Rămâi conectat
PSD Alba - Alegeri Locale 2024

Curier Județean

LOCURI DE MUNCĂ la STAT: Concurs pentru ocuparea funcției publice de secretar general al comunei Doștat, județul Alba

Ziarul Unirea

Publicat

în

AUR - Alegeri Locale 2024

LOCURI DE MUNCĂ la STAT: Concurs pentru ocuparea funcției publice de secretar general al comunei Doștat, județul Alba

Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere specifice vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Doştat, judeţul Alba organizat in baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Informaţii concurs

Victor Negrescu - Alegeri Europarlamentare - 2024

Tip concurs: Recrutare pe functie publica de conducere in afara Agentiei

Data de sustinere a probei scrise: 18.11.2021, ora 10:00

Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei Comunei Doştat, nr. 250, sat Doştat, judeţul Alba

Stare concurs: Programat

Observaţii suplimentare: Persoană de contact:Avram Ioan-Inspector tel/fax. 0258764690, email: [email protected],

Data afişării: 19.10.2021, ora 08:00

Informaţii posturi scoase la concurs

Secretar general al comunei

Descriere post:

Clasa: conducere

Tip compartiment: COMPARTIMENT

Denumire compartiment: SECRETAR GENERAL UAT

Localizare post

PRIMĂRIA COMUNEI DOŞTAT

Localitate: DOŞTAT

Judeţ: ALBA

Condiţii de participare

a. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitatea juridică, administrativă sau ştiinţe politice;
b. studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
c. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

În cazul în care la concurs nu se prezintă persoane care îndeplinesc condiţiile de ocupare pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii în următoarea ordine:

a) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice şi îndeplinesc condiţia de vechime de minimum 5 ani;
b) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice;
c) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate.
Bibliografie concurs, atribuţii conform fişei postului și depunere dosare concurs
Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop.

Responsabilitatea privind legalitatea şi corectitudinea informaţiilor din conţinutul anunţului de concurs publicat pe site-ul Agenţiei şi încadrarea în temeiurile legale prevăzute de actele normative aparţin în exclusivitate autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Bibliografia / tematica:

1. Constituţia României, republicată
Tematica: textul integral
2.Ordonanţa nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările ulterioare
Tematica: textul integral
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Tematica: textul integral
4.O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
Tematica:
1. Partea III Administraţia publică locală: Titlul V Autorităţile administraţiei publice locale Cap. III Consiliul local art. 111 – 147, Cap. IV Primarul art. 148-163, Cap. VIII Actele autorităţilor administraţiei publice locale art. 195-200; Titlul VII Alte dispoziţii aplicabile administraţiei publice locale, Cap.I Secretarul general al unităţii/subdivizinii administrativ – teritoriale art. 242-243;Titlul I şi II ale părţii a VI-a- Statutul functionarilor publici, Partea a VII a- Raspunderea administrativa art 563-579.
5. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
Tematica: textul integral
6. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
Tematica: textul integral
7. Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în adminsitraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Tematica: textul integral
8. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Tematica: textul integral
9. Legea nr. 554/2004, privind conteciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
Tematica: textul integral
10. Legea nr. 53/2003 – codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
Tematica: textul integral
11. O.U.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;
Tematica: textul integral
12. Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Tematica: textul integral
13. Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor – integral


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO: PERCHEZIȚII domiciliare în Alba și alte 3 județe într-un dosar de infracțiuni de obținere ilegală de fonduri.  Mai multe utilaje nu ar fi fost folosite conform legii

Bogdan Ilea

Publicat

în

FOTO: PERCHEZIȚII domiciliare în Alba și alte 3 județe într-un dosar de infracțiuni de obținere ilegală de fonduri.  Mai multe utilaje nu ar fi fost folosite conform legii Mai multe mandate de percheziție domiciliară, în localități din județele Alba, Cluj, Botoșani sau Mehedinți au fost făcute la data de 28 mai. Două societăți comerciale ar […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea