclusiv se indexează cu 2,5%, fără să depășească 4.485 lei lunar;

• pensiile militare situate între 4.401 şi 5.800 de lei inclusiv se indexează cu 1,9%, fără să depășească 5.888 lei lunar;

• pensiile militare aflate între 5.801 şi 7.200 de lei inclusiv se indexează cu 1,5%, fără să depășească 7.295 lei lunar;

• pensiile militare situate între 7.201 şi 8.600 lei se indexează cu 1,3%, fără să depășească 8.687 de lei lunar;

• pensiile militare cuprinse între 8.601 şi 10.000 lei se indexează cu 1%, fără să depășească 10.000 lei lunar

Sunt vizaţi de această prevedere beneficiarii pensiilor de serviciu acordate în baza:

• Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă

• Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice.

• Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi,

• Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare

• Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Nu sunt vizate de prevederea antemenţionată pensiile de serviciu civile ale magistraţilor.

Pe termen scurt, trebuie găsit un echilibru între nevoia de a proteja pe cei mai vulnerabili la șocul indus de aceste evenimente majore (războiul din Ucraina) și nevoia de a combate inflația în același timp. Intervențiile pe care statul le face pentru susținerea persoanelor vulnerabile trebuie foarte bine țintite, în condițiile resurselor limitate și în condițiile necesității consolidării fiscale asumate până în anul 2024. În condițiile în care deficitele mari ne individualizează la nivelul spațiului european, aversiunea față de risc crește, iar investitorii vor penaliza țările cu dezechilibre mari”, atrage atenţia guvernul în raportul privind situaţia macroeconomică pe anul 2023 şi proiecţia pe anii 2024-2026.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Ştirea zilei

Tânăr de 23 de ani, din Sebeș, cercetat de polițiști: Ar fi condus sub influența substanțelor psihoactive

Ziarul Unirea

Publicat

în

Un tânăr de 23 de ani, din Sebeș, este cercetat de polițiști după ce ar fi condus sub influența substanțelor psihoactive.

La data de 23 septembrie 2023, în jurul orei 20.40, în timp ce acționau pe strada Mihail Kogălniceanu din municipiul Sebeș, polițiștii rutieri din Sebeș au oprit, pentru control, un autoturism care era condus de un tânăr de 23 de ani, din Sebeș.

Elit - Gustul Desăvârșit

În urma testării conducătorului auto, cu aparatul din dotare, au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive. Menționăm că aceasta nu reprezintă probă în cadrul dosarului penal, persoana fiind condusă la o unitate medicală, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a consumului unor substanțe interzise.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

Un tânăr din Alba Iulia a prădat un magazin din oraș, în două nopți și a sustras mai multe bunuri: A fost reținut pentru furt calificat

Ziarul Unirea

Publicat

în

Un tânăr din Alba Iulia a prădat un magazin din oraș, în două nopți și a sustras mai multe bunuri. A fost reținut de polițiști pentru furt calificat.

La data de 22 septembrie 2023, polițiștii de investigații criminale din carul Poliției Municipiului Alba Iulia au identificat un tânăr de 26 de ani, din municipiul Alba Iulia, ca persoană bănuită de săvârșirea unei infracțiuni de furt calificat.

Elit - Gustul Desăvârșit

În sarcina tânărului s-a reținut faptul că, în seara zilei de 12 septembrie 2023, ar fi pătruns, prin efracție, în interiorul unei societăți comerciale din Alba Iulia, iar din interiorul acesteia ar fi sustras un monitor, un telefon mobil și cheile de la garajul situat în spatele clădirii.

Ulterior, în seara zilei 17 septembrie, tânărul ar fi pătruns, din nou, în incinta aceleiași societăți comerciale, fără a sustrage bunuri.

Pentru documentarea activității sale infracționale, polițiștii i-au percheziționat domiciliul. Ulterior, acesta a fost reținut, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Cercetările sunt continuate, în vederea stabilirii întregii sale activități infracționale.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

Reabilitarea căminului cultural din comuna Lupșa: Licitația de aproape UN MILION de lei, lansată în SEAP

Ziarul Unirea

Publicat

în

Reabilitarea căminului cultural din comuna Lupșa: Licitația de aproape UN MILION de lei, lansată în SEAP

Primăria comunei Lupșa a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru lucrări de construcții clădiri pentru proiectul „Reabilitare clădire administrativă și socio-culturală în comuna Lupșa”. Valoarea totală estimată a investiției este de 951.346,56 de lei, fără TVA.

Dezvoltarea economico- sociala durabila a unei comunităţi depinde in mare măsură de nivelul echipării edilitare a acesteia, de asigurarea tuturor utilităţilor necesare desfăşurării in condiţii optime a activitatilor de comerţ si industrie si atragerii de noi membri in comunitate, potenţiali investitori sau consumatori, prin ridicarea standardului de viata.

Elit - Gustul Desăvârșit

În aceste condiţii, se impune ca o necesitate reală, realizarea investiţiei, care să asigure cerinţele şi nevoile de mediu, siguranţă şi confort din cadrul comunei.

Necesitatea lucrărilor propuse în prezentul proiect este în primul rând argumentată de faptul că în zonă nu există nici o cladire cu dublu rol , atat administrativ cat si unul socio cultural, care să răspundă nevoilor cetăţenilor.

Obiectivul principal al investiţiei este reducearea consumului energetic a clădirii şi reducerea emisiile de carbon prin reabilitarea termică a clădirii şi propunerea a unor noi sisteme de producere a energiei electrice şi a unui sistem de încălzire contemporan, sustenabil.

Accesul principal în clădire este la partea nordică a clădirii, pe faţada principală, dinspre şoseaua DN75. Holul, care primeşte utilizatorul, direcţionează printr-un glaswand amplu către sala multifuncţională. Acesta are un acces secundar din exterior printr-un pachet de trepte din beton. Din hol se accesează un alt hol mai mic, de unde se ajunge la grupul sanitar, repectiv spre un birou pentru administrarea clădirii. Biroul este conectat direct şi cu sala multifuncţională. Din holul principal se accesează spaţiul tehnic, unde se află instalaţiile termice şi de ventilare.

SOLUŢIILE TEHNICE PRIVIND LUCRĂRILE STRUCTURALE SI NESTRUCTURALE:

Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural:

Pentru consolidarea planseului de lemn de peste parter şi a şarpantei de lemn, se impune examinarea vizuală a tuturor grinzilor şi schimbarea tuturor elementelor de planşeu degradate cu elemente noi având acelaşi secţiuni cu cele pe care le înlocuiesc. Prin prinderea grinzilor de lemn cu ancoră chimică de coronamentul peretelui existent şi montarea a două straturi de dulapi de răşinoase de 2,5 cm la ±45° la partea superioară a grinzilor de lemn ancorate se va obţine şi un efect de şaibă acceptabil la acest nivel.

Şarpanta clădirii va fi păstrată în configuraţia ei actuală şi va fi consolidată structural în punctele de degradare.

Se propune decaparea tencuielilor degradate şi refacerea acestora cu materiale compatibile cu cele existente, respirante, pe bază de var la elevaţii şi tencuieli de asanare, pe bază de var hidraulic la soclu. Paramentele, care sunt în stare bună de conservare, se păstrează. Având în vedere că, prin termoizolarea faţadelor se vor acoperi ancadramentele din tencuială a tâmplăriilor şi lesenele faţadei, acestea se vor reface pe suprafaţa exterioară a termoizolaţiei. Deasemenea cornişa existentă din lemn, se va reface la faţa exterioară a termoizolaţiei, conform modelului original.

Ferestrele existente se vor schimba cu ferestre cu tamplarie PVC, cu 2+2 cercevele suprapuse, cele inferioare cu câte 3 ochiuri, cu geamuri termo-fonoizolante cu 3 foi de sticlă.

Uşile exterioare şi interioare se vor schimba de asemnea. Cele exterioare vor fi din tâmplarie PVC, cu geamuri termo-fonoizolante cu 3 foi de sticlă, Uw,i = 0.85 W/m2K, cu model conform planşelor desenate şi a tabloului de tâmplărie.

Uşile interioare ale salei multifuncţionale vor fi din tâmplărie PVC, iar celelalte din MDF demolarea parţială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea.

Elemente structurale:

Se propune desfacerea planşeul peste subsol până la arcele din zidărie de cărămidă, care se vor păstra. Deasemenea se va desface tavanul din scândură de lemn de peste parter, însă grinzile de lemn se vor păstra. Se propune desfacerea scării din beton de la accesul pietonal secundar în clădire.

Elemente nestructurale:

Se vor desface straturile de uzură a pardoselilor existente şi umpluturile aferente, în vederea termoizolării clădirii faţă de pământ. Se propune curăţirea şi îndepărtarea molozului şi a umpluturilor de la nivelul podului, deasupra planşeelor de lemn de peste parter. Se va efectua o curăţenie şi igienizare generală în pod, cu ocazia căreia se va evacua molozul şi guano de pe elementele şarpantei.

introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare:

Elemente structurale:

Se propune refacerea planseului peste subsol în variantă de beton armat, cu rigiditate mare în plan orizontal, care să asigure efectul şaibă rigidă la acest nivel. Planşeul nou va fi alcătuit din centuri perimetrale, rezemate suplimentar prin dispunerea unor alveole de rezemare în pereţii subsolului, centuri peste arcele de zidărie păstrate şi placa de beton armat propriu-zisă.

Elemente nestructurale:

Se propune introducerea a unor pereţi nestructurali de compartimentare din gips-carton pe schelet metalic uşor pentru crearea gupurilor sanitare. Se propune un grup sanitar pentru bărbaţi şi unul pentru femei/ persoane cu dizabilităţi.

Învelitoarea existentă din ţiglă ceramică, care prezintă multiple degradări se va schimba în învelitoare nouă din ţiglă ceramică de bună calitate. Se vor schimba de asemenea şipcile.

În concluzie, pentru asigurarea nevoilor corespunzătoare în comuna Lupşa, judeţul Alba, este necesară şi oportună investiţia.

Din punctul de vedere al infrastructurii de mediu, România se situează încă mult sub media Uniunii Europene şi are de recuperat rămânerea în urmă, la majoritatea indicatorilor principali.

Principalele efecte comune după implementarea proiectului:

– cresterea calitatii serviciilor publice
– creşterea nivelului de trai, a gradului de confort şi civilizaţie a locuitorilor din zonă;
– creşterea atractivităţii zonei pentru implementarea de noi activităţi economice, cât şi pentru învestitorii autohtoni şi străini;
– ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea surselor de poluare;
– asigurarea condiţiilor pentru dezvoltarea sectorului privat în mediu rural.

Prin realizarea acestei investiţii, se vor realiza următoarele deziderate:

– Imbunatatirea seervicilor publice prestat
– eficientizarea relatiei dintre cetatean si institutiile statului
– cresterea calitatii architectural ambientale a zonei


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare