Lucrări la Căminul Ucenicilor și Complexul Comercial de la Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marțian” pentru securitatea la incendiu. Investiție de peste 600.000 de lei

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Consilierii locali din Alba Iulia vor avea de aprobat în ședința de joi, 27 februarie 2020, indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Conformare Colegiu Economic la Standardele Actuale Privind Securitatea la Incendiu – Căminul Ucenicilor și Complex Comercial din Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 11. Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) este de 684.880,12 lei din care: C + M (inclusiv TVA) este de 644.543,27 lei.

Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian”, conform Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare și HGR nr. 571/2016, anexa 1, cap. II, pct. e, se încadrează la categoriile de construcții și amenajări care se supun autorizării privind securitatea la incendiu. În vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru Complexul Comercial și Căminul Ucenicilor sunt necesare execuția unor lucrări de modificare, completare elemente de finisaj, înlocuirea ușilor de pe traseele de evacuare din clădire, instalație de hidranți interiori, instalație de detectare, semnalizare, avertizare a incendiilor, iluminat de siguranță și securitate, măsuri stabilite prin proiect nr. 32/2017, pentru care s-a obținut avizul de securitate la incendiu nr. 1076/18/SU-AB din 13 august 2018.

ELIT

Valoarea totală estimată a acestei investiții este de 575.920,84 exclusiv TVA, 684.880,12 lei inclusiv TVA.

La Colegiul Economic Dionisie Pop Marțian sunt necesare execuția unor lucrări de modificare, completare elemente de finisaj, înlocuirea ușilor de pe traseele de evacuare din clădire, instalație de hidranți interiori, instalație de detectare, semnalizare, avertizare a incendiilor, iluminat de siguranță și securitate, măsuri stabilite prin proiect nr. 32/2017 elaborat de SC SECRET ART SRL Alba Iulia, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru Complexul Comercial și Căminul Ucenicilor și pentru care s-a obținut avizul de securitate ia incendiu nr. 1076/18/SU-AB din 13 august 2018.

Clădirile la care se propun lucrări cu rol de protecție la foc, sunt construcții existente, având următoarele caracteristici constructive:

Căminul Ucenicilor:

-a fost edificată în anii 1926-1929 fiind încadrată ca monument istoric
-structură de rezistență din zidărie de cărămidă plină neconfinată, planșee de beton armat, cu excepția celor din mansardă care sunt din lemn și gipscarton
-regim de înălțime S+P+1E+M
-Sc = 436,55 mp, Scd = 1499,25 mp

Comlex Comercial:

-a fost construită în perioada 1991-1997
-are o structură mixtă din zidărie portantă confinată cu elemente de beton armat și cadre din beton armat, fundații continue rigide
-regim de înălțime S+P+1E
-Sc – 224,45 mp, Scd = 567,75 mp

În urma evaluării clădirilor din punct de vedere a securității la incendiu, au rezultat ca fiind necesare următoarele intervenții:

Căminul Ucenicilor:

-realizarea unui planșeu din gipscarton rezistent la foc 120 min peste încăperea în care este centrala termică adiacentă căminului

-înlocuirea ușilor de pe traseeele de evacuare din clădirile ce trebuie schimbate, astfel încât, să se deschidă în sensul în care se face evacuarea

-pentru separarea caselor de scară se va zidi un gol de geam ce comunică cu interiorul și se vor monta dispozitive de autoînchidere la ușile ce separă casa scării de restul clădirii

-pentru separarea mansardei de pod se vor placa pereții existenți cu plăci de gipscarton rezistent la foc panotaj multiplu, astfel încât, să se obțină o rezistență la foc de 120 min. Golurile de comunicare din acești pereți vor fi protejate cu uși rezistente la foc 45 min. Planșeele peste mansardă se vor aduce la rezistență la foc de 30 min. prin placarea cu plăci de gipscarton rezistent la foc

-clădirea se va dota cu iluminat de siguranță

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419