Rămâi conectat

Curier Județean

LIVE VIDEO: Ședință a Consiliului Local Alba Iulia în care se stabilesc taxele la parcări în municipiu

Ziarul Unirea

Publicat

în

Astăzi, de la ora 13.00, se va desfășura ședința ordinară a Consiliului Local Alba Iulia. Între cele 29 de proiecte de pe Ordinea de zi se află cel privind taxarea tuturor locurilor publice de parcare din municipiu și cel de modificare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Pieţei Agroalimentare Centru.

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

I Proiecte de hotărâri privind:

 1. Contractarea unei finanţări rambursabile interne pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public
 2. Aprobarea statului de funcţii al Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia şi pentru completarea anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 46/2018 privind aprobarea statului de funcţii al Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia şi a nivelului salariilor de bază pentru personalul contractual al căminului, altul decât personalul de specialitate
 3. Desemnarea reprezentanţilor administraţiei publice locale în Consiliul de administraţie al Palatului Copiilor Alba Iulia pentru anul şcolar 2018-2019
 4. Înfiinţarea Unităţii de management a proiectului „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA – LICEUL CU PROGRAM SPORTIV” Iniţiator, Primar Mircea Hava
 5. Documentaţia tehnico-economică, faza DALI pentru obiectivul de investiţii „RECONSTITUIRE/ RESTAURARE ŞI PUNERE ÎN VALOARE MONUMENTE FUNERARE ALE PERSONALITĂŢILOR PARTICIPANTE LA MAREA UNIRE: CAMIL VELICAN, IOAN ARION ŞI SAMOIL MÂRZA”
 6. Documentaţia tehnico-economcă, faza SF pentru obiectivul : ’’Viabilizare amplasament locuinţe ANL în proprietate cu credit ipotecar, strada Nada Florilor prin amenajări exterioare, branşamente apă, racorduri canal, branşamente gaze naturale, alimentare cu energie electrică” Municipiul Alba Iulia
 7. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii a Direcţiei de asistenţă socială
 8. Participarea Direcţiei de asistenţă socială în cadrul Programului Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 9.ii, Obiectivul specific 4.4 Bunicii Comunităţii, Servicii Sociale şi socio-medicale pentru persoane vârstnice pentru depunerea proiectului ’’Seniori activi şi fericiţi prin Centrul de zi pentru persoane vârstnice Alba Iulia”
 9. Participarea Direcţiei de asitenţâ socială în cadrul Programului Operaţional Capital Uman Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 9.ii, Obiectivul specific 4.4 Bunicii Comunităţii, Servicii Sociale şi socio-medicale pentru persoane vârstnice pentru depunerea proiectului ”La tine acasă, îngrijire socială la domiciliu Alba Iulia”
 10. Înfiinţarea Serviciului de îngrijire la domiciliu în cadrul proiectului ”La tine acasă, îngrijire socială la domiciliu Alba Iulia” din Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 9ii, Obiectivul specific.4.4, Bunicii comunităţii Servicii sociale şi socio- mcdicale pentru persoane vârstnice
 11. Transmiterea în administrarea Direcţiei de asistenţă socială din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia a două birouri din imobilul situat în Alba Iulia, B-dul Republicii, nr. 26, judeţul Alba
 12. Acordarea unor beneficii de asitenţă socială, sub formă de tichete sociale, persoanelor vârstnice din Municipiul Alba Iulia
 13. Aprobarea unor documentaţii de urbanism din municipiului Alba Iulia
  Art.l: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINŢE INDIVIDUALE ŞI CUPLATE, CREARE STRADĂ ACCES – MODIFICARE PUZ APROBAT CU HCL 108/2008, ALBA IULIA, STR. VALEA POPII, FN, solicitant LAZAR VIOREL, LAZAR MARIA MARIOARA”.
  Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINŢE UNIFAMILIALE, ALBA IULIA, STR. IZVORULUI, FN, solicitant HATEGAN NELU MITRU, BIRSAN IORDACHE, SIMU ALEXANDRA VALERIA”.
  Art.3: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINŢE INDIVIDUALE SI REGLEMENTARE ACCES, ALBA IULIA – OARDA DE JOS, ZONA DUBLIHAN, STR. CUTINA, FN, solicitant FLOREA IACOB, FLOREA ANCA SORINA, FLOREA ANDREI, FLOREA ESTERA, SALAGEAN GEORGE, SALAGEAN ILEANA, MUNTEAN TEODOSIE GHEORGHE”.
  Art.4: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL LIDL, ALBA IULIA, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, FN, solicitant SC MADINI INVESTIŢII SRL, DARAMUS NIKOLAUS, DARAMUS CARMEN pentru SC LIDL ROMANIA SCS”.
  Art.5: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „AMPLASARE STRUCTURĂ PRESOSTATICĂ SEZONIERĂ PENTRU ACOPERIRE TEREN DE TENIS, ALBA IULIA, BASTIONUL SF. ELISABETA- RAVELINUL SF. CAPISTRANO, solicitant CLUB SPORTIV MOVAprin LINCA IOAN”.
  Art.6: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „EXTINDERE, REFAŢADIZARE ŞI SCHIMB DE DESTINAŢIE DIN SPAŢIU COMERCIAL ÎN SPAŢIU ADMINISTRATIV – BIROURI, ALBA IULIA, PIAŢA IULIU MANIU, BL. A2, AP. 15/1, 15/2, solicitant SC PRECIOSA TEAM SRL prin BARA LEVENTE”.
  Art.7: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „EXTINDERE COMPLEX COMERCIAL SC MALL ALBA SRL, REALIZARE ACCESE ŞI AMENAJĂRI EXTERIOARE. CONSTRUIRE SENS GIRATORIU LA SC MALL ALBA SRL (LA STRADA T. VLADIMIRESCU), ALBA IULIA, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 50A, solicitant SC MALL ALBA SRL prin MATEIU DORIN MIREL”.
  Art.8: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE – MODIFICARE PUZ APROBAT CU HCL nr. 367/28.10.2008 ART. 20, ALBA IULIA, STR. MIRON COSTIN, NR. 7, solicitant SC DACO TARACCO PROMOCCIONES SRL”.
  Art.9: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE SALĂ DE SERVIRE A MESEI, OFICIU ŞI SALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ DE ACTIVITĂŢI RECUPERATORII PENTRU COPIII NEVĂZĂTORI ŞI CU MULTIPLE DIZABILITĂŢI, ALBA IULIA, STR, NICOLAE GRIGORESCU ŞI THEODOR AMAN, FN, solicitant BOLEA NICOLAIE si BOLEA MARIA pentru ASOCIAŢIA PROIECTUL VIZIUNEA NEVAZATORILOR”.
  Art.10: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE ZONĂ V4 – SPATII PLANTATE DE PROTECŢIE SANITARĂ ŞI FAŢĂ DE ZONELE DE RISC (INUNDAŢII, ALUNECĂRI DE TEREN) ÎN ZONĂ MI – ZONĂ MIXTĂ SITUATĂ ÎN ZONA INDUSTRIALĂ – SERVICII / ACTIVITĂŢI DE PRODUCŢIE, ALBA IULIA, STR. BRÂNDUŞEI, NR. 61, solicitant TEODORESCU NICOLAIE, TEODORESCU ELENA”.
  Art.11: Aprobă Documentaţia „AMPLASARE 16 BUSTURI – LATURA VEST A PARCULUI UNIRII, ZONA ARCADE, ALBA IULIA, PARCUL UNIRII, B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA”.
  Art.12: Aprobă Documentaţia „AMPLASARE SCULPTURĂ ’’UNITATE” – ZONA CENTRU, ÎN APROPIEREA PRIMĂRIEI MUN. ALBA IULIA, CALEA MOŢILOR, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA”.
  Art.13: Îndreaptă eroare materială în Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE ANEXĂ A EXPLOATAŢIEI AGRICOLE ŞI ÎMPREJMUIRE DIN CADRUL PROIECTULUI ’’ÎNFIINŢARE PLANTAŢIE POMICOLĂ SUPERINTENSIVĂ”, ALBA IULIA, TARLA DUPĂ GARĂ – EXTRAVILAN, FN, solicitant SC AXA FRUCT PROD SRL – REPREZENTANT BACIU SARMES AMALIA MARIA”, aprobat prin HCL nr. 328/28.08.2018, art. 9, în sensul că Procentul de Ocupare a terenului POT = 0.10% se va înlocui cu POT = 1% şi Coeficientul de Ocupare a terenului CUT = 0.001 se va înlocui cu CUT = 0.01.
 14. Încheierea unui act adiţional la contractul de asociere nr.30.210/2007 încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia şi SC ALBA CONS SA
 15. Transmiterea în folosinţă gratuită către Parohia Ortodoxă ’’Cuvioasa Paraschiva” – Alba Iulia a unui imobil(teren) situat în municipiul Alba Iulia, str. Orizontului
 16. Încheierea unei convenţii de constituire a drepturilor de uz, servitute şi acces la utilităţile publice în favoarea SDEE TRANSILVANIA SUD SA
 17. Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Pieţei Agroalimentare Centru, aprobat prin HCL nr. 16/2009
 18. Aprobarea/neaprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr. 13.468/2002 încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia şi I.I.MARZA I.GAMBETTA
 19. Aprobarea/neaprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr. 12.859/2002 încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia şi S.C.LIBRĂRIILE HUMANITAS S.A.
 20. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice cu plată din municipiul Alba Iulia
 21. Însuşirea documentaţiei tehnice de dezmembrare a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B- dul Revoluţiei 1989, nr. 14
 22. Acceptarea donaţiei făcute Municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada Buziaş
 23. încuvinţarea cererii ce se va adresa Ministerului Apărării Naţionale cu privire la transmitere unui imobil din domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului Alba Iulia
 24. însuşirea raportului de expertiză extrajudiciară efectuată în Dosar nr. 3460/176/2018 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia
 25. Parcelarea imobilului situat în Alba Iulia, strada Călăraşi, nr. 2
 26. Modificarea şi completarea art.2 şi art.3 din Hotărârea nr. 249/2018 referitor la înscrierea dreptului de proprietate a municipiului – domeniul privat asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, strada Ştefan cel Mare
 27. Aprobarea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare stradală şi deszăpezire în municipiul Alba Iulia
 28. Însuşirea unor mijloace fixe achiziţionate din fonduri IID şi darea în concesiune către SC APA CTTA SA Alba – operatorul reţelelor de apă şi canalizare din municipiului Alba Iulia

II Diverse

III Stabilirea datei şedinţei Consiliului local al municipiului Alba Iulia pentru luna septembrie 2018.

 


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Consilier local din comuna Vadu Moților, conflict de interese constatat de ANI: Care a fost motivul

Bera Larisa

Publicat

în

Consilier local din comuna Vadu Moților, conflict de interese constatat de ANI: Care a fost motivul Lup Iosif, consilier local al comunei Vadu Moților, Județul Alba a fost găsit în incompatibilitate de Agenția Națională de Integritate, după ce a adoptat Hotărâri în favoarea societății comerciale la care era angajat. Citește și:  BEJ Alba a respins […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea