Lucrări de modernizare la Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia: Îmbunătățirea accesului în sediu și securitate sporită la incendii

Noi lucrări menite să sporească securitatea la incendii a clădirii Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia și să îmbunătățească accesul în sediu sunt pe masa consilierilor județeni în ședința din 17 septembrie.

Lucrările supuse aprobării sunt montarea unei scări exterioare metalică și reamenajarea intrării principale.

ELIT

Valoarea totală a investiției în scara exterioară este de 621.723,19 lei cu TVA inclus, din care valoarea C+M este 459.837,81 lei, iar pentru reamenajarea intrării principale valoarea investiției este de 405.522,50 lei cu TVA inclus, din care valoarea C+M este 315.767,27 lei.

Lucrările de intervenție privind investiția „Construire scară exterioară de evacuare la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia”, constau în:

– Construirea unei scări metalice de evacuare, exterioară, alipită corpului A de clădire cu regim de înălțime S+P+ 6E;
– Demontarea ferestrelor laterale ale corpului A;
– Desfacerea parapeților ferestrelor pentru crearea golurilor pentru ușile de evacuare;
– Desfacerea trotuarelor existente pe zona afectată;
– Lucrări de terasamente;
– Fundații izolate sub stâlpi;
– Execuție placă de beton armat;
– Montare structură metalică;
– Instalații electrice;
– Refacere trotuare și alei afectate.

Necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții este justificată de nevoia de asigurare a lungimii căilor de evacuare din clădire impuse de normativele de securitate la incendiu în vigoare.

Scara de evacuare urmează a se ancora de clădirea existentă (corp A), care are un regim de înălțime S+P+6E, fără afectarea structurii de rezistență a clădirii existente. Materialele folosite vor fi cele agrementate de ISU pentru astfel de căi de evacuare, de asemenea și dimensiunile scării. Pentru accesul în clădire se vor demonta, la fiecare nivel, ferestrele existente și se vor demola parapeții acestora, pentru a obține golurile ușilor de evacuare.

Scara metalică exterioară, va avea amprenta la sol de 30,90 mp și o suprafață desfășurată de 158,40 mp. Accesul până la cota ± 0,00 a clădiri se va face pe un pachet de 7 trepte, iar pentru restul de 5 nivele vor fi câte două rampe de scară/nivel, cu câte 11 trepte fiecare. Treptele au înălțimea de 15 cm, lățimea de 33 cm și o lungime de 140 cm, fiind executate din grătare electrosudate tip SP, antiderapante. Podestele au lungimea de 160 cm și lățimea de 318 cm, fiind executate tot din grătare electrosudate tip SP, antiderapante. Pentru siguranța utilizatorilor au fost prevăzute balustrade metalice cu înălțimea de 1m, realizate din cadre de țevi pătrate 50×5 cu platbandă 40×4, închise cu plasă împletită.

Realizarea obiectivului de investiții „Amenajare intrare principală la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia”, constă în principal din execuția următoarelor lucrări:

– demolarea structurii copertinei existente, a învelitorii, plăcii și scărilor de acces;
– demontarea tâmplăriei;
– demontarea corpurilor de iluminat;
– desfacerea trotuarelor existente pe zona afectată;
– desfacerea glafurilor de la cele două ferestre;
– desfacerea tencuielilor exterioare degradate;
– lucrări de terasamente;
– fundații izolate sub stâlpi;
– fundații trepte și rampă de acces;
– execuție rampă și placă acces din beton armat;
– montare structură metalică;
– închideri exterioare cu tablă dublu fălțuită;
– închideri și placări interioare cu plăci HPL;
– montat tâmplărie;
– refacere șape;
– placaj trepte, rampă și hol cu granit fiamat;
– refacere tencuieli;
– refacere glet și vopsitorii;
– instalații electrice;
– automatizare ușă acces;
– montare perdea aer;
– instalație de canalizare a stergătoarelor de picioare;
– montare ștergătoare profesionale de picioare;
– montare balustradă și mână curentă;
– refacerea trotuare și alei afectate în timpul execuției.

Necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții este justificată de nevoia de asigurare a unui acces mai ușor al bolnavilor, a persoanelor cu dizabilități, a aparținătorilor și a personalului, precum și asigurarea gabaritelor căilor de evacuare impuse de normativele de securitate la incendiu în vigoare.

Soluțiile adoptate urmăresc asigurarea gabaritelor minime a ușilor de evacuare impuse de normativele de securitate la incendiu precum și de asigurarea accesului în clădire a persoanelor cu dizabilități.

Corpul de clădire la care se propun lucrările de intervenție are o vechime de circa 50 de ani. Este o construcție cu regim de înălțime S+P+5E. În prezent se execută lucrări de reabilitare termică și mansardare a clădirii. Pentru îndeplinirea cerințelor impuse de normativele de securitate la incendiu se impune mărirea golurilor de acces existente în clădire, care în prezent au o înălțime de 2 m. De asemenea în prezent nu este asigurat accesul persoanelor cu dizabilități în clădire.

Soluțiile adoptate în vederea rezolvării celor două deficiențe funcționale sunt de intervenție la copertina existentă astfel încât, printr-o nouă volumetrie să se asigure posibilitatea organizării fluxurilor de acces și evacuare, atât pentru persoanele valide cât și pentru persoanele cu dizabilități, în condiții de siguranță.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419