Ziarul Unirea

Modificări legislative în sistemul de pensii şi în cel al asigurărilor sociale de stat

Având în vedere prevederile Legii 287/2010 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi ale Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, CJP Alba face o serie de precizări. Potrivit Legii 263/2010, de la 1 ianuarie a.c. valoarea punctului de pensie este de 732,8 lei. Acelaşi document prevede că la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat  se va ţine seama de câştigul salarial mediu brut cifrat la 2.022 lei. Aşa cum ne-a declarat Nicolae Nartea, directorul executiv al Casei Judeţene de Pensii Alba, pentru anul 2011, cotele de contribuţie de asigurări sociale se stabilesc astfel: 31,3 la sută pentru condiţii normale de muncă; 36,3 la sută pentru condiţii deosebite; 41,3 la sută pentru condiţii speciale de muncă. Cotele amintite mai sus se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011. Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale, datorată potrivit Legii 263/2010 este de 10,5 la sută, indiferent de condiţiile de muncă. Totodată, conform noilor prevederi legislative, în cota de contribuţie individuală de asigurări sociale este inclusă şi cota de 3 la sută aferentă fondurilor de pensii administrate privat, cotă aplicată începând cu veniturile lunii ianuarie 2011. Diferenţa dintre cotele de contribuţie de asigurări sociale aprobate prin lege, în funcţie de condiţiile de muncă şi cota de contribuţie individuală de asigurări sociale se suportă de angajator. Potrivit Legii 263/2010, la stabilirea plafonului maxim al bazei de calcul a contribuţiei de asigurări sociale se are în vedere valoarea corespunzătoare a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, respectiv 10.110 lei. Nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în declaraţia individuală de asigurare sau în contractul de asigurare socială este de 708 lei, iar nivelul maxim de 10.110 lei. În ceea ce priveşte ajutorul de deces, cuantumul acestuia prevăzut de Legea 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare se stabileşte astfel: în cazul decesului asiguratului sau pensionarului – 2.022 lei; în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului – 1.011 lei. De la 1 ianuarie a.c., cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate, drept ce se acordă potrivit Legii 263/2010 este în cuantum egal cu 80 la sută din valoarea unui punct de pensie, stabilită în condiţiile legii, respectiv 587 lei. De asemenea, indicele de corecţie utilizat la determinarea punctajului realizat în sistemul public, de participanţii la fondurile de pensii administrate privat, pentru lunile în care aceştia contribuie la aceste fonduri, stabilit potrivit Legii 411/2004 este de 0,90415. Având în vedere toate modificările legislative amintite, conducerea CJP Alba a informat în acest sens angajatorii, beneficiarii de pensie, precum şi persoanele asigurate pe bază de declaraţie de asigurare sau contract de asigurare. (A.D.T.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419