Rămâi conectat

Ştirea zilei

Măsuri tranzitorii privind învăţământul preuniversitar

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

în

Prin Ordinul nr. 3.753/2011, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a aprobat câteva măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, publicate în „Monitorul Oficial” nr. 104/9.02.2011, în vederea reglementării funcţionării sistemului până la intrarea deplină în vigoare a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ne-a declarat prof. Marcel Stan, inspector şcolar general adjunct al IŞJ Alba.
Astfel, până la elaborarea metodologiilor pentru punerea în aplicare a Legii educaţiei naţionale, în învăţământul preuniversitar se aplică dispoziţiile privind organizarea, funcţionarea sistemului de învăţământ şi desfăşurarea procesului de învăţământ aflate sau intrate în vigoare la începutul şi pe parcursul anului şcolar 2010-2011. Până la elaborarea metodologiilor pentru punerea în aplicare a Legii nr. 1/2011, calendarul de desfăşurare a examenelor naţionale, calendarul de desfăşurare a admiterii în clasa a IX-a şi graficul examenelor de certificare a competenţelor profesionale se aprobă anual, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. Ministrul Educaţiei va emite instrucţiuni pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ. Potrivit ordinului, MECTS asigură fondurile necesare pentru acordarea bursei şcolare „Guvernul României” până la finalizarea ciclului gimnazial de către elevii cărora li s-a acordat bursa până la data intrării în vigoare a Legii educaţiei naţionale.
Planurile-cadru şi programele şcolare pentru învăţământul preuniversitar aprobate până la începutul şi pe parcursul anului şcolar 2010-2011 rămân valabile până la modificarea curriculumului naţional. Calendarul de intrare în vigoare a noului curriculum se stabileşte prin ordin al ministrului Educaţiei. În sistemul naţional de învăţământ, unităţile de învăţământ de stat dobândesc personalitate juridică în condiţiile prevăzute de Legea nr. 1/2011, începând cu anul şcolar 2011-2012. De asemenea, până la intrarea în vigoare a prevederilor noii legi, durata studiilor în învăţământul liceal poate fi, după caz, de 4 ani sau de 5 ani şi este stabilită de MECTS. Evaluările de la finele claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a se vor realiza începând cu anul şcolar 2011-2012, iar evaluarea de la finele clasei a IX-a se va efectua începând cu generaţia de elevi care începe clasa a V-a în anul şcolar 2011-2012.
Până la finalizarea stagiului practic de către prima serie de absolvenţi ai masterului didactic, conform Legii nr. 1/2011, condiţiile de ocupare a funcţiilor didactice sunt cele prevăzute de dispoziţiile aflate în vigoare la începutul anului şcolar 2010-2011. Totodată, până la finalizarea stagiului practic de către prima serie de absolvenţi ai masterului didactic, conform Legii nr. 1/2011, examenul de definitivare în învăţământul preuniversitar se realizează conform dispoziţiilor aflate în vigoare la începutul anului şcolar 2010-2011. Iar până la formarea corpului naţional de experţi, ocuparea funcţiilor de conducere, îndrumare şi control se poate realiza prin detaşare în interesul învăţământului, cu respectarea dispoziţiilor aflate sau intrate în vigoare la începutul şi pe parcursul anului şcolar 2010-2011.
Departamentele pentru pregătirea personalului didactic îşi continuă activitatea până la sfârşitul anului universitar 2011-2012, Modulul 1 al departamentului pentru pregătirea personalului didactic intră în lichidare începând cu anul universitar 2011-2012, iar înmatricularea la Modulul 2 se face şi în anul universitar 2011-2012, acesta intrând în lichidare începând cu anul universitar 2012-2013.
Personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar care îndeplineşte vârsta de pensionare pe parcursul anului şcolar 2010-2011 se pensionează la data încheierii anului şcolar. Pensionarea personalului didactic, de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar se poate face şi în timpul anului şcolar, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, respectiv a Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba.
Directorii şi directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ preuniversitar care ocupă funcţii de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional trebuie să opteze, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011, pentru funcţia de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar sau pentru funcţia politică.
Personalul didactic de predare şi de instruire practică cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, beneficiază de reducerea normei didactice cu 2 ore săptămânal până la sfârşitul anului şcolar 2010-2011.
De la 1 septembrie 2011, se aplică prevederea potrivit căreia  absolvenţilor liceelor pedagogice, ai şcolilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor şcoli echivalente, încadraţi în învăţământul preşcolar şi primar, care, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, au absolvit ciclul de licenţă, li se consideră îndeplinită condiţia pentru ocuparea funcţiilor didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, respectiv profesor pentru învăţământul primar.
Prevederile art. 253 din Legea nr. 1/2011, potrivit căruia cadrele didactice netitulare calificate care au participat la concursul naţional de titularizare în ultimii 3 ani, care au obţinut cel puţin nota 7.00 şi au ocupat un post devin titulari ai şcolii respective dacă se certifică viabilitatea postului, iar consiliul de administraţie al şcolii este de acord, se aplică în conformitate cu instrucţiunile pentru punerea în aplicare a acestuia emise de MECTS.
Robert GHERGU


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO Strigăt disperat al unei tinere din Alba, pentru cei 75 de câini pe care îi îngrijește: ”Mi se rupe sufletul de ei, stau și așteaptă un om al lor”. Adăpostul, inundat după ploaia de vineri

Ziarul Unirea

Publicat

în

Strigăt disperat al unei tinere din Alba, pentru cei 75 de câini pe care îi îngrijește: ”Mi se rupe sufletul de ei, stau și așteaptă un om al lor”. Adăpostul, inundat după ploaia de vineri Ploaia torenţială de vineri după-masa a creat mari probleme la adăpostul de animale al Asociației Help 4 Strays din Alba […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea