Rămâi conectat

Ştirea zilei

Noutăți Pensii 2023. Toate modificările din legea pensiilor care afectează pensiile de la 1 ianuarie 2023

BONTEA Alexandru

Publicat

în

Noutăți Pensii 2023. Toate modificările din legea pensiilor care afectează pensiile de la 1 ianuarie 2023. Valoarea punctului de pensie. Pensia minimă. Indexare pensii militare 2023. Ajutoare acordate pensionarilor cu venituri mici

Anul 2023 vine cu o mulțime de schimbări care afectează pensiile începând cu data de 1 ianuarie, precum majorarea punctului de pensie, acordarea unui ajutor financiar pensionarilor sau indexarea pensiilor militare.

Valoarea punctului de pensie, a pensiei minime, cuantumurile ajutoarelor acordate unor pensionari, precum şi procentele cu care se indexează pensiile militare în anul 2023 sunt reglementate prin ordonanţă de urgenţă al executivului. Punctul de pensie ajunge la 1.785 de lei în anul 2023, iar pensia minimă – la 1.125 de lei.

Valoarea punctului de pensie şi cea a indemnizaţiei sociale pentru pensionari se majorează cu 12,5% în anul 2023 faţă de nivelurile avute în anul 2022.

Valoarea punctului de pensie va fi de 1.785 de lei în anul 2023, potrivit economica.net.

Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii se modifică şi se completează după cum urmează:
La articolul 86 alineatul (2) după litera b^1) se introduce litera b^2) cu următorul cuprins:
b^2) Valoarea punctului de pensie este de 1.785 de lei la data de 1 ianuarie 2023, se arată în proiectul de OUG consultat de Economica.net.

Pensii 2023: Valoarea punctului de pensie în anul 2023

Începând cu anul 2023, valoarea punctului de pensie de 1.785 de lei, prevăzută la litera b^2), se majorează cu rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, cunoscuţi în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică.

Majorarea şi data de acordare se stabilesc anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, reiese din noua formă a literei c) a alineatului (2) al articolului 86 din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, schimbată prin proiectul de OUG.

Pensia minimă – în valoare de 1.125 de lei în anul 2023.

Indemnizaţia socială pentru pensionari este de 1.125 lei începând cu 1 ianuarie 2023.

Ajutoare acordate unor pensionari cu venituri cumulate lunar din pensie şi salariu (dacă e cazul) de cel mult 3.000 de lei.

În anul 2023 se acordă un ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii, pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de Casele Teritoriale de Pensii, Casele de Pensii Sectoriale, ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 3.000 de lei, astfel:

– pensionarii cu venituri lunare de până la 1.500 lei inclusiv vor primi un ajutor financiar în cuantum total de 1.000 de lei pe parcursul anului 2023. Acest ajutor se plăteşte în două tranşe egale. Astfel că, în ianuarie 2023 şi în octombrie 2023, pensionarii cu venituri lunare cel mult egale cu 1.500 de lei vor primi câte 500 de lei.

– pensionarii cu venituri lunare cuprinse între 1.501 lei şi 2.000 lei inclusiv vor primi, în total, 800 de lei în anul 2023: jumătate din bani în ianuarie, iar restul în octombrie 2023.

– pensionarii cu venituri lunare cuprinse între 2.001 lei şi 3.000 de lei inclusiv vor obţine, în total, 600 de lei în anul 2023, în tranşe egale (300 de lei în ianuarie, respectiv 300 de lei în octombrie 2023).

Pensii 2023 – Precizări importante

Ajutorul financiar se acordă pensionarilor şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, care au domiciliul în România.

Pragurile de venit lunar în funcţie de care oamenii vor primi ajutoare, enumerate mai sus (1.500 de lei, 2.000 de lei, 3.000 de lei), se referă la veniturile cumulate din pensie şi din salarii, obţinute de pensionari:

– veniturile din pensii acordate în sistemul public de pensii, plătite în luna ianuarie 2023 respectiv în octombrie 2023;

– veniturile din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii, plătite în luna ianuarie 2023 respectiv în octombrie 2023;

– veniturile din indemnizaţia socială pentru pensionari;

– veniturile din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, cu excepţia veniturilor din indemnizaţiile acordate persoanelor prevăzute la alin. (2) al art. 4 și art. 18 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 341 din 2004 și a veniturilor din drepturile acordate persoanelor prevăzute de Legea nr. 49 din 1991 și plătite în luna ianuarie 2023 respectiv, octombrie 2023, prin Casele de Pensii;

– venituri din salarii şi asimilate salariilor, raportate în „Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, al cărei termen de depunere, conform art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este luna anterioară celei în care se efectuează calculul drepturilor aferente lunii în care se plăteşte ajutorul financiar.

Ajutorul financiar menţionat mai sus se plăteşte, din oficiu, în luna ianuarie 2023 respectiv, octombrie 2023, prin Casele Teritoriale de Pensii, Casele Sectoriale de Pensii şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetele Ministerelor Muncii, Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informaţii.

În cazul celor care beneficiază de pensie de urmaş, ajutorul financiar se acordă fiecărui urmaş în parte, dacă întruneşte condiţiile de eligibilitate.

Pentru pensionarii şi beneficiarii de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, care în luna ianuarie 2023 şi/sau în octombrie 2023 încasează diferenţe de drepturi băneşti, cuvenite şi neîncasate, aferente unor perioade anterioare lunii ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023, la determinarea plafonului de venit de 1.500, 2.000 de lei, respectiv 3.000 de lei nu se iau în considerare aceste drepturi restante.

Ajutorul acordat unor pensionari în 2023 nu se ia în calcul la stabilirea:

– plafonului prevăzut prin Hotărârea Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor, cu modificările şi completările ulterioare.

-contribuţiei băneşti individuale a asiguraţilor care beneficiază de bilete de tratament balnear, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice.

– contribuției de plată pentru centrele rezidențiale și pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice în condițiile Legii nr. 17/2000.

– contribuţiei lunare de întreținere datorată de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora, stabilită prin Ordinul ministrului muncii nr. 1887/2016 cu modificările și completările ulterioare, conform proiectului de OUG

Procentele cu care se indexează pensiile militare în anul 2023 scad pe măsură ce cuantumurile pensiilor cresc.

Începând cu 1 ianuarie 2023, pensiile militare de stat ale căror cuantumuri brute recalculate, stabilite şi/sau actualizate, după caz, conform prevederilor Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la sfârşitul anului 2017 și indexate ulterior, în acord cu legislația în vigoare, aflate în plată la 31 decembrie 2022, se indexează din oficiu, astfel:

• pensiile miliare mai mici sau egale cu 3.000 de lei se indexează cu 12,5%, fără să depăşească 3.256 lei lunar;

• pensiile militare cuprinse între 3.001 lei şi 4.400 lei inclusiv se indexează cu 8,5%, fără să depăşească 4.687 lei lunar;

• pensiile militare situate între 4.401 lei şi 5.800 de lei inclusiv se indexează cu 6,5%, fără să depăşească 6.103 lei lunar;

• pensiile militare cuprinse între 5.801 lei şi 7.200 de lei inclusiv se indexează cu 5,2%, fără să depășească 7.518 lei lunar;

• pensiile militare aflate între 7.201 lei şi 8.600 de lei inclusiv se indexează cu 4,4%, fără să depășească 8.902 lei pe lună;

• pensiile militare cuprinse între 8.601 lei şi 10.000 lei se indexează cu 3,5%, fără să depășească 10.000 lei lunar

Începând cu 1 ianuarie 2023, pensiile militare de stat stabilite conform Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu anul 2018 și indexate ulterior, aflate în plată la 31 decembrie 2022, se indexează din oficiu, astfel:

• pensiile militare de cel mult 3.000 lei se indexează cu 3,8%, fără să depășească 3.076 lei;

• pensiile militare cuprinse între 3.001 şi 4.400 de lei inclusiv se indexează cu 2,5%, fără să depășească 4.485 lei lunar;

• pensiile militare situate între 4.401 şi 5.800 de lei inclusiv se indexează cu 1,9%, fără să depășească 5.888 lei lunar;

• pensiile militare aflate între 5.801 şi 7.200 de lei inclusiv se indexează cu 1,5%, fără să depășească 7.295 lei lunar;

• pensiile militare situate între 7.201 şi 8.600 lei se indexează cu 1,3%, fără să depășească 8.687 de lei lunar;

• pensiile militare cuprinse între 8.601 şi 10.000 lei se indexează cu 1%, fără să depășească 10.000 lei lunar

Sunt vizaţi de această prevedere beneficiarii pensiilor de serviciu acordate în baza:

• Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă

• Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice.

• Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi,

• Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare

• Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Nu sunt vizate de prevederea antemenţionată pensiile de serviciu civile ale magistraţilor.

Pe termen scurt, trebuie găsit un echilibru între nevoia de a proteja pe cei mai vulnerabili la șocul indus de aceste evenimente majore (războiul din Ucraina) și nevoia de a combate inflația în același timp. Intervențiile pe care statul le face pentru susținerea persoanelor vulnerabile trebuie foarte bine țintite, în condițiile resurselor limitate și în condițiile necesității consolidării fiscale asumate până în anul 2024. În condițiile în care deficitele mari ne individualizează la nivelul spațiului european, aversiunea față de risc crește, iar investitorii vor penaliza țările cu dezechilibre mari”, atrage atenţia guvernul în raportul privind situaţia macroeconomică pe anul 2023 şi proiecţia pe anii 2024-2026.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Veteranul de război, colonelul (rtg.) Ioan Cerghedean, din Galda de Jos, aniversat la împlinirea venerabilei vârste de 102 ani

Ziarul Unirea

Publicat

în

Veteranul de război, colonelul (rtg.) Ioan Cerghedean, din Galda de Jos, aniversat la împlinirea venerabilei vârste de 102 ani Veteranul de război, colonelul (rtg.) Ioan Cerghedean, din Galda de Jos, județul Alba a împlinit duminică 102 ani. Acesta s-a născut în Galda de Jos, la data de 16 iunie 1922. A urmat cursurile Școlii de […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea