Modificarea indicatorilor tehnico-economici privind reaparația capitală a Secțiilor de Cardiologie și Medicină Internă ale SJU Alba Iulia, pe masa consilierilor județeni

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

În cadrul ședinței Consiliului Județean Alba din data de 17 septembrie, a fost înaintat spre aprobare un proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Reparație capitală Secțiile de Cardiologie și Medicină Internă ale Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”.

Lucrările de intervenție privind “Reparație capitală Secțiile de Cardiologie și Medicină Internă ale Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, își propun urmatoarele:
-realizarea de spații in conformitate cu noile cerințe din punct de vedere sanitar și medical, în vederea asigurării unui circuit sanitar corespunzător între funcțiunile secțiilor medicale; -realizarea de spații pentru asigurarea de funcțiuni nou propuse în special pentru Unitatea de Supraveghere și Tratament Avansat al Pacienţilor Cardiaci Critici (USTACC);
-înlocuirea integrală a instalațiilor interioare (sanitare, termice, electrice, fluide medicale); -realizarea de sisteme noi de instalații pentru semnalizare, detecție și stingere incendiu, conform normelor în vigoare;
-înlocuirea tâmplăriilor interioare cu uși metalice pentru spații medicale, respectiv tâmplărie din aluminiu cu geam simplu pentru accese și compartimentări, respectiv uși rezistente la foc;
-refacerea integrală a finisajelor interioare cu materiale corespunzătoare din punct de vedere sanitar și medical (zugrăveli sanitare antimicrobiene la pereți și tavane, faianță la pereți, gresie și covor pvc pentru pardoseli).

USR - Alegeri parlamentare 2020

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții a fost analizată în ședința de lucru din data de 11 martie 2019 a Comisiei de avizare a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții noi și/sau lucrărilor de intervenții la construcții existente, numită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 196/28.02.2017, fiind emis avizul favorabil nr. 1 din data de 11.03.2019.

PMP - Alegeri parlamentare 2020

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reparație capitală Secțiile de Cardiologie și Medicină Internă ale Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 62 din 28 martie 2019.

Datorită faptului că de la elaborare în anul 2017 și până în prezent, au apărut modificări legislative, de ex. OUG 114/2018 prin care s-a majorat salariul minim în construcții, acest lucru conducând și la creșterea prețului materialelor de construcții, a fost necesară și justificată actualizarea valorii investiției. Conform devizului general actualizat elaborat de proiectant, valoarea totală a investiției este de 3.002.012,41 lei (inclusiv TVA), din care valoarea C+M este de 1.952.876,30 lei (inclusiv TVA).

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419