Rămâi conectat

Economie

Noua variantă a REVISAL va intra în vigoare de la 1 august

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

în

Noua varianta a Registrului general de evidenţă a salariaţilor a fost publicată recent în Monitorul Oficial, urmând să intre în vigoare de la 1 august 2011. Actul normativ instituie amenzi de până la 10.000 de lei pentru angajatorii care nu respectă prevederile legale. Fiecare angajator are obligaţia de a înfiinţa şi transmite la inspectoratul teritorial de muncă un registru general de evidenţă a salariaţilor şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora. Angajatorii care au înfiinţat sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, cărora le-au delegat competenţa încadrării personalului prin încheierea de contracte individuale de muncă, pot delega acestora şi competenţa înfiinţării registrului. Completarea şi transmiterea registrului se fac de una sau mai multe persoane nominalizate de angajator prin decizie scrisă. Angajatorii pot contracta serviciul de completare şi transmitere a registrului prin încheierea, cu respectarea dispoziţiilor din Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, de contracte de prestări servicii cu prestatori înregistraţi la inspectoratele teritoriale de muncă. Prestatorii nu pot subcontracta, la rândul lor, serviciile de completare şi transmitere a registrului încredinţate de angajator. La rândul său, angajatorul are obligaţia informării, în scris, a inspectoratului teritorial de muncă despre încheierea contractului de prestări servicii. Contractarea serviciului de completare şi transmitere a registrului nu exonerează angajatorul de obligaţiile stabilite de actul normativ amintit. Angajatorii/prestatorii care operează în registru au obligaţia să prelucreze datele cu caracter personal ale salariaţilor angajatorilor, cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.
lCe cuprinde REVISAL?
Registrul se întocmeşte în formă electronică, se completează în ordinea angajării şi cuprinde următoarele: a) elementele de identificare a tuturor salariaţilor: numele, prenumele, codul numeric personal (CNP), cetăţenia şi ţara de provenienţă (UE, non-UE, Spaţiul Economic European – SEE); b) data angajării; c) perioada detaşării şi denumirea angajatorului la care se face detaşarea; d) funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării Ocupaţiilor din România (COR) sau altor acte normative; e) tipul contractului individual de muncă; f) durata normală a timpului de muncă şi repartizarea acestuia; g) salariul, sporurile şi cuantumul acestora; h) perioada şi cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, cu excepţia cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale; i) data încetării contractului individual de muncă. Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de muncă în format electronic, prin utilizarea uneia dintre următoarele modalităţi: a) prin completarea on-line a bazei de date existente pe portalul Inspecţiei Muncii; b) prin e-mail, pe bază de semnătură electronică; c) prin depunerea sa la sediul inspectoratului teritorial de muncă, în format electronic, însoţit de o adresă de înaintare semnată de angajator. Evidenţa registrelor, a datelor cuprinse în acestea, transmise de angajatori/prestatori de servicii, se ţine într-o bază de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii. Angajatorii sau, după caz, prestatorii de servicii au obligaţia de a completa şi transmite registrul la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi au angajatorii sediul sau domiciliul, după caz, cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către primul salariat, cu obligaţia completării acestuia. Registrul se păstrează în formă electronică la sediul angajatorului şi, după caz, la sediul sucursalei, agenţiei, reprezentanţei sau a altor asemenea unităţi fără personalitate juridică, ce au delegată competenţa înfiinţării registrului. Angajatorul are obligaţia de a întocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariaţi, de a-l păstra la sediu, precum şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora.
lCe amenzi riscă angajatorii?
Constituie contravenţii următoarele fapte săvârşite de angajatori, persoane fizice sau juridice: netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de muncă prevăzute cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză: amendă de 10.000 de lei pentru fiecare persoană angajată, fără ca amenzile totale cumulate să depăşească 50.000 de lei; refuzul de a pune la dispoziţia inspectorului de muncă registrul în format electronic, precum şi dosarul personal al salariaţilor: amendă de la 5.000 la 8000 de lei; completarea registrului de alte persoane decât cele prevăzute în HG sau completarea acestuia cu date eronate ori  incomplete: amendă de la 3.500 la 5.000 de lei; nerespectarea prevederilor privind informarea inspectoratelor teritoriale de muncă în privinţa prestatorilor de servicii: amendă de la 2.000 la 5.000 de lei; refuzul angajatorului de a elibera copii după documentele solicitate de salariat : amendă de la 300 la 1.000 de lei. Registrele înfiinţate şi înregistrate în conformitate cu prevederile HG 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor se păstrează şi se arhivează de angajatori, în condiţiile legii. (A.D.T.)


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Economie

Economie

Polo pentru toți – explorează diversitatea tricourilor polo pentru selectarea stilului perfect (P)

Andreea Ștefan

Publicat

în

Tricourile polo, emblematice pentru stilul lor versatil care îmbină eleganța casual cu confortul, prezintă o serie de caracteristici de design distincte care le diferențiază de alte articole de îmbrăcăminte și le conferă un loc special în garderoba oricărui iubitor de modă dar și de funcționalitate și confort. Selectarea stilului perfect pentru tricouri polo damă și bărbați […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea